Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII

MOLDOVA
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA
FACULTATEA CONTABILITATE
CATEDRA CONTABILITATE

Studiu individual
La
Audit Intern

A elaborat: Friptu/Osipov Diana


Gr. CON-172 Fr

A verificat:L. Cauș,
Dr., conf. univ.

Chişinău – 2020