Sunteți pe pagina 1din 48

Imprimantele HP Color LaserJet 2605,

2605dn şi 2605dtn
Ghidul utilizatorului
Imprimantele HP Color LaserJet 2605,
2605dn şi 2605dtn

Ghidul utilizatorului
Informaţii despre drepturile de autor Informaţiile cuprinse în acest document se Recunoaşterea mărcilor comerciale
pot modifica fără un anunţ prealabil.
© 2006 Copyright Hewlett-Packard Microsoft® şi Windows® sunt mărci
Development Company, L.P. Singurele garanţii pentru produsele şi comerciale înregistrate în S.U.A. ale
serviciile HP sunt stabilite în textul garanţiei Microsoft Corporation.
Cu excepţia situaţiilor prevăzute în legea
exprese care însoţeşte astfel de produse
dreptului de autor, se interzice
sau servicii. Nimic din acest document nu
reproducerea, adaptarea sau traducerea
trebuie interpretat ca reprezentând o
fără permisiune scrisă obţinută în prealabil.
garanţie suplimentară. HP nu este
răspunzător pentru erorile tehnice sau
Edition 1, 02/2006
editoriale sau pentru omisiunile din acest
document.
Cuprins

1 Elementele de bază ale imprimantei


Prezentare generală ............................................................................................................................. 2
Specificaţiile suporturilor de imprimare ................................................................................................ 4
Greutăţile şi dimensiunile acceptate ale suporturilor de imprimare ..................................... 4

2 Panoul de control
Caracteristicile panoului de control ...................................................................................................... 8
Afişaj .................................................................................................................................... 8
Cum să interpretaţi indicatoarele de stare ale consumabilelor ............................................ 9
Indicatoarele de stare ale consumabilelor Negru, Galben, Cian şi
Purpuriu ............................................................................................................... 9
Cum să interpretaţi informaţiile despre starea imprimantei ................................................. 9
Butonul Cancel Job (Anularea imprimării) ........................................................... 9
Lumina Attention (Atenţie) ................................................................................... 9
Lumina Ready (Pregătit) ..................................................................................... 9
Butoanele săgeată stânga şi dreapta .................................................................. 9

3 Sarcini de imprimare
Încărcarea tăvilor ................................................................................................................................ 12
Încărcarea Tăvii 1 .............................................................................................................. 12
Încărcarea Tăvii 2 .............................................................................................................. 13
Anularea unei sarcini de imprimare .................................................................................................... 18

4 Foto
Inserarea unui card de memorie ........................................................................................................ 20
Imprimarea fotografiilor direct de pe cardul de memorie .................................................................... 22
Imprimarea indexului cardului de memorie ........................................................................................ 23

5 Mentenanţă
Curăţarea imprimantei ........................................................................................................................ 26
Pentru a curăţa calea de alimentare cu hârtie, folosind HP ToolboxFX ............................ 26
Schimbarea cartuşelor de imprimare ................................................................................................. 28
Pentru a schimba cartuşul de imprimare ........................................................................... 28

6 Rezolvarea problemelor
Procesul de depanare ........................................................................................................................ 32
Lista de verificare pentru depanare ................................................................................... 32
Unelte pentru depanare ...................................................................................................................... 34

ROWW iii
Pagini şi rapoarte despre dispozitiv ................................................................................... 34
Pagina Demo .................................................................................................... 34
Pagina de configurare ....................................................................................... 34
Pagina de stare a consumabilelor ..................................................................... 34
HP ToolboxFX ................................................................................................................... 34
Pentru a afişa HP ToolboxFX ............................................................................ 34
Eticheta Troubleshooting (Depanare) ............................................................... 34
Meniul Service ................................................................................................................... 35
Restaurarea setărilor implicite de fabrică .......................................................... 35
Curăţarea căii de alimentare cu hârtie .............................................................. 35
Calibrarea imprimantei ...................................................................................... 36

Anexă A Specificaţii
Specificaţiile imprimantei .................................................................................................................... 38

iv ROWW
1 Elementele de bază ale imprimantei

Această secţiune oferă informaţii despre următoarele subiecte:

● Prezentare generală

● Specificaţiile suporturilor de imprimare

ROWW 1
Prezentare generală
Următoarele ilustraţii prezintă localizarea şi denumirea componentelor-cheie ale imprimantei.

