Sunteți pe pagina 1din 8

FUNDAȚII-Tema2

Student: Pristavu Eugen

Grupa 5 AN IIIB CCIA 2019-2020

Prof. coordonatori:

A. Priceputu

G. Pantel
PROIECTAREA UNUI ZID DE SPRIJIN

Gr=5; Ua=0; N=16;

NISIP ARGILA

γk,nisip=19,4-0,2*5=18,4 kN/m 3 γk,argila=18,0+0,1*5=18,5 kN/m 3

𝜙k,nisip=31+0,5*0=31° 𝜙k,argila=21+0,5*0=21°

c(k,nisip)=0 kN/m 3 c(k,argila)=25-2*5=15 kN/m 3

niveluL apei subterane =-8m

q=20-2,5Gr=7,5 kN/m 2

H=(3,5+0,1*2)=3,7m

γba=25kN/m 3

Df=1,1m
Predimensionarea zidului de sprijin

H=3,7m b=25cm t=45cm L=1,85m Df=1,1m a=35cm

Calculul presiunii active a pamantului:

Ka= tan 2(45-31/2)=0,32

Pγ=(18,4*3,7*3,7*0,32)/2=40,30*1,35=54,4 kN/m

Pq=7,5*3,7*0,32=8,88*1,5=13,32 kN/m Pad=67,72kN/m


VERIFICAREA ZIDULUI SLU

Verificarea zidului la alunecare pe talpa

Hd<Rd - Hd=Pa(d)

- Rd=Vd*tanΔ unde

tanΔ=tan𝜙d*(0,3…0,66666)=0,6*0,66=0,396
Vd=1Ʃ(Gid)+0*Qd

G1d=0,45*1,85*1*25=20,5kN

G3d=0,25*3,3*1*25=20,625kN

G2d=0,165*1*25=4,125kN

G4d=3,3*1,15*1*18,4=70kN | Vd=115,75 kN

Rd=115,75*0,399=46,1 kN< Hd=Pa(d)=67,72kN NU SE VERIFICA


Redimenionam:

H=3,7m

b=25cm

t=45cm

L=2,8m

Df=1,1m

a=35cm

G1d=0,45*2,8*1*25=31,5kN

G3d=0,25*3,3*1*25=20,625kN

G2d=0,165*1*25=4,125kN

G4d=3,3*2,1*1*18,4=127,5kN

Vd=183,75 kN= 1Ʃ(Gid)+0*Qd

Rd=183,75*0,399=73,31 kN > Hd=Pa(d)=67,72kN


Verificarea zidului la rasturnare pe talpa

X1=L/2=1,4m

X2=a+(a-b-0,1/2)=

=0,35+0,35-0,25-0,05=0,4m

X3=2a-b/2=0,7-0,25/2=0,57m

X4=2*a+2,1/2=1,75m

Yhd=1,54m
Edst,d=Hd*Yhd=67,72*1,54=104,3 kNm

Estb,d=Ʃ(Gid*Xi)=31,5*1,1+4,125*0,4+20,625*0,57+127,5*1,45=232,93 kNm> Edst,d

Verificarea capacitatii portante a terenului Vd<Rd

Vd =valoarea de calcul a acțiunii verticale sau componenta verticală a unei acțiuni totale aplicată
la baza fundației , Rd =valoarea de calcul a capacității portante.

Vd=1,35*ƩGi+Qd*1,5=1,35*183,75+1,5*2,
1*7,5=264,93 KN

ƩMd=

1,35(-G4*0,34+G3*0,84+G2*1)+Hd*1,54-
1,5*Qd=

1,35(-
127,5*0,34+20,62*0,84+4,125*1)+67,72
*1,54-1,5*2,1*7,5

=51,09kNm

e(L)=Md/Vd=0,21m

A’=L’*B’

B’=1m

L’=L-2e(L)=

2,8-2*0,21=2,38m

A’=2,38mp
bc,bq,bγ=1 sc,sq,sγ=1

c’d= c(k,argila)=25-2*5=15 kN/m 3 𝜙k,argila=21+0,5*0=21°

Nq=(2,72^(3,14*tan21°))* tan 2 (45+21/2)=6,99

Nc=(6,99-1)*ctg21° =15,6 Nγ=2*5,99*tan10,5° =2,22

m=mL=(2+2,38)/3,38=1,30

iq=(1-67,72/(264,93+1,38*15*2,6))^1,30=0,73 ic=0,73-(1-0,73)/(15,6*0,38)=0,68

iγ=(1-67,72/(264,93+1,38*15*2,6))^2,30=0,56

Rd=2,38(15*15,6*0,68+7,5*6,99*0,73+0,5*18,5*2,38*2,22*0,56)=534,36kN>264,93kN