Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lecţie

I. Date de identificare

Instituţie: Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Iaşi


Nr. de ore: o oră pe săptămână
Disciplina: Biologie clasa aV-a
Unitatea de învăţare: Grupe de viețuitoare – caractere generale
Titlul lecţiei: Animale nevertebrate
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Timp: 50 minute
Locul de desfăşurare: laboratorul de biologie
Student: Sumanaru Iuliana-Petronela

II. Competențe specifice

1.1. Extragerea informațiilor din texte, desene, scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor
procese și fenomene
2.1. Organizarea informațiilor științice după un plan dat
3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologic

III. Competențe derivate

1.1.1. Extragerea informațiilor din manual și analiza imaginiilor pentru identificarea caracterelor generale ale nevertebratelor
2.1.1. Organizarea informațiilor extrase din manual care decriu cele cinci grupuri de nevertebrate
3.1.1. Identificarea caracteristicilor specifice nevertebratelor pe baza modelelor

IV. Obiectve operaționale


La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să:
O1. Să definească termenul de nevertebrat

O2. Să enumere principalele caracteristici ale nevertebratelor


O3. Să clasifice principalele grupuri de nevertebrate

V. Resurse educaționale

Forme de organizare : frontală, dirijată


Metode şi procedee: conversaţie, expunere, explicaţie, demonstraţie, observare
Materiale: manual, atlas botanic, materiale botanice proaspete, prezentare power-point, videoproiector, laptop
Bibliografie:

Programe şcolare pentru biologie – gimnaziu (vechi și noi)


„Biologie: clasa a V-a” Irina Pop-Păcurar, Dorina Podar. – București: Art, 2017
„Biologie: manual pentru clasa a V- a” Silvia Oltenu (coord.) Ștefania Giersch, Iuliana Tanur. - București: Corint Logistic 2017
„Biologie: manual pentru clasa a V-a ” Atia Mihaela Fodor, Leontina Monica Sună, Viorica Boldișor, Carmen Mihaela Ciuculescu- București: Sigma 2017
Naela COSTICĂ (2012) Suport de curs. Didactica biologiei. Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a
didacticienilor din învăţământul superior.
https://www.didactic.ro/
https://www.manuale.edu.ro/
http://programe.ise.ro/Actuale/Gimnaziu-2017.aspx
VI. Scenariu didactic

Nr. Evenimentele Compentenț Conținuturi Activități de predare- Metode și Mijloace de Timp Evaluare
crt instruirii e derivate învațare procedee instruire alocat
didactice (min)
1. Organizarea Notez în catalog elevii -notarea absențelor 2 min
colectivului de absenți și verific dacă -organizarea clasei
elevi elevii au materiale pentru începerea
necesare lecției. lecției
2. Verificarea CONVERSAȚIE de -recapitularizarea -conversație -verificarea 10 min -orală
cunoștințelor din verificare: “ Ce sunt cunoștinelor evaluativă lecțiilor
lecția anterioară angimnospermele?Dați anterioare cu elevii precedente
exemple de angiosperme -întrebarile din
și caracterizați-le” conținuturile lecțiilor
Realizarea unei scheme, anterioare(se vor lua
prin care clasificăm în atenție 2-3 elevi
REGNUL ANIMAL. care vor răspunde la
întrebari și care vor fi
notați în funcție de
răspunsurile date)

3. Enunțarea temei Astăzi vom învața despre -anunțarea titului -informare -se scrie pe 2 min -scrisă
și a obiectivelor nevertebrate, ce reprezintă lecției curente și a tablă titlul
urmarite principalele grupe de conținutului acestia lecției noi
nevertebrate.
4. Prezentarea -Unde traiesc celenteratele ? - elevii răspund la - conversație 4 min -scrisă
noului conținut Sunt animale acvatice, fixate, întrebările adresate de -informare
libere ,izolate sau coloniale profesor
-Din ce este alcatuit corpul -realizarea descrierii
acestora ?
Au forma de sac,cu perete
coprului
dublu(peretele extern celenteratelor
sensibil, peretele intern cu rol -identificarea
in digestie.Au o cavitate straturilor ce
digestiva si un orificiu buco alcătuiesc peretele
-anal inconjurat de tentacule
cu celule urzicatoare . corpului fiecărui
Cum se inmultesc ? individ
-prin inmugurire si prin ou. -notează în caiete
Ce celenterate cunoasteti?
Hidra de apa dulce, meduza,
actinia, coralul

-Unde traiesc spongierii ? -realizarea descrierii -observare - identificarea 10 min -frontală


