Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA 2.

3 A

Problematica formårii competenţelor este elementul cheie al demersului didactic de aståzi,


accentul punându-se pe dezvoltarea personalå a elevului, necesarå incluziunii sociale ulterioare.

- Proiectarea didacticå actuala este centratå pe elev şi implicå flexibilitate din partea
cadrului didactic, ȋn ceea ce priveşte: parcurgerea etapelor ȋnvåţårii, adaptarea la nevoile
elevilor, alegerea manualului etc.
- Etapele proiectarii didactice sunt conturate ȋn cele patru ȋntrebåri: Ce voi face? Cum ce
voi face ? Cum voi face ? Cum voi şti dacå am realizat ?
- Elementul cheie ȋn realizarea proiectarii didactice ȋl reprezintå programa scolarå, care
råmâne un reper obligatoriu al demersului didactic.

În ȋncheiere subliniez faptul cå o proiectare didacticå bazatå pe corelaţie ȋntre elementele sale
componente , constituie reuşita ȋn atingerea competenţelor stabilite.