Sunteți pe pagina 1din 5

A..D.E.

PROIECTDEACTIVITATE

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ” Ce și cum vreau să fiu?”


TEMA PROIECTULUI: „În lumea poveștilor”
SUBTEMA:”Aș vrea să fiu...”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educatie fizică
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: D.P.M.
TEMA ACTIVITĂŢII: Joc exercițiu„Prin grădina Zânei!”- traseu aplicativ
Joc linistitor „ Flori parfumate”
MIJLOC DE REALIZARE: traseu aplicativ
TIPUL DE ACTIVITATE:consolidare a deprinderilor si priceperilor ;
SCOPUL :consolidarea și perfecționarea deprinderilor motrice de bază și a celor
utilitar- aplicative .
OBIECTIVE:
O1- să-și consolideze deprinderile învățate de mers normal, mers cu ocolire de
obstacole, mers în echilibru între două linii trasate pe sol, alergare ușoară, săritură
de pe ambele picioare și târâre;
O2 -să execute exercițiile pentru influențarea selectivă a aparatului locomotor;
O3-să acționeze promt și eficient în condițiile respectării regulilor jocului.
METODE ȘI PROCEDEE: explicația , demonstrația, exercițiul, jocul.
MATERIAL DIDACTIC: banca de gimnastică, jaloane, tunel, marcaje, medalii
DURATA: 30’-35’
LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă
MATERIAL BIBLIOGRAFIC
„Educația Fizică în grădiniță” Ștefania Antonovici, D.P.H. 2010
Curriculum pentru învățământul preșcolar, 3-6/7 ani, MECT 2009
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Verigile Conținutul activității Formații Doza Indicații metodice Evaluarea


activității re
1.Organizare -Alinierea Linie pe un rând 2 min Toți odată Respectare
a grupei -Salutul Astăzi la activitatea a poziției
-Adoptări de poziții la de educație fizică vom și a
comandă : drepți, pe loc ☺☺☺☺☺☺☺ consolida (mersul direcției
repaus, întoarceri stânga – normal, cu ocolire de corecte
dreapta x obstacol, mersul în
-Anunțarea temei echilibru între două linii
trasate pe sol, alergarea
ușoară, săritura în
lungime de pe ambele
picioare și târârea.
2. Pregătirea Variante de mers: Cerc 5 min *Mers ca soldații, mișcă mers
organismului brațele pe lângă corp, coordonat
pentru efort -în cadență; capul sus, spatele drept, și elastic
privirea înainte;
-mers pe vârfuri *Mers pe vârfuri cu fără a se
☺ brațele sus și lateral, dezechilibr
- mers pe călcâie ☺ ☺ întindem bine brațele; a
*Mers pe călcâie cu
- mers ca uriașii prinderea palmelor la
☺ x ☺
spate;
Variante de alergare: *Mers ca uriașii, pasim
☺ ☺ cu pași mari
-alergare în tempou ☺
impus; *Alergare ușoară;
-alergare cu genunchii * Exerciții de respirație
sus; * Alergare cu genunchii
-alergare cu călcâiele la ridicați cât mai sus
șezut; *Alergare cu călcâiele
-exerciții de respirație care ating șezutul
Se formează coloana de
gimnastică.
3.Prelucrarea Formarea coloanei de 2x8 Spatele drept Executarea
selectivă a gimnastică Coloana de corectă a
aparatului Exercițiul 1 gimnastică comenzilor
locomotor -stând depărtat, palmele
pe șolduri ☺☺☺☺☺
T1-4- rotirea capului și a
gâtului spre stânga ☺☺☺☺☺
T5-8-rotirea capului și a
gâtului spre dreapta
Exercițiul 2
„Brațe scurte, brațe 3x4 Brațele întinse
lungi” Privirea înainte
-stând depărtat cu brațele
îndoite, mâinile pe umeri
T1-2-întinderea brațelor sus
T3-4-revenire la poziția
inițială
Exercițiul 3 3x4
„Ceasul”
-stând depărtat cu brațele Executarea
îndoite, mâinile pe șolduri Genunchii întinși corectă a
T1-îndoirea trunchiului Spatele drept comenzilor
spre stânga
T2-revenire
T3- îndoirea trunchiului
spre dreapta
T4-revenire
Exercițiul 4 3x4
„Pendulul”
-stând, mâinile pe șolduri
T1-2-ducerea piciorului
drept înainte- înapoi Piciorul întins
T3-4- ducerea piciorului Spatele drept
stâng înainte- înapoi
Exercițiul 5
„Sari peste râu”
-stând cu brațele pe lângă 3x4
corp Săritură cu îndoirea
T1-săritură cu deplasare ușoară a genunchilor la
înainte, pe ambele aterizare
picioare
T2-revenire
Joc exercițiu”Prin grădina
4.Consolida Zânei” Coloana câte unul 2x Exactitatea
rea Traseu aplicativ ☺ fiecare mișcărilor,
deprinderilor Explicarea și ☺ copil curajul,
motrice demonstrarea jocului *Mers normal , brațele echilibrul

exercițiu pe lângă corp
Educatoarea explică și ☺ *alergare ușoară
demonstrează realizarea ☺ *săritură cu balansarea
jocului copiii vor merge ☺ brațelor și aterizare pe
normal pe marcajele de pe ☺ ambele picioare
sol, aleargă ușor pânâ la *mers în echilibru cu
râu, sare peste acesta spatele drept și brațele
(săritura în lungime de pe întinse lateral
ambele picioare), trece pe * ocolește obstacolele
pod (mersul in echilibru fără să le atingă
între două linii trasate pe
sol), ocolește florile
întâlnite prin grădină
( mers cu ocolire de
obstacole), traversează
prin târâre tunelul apoi
aleargă ușor la capătul
șirului.
Cu ajutorul unui copil se
începe jocul de probă
pentru a vedea dacă a fost
înțeles de către copii.
Jocul exercițiu propriu
zis
Pe rând câte un copil va
porni la semnalul
educatoarei prin grădină,
va merge pe marcajele de
pe sol, aleargă pânâ la râu,
sare peste acesta
(săritura), trece pe pod
(mersul in echilibru),
ocolește florile întâlnite
prin grădină (ocolire de
obstacole), traversează
prin târâre tunelul apoi
aleargă la capătul șirului
pentru a relua traseul.

5. Revenirea -exerciții de mers În cerc 2 min Respiră adânc Gradul de


organismului -exercțtii pentru educarea revenire al
după efort actului respirator funcției
-exerciții de întindere ☺ cardiace
musculară ☺ ☺
Joc liniștitor „ Flori
parfumate” Capacitatea copiilor de a
☺ ☺ ☺
Copiii sunt așezați în cerc. se linişti fizic şi psihic
Un copil rămâne în după o activitate
picioare”Floarea ☺ ☺ dinamică.
parfumată”, iar ceilalți se ☺ Executarea jocului
așază pe pernuțe.
Copilul din picioare imită
„floarea parfumată” iar
ceilalți interpretează
„Floare parfumată, de noi
adorată, lasă și pe capul
meu, vraja din parfumul
tău”
La auzul acestor versuri
copilul „floare” atinge
ușor cu mâna pe cap un
copil din cerc, acesta îi ia
locul și continuă jocul
reluându-se versurile.

6. Încheierea Alinierea Linie pe un rând 1 min Receptivita


activității -aprecieri generale și te
individuale, salutul , ☺☺☺☺☺☺☺
premierea.