Sunteți pe pagina 1din 4

Brazilia

Componenta teritoriului si pozitia economico-geografica


Suprafata: 8.515.767 km² (locul 5)
Pozitia geografica:  ocupa 47% din teritoriul continentului sud-american
Pozitia fata de mare:  La nord-est, est și sud-est, Brazilia are ieșire la Oceanul
Atlantic. De asemenea, în larg, departe de coastă, țara posedă și câteva
arhipelaguri, cum ar fi Fernando de Noronha.
Pozitia fata de alte state: Brazilia se învecinează
cu Venezuela, Guyana, Surinam și Guyana Franceză la nord, cu statul columbian la
nord-vest, cu Peru și Bolivia la vest, cu Paraguay și Argentina la sud-vest și
cu Uruguay la sud. Dintre țările Americii de Sud, doar Chile și Ecuador nu au frontieră
comună cu această țară.

Structura de stat: este o republică federativă

Aprecierea economica a conditiilor si resurselor naturale


Relief: Relieful Braziliei este dominat de două mari unități naturale: Câmpia
Amazonului și Podișul Brazilian. Amazonia este o cảm- pie cu altitudinea medie de
200 m, drenată de fluviul Amazon și afluenții lui. Podişul Brazilian are un relief
variat, unde dealurile alternează cu lanțuri de munți nu prea inalte, cel mai inalt
fiind lanțul de munți Bandeira (2 884 m) in sud estul podișului.
Clima: Teritoriul Braziliei este cuprins în patru zone climatice: ecua- torială la nord,
subecuatorială și tropicală in centru și subtropicală la sud, care impreună cu
regimul de precipitații și condițiile de sol favorizeaza dezvoltarea agriculturii.

Resursele de apa potabila.Resursele hidroenergetice: Brazilia dispune de cea mai


întinsă rețea hidrografică a lumii. Principale fluvii care formează cele mai
importante bazine sunt Amazon, São Francisco, Paraná, Uruguay și Paraguay.
Amazonul este cel mai lung fluviu din lume (după Nil), traversând Brazilia de la
vest la est prin Pădurea Amazoniană[63]. Bazinul său este cel mai întins[64], peste
60% din acesta desfășurându-se pe teritoriul acestei țări[65], cuprinzând fluviul
propriu-zis și alte aproximativ 1.100 de râuri[64]. Amazonul în sine se formează pe
teritoriul Braziliei la confluența râului Negro cu râul Solimões[66].
Resurse forestiere: Teritoriul Braziliei cuprinde o gamă variată de ecosisteme, cum ar fi
Pădurea Amazoniană, recunoscută că fiind cea mai diversificată din punct de vedere biologic
din lume[67], Pădurea Atlantică sau Cerrado.

Populatia
Numarul si dinamica populatiei: 208.494.900(Speranta de viata la nastere :
barbati-70 ani,femei-77 ani )
Densitatea si repartitia populatiei: Populatia urbana constituie 84%.
Gradul de urbanizare: :In orase locuiesc 84% din populatie.
Structura etnica:

47,73% Albi
43,13% Multirasiali 
7,61% Negri
1,09% Asiatici
0,43% Amerindieni

Sarbatori nationale:
Republica Federativă a Braziliei sărbătoreşte la 7 septembrie ziua naţională, aniversând
proclamarea independenţei, în 1822.

