Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.2.a.

O lectură conștientă a programei

3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi adecvate vârstei

Lectura are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit şi să-i facă să iubească cartea,
să le satisfacă interesul pentru a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Din cărţi, copiii află multe
lucruri despre anotimpuri, viaţa animalelor şi a plantelor, despre descoperiri geografice, despre
evenimente şi personalităţi literare, artistice, istorice, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei.
Cărţile le vorbesc şi despre sentimentele omeneşti, despre prietenie, cinste,omenie. Citirea
cărţilor contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular bogat, la
dezvoltarea exprimării. Eroii cărţilor devin modele pentru elevi.

Am întâlnit adesea copii care ascultă cu mult interes o poveste frumoasă, citită de
altcineva, însă preferă să-şi piardă vremea în modul cel mai neaşteptat, fără să fie tentaţi să
citească ei însişi altceva decât ceea ce li se cere la orele de curs. Chiar şi la cei care au învins
greutăţile începutului, gustul pentru lectură nu este format. Uneori, nu au la îndemână cărţile
potrivite, alteori, indiferenţa pentru lectură a persoanelor apropiate determină  aceeaşi atitudine
copiilor. În astfel de cazuri intervenţia învăţătorului este absolut necesară.

Voi prezenta în continuare câteva modalităţi de stimulare a interesului pentru lectură;

- citirea unor cărţi de grup (cărţi uriaşe);

- citirea individuală şi din proprie iniţiativă a unor poveşti, povestiri etc;

- memorare unor poezii şi ghicitori;

- activităţi în biblioteca şcolii;

- completarea unui jurnal de lectură al clasei, folosind desene şi enunţuri scurte;

- amenajarea şi reactualizarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă;


- audierea unei poveşti, însoţită/ urmată de răsfoirea cărţii ce conţine textul şi observarea
imaginilor;

- jocuri de rol/ dramatizări ale unor lecturi cunoscute,

S-ar putea să vă placă și