Sunteți pe pagina 1din 2

INFORMARE PRIVIND “ŞOMAJUL TEHNIC

1. Definitie
Şomajul tehnic este o terminologie utilizată în spaţiul public care defineşte suspendarea temporară a
contractului de muncă, dispusă unilateral de către angajator ca urmare a întreruperii sau suspendării
activităţii din motive economice, tehnologice, structural sau similare (ex. Adoptarea unor masuri ca
urmare a instituirii stării de urgenţă).
2. Reglementare
Art. 52 si 53 din Codul Muncii.
3. Veniturile angajaţilor pe perioada “şomajului ethnic”
75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
4. Cine poate beneficia de “şomaj ethnic”
Orice angajator, persoană fizică sau juridică care se confruntă cu probleme economice, tehnice,
structural sau similare.
5. Prevederi speciale pe perioada stării de urgenţă
OUG nr.30/2020 prevede că pe perioada stării de urgenţă statul acordă angajatorilor care au fost
afectaţi direct sau indirect de măsurile adoptate pentru stoparea infecţiei cu COVID-19, o
indemnizaţie în valoare de 75% din salariul de bază dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut
(4.071,75 lei), pentru a-i sprijini financiar în această perioadă şi pentru a nu se ajunge la concedieri
în masă.
6. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinesc angajatorii pentru a beneficia de
indemnizatia alocată de stat:
a) Să aibă activitatea suspendată total sau partial ca urmare a măsurilor impuse prin Decretul
Presedintelui 195/2020 şi respectiv prin Ordonanţele militare 1 si 3 din 2020 (ex.
Restaurantele, magazinele de vânzare cu amănuntul din centrele comerciale, saloanele de
înfrumuseţare, cabinetele stomatologice, centre de evenimente etc.).
b) Încasările din luna anterioară depunerii declaraţiei pe proprie răspundere să-i fie afectate cu
un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020,
să nu aibă capacitate financiară pentru a plăti toţi angajaţii şi să nu solicite această
indemnizaţie pentru mai mult de 75% din numărul total al angajaţilor activi;
7. Conditiile pentru alocarea indemnizaţiei:
a) Cerere completată conform anexei 1 la OUG 30/2020
b) Tabel angajaţi care beneficiază de indemnizaţie ca urmare a suspendării temporare a
contractului de muncă.
şi
c) Certificat eliberat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. A fost publicat
in Monitorul Oficial, in data de 25.03.2020, Ordinul Ministerului Economiei, Energiei si
Mediului de Afaceri nr.791/24.03.2020.
Sau
d) Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că încasările din luna anterioară
depunerii acesteia au fost afectate cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor
din perioada ianuarie-februarie 2020 şi nu are capacitatea financiară pentru achitarea tuturor
salariilor (anexa 2 la OUG 30/2020).
8. Termenul de depunere a cererii de acordare a indemnizaţiei
Cererea se depune în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.
Practic depunerea cererilor va începe cu data de 1 Aprilie.
9. Unde se depune cererea
Cererea se va depune la agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă.

Conform mesajului existent pe site-ul ANOFM cererile vor fi transmise electronic la adresa
de email formata din nume judeţ@anofm.gov.ro
10. Termen de plată a sumelor solicitate
Autorităţile vor aloca sumele solicitate de către angajatori în termen de 30 de zile de la
înregistrarea acestora
11. Plata impozitului şi a contribuţiilor sociale
Angajatorii vor achita impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale de stat şi
contribuţia de asigurări sociale de sănătate până la data de 25 a lunii următoare celei în care
s-a alocat suma solicitată.
Angajatorii sunt scutiţi de plata contribuţiei asiguratorie de muncă pe perioada stării de
urgenţă.
12. Concluzie
- În cazul în care indemnizaţia la care este îndreptăţit salariatul conform art.53, alin.1 Codul
Muncii depăşeşte maximul stabilit de OUG 30/2020, diferenţa va fi suportată de către
angajator.
- Angajatorii vor achita sumele aferente primei luni in care s-a dispus suspendarea
contractului de muncă.
- În cazul proiectelor cu finanţare nerambursabilă dacă activitatea beneficiarilor nu este
suspendată ca urmare a măsurilor impuse prin Decretul 195/2020 şi prin Ordonanţele
militare 1 şi 3, respectiv finanţarea nu este suspendată, atunci ei nu vor putea beneficia de
alocarea de către stat a indemnizaţiilor pentru “şomaj ethnic”.
- În ceea ce priveşte angajatorii a căror activitate nu a fost suspendată pe motiv de limitarea a
pandemiei cu COVID-19, în cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive
economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile
lucrătoare, aceştia au posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe
săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a
cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la
nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.