Animale acvatice,traiesc corpului spongierilor -demonstrare pe manual a -orală
fixate pe suport.Traiesc in -identificarea -descriere elementelor ce
colonii.
straturilor ce alcătuiesc
-Din ce este alcatuit corpul
acestora ?
alcătuiesc peretele corpul unui
Au o alcatuire simpla corpului fiecărui individ din
,peretele corpului este individ cadrul unei
alcatuit din doua straturi de colonii de
celule ,separate de o spongieri
substanta gelatinoasa.Stratul -realizarea
intern este format din celule unui desen
cu guleras si flagel. reprezentativ
Ce spongieri cunoasteti?
pentru
Buretele de apa dulce
-Unde traiesc molustele ? spongieri.
Traiesc in mediul acvatic sau
in mediu terestru.
Cum este corpul acestora ?
-Corpul lor este nesegmentat -pe baza preparatelor
si moale si este aparat de o identifică alcătuirea
cochilie.Pielea lor secreta corpului
mucus .Au o manta bogata in -notează în caiete
vase de sange care le
inveleste corpul.Intre manta
si corp se afla cavitatea
mantalei.Au picior
musculos .-Ce moluste
cunoasteti ?
Melcul de livada,Scoica de
lac/rau, midia,Sepia
-Unde traiesc viermii ? -identifică tipurile de -demonstrarea 8 min -orală
In medii variate cum ar fi viermi pe care îi -explicarea -scrisă
fixate pe intestine,in galerii întâlnim în preparate
subterane,in ape. -sugerează reguli de
-Cum este corpul acestora ?
Corpul lor este moale igiena pentru evitarea
,latit,cilindric sau inelat.Nu unor boli provocate
au ca,picioare si nici de viermi inelați, lați
cochilie.
Cei paraziti au sistemul
nervos si sistemul digestiv
reduse.Sistemu reproducator
este foarte bine dezvoltat.
Produc foarte multe oua.
Ce reguli trebuie sa
respectam pentru a ne feri de - notează în caiete -explicarea 10
viermii paraziti? -conversația
Sa nu consumam carne de
porc decat foarte bine
gatita,sa pastram regulile de
igiena corporala si de
curatenie.
Ce viermi cunoasteti ?
Tenia,Limbricul,oxiurul,trichi
na
rama,lipitoarea,
Unde traiesc artropodele ? - pe baza insectarului
Traiesc in medii diferite identifică principalele
(terestru,acvatic, aerian)
Cum este corpul acestora?
clase de nevertebrate
Corpul este segmentat,invelis -precizează mediul
chitinos.Sub chitina se afla lor de viață
muschii.Prezinta picioare
articulate.
Ce fel se inmulteste
Paianjenul cu Cruce?dar
Fluturele alb al verzei?
Prin oua respectiv
metamorfoza
completa(ou,larva,nimfa,adul
t
-Ce artropode cunoasteti ?
Paianjenul cu
Cruce,Capusa,Racul de
rau,Carabusul de
mai,Fruturele alb al
verzei,Albina
5. Evaluarea/ Realizez un joculeț numit -citirea bilețelelor -exercițiu 3 min -individuală
Conexiune Poștașul care aduce -orală
inversă elevilor telegrame cu multe
curiozități despre lumea
nevertebratelor.
6. Anunțarea temei Pregătirea lecției pentru -notarea elevilor care 1 min
de lucru pentru ora următoare. au adus contribuții
acasă și notarea semnificative lecției
elevilor și care au răspuns la
întrebările
recapitulative
Schița lecției

REGNUL ANIMALIA

După prezența sau absența coloanei vertebrale, animelele se împart în:

NEVERTEBRATE: lipsite de coloană vertebrală


 SPONGIERI
 CELENTERATE
 VIERMI
 MOLUȘTE
 ARTROPODE

VERTEBRATE: prezintă coloană vertebrală

 PEȘTI
 AMFIBIENI
 REPTILE
 PĂSĂRI
 MAMIFERE

ANIMALE NEVERTEBRATE
1. SPONGIERI
Reprezentanți: Buretele de apă dulce, Buretele marin
Mediu de viață: -acvatic (ape dulci, mări și oceane)
-formează colonii
Alcătuire: - corpul moale, spongios, alcătuit din 2 straturi:extern și intern

- prezintă numeroși pori

2. CELENTERATE

Reprezentanți: Hidra de apă dulce, Meduza, Corali

Mediu de viață: acvatic (ape dulci, mări și oceane)

Alcătuire:- corp moale în formă de sac

-au celule numite cnidociști care înțeapă


3 VIERMI

Reprezentanți: 3 grupe: -viermi lați: Tenia, Viermele de gălbează

-viermi cilindrici: Oxiurul, Limbricul

- viermi inelați: Râma, Lipitoarea

Mediul de viață: acvatic, terestru

Pot fi: -paraziți: trăiesc pe seama unui alt organism gazdă producând boli precum teniază,gălbează

-liberi: Râma

Alcătuire: au corpul moale, turtit aplatizat (lați), cilindric și inelat

4. MOLUȘTE

Reprezentanți: Melcul de livadă, Scoicile, Caracatița, Sepia

Mediul de viață: acvatic și terestru

Alcătuire: corpul moale, apărat de o cochilie externă (melc) sau interă (sepia)

pielea secretă mucus

5.ARTROPODE

Reprezentanți:Paianjeni, Racul, Urechelnița, Muște, Buburuza

Mediu de viață:acvatic, terestru, aerian

Alcătuire: au corpul format din mai multe segmente

au multe picioare articulate

au corpul îmbrăcat într-o armură care le protejează organismul, EXOSCHELET