1martie-ziua Carnavalului

Caracteristica generala a economiei


Grupul din care face parte, caracteristica succinta:
 Detine locul 1 in ,,Grupul celor 7”
 Locul 3 dupa nr.de populatie.
 Locul 4 dupa suprafara.
 Este unul dintre marile centre financiare ale lumii.
Caracterizarea industriei:
În structura industriei ramura principală este cea de prelucrare, ei revenindu-i
90% din costul total al producției industriale. Locul doi îl deține energetica (circa
8%), iar locul trei - industria extractivă (2%). În industria extractivă se distinge
extracția de minereu de fier și de mangan, care în mare măsură sunt exportate.
Energetica se bazează pe consumul de petrol (peste , este importat), energie
hidraulică, lemn, cărbuni. Cea mai mare parte din producția de energie electrică
revine CHE - 85%. Consumul de energie raportat la un Jocuitor este de două ori
mai scăzut decât media mondială. O parte din populația Braziliei nu beneficiază
de energie electrică.
Industria siderurgică este asigurată cu o bază variată de materii prime de înaltă
calitate. Se remarcă lipsa cărbunilor cocsificabili. Resursele hidroenergetice
imense sunt un stimulent pentru dezvoltarea electro- metalurgiei. Brazilia este cel
mai mare producător de fontă și oțel din America Latină. Dintre ramurile
industriei neferoase o dezvoltare mai amplă au industria aluminiului și cea a
cuprului.
Industria constructoare de mașini a înregistrat ritmuri sporite de creștere abia
din a doua jumătate a sec. al XX-lea. Ramura principală este construcția maşinilor
de transport. Se evidențiază industria de automobile, care se dezvoltă cu
participarea capitalului străin.
Industria chimică este o ramură în plină ascensiune. Ea produce sodă caustică,
acizi, vopsele, substanțe explozibile, îngrășăminte chimice, fibre și fire sintetice,
mase plastice, cauciuc sintetic etc.
Dintre ramurile industriei ușoare o importanță mai mare are industria textilă,
care parțial este orientată spre export. În aglomerațiile urbane São Paulo și Rio de
Janeiro se produc țesături de bumbac, sintetice, iar industria lânii este
concentrată în sudul țării.
Dintre ramurile industriei alimentare se distinge cea a zahărului, cea de
prelucrare a cărnii, producția uleiurilor vegetale.
Agricultura:
Agricultura este o ramură importantă a economiei Braziliei. Producției ramurii ii
revine /, din costul total al exportului. Agricultura Braziliei se caracterizează
printr-o concentrare puternică a proprietății funciare în gospodăriile mari latifun-
diare ori capitaliste, inclusiv în cele ce aparțin monopolurilor străine.
Ramura principală a agriculturii este cultura plantelor, căreia îi revine , din costul
producției agricole, ea avánd un caracter orientat spre export.
Creșterea animalelor este specializată mai mult în creșterea vitelor pentru carne.
Ea poartă un caracter extensiv și se practică cu precădere in gospodăriile țărăneşti
mici.
Brazilia ocupă locul trei în lume la producția de carne circa 21,4 mln. t.
O importanță deosebită în economia Braziliei are gospodăria silvică. Suprafețele
de păduri ocupă circa 566 mln. ha. După rezervele de specii prețioase, Brazilia
depăşeşte toate țările lumii.
Transporturile:
Rețeaua de transporturi este insuficient dezvoltată, cu excepția sudului și sud-
estului țării. În Brazilia există căi ferate cu patru tipuri de ecarta- ment, ceea ce
impiedică formarea unei rețele unice feroviare. În ultima vreme se pune problema
dezvoltării unei rețele autorutiere la nord-est şi în Amazonia. Cele mai amenajate
automagistrale sunt: Rio de Janeiro - Salvador, Rio de Janeiro Brasilia (recunoaște-
le pe hartă).
Transportul maritim, pe lângă transportul de cabotaj, asigură întreținerea
legăturilor economice externe.
Relatiile economice externe:
Economia Braziliei depinde în mare măsură de comerțul exterior. În export crește
ponderea producției industriei de prelucrare și scade cea a producției agricole
tradiționale (a cafelei, cacao, fructelor tropicale).
Industrializarea statului impune importuri masive de mașini și utilaje, de noi
tehnologii, semifabricate. Se extind relațiile cu țările în curs de dez- voltare din
America Latină, Asia și Africa, cât și cu statele cu nivel mediu de dezvoltare.