Sunteți pe pagina 1din 2

Activitatea 1.2.

2
PROFILUL ABSOLVENTULUI PREZENTAT PĂRINȚILOR

Comunicare reprezintă înştiinţare, ştire, veste, raport, relaţie, legătură. Cam acestea ar fi
sinonimele care ne sunt oferite de către dicționarul explivativ pentru comunicare. Deşi pare
simplu, înţelesul comunicării este mult mai complex şi plin de substrat. Comunicarea are o
mulţime de înţelesuri, o mulţime de scopuri şi cam tot atâtea metode de exprimare şi manifestare.
Conceptul de „comunicare” este strâns legat de existența noastră ca oameni, iar apoi ca
societate, datorită faptului că ființele umane și comunicarea sunt interdependente. Este un proces
dinamic, aflat într-o continuă schimbare. Societatea își datorează existența comunicării
interumane, ea înseamnă comunitate umană și este privită ca un proces care implică participarea
tuturor membrilor societății respective.
   De aceea, pentru a se integra în această societate, este necesar ca elevii să-și dezvolte
anumite competențe în ceea ce privește limba română. O competență cheie reprezintă un set de
cunoștințe, abilități și atitudini care urmează să fie dezvoltate tuturor elevilor. Aceste competențe
contribuie la crearea unui profil de formare al absolventului. Se are în vedere la nivel primar,
profilul de formare al absolventului de clasa a IV-a, la nivel gimnazial, profilul absolventului de
clasa a VIII-a, la nivel liceal profilul de formare al absolventului de clasa a X-a și al
absolventului de clasa a XII-a cu cele opt competențe cheie incluse în Curriculum Național.
Acestea sunt: comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbi străine, competențe
matematice și competențe de bază în științe și tehnologii, competența digitală, a învăța să înveți,
competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare culturală.

Schimbarea concepției comunicative promovată în școală pune în mod acut problema


educării cu și mai multă sârguință a capacității comunicative deopotrivă la profesor și la elevi,
concomitent cu îmbunătățirea comunicării de ansamblu din cadrul instituției școlare.
Comunicarea are semnificația unei valori umane și sociale, motiv pentru care educarea
comunicării constituie un scop în sine, un obiectiv major al învățământului.
Prima competență – cheie din programa de limba română de gimnaziu este comunicarea
în limba maternă.
Conform Programei școlare pentru disciplina limba și literatura română, clasele a V-a –
a VIII-a, formarea competenței de comunicare (oral, scris, electronic) în limba maternă (română)
în gimnaziu este un proces axat pe desfășurarea de activități didactice adecvate particularităților
de vârstă, conform profilului absolventului de gimnaziu, după cum urmează:
• căutarea, colectarea, procesarea de informaţii și receptarea de opinii, idei, sentimente într-o
varietate de mesaje ascultate/texte citite;
• exprimarea unor informaţii, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea la
situaţia de comunicare;
• participarea la interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui
dialog proactiv.
Rolul profesorului este de a-i determina pe elevi să conștientizeze importanța comunicării
în societatea de azi, în dezvoltarea lor ca indivizi capabili să utilizeze limba română în scopul
învățării, atât în perioada școlarității, cât și pe toată durata vieții, capabili să utilizeze limba
română în scopul inserției sociale, capabili să-și asume propria identitate lingvistică și culturală,
sensibili la valorile interculturale și multiculturale.
În concluzie, comunicarea în limba maternă reprezintă poarta spre formarea tuturor
celorlalte competențe cheie, fiind esențială în formarea copilului ca individ autonom care să se
integreze în societatea cunoșterii și să învețe pe tot parcursul vieții.