Sunteți pe pagina 1din 7

TEMA: 4.

Undele radio
EXERSEAZĂ!
1. Care este domeniul lungimilor de unda ale
undelor radio?
2. Enumerați diapazoanele undelor radio în
funcție de lungimea de unda.
3. Care sânt domeniile de aplicație a
frecvențelor radio?
4. Cine sânt savanții care au implementat
undele electromagnetice pentru
comunicarea la distanță?
5. Care unde se folosesc pentru realizarea
legăturii cu astronauții ce lungime creează
pe stația cosmică internațională?
Ex.1 p87
Undele radio: Lungimea de undă
cuprinsă între câteva km până la
30cm. Se utilizează în special în
transmisiile radio si TV. După
lungimea de undă se subîmpart în
unde lungi (2km-600m), unde
medii (600-100m), unde scurte
(100-10m) și unde ultrascurte
(10m-1cm).
Ex.2
 Unde lungi (10⁴m-10³m) –
emisiuni radiofonice,
comunicare radiotelefonică,
radionavigație.
 Unde medii (10³m-10²m) –
aceleași domenii de aplicație.
 Unde scurte (100m-10m) –
emisiuni radiofonice, legătură
radiotelegrafica și
radioamatorismul, legătura cu
unii sateliți.
 Unde ultrascurte: metrice
(10m-1m) – emisiuni
radiofonice, televiziune,
radiolocație, radiocomunicația
cosmică, radioamatorism.
 Decimetrice (1m-0,1m) –
televiziune, radiolocație,
astronavigație ș.a.
 Centimetrice (0,1m- 0,01m) –
aceleași domenii de aplicație.
Ex.3
În anumite aplicații speciale însă
domeniul de frecvențe poate fi
mult extins. Astfel, în
comunicațiile cu submarinele se
folosesc uneori frecvențe de doar
câțiva hertzi, iar în comunicațiile
digitale fără fir sau în
radioastronomie frecvențele pot
fi de ordinul sutelor de giga
hertz.
Ex.4
Undele radio au început să fie
aplicate pentru comunicare la
sfârșitul sec. al XIX-lea odată cu
inventarea primelor aparate de
emisie și de recepție de către
profesorul Aleksandr Popov
(1859-1906) în Rusia și Guglielmo
Marconi (1874-1937), fizician și
inginer de origine italiană, care a
obținut rezultate remarcabile în
acest domeniu activând în
Anglia.
Ex.5
Se folosesc unde radio banda
de 2 metri, modulație in
frecvență și dacă ai șansa șa fie
semnalul bun când trece pe
deasupra zonei in care
locuiește, poți intra in
legătură cu astronauți.

TEMA: 6.Nucleul atomic.


Constituenții nucleului
atomic. Forțele nucleare.
EXERSEAZĂ!
1.Care sânt numerele ce
caracterizează nucleul atomic? Care
este semnificația lor?
2.Care sânt particulele constituente
ale nucleului atomic?
3.Din ce considerente E. Rutherford a
exprimat ipoteza privind existența
neutronilor?
4.Care sânt particularitățile comune
ale patronilor si neutronilor? Dar
deosebirile?
5.Ce reprezintă izotopii? Care sânt
particularitățile comune și
deosebirile nucleelor acestora?
6.Determinați componența nucleelor
izotopilor hidrogenului. Evidențiați
deosebirile acestora.
7.Determinați numărul protonilor și
cel al neutronilor in nucleul
atomului de beriliu ⁹Be.
8.Determinați structura nucleelor
izotopilor de uraniu ²³⁵ U si de toții
²³⁴ Th.
9.Care forțe se numesc forțe nucleare?
10. Enumerați particularitățile
forțelor nucleare și ale celor
electrostatice.
Ex.1 p 94
Numărul ce caracterizează
nucleul atomic sunt: Numărul
atomic ( numărul de protoni
din nucleu ) și masa
atomică( masa atomului ).
Ex.2
Particulele constituente ale
nucleului atomic sunt ( protoni
și neutroni).
Ex.3
In 1901 Rutherford a efectuat
un experiment: folosind
particule alfa si o foita de aur.
Experimentul a constat în
bombardarea unei foițe de aur
cu particule alfa emise prin
descompunerea radioactivă a
atomilor. 
El a descoperit ca majoritatea
particulelor alfa treceau de
foita de aur fără mari
schimbări. Astfel sa constat ca
ar exista neutronii. 
Ex.4
Protonii sunt încărcați cu sarcina
pozitiva, iar neutronii n-au nici o
sarcina. Acestea sunt ambii
compușii nucleului.
Ex.5
Izotopii sunt nucleie atomice care
au același număr de ordine care se
diferă prin masa atomică.
Ex.7
Beriliu are 4 protoni si 5 neutroni se
calculează 9-4 =5 neutroni.
Ex.9
Forțele nucleare sunt cele care au
o dimensiune incredibila de
mica  ( raza ≈10-15m).