Figura 1-1 Vedere frontală (este prezentat modelul HP Color LaserJet 2605dtn)

1 Sertarul de ieşire

2 Panoul de control al imprimantei

3 Uşa frontală

4 Tava 2 (250 coli)

5 Tava 1 (fantă pentru alimentare prioritară cu o singură coală)

6 Tava 3 (opţională; 250 coli)

7 Fantă pentru cartele de memorie (doar modelul HP Color LaserJet 2605dtn)

2 Capitol 1 Elementele de bază ale imprimantei ROWW


Figura 1-2 Vedere din spate şi din lateral

1 Întrerupător pornire/oprire

2 Mufa de alimentare

3 Capacul împotriva prafului

4 Uşa de acces la DIMM-uri

5 Server de imprimare intern HP încorporat pentru conectarea la o reţea 10/100 Base-T (HP Color LaserJet 2605dn şi
2605dtn)

6 Conexiunea USB

1 Bandă de transfer (ETB)

ATENŢIE Nu aşezaţi nimic pe banda de transfer, aflată în partea interioară a uşii frontale.
Altfel imprimanta ar putea fi avariată, afectând în mod nedorit calitatea imprimării.

ROWW Prezentare generală 3


Specificaţiile suporturilor de imprimare
Greutăţile şi dimensiunile acceptate ale suporturilor de imprimare
Această secţiune conţine informaţii despre dimensiunile, greutatea şi capacitatea de înmagazinare a
hârtiilor şi a altor suporturi de imprimare acceptate de fiecare tavă în parte.
Tabelul 1-1 Specificaţiile tăvilor 1 şi 2

Tava 1 şi Tava 2 Dimensiuni1 Greutate Capacitate2

Hârtie Minim: 76 x 127 mm 60 la 163 g/m2 O singură coală de hârtie de 75 g/


m2 pentru Tava 1
Maxim: 216 x 356 mm Până la 176 g/m2 pentru cărţi
poştale Până la 250 coli pentru Tava 2

Hârtie lucioasă HP LaserJet şi Identic cu dimensiunile minime 75 la 220 g/m2 O singură coală de hârtie lucioasă
hârtie foto HP LaserJet4 şi maxime descrise anterior. HP LaserJet sau hârtie foto
HP LaserJet pentru Tava 1

Până la înălţimea de 25 mm a stivei


pentru Tava 2

Hârtie HP Premium Cover4 200 g/m2 cover O singură coală de hârtie HP Cover
pentru Tava 1

Până la înălţimea de 25 mm a stivei


pentru Tava 2

Folii transparente şi filme opace Grosime: 0.10 la 0.13 mm (3.9 la O singură coală de folie
5.1 mils) transparentă sau de film opac
pentru Tava 1

Până la 50 coli pentru Tava 2

Etichete3 Grosime: până la 0.23 mm (până O singură coală cu etichete pentru


la 9 mils) Tava 1

Până la înălţimea de 25 mm a stivei


pentru Tava 2

Plicuri Până la 90 g/m2 Un singur plic pentru Tava 1

Până la 10 plicuri pentru Tava 2


1 Imprimanta acceptă o gamă largă de suporturi de imprimare cu dimensiuni standard şi personalizate. Consultaţi driver-ul imprimantei pentru
dimensiunile acceptate.
2 Capacitatea poate diferi în funcţie de greutatea şi grosimea suportului de imprimare şi de condiţiile de mediu.
3 Netezimea: 100 la 250 (Sheffield).
4 Hewlett-Packard nu garantează rezultatele dacă imprimaţi pe alte tipuri de hârtie groasă.

Tabelul 1-2 Specificaţiile Tăvii 3, opţională

Tava 3, opţională (tavă de 250 Dimensiuni1 Greutate Capacitate2


coli)

Hârtie normală Minim: 76 x 127 mm 60 la 163 g/m2 Până la 200 coli

Maxim: 216 x 356 mm


1 Imprimanta acceptă o gamă largă de suporturi de imprimare cu dimensiuni standard şi personalizate. Consultaţi driver-ul imprimantei pentru
dimensiunile acceptate.
2 Capacitatea poate diferi în funcţie de greutatea şi grosimea suportului de imprimare şi de condiţiile de mediu.

