Sunteți pe pagina 1din 8

PROGRAM ARTISTIC –SERBARE DE CRĂCIUN

CLASA PREGĂTITOARE
1.Povestitorul:
Colo sus, în vremeea ceea,
În frumoasa Galileea,
O fecioară vieţuia
Şi Maria se numea.
Nazaret era oraşul
Unde ea-şi avea sălaşul.
Într-o zi Maria sta,
Singură şi se ruga.
Dar deodată ce văzu?
Casa toată se umplu
De-o lumină orbitoare
Ca şi raza de la soare.

1.Îngerul Gavril:
- Nu te speria, Maria!
Eu sunt îngerul Gavril,
Cu veste la tine vin.
Tu vei naşte pe Hristos,
Pe Hristos cel luminos!
Fiul tatălui va fi
Şi Iisus se va numi.

1.Maria:
- Iată roaba Domnului
Fie mie după cuvântul tău!

2.Povestitorul:
Al Iudeei împărat
Într-o zi porunc-a dat
Că la locul de născare
Să se-nscrie fiecare.
Iosif a mers să se-nscrie
Şi el, cu a lui soţie;
Cată loc în jos şi-n sus.
Geaba cată prin cetate;
Hanuri, case...pline-s toate.

1.Iosif:
- Din Nazaret venim acum
Şi calea a fost grea,
Şi suntem obosiţi de drum
Şi eu, şi Maria.
Că ea aşteaptă pruncul sfânt
Acuma să se nască,
Pe oamenii de pe pământ
Iisus să-i izbăvească.
2.Maria:
- Peste tot e-atâta lume,
Nu găsim nici un locaş.
Haide, Iosife, mai bine
La margine de oraş!

Colind: Preumblă-se Maria

1.Preumblă-se Maria,
În seara de Crăciun.
Cu Iosif care-o-nsoţea,
În seara de Crăciun.

2.Nicăieri nu se-aşezară,
În seara de Crăciun.
Până Joi de către seară,
În seara de Crăciun.

3.S-aşeză-ntr-o poiecioară,
În seara de Crăciun.
Şi-a născut Maica Fecioară,
În seara de Crăciun.

4.Şi-a născut un Fiu frumos,


În seara de Crăciun.
Numele i-a fost Hristos,
În seara de Crăciun.

3.Povestitorul:
Atuncea Preacurata din Viflaim ieşea
Şi dând de-o poiată, a intrat în ea.
Şi printre dobitoace, pe fânul cel strohos,
Născut-a Preacurata pe Iisus Hristos.

ASTAZI S-A NASCUT HRISTOS


Astazi s-a nascut Hristos
Mesia chip luminos
Laudati si cantati,
Si va bucurati !
Mititel infasetel,
In scutec de bumbacel
Laudati si cantati
Si va bucurati !
Vantul bate, nu-L razbate,
Neaua ninge, nu-L atinge
Laudati si cantati
Si va bucurati !
Si de-acum pana-n vecie
Mila Domnului sa fie
Laudati si cantati
Si va bucuratï !

2.Îngerul Gavril:

Îngerii au coborât
La păstori, de i-au trezit.

Colind: La Betleem colo jos

La Betleem colo jos


Cerul arde luminos.
Preacurata
Naşte astăzi pe Hristos.

Naşte-n ieslea boilor


Pe-mpăratul tuturor.
Preacurata
Stă şi plânge-ncetişor.

N-are scutec de-nfăşat,


Nici hăinuţe de-mbrăcat
Preacurata.
Pentru pruncul de-mpărat.

Nu mai plânge, maica mea,


Scutecele noi ţi-om da.
Preacurata
Pruncul sfânt a-L înfăşa.

1.PĂSTORUL 1
Să mergem dar la Betleem
Pe Hristos să îl vedem.
Pe câmpuri şi pe dealuri
Viaţă simplă noi trăim
Dar spre ieslea Sfântă
Cu toţi să pornim.
Ce dar să-I duc Regelui
Când tot sub soare este al Lui?
Ce dar să-I duc? Ce dar să Îi ofer?
Eu m-am gândit să-I dau un miel.

1.PĂSTORUL 2
Azi la noi un îngeraş
Coborând ne-a spus
Că-n a lui David oraş
S-a născut Iisus.
Iată semnul ce ne-a dat
Cel venit de sus:
Pruncu-n scutece-nfăşat
E-ntr-o iesle pus!
Şi acum la Betleem
Noi călătorim
Copilaşul să-l vedem
Şi să-l preamărim.

