Sunteți pe pagina 1din 4

Numele……………………………….

Grupa…………………………………

Foaie de lucru - LUCRAREA 2

PARAMETRII MOTOARELOR AUTOVEHICULELOR

Aplicații

1. Specificați care sunt tipurile de motoare expuse în imaginile de mai jos, în funcție
de tipul de dispunere a cilindrilor și de numărul acestora.

............................................
............................................
............................................

............................................
............................................
............................................

1
............................................
............................................
............................................

2. Un motor cu 4 cilindri în linie are capacitatea cilindrică V s = 1,6 (l). Știind că


diametrul cilindrilor este D = 80 (mm), să se calculeze raza manivelei R din
ansamblul bielă-manivelă.

Fig.1 Motor cu patru cilindri în linie

În primul rând se transformă diametrul D din (mm) în [m] și capacitatea cilindrică Vs


din litri în [m3], pentru ca aceasta reprezintă un volum:

D = 80 mm = ..............................[m]

Transformarea volumului din (l) în [m3]

1l  1dm 3  1 10 3 [ m 3 ]

Vs = 1,6 (l) = ................................. [m3]


2
Capacitatea cilindrică a motorului se calculează cu relaţia:

  D2  S  i 4  Vs
VS   4  Vs    D 2  S  i  S   ..............................[m]
4   D2  i

Raza manivelei R este jumătate din cursa pistonului S:

S
R  ..........................[m]
2

3. Să se determine puterea efectivă a unui motor cu 4 cilindri în linie, care


funcționează după un ciclu în 4 timpi, știind că:
 Presiunea medie efectivă pe = 7 (daN/cm2)
 Turația n = 2000 [rot/min]
 Capacitatea cilindrică a motorului Vs = 1400 (cm3)
Să se determine coeficientul de sarcină  și să se numească tipul de sarcină
a motorului, dacă puterea efectivă continuă P e cont = 65,33 (kW).

Fig. 2. Motor cu patru cilindri în linie, secțiune longitudinală și transversală

În primul rând se transformă capacitatea cilindrică V s din (cm3) în [m3] și presiunea


medie efectivă din (daN/cm2) în [N/m2]:

Vs = 1400 (cm3) = ................................. [m3]

Transformarea presiunii (daN/cm2) în [N/m2]:

daN 10 N N
1 2
  4 2  10 5 2
cm 10 m m

pe = 7 (daN/cm2) = ................................. [N/m2]


3
Puterea efectivă a motorului se determină cu ajutorul relației:

p e  Vs  i  n
Pe   ....................................................................................................... [kW]
30000  

Coeficientul de sarcină este dat de relația:

Pe
 
Pecont .................... Tipul de sarcină a motorului: ......................................