4 Capitol 1 Elementele de bază ale imprimantei ROWW


Tabelul 1-3 Specificaţii pentru imprimarea automată faţă verso

Tava 1, Tava 2 şi Tava 3, Dimensiuni1 Greutate Capacitate2


opţională

Hârtie Letter, A4, legal, 8.5 x 13 inch 60 la 105 g/m2 O singură coală pentru Tava 1

Până la 250 coli pentru Tava 2 şi


Tava 3, opţională

Hârtie lucioasă HP LaserJet Letter, A4 75 la 120 g/m2 O singură coală pentru Tava 1

Până la 250 coli pentru Tava 2 şi


Tava 3, opţională
1 Imprimanta acceptă o gamă largă de suporturi de imprimare cu dimensiuni standard şi personalizate. Consultaţi driver-ul imprimantei pentru
dimensiunile acceptate.
2 Capacitatea poate diferi în funcţie de greutatea şi grosimea suportului de imprimare şi de condiţiile de mediu.

ROWW Specificaţiile suporturilor de imprimare 5


6 Capitol 1 Elementele de bază ale imprimantei ROWW
2 Panoul de control

Această secţiune oferă informaţii despre caracteristicile panoului de control.

● Caracteristicile panoului de control

ROWW 7
Caracteristicile panoului de control
Imprimanta dispune de următoarele lumini şi butoane pe panoul de control:

1 Indicatoarele cartuşelor de imprimare color

2 Lumina de atenţionare (galbenă)

3 Lumina Ready (Pregătit) (verde)

4
Butonul Cancel Job (Anularea imprimării)

5 Zona pentru mesaje

6 Butonul săgeată dreapta

7 Butonul Select

8 Butonul săgeată stânga

Afişaj
Afişajul imprimantei vă oferă informaţii despre imprimantă, starea sarcinii de imprimare şi despre
cantitatea consumabilelor.

1 Zona pentru mesaje

2 Indicatoarele de stare ale consumabilelor

3 Culoarea cartuşelor de imprimare este afişată de la stânga la dreapta: negru, galben, cian şi purpuriu

8 Capitol 2 Panoul de control ROWW


Cum să interpretaţi indicatoarele de stare ale consumabilelor
Indicatoarele de stare ale consumabilelor arată nivelul de consum al cartuşelor de imprimare (negru,
galben, cian şi purpuriu).

Indicatoarele de stare ale consumabilelor Negru, Galben, Cian şi Purpuriu


Dacă nivelul consumului nu este cunoscut, este afişat un semn de întrebare (?). Acest lucru se poate
întâmpla în următoarele circumstanţe:

● Cartuşe lipsă

● Cartuşe montate necorespunzător

● Cartuşe cu defecţiuni

● Unele cartuşe non-HP

Indicatorul de stare al consumabilelor este afişat dacă imprimanta afişează starea Ready (Pregătit), fără
nici un fel mesaj de atenţionare. Acesta apare şi dacă imprimanta afişează un mesaj de atenţionare sau
de eroare referitor la un cartuş de imprimare sau la mai multe consumabile. Dacă un cartuş este gol,
indicatorul va fi afişat intermitent.

Cum să interpretaţi informaţiile despre starea imprimantei


Imprimanta dispune de 4 butoane şi de două lumini pentru controlul şi afişarea stării imprimantei.

Butonul Cancel Job (Anularea imprimării)


Dacă lumina Ready (Pregătit) clipeşte, apăsarea butonului (Cancel Job - Anularea imprimării) va
anula sarcina curentă de imprimare.

ATENŢIE Este posibil să nu vi se indice în nici un fel golirea unui consumabil non-HP. Dacă
continuaţi să imprimaţi după golirea unui consumabil, imprimanta ar putea fi avariată.