1.PĂSTORUL 3
Noi suntem cei trei păstori
Şi-am venit din depărtări
Că un înger Sfânt ne-a spus
Că azi s-a născut Iisus
Împăratul cel de sus.
Am venit şi am aflat
Pe păstorul minunat.
Iată-L pe Păstorul Blând
Lângă Maica Sfântă stând
Şi vin îngerii cântând.

Păstorii se aşează în genunchi, îşi fac semnul crucii şi spun:

TREI PASTORI
Trei pastori se intalnira-bis
Raza soarelui
Floarea Soarelui
Si asa se sfatuira

Haideti fratilor, sa mergem –bis


Raza soarelui
Floarea Soarelui
Floricele sa culegem
Si sa facem o cununa –bis
Raza soarelui
Floarea Soarelui
S-o impletim cu voie buna

Sa o ducem lui Hristos –bis


Raza soarelui
Floarea Soarelui
Sa ne fie de folos

4.POVESTITOR:
Pe-atunci, în ţara aceea,
Care se numea Iudeea,
Domnea Irod- împărat
Stăpân rău, ne-nduplecat.
Tulburat de-această ştire
A tunat către oştire:
1.IROD:

Dau poruncă-mpărătească
Urma Lui să se găsească
Şi cu viaţă să-mi plătească
Pentru că a cutezat,
Să se creadă împărat.

5.POVESTITORUL:

Şi-n noaptea sfântă de Crăciun


Pe drumul nins de lună
Trei magi cu suflet bun
Veniră împreună

STEAUA SUS RĂSARE

1. Steaua sus răsare


Ca o taină mare
Steaua străluceşte
Şi lumini vesteşte
2. Că astăzi Curata
Şi Nevinovata
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia.
3. În ţara vestită
Betleem numită
Magii cum zăriră
Steaua şi porniră
4. Şi dacă sosiră
Îndată-l găsiră
La Dânsul intrată
Şi se închinară
5. Cu daruri gătite
Lui Hristos menite
Luând fiecare
Bucurie mare
6. Care bucurie
Şi aici să fie
De la tinereţe

Pân’ la bătrâneţe.
1.MAGUL 1

Suntem trei magi călători


Crai ca fraţii iubitori
Văi, coline neumblate
Şi păduri îndepărtate
Pretutindenea călcăm
Şi de-mpăratu-ntrebăm
Vestea bună îngerii au dus
Vestea bună la noi a ajuns
S-a născut Sfântul Mântuitor
Domnul nostru, Domnul tuturor

1.MAGUL 2

Eu sunt crai din răsărit


Cu daruri eu am pornit
Condus pe cale, deal şi vale
De steaua strălucitoare.
Pruncului ceresc voi da
Aur din coroana mea
Şi de la prooroci aflând
Că se va naşte curând
Mare-mpărat pe pământ,
Am plecat ca să-L găsesc
Să mă-nchin şi să-I slujesc

1.MAGUL 3

Eu sunt craiul Baltazar


În grabă eu am pornit
După-o stea strălucitoare
Steaua călăuzitoare
Şi-n prooroci am citit
Că se va naşte pe pământ
Cel mai mare Împărat
Mesia mult aşteptat
Şi-am plecat ca să-L găsesc
Să-I duc daruri, să-I slujesc
Şi să mă închin şi eu
Ca unui Sfânt Dumnezeu.
1.ÎNGER 2:
-Doamne, Iisuse sfinte,
Te aşteaptă-o lume-ntreagă!

- Te aşteaptă cu dorire
Ca să-i dai mântuire!

- Cine-ţi v- asculta povaţa


Îşi va mântui viaţa!

Toţi – rugăciune:
- O, şi-acum, Iisuse Doamne,
Pentru anul care vine,
Calda noastră rugăciune
O-ndreptăm smeriţi spre Tine:
Să-ntăreşti dorinţa noastră
De-a rămâne zi şi noapte,
Purtători ai veştii bune
Mai departe, mai departe....

Colind: O, ce veste minunată !

O, ce veste minunată
Lângă Viflaim se-arată.
Cerul strălucea, îngerul venea
Pe-o rază curată.

Când Iosif şi cu Maria


Au sfârşit călătoria,
Într-un mic sălaş, din acel oraş,
S-a născut Mesia.

Păstorii cum auziră,


Spre locaşul sfânt porniră.
Unde l-au aflat, prunc prea luminat
Şi îl preamăriră.

În coliba păstorească
Vrut-a Domnul să se nască.
Să se nască şi să crească,
Să ne mântuiască.

E Iisus păstorul mare,


Turmă ca El nimeni n-are.
Noi îl lăudăm, lui ne închinăm
Cu credinţă tare.
-