Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași

Facultatea de PSIHOLOGIE, ȘTIINȚELE EDUCAȚEI SI ASISTENTA SOCIALA


Specializare: PSIHOLOGIE

REFERAT
la disciplina... BAZELE EVALUARII PSIHOLOGICE
.

TEMA ....... TESTUL PSIHOLOGIC

Titular disciplină: lector univ.dr. TUDOR PITULAC


Student : Nume . CRISTINEL SIRBU
An de studiu I , sem. I
An univ. 2019/2020
Testul psihologic
 , Testul psihologic este o metoda sistematica de evaluare a unui esantion
de comportament a uneia sau mai multor persoane. Prin aplicarea de teste
psihologice se obtine intr-un timp relativ scurt informatii destul de precise,
cuantificabile si obiective despre caracteristicile psihologice ale subiectului,
evidentiandu-se diferentele dintre indivizi. Pe baza rezultatelor obtinute se poate
formula un prognostic asupra evolutiei ulterioare. Pentru a fi util testul
psihologic trebuie sa respecte anumite criterii si principii:
      Standardizarea. Adica, sa presupuna un singur mod de aplicare, scorare si 
interpretare a datelor, indiferent de subiectii evaluati sau de cel care-l
administreaza.Orice conditii careafecteaza performanta, trebuie specificate in
manualul testului.
     Obiectivitatea. Se spune despre un test psihologic ca este obiectiv daca el
permite sa se masoare fara ambiguitate capacitatile unei persoane. In literatura
de specialitate se mentioneaza trei conditii ale obiectivitatii:
1 Rezultatele sa nu depinda de nivelul pregatirii subiectului in domeniul testarii
psihologice
1 Fiecare raspuns la item sa fie interpretat la fel de catre mai multi experti
1 Scorul sa nu fie influentat de personalitatea examinatorului, adica sa aibe
cotatie obiectiva.
      Capacitatea discriminativa.
      Sa permita departajarea intre subiecti diferiti si o buna interpretare a acestor
diferente.
     Economicitatea.
     Sa fie economic, costul testului sa fie rezonabil in raport de beneficiul rezultat din
aplicarea lui.
    Rezistenta de fatada. Sa fie construit in asa fel incat subiectii sa nu realizeze care
este scopul evaluarii. Sa permita verificarea masurarii in care subiectii s-au
prezentat intr-o lumina favorabila (Fake-good), nefavorabila (Fake-bad) sau au
dat raspunsuri la intamplare (Random answer).
Principalele calitati ale testului psihologic
1 Validitatea. Reprezinta calitatea unui test de a masura ceea ce isi propune sa
masoare.
1 Fidelitatea. Reprezinta calitatea unui test de a masura corect si de fiecare
data acelasi lucru,sistematic si repetat.
  - Sensibilitatea. Reprezinta calitatea testului de discriminare si sesizare a
diferentelor dintre subiecti.

Monografia testului psihologic.


Orice instrument trebuie sa cuprinda, pentru a fi utilizat si aplicat o monografie,
respective un manual de utilizare, care sa cuprinda aspectele definitorii si
caracteristicile acestora.
 