Lumina Attention (Atenţie)


În general, lumina Attention (Atenţie) clipeşte dacă imprimanta a rămas fără hârtie, s-a blocat hârtia sau
dacă a apărut o situaţie care necesită intervenţia utilizatorului.

Lumina Attention (Atenţie) clipeşte atunci când un consumabil non-HP este instalat pentru prima oară.

Dacă lumina Attention (Atenţie) clipeşte, apăsarea butonului (Select) va determina fie continuarea
imprimării după ce aţi încărcat suport de imprimare pentru alimentarea manuală, fie eliminarea unor
erori.

Lumina Ready (Pregătit)


Lumina Ready (Pregătit) este aprinsă dacă imprimanta este pregătită pentru imprimare (nu a întâmpinat
erori care să împiedice imprimarea) şi clipeşte dacă se recepţionează datele care urmează a fi
imprimate.

Butoanele săgeată stânga şi dreapta


Utilizaţi butoanele (Săgeată stânga) şi (Săgeată dreapta) pentru a naviga în meniurile panoului
de control al imprimantei.

ROWW Caracteristicile panoului de control 9


Puteţi imprima o pagină de test, apăsând simultan butoanele (Săgeată stânga) şi (Săgeată
dreapta).

10 Capitol 2 Panoul de control ROWW


3 Sarcini de imprimare

Această secţiune oferă informaţii despre sarcinile de imprimare comune.

● Încărcarea tăvilor

● Anularea unei sarcini de imprimare

ROWW 11
Încărcarea tăvilor
Utilizaţi suporturile de imprimare speciale, precum plicurile, etichetele, hârtia lucioasă HP LaserJet,
hârtia foto HP LaserJet şi foliile transparente în Tava 1 şi Tava 2.

Notă Deoarece Tava 3 nu este livrată cu toate modelele, aceasta apare în ghidul prezent ca
Tava 3, opţională.

ATENŢIE Nu fluturaţi hârtia înainte de a o încărca în tăvi. Evitaţi supraîncărcarea tăvilor.

ATENŢIE Evitaţi reutilizarea hârtiei care a fost capsată. Capsele rămase pe hârtia reutilizată
vor avaria imprimanta, provocând defecţiuni care ar putea să nu fie cuprinse în reparaţiile de
garanţie.

Încărcarea Tăvii 1
Tava 1 (fanta pentru alimentare prioritară cu o singură coală) imprimă coli singulare de suport de
imprimare sau un singur plic. Utilizaţi Tava 1 când imprimaţi o singură coală de hârtie, un plic, o carte
poştală, o etichetă, o coală de hârtie lucioasă HP LaserJet, hârtie foto HP LaserJet sau o folie
transparentă. Puteţi de asemenea să utilizaţi Tava 1 pentru a imprima prima pagină a unui document
pe un suport diferit de restul documentului.

1. Ghidajele suportului de imprimare asigură alimentarea corectă a acestuia în imprimantă şi alinierea


imprimării (rezultatul va fi aliniat pe suport). Glisaţi ghidajele pentru lăţimea suportului într-o poziţie
puţin mai lată decât suportul de imprimare.

12 Capitol 3 Sarcini de imprimare ROWW


2. Alimentaţi suportul în Tava 1 cu faţa pentru imprimare în jos, şi cu latura superioară, mai scurtă
către înainte. Asiguraţi-vă că suportul este introdus suficient de mult în imprimantă ca mecanismul
de alimentare să îl poată prelua.

Notă Va trece o scurtă perioadă de timp înainte ca hârtia să fie preluată.

Notă Pentru a încărca suporturi speciale, precum etichete, folii transparente, hârtie
lucioasă HP LaserJet, hârtie foto HP LaserJet, hârtii cu antet sau formulare tipărite,
alimentaţi sau aşezaţi suportul cu faţa pentru imprimare în jos.

Încărcarea Tăvii 2
Tava 2 şi Tava 3, opţională, pot fi accesate din partea frontală a imprimantei şi pot înmagazina până la
250 coli de hârtie. Tava 2 acceptă de asemenea şi tipuri de suport diferite, cum ar fi plicurile, cărţile
poştale, foliile transparente, hârtiile lucioase HP LaserJet şi hârtiile foto HP LaserJet.

