Sunteți pe pagina 1din 2

Tema pentru acasa

p.v p.n
A plecat / cand a fost trimisa./
1.Ind.R.
1.Ind.R
Cand?
2.C.T
2.C.T
P.V P.N
P.V A stins lumina/pentru a nu fi vazut/ cand se
intoarce./
1.Ind.R
2.Ind.R
3.C.T
A luato la goana/cand m-a vazut/
1.Ind.R
2.C.T
Hai/cand te simti trist./
1.Ind.R.
2.C.T
Radu este vesel/de cand il cunsc./
1.Ind.R
1.C.T
Abia a intrat/ca a remarcat absenta lui./
1.C.T
2.P.Pred
Daca a ajuns/,s-a si asezat in pat./
1.PP
2.CT