Manualul testului trebuie sa cuprinda:
–  Descrierea testului
–  Valoarea lui psihodiagnostica
–  Procedura de aplicare: instructaj, interpretare
–  Prelucrarea statistica a rezultatelor: fidelitate, validitate, corelatii
–  Etaloane, bareme orientative sau semnificative
1 Clasificarea testelor
1.    Dupa continutul masurat (obiectivul testului)
a. teste de aptitudini – in aceasta categorie intra testele de aptitudini speciale,
testele de aptitudini generale, testele de randament
b. teste de personalitate – instrumentele psihodiagnostice utilizate pentru
evaluarea structurii personalitatii, pentru identificarea trasaturilor de
personalitate si stabilirea profilului psihologic (de exemplu: C.P.I (Chestionarul
de Personalitate California), 16 P.F.I. (Chestionarul 16 Factori primari), E.P.Q.
(Chestionarul de Personalitate Eysenck), M.M.P.I ( Inventarul Multifazic de
Personalitate Minnesota)
c. teste de achizitie – (teste educationale, teste ocupationale) – urmaresc
evaluareacunostintelor si abilitatilor dobandite prin exercitiu, scolarizare,
experienta profesionala.
2.    Dupa numarul de dimensiuni cuprinse in evaluarea psihodiagnostica:
a. teste unidimensionale – sunt probe simple, unidirectionate, centrate pe
investigarea uneisingure abilitati sau a unui singur factor (de exemplu, testele
de memorie auditiva)
b. teste multidimensionale – sunt probe complexe, urmaresc evaluarea mai
multor fatete ale unui construct (de exemplu, Scalele de inteligenta Wechsler
masoara abilitatile verbale, abilitatile matematice, de calcul matematic,
abilitatile mnezice etc).
3.     Dupa modul de aplicare:
a. teste individuale – permit observarea manifestarilor psihocomportamentale
ale subiectului in timpul examinarii si culegerea unui numar mai mare de
informatii despre persoana evaluata, prin utilizarea unor metode
complementare (observatia si interviul) se aplica unui singur individ si  permit
observarea manifestarilor psihocomportamentale ale subiectului in timpul
examinarii
b. teste colective –de obicei sunt variantele computerizate ale testelor
individuale si seutilizeaza in special in situatiile administrarii in grup, o astfel de
aplicare prezentand avantajul economiei de timp.
4.    Dupa durata (limita de timp):
a. teste cu timp liber – subiectul rezolva testul in ritmul propriu, nu exista o
limita de timp
b. teste cu timp strict, impus – timpul de lucru este standardizat,
examinatorulcronometreaza durata administrarii si, indiferent daca subiectul a
terminat sau nu proba, ii cere subiectului sa se opreasca in momentul in care
intervalul de lucru prevazut de test s-a incheiat
c. teste cu timp involuntar – subiectul este cel care hotaraste durata favorabila
solutionariitestului. Aceasta se face la inceputul testului, odata ce perioada de
timp a fost stabilita, nu mai poate fi schimbata).
5.     Dupa materialul folosit:
a. teste verbale – utilizeaza limbajul in producerea raspunsului la itemi
b.teste nonverbale – folosesc imagini sau obiecte; presupun manipularea
obiectelor si se bazeaza pe abilitatile de reprezentare spatiala.
6.      Dupa gradul de standardizare:
a. teste psihometrice standardizate (etalonate) – sunt teste inalt structurate,
cu  raspunsinchis: subiectul trebuie sa aleaga dintr-o serie de raspunsuri
oferite (multiple choise) sau din variante de raspuns standardizate
(dihotomice, trihotomice, tip scala)
b. teste cu raspuns deschis – in aceasta categorie intra testele proiective,
testele decreativitate, in care subiectul are libertatea producerii raspunsului
c. teste cuantificate – sunt teste ale caror rezultate pot fi cuantificate in
proportie de celputin 75%.
Probleme legate de utilizarea testului psihologic In practica pot aparea o serie de
probleme legate de utilizarea Testului psihologic. Acestea pot fi grupate pe 3 mari
categorii:
           1. Probleme in alegerea testului psihologic:
–  Utilizarea unor versiuni invechite, iesite din uz, care nu mai sunt de actualitate
–  Utilizarea unor teste nevalidate
–   Teste care nu sunt adaptate demografic
–   Utilizarea pe populatii pentru care nu exista norme.
2. Probleme legate de administrarea testului psihologic:
–   Devierea de la instructiunile specifice ale ale testului. (instructiuni  modificate
sau gresitepentru subiect, ordinea administrarii subtestelor, administrarea unei
portiuni din test, versiuni fotocopiate ale testului, calificarea exeminatorului)
–   Neutilizarea al literam a instructinilor sau/ si a  exercitiilor care sunt prevazute
pentrusubiect.