Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Subiectul: Textul liric. Exprimarea emoțiilor și sentimentelor.


Tipul lecţiei: Însușire de noi cunoștințe

Competențe generale :
1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin
receptarea și producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

Competențe specifice:
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu mai mulţi interlocutori, având în vedere
cantitatea şi relevanţa informaţiei transmise și primite
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte diverse

Obiective operaționale:

O1 – să identifice un text liric


O2 – să precizeze stările și sentimentele transmise de un text liric
O3 – să recunoască mărcile subiectivității textului liric

Strategii didactice:
a. Metode şi procedee: exerciţiul de dezgheţ, învăţarea prin descoperire, conversaţia,
explicaţia.
b. Forme de organizare a învăţării: activitatea frontală alternată cu activitatea individuală;
lucru pe grupe.
c. Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucru.
d. Evaluare: formativă, interevaluare.
e. Resurse: tabla inteligentă, YouTube.

Bibliografie:

-Limba și literatura română, clasa a VII-a, ed.Art Klett, autori:F.Sâmihăian, S.Dobra, M.Halaszi,
A.Davidoiu-Roman;
-Caietul inteligent, clasa a VII-a, ed. Art Klett, autori: F.Ioniță, E.Cârstocea, M.H.Columban,
D.Kudor, L.Sfîrlea.
- Marilena Pavelescu, Metodica predării limbii și literaturii române: ghid pentru susținerea
examenelor de definitivare și de acordare a gradelor didactice, Editura Corint, București, 2010
Scenariu didactic
I.Evocare

Exercițiu de dezgheț: Folosind tabla inteligentă, profesorul le pune melodia Vals interpretată de
Smiley. Profesorul proiectează pe tabla inteligentă o imagine cu Cercul emoțiilor, după Robert
Plutchic (anexa 1) și le cere elevilor să găsească în figura respectivă cel puțin 4 emoții care se
regăsesc în textul melodiei și să menționeze versurile care surprind aceste emoții sau sentimente.
Elevii observă că textul unei melodii poate transmite emoții și sentimente. 5 min.

II.Realizarea sensului

Profesorul le spune elevilor titlul lectiei, Textul liric. Exprimarea emoțiilor și


sentimentelor, pe care îl scrie pe tablă. Elevii ascultă ideile despre emoție și artă din manualul
digital, și câteva considerații ale criticului Liviu Papadima despre opera lui Eminescu. La
sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să O1, O2, O3. 5 min.
Li se cere elevilor să asocieze fiecărei strofe un sentiment sau o emoție, justificând
alegerea în câteva rânduri, pe grupe (exercițiul 1). Elevii vor observa că fiecărei strofe i se poate
asocia cel puțin un sentiment. Elevii notează informațiile referitoare la textul liric.
Elevii rezolvă exercițiul 2 completând cadranele și prezintă în fața clasei rezolvarea.
Elevii observă că textul analizat este un text liric deoarece exprimă sentimente, stări, idei,
aspirații fiind caracterizat de subiectivitate . 15 min.
Următorul exercițiu (exercițiul 3) se va rezolva tot în echipe, elevii fiind solicitați să
găsească în textul poeziei părțile de vorbire la persoana I singular și plural. Fiecare trebuie să își
exprime părerea cu privire la vocea care se exprimă la persoana I. Elevii observă că, fiind un
text literar, cel care își exprimă sentimentele e o persoană imaginară. Elevii notează informațiile
referitoare la vocea din operele lirice. 15 min.

III.Reflecția

Evaluare formativă:
Elevii vor primi diverse texte lirice în care să găsească mărci ale subiectivtății și să
precizeze prin ce sunt exprimate. (exercițiul 4). 8 min.
Tema pentru acasă: Realizează un text în versuri inspirat de o emoție puternică trăită
de tine, în care să folosești mărci ale subiectivității . 2 min.

1. Lucru pe grupe. Asociați strofei primite emoția care care vi se pare potrivită. Justificați
alegerea!
Transmiterea de emoții, sentimente, stări într-o operă artistică se numește lirism.
Textul liric exprimă în special stări, sentimente, dar și idei, aspirații, fiind
caracterizat de subiectivitate, pentru că autorul inventează un univers ficțional ce
reprezintă o percepție individuală asupra lumii.

2. Completați schema respectând cerințele. (anexa 2)

3. Găsiți în poezia Lacul, părțile de vorbire la persoana I, singular și plural. Cui crezi că
aparține vocea care se exprimă folosind persoana I singular: autorului ca persoană din
lumea reală sau unui îndrăgostit imaginar? Justifică-ți răspunsul!

Vocea din interiorul unui text liric nu este a autorului ca persoană reală, ci reprezintă o
ipostază umană (îndrăgostitul, copilul, geniul, inadaptatul, contemplatorul naturii,
revoltatul etc.)

Subiectivitatea este vizibilă prin utilizarea:

- persoanei I singular (exprimă impresii personale)

- persoanei I plural (sugerează ideea de cuplu sau de colectivitate)

- persoanei a II-a singular și plural (comunicarea unor sentimente și idei individuale)

- exclamațiilor și interogațiilor la care nu se așteaptă răspuns

- cuvintelor care exprimă senzații, emoții, sentimente

- substantivelor în cazul vocativ.


4. Găsește în următoarele versuri mărci ale subiectivității și precizează prin ce sunt
exprimate:

"Și te-ai dus, dulce minune,

Și-a murit iubirea noastră –

Floare-albastră! Floare-albastră!

Totuși este trist în lume."

(Mihai Eminescu, Floare albastră)

"Mai văzut-ai om plecat

Să nu-i fie dor de sat?

Mai văzut-ai om pribeag

Să nu-i fie dor și drag?"

(Basme, cântece bătrânești și doine)

"Afară plouă ca și toamna și-i urât,

Mă uit pe geam ca după tine, și atât."

(Grigore Vieru, Singurătate)

"Pe-al nostru steag e scris: Unire,

Unire-n cuget și-n simțiri –

Și sub măreața lui umbrire

Vom înfrunta orice loviri."

(Andrei Bârsanu, Pe-al nostru steag e scris Unire)