Notă Tava 3 este livrată standard cu modelul HP Color LaserJet 2605dtn.

ROWW Încărcarea tăvilor 13


Notă Instrucţiunile pentru încărcarea suportului sunt identice pentru Tava 2 şi Tava 3, opţională.

1. Trageţi Tava 2 sau Tava 3, opţională, afară din imprimantă şi scoateţi orice hârtie din tavă.

2. Mutaţi ghidajele posterioare într-o poziţie în care se potrivesc cu dimensiunea hârtiei pe care o
încărcaţi. Tava 2 şi Tava 3, opţională, acceptă diferite dimensiuni standard ale hârtiei.

3. Dacă hârtia pe care imprimaţi este mai lungă decât dimensiunea Letter/A4, extindeţi partea
posterioară a tăvii până când se potriveşte cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

14 Capitol 3 Sarcini de imprimare ROWW


4. Glisaţi ghidajele pentru lăţimea suportului într-o poziţie puţin mai lată decât suportul de imprimare.

Notă Încărcaţi 10 plicuri sau mai puţine în Tava 2, cu clapa către dreapta, cu faţa pentru
imprimare în sus şi cu latura scurtă către imprimantă. În cazul în care clapa plicului se află
pe latura scurtă, această latură trebuie să fie orientată către imprimantă.

ROWW Încărcarea tăvilor 15


5. Încărcaţi suportul.

Notă Dacă utilizaţi hârtie specială, precum etichete, folii transparente, hârtie lucioasă
HP LaserJet, hârtie foto HP LaserJet, hârtii cu antet sau formulare tipărite, încărcaţi-o cu
faţa pentru imprimare în sus şi cu latura superioară către partea frontală a tăvii.

6. Asiguraţi-vă că stiva de hârtie este întinsă în tavă pe toate cele 4 colţuri şi că nu depăşeşte eticheta
de înălţime de pe ghidajul pentru lungimea suportului, aflat în partea posterioară a tăvii.

16 Capitol 3 Sarcini de imprimare ROWW


7. Glisaţi tava în imprimantă. Capătul tăvii va ieşi în afară pe partea posterioară a imprimantei.

ROWW Încărcarea tăvilor 17


Anularea unei sarcini de imprimare
O sarcină de imprimare poate fi anulată dintr-un program, dintr-un şir de aşteptare sau prin apăsarea
butonului (Cancel Job - Anularea imprimării) de pe imprimantă.

● Dacă imprimanta nu a început să imprime, încercaţi să anulaţi sarcina în programul din care aţi
trimis sarcina de imprimare.

● Dacă sarcina de imprimare se află într-un şir de aşteptare sau într-un spaţiu de depozitare, precum
directorul Printers - Imprimante (Printers or faxes - Imprimante şi faxuri în Windows 2000 sau
Windows XP), încercaţi să ştergeţi sarcina din locul respectiv.

● Dacă sarcina este deja în curs de imprimare, apăsaţi butonul (Cancel Job - Anularea
imprimării) de pe imprimantă. Imprimanta va termina imprimarea oricărei pagini care a fost deja
preluată şi va şterge restul sarcinii de imprimare.

● Apăsarea butonului (Cancel Job - Anularea imprimării) va anula doar sarcina curentă de
imprimare din imprimantă. Dacă în memoria imprimantei există mai multe sarcini de imprimare, va
trebui să apăsaţi butonul (Cancel Job - Anularea imprimării) câte odată pentru fiecare sarcină
după ce aceasta a început să fie imprimată.

Lumina Ready (Pregătit) va clipi, iar în zona de afişare va apărea mesajul Cancelling print.

18 Capitol 3 Sarcini de imprimare ROWW


4 Foto

Notă Această secţiune este valabilă doar pentru imprimanta HP Color LaserJet 2605dtn.

Utilizaţi următoarele instrucţiuni pentru a efectua operaţii legate de fotografii:

● Inserarea unui card de memorie

● Imprimarea fotografiilor direct de pe cardul de memorie

● Imprimarea indexului cardului de memorie

ROWW 19
Inserarea unui card de memorie
Imprimanta HP Color LaserJet 2605dtn poate accesa următoarele tipuri de carduri de memorie:

● CompactFlash

● Memory Stick şi Memory Stick PRO

● MultiMedia

● Secure Digital (SD)

● SmartMedia

● xD

Notă Cititorul de cartele de memorie HP Color LaserJet 2605dtn recunoaşte doar fişierele în
format JPEG atunci când se imprimă cu ajutorul panoului de control al imprimantei. Pentru a
imprima alte tipuri de fişiere, trebuie să utilizaţi software-ul, ca de exemplu HP Image Zone, găsit
pe CD-ROM-ul livrat cu imprimanta. Consultaţi sistemul de Ajutor online al software-ului pentru
informaţii despre cum să imprimaţi fotografii de pe computerul Dvs. Utilizatorii sistemului de
operare Windows pot folosi şi Windows Explorer pentru a muta celelalte tipuri de fişiere pe
computerul propriu şi să le imprime de pe computer.

Inseraţi cardul de memorie în fanta corespunzătoare de pe imprimanta HP Color LaserJet 2605dtn.


Pentru a determina fanta în care trebuie să introduceţi cardul, consultaţi ilustraţia de mai jos.

1 Acceptă carduri de memorie xD şi SmartMedia.

2 Acceptă carduri de memorie MultiMedia, Memory Stick şi Memory Stick PRO.

3 Acceptă carduri de memorie CompactFlash.

4 Acceptă carduri de memorie Secure Digital

20 Capitol 4 Foto ROWW


Imprimanta va citi cardul de memorie şi va afişa mesajul X Photos found on card, unde X reprezintă
numărul de fişiere JPEG recunoscute care se găsesc pe cardul de memorie.

Acum puteţi utiliza imprimanta HP Color LaserJet 2605dtn pentru a imprima fotografiile.

Notă Puteţi utiliza un singur card de memorie deodată. Dacă sunt inserate două sau mai multe
carduri, imprimanta va afişa un mesaj de eroare.

Notă Imprimanta HP Color LaserJet 2605dtn recunoaşte cardurile cu capacitatea de până la


2 GB.

ROWW Inserarea unui card de memorie 21


Imprimarea fotografiilor direct de pe cardul de memorie
Pentru a imprima fotografii direct de pe cardul de memorie, completaţi următorii paşi:

1. Introduceţi cardul de memorie în imprimantă. Citiţi Inserarea unui card de memorie. Se afişează
meniul Photo functions.

2. Utilizaţi butonul (Săgeată stânga) sau (Săgeată dreapta) pentru a selecta Print photos, apoi
apăsaţi (Select).

3. Utilizaţi butonul (Săgeată stânga) sau (Săgeată dreapta) pentru a selecta Select Photos,
apoi apăsaţi (Select).

4. Utilizaţi butonul (Săgeată stânga) sau (Săgeată dreapta) pentru a selecta unul dintre
următoarele elemente de meniu, apoi apăsaţi (Select).

● All (1-X): X reprezintă numărul fişierelor JPEG detectate de imprimantă pe card. Dacă
selectaţi această opţiune, vor fi imprimate toate fişierele JPEG de pe cardul de memorie.
Apăsaţi din nou butonul (Select) pentru a confirma sarcina de imprimare.

● Individual: Selectarea acestei opţiuni vă permite să selectaţi o singură fotografie pentru


imprimare. Fotografiile sunt numerotate, începând cu numărul 1. Utilizaţi butonul (Săgeată
stânga) sau (Săgeată dreapta) pentru mărirea sau micşorarea numărului fotografiei, apoi
apăsaţi butonul (Select) pentru a selecta fotografia pentru imprimare.

● From a range: Selectarea acestei opţiuni vă permite să selectaţi mai multe fotografii pentru
imprimare. Imprimanta vă va cere să introduceţi numărul primei şi ultimei fotografii din gama
selectată. Utilizaţi butonul (Săgeată stânga) sau (Săgeată dreapta) pentru a mări sau a
micşora numărul de desemnare al fotografiilor, apoi apăsaţi butonul (Select) pentru a
selecta gama de fotografