Sunteți pe pagina 1din 1

Practica de specialitate în relație cu licența.

Examenul va consta din două probe:


1. realizarea unui proiect de cercetare, care să respecte cerințele
unei lucrări de licență, și care va fi predat la examen;
2. examen scris din problematici referitoare la realizarea lucrării de
licență.
Proiectul va avea următoarea structură:
- pagina inițială
- pagina cu titlul
- cuprins
- argument
- cadrul teoretic
- obiective
- ipoteze
- metodologie: design, eșantion, materiale (probe psihologice folosite, etc.), procedura de lucru
- rezultate: prezentarea rezultatelor așteptate, analiza rezultatelor, discuții
- concluzii
- bibliografie
- anexe

Se studiază și ghidul lucrării de licență.