Sunteți pe pagina 1din 2

FRAUDA INFORMATICĂ

Art. 249 C.P.

„Introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, restricționarea accesului


la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a
obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei
persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”

 Scopul acestui articol este să incrimineze orice act de manipulare fără drept în procesarea
datelor, cu intenția de a opera un transfer ilegal de proprietate.
 Ștergerea de date pote echivala și cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul material
care conține anumite date.

Obiectul juridic

 relațiile sociale care protejează patrimoniul unei persoane, atunci când prezența unei
anumite persoane se cuantifică într-un anumit volum de date stocate într-un sistem
informatic, sau vehiculate într-o rețea
- relațiile sociale referitoare la buna-credință și încrederea ce trebuie să existe cu privire la
procesarea și stocarea datelor în sistemele informatice.

Obiectul material – entitatea materială (server, hard-disk, CD, memory stick), pe care se află
stocate datele sau programele informatice

- În sens mai larg, obiectul material este întregul sistem informatic (rețea informatică)

Subiectul activ – orice persoană responsabilă penal; aceste tipuri de infracțiuni sunt, în general,
comise de persoane inițiate în domeniul calculatoarelor, sau de persoane care prin natura
serviciului au acces la date și sisteme informatice.

Subiectul pasiv – persoana fizică sau juridică prejudiciată în propriile interese și față de care se
produce o pagubă în urma alterării datelor informatice, restricționării accesului la acestea ori
împiedicării în orice mod a funcționării sistemului informatic.

- Cel secundar poate fi și deținătorul de drept sau persoana fizică sau juridică ce folosește
autorizat sistemul informatic
Participația penală- posibilă în toate felurile și formele – coautorat, instigare, complicitate

Latura subiectivă – numai cu intenție directă

- Nu este necesar realizarea beneficiului, ci numai urmărirea realizării lui

Latura obiectivă

- Elementul material - acțiune de introducere, modificare sau ștergere de date informatice,


de restricționarea accesului la date, de împiedicare în orice fel a funcționării unui sistem
informatic.
- Urmarea imediată – crearea unui prejudiciu patrimonial,
- Raportul de cauzalitate între activitatea făptuitorului și urmarea produsă trebuie dovedită

Forma – actele pregătitoare, deși posibile, nu sunt incriminate și ca atare nu sunt pedepsite

Tentativa – se pedepsește – art. 252 Cp

Infracțiunea se consideră consumată atunci când făptuitorul a introdus, modificat sau


șters datele dintr-un sistem înformatic, ori a restricționat accesul la acestea sau a împiedicat în
orice mod funcționarea unui sistem înformatic și a cauzat prin aceasta un prejuduciu patrimonial.