Sunteți pe pagina 1din 1

rugăciunea pentru biserică

a Sfȃntului Isaac Sirul

D oamne, Iisuse Hristoase, umbreşte sfântă Biserica Ta, pe care


ai răscumpărat-o cu scump Sângele Tău, că să se sălăşluiască
într-însa pacea cea adevărată, pe care ai dat-o Sfinţilor Tăi
Apostoli. Leagă pre fiii ei cu legăturile sfinte ale iubirii de
nedesfăcut. Fie ca vrăjmaşul să nu aibă putere asupra ei.
Depărtează de la ea toată prigoana, tulburarea, războaiele cele
dinlăuntru şi cele din afară. Fie ca dregătorii şi împăraţii,
episcopii şi preoţii să se unească în mare pace şi iubire, având
cugetul plin mereu de privirea la Tine. Credinţa sfântă să fie un
zid pentru turma Ta. Iar prin rugăciunile lor învredniceşte-mă şi
pe mine, păcătosul, să fiu neîncetat păzit sub ocrotirea sfântului
Tău braţ, care e pronia Ta care ţine în mâinile ei toate. Amin.

S-ar putea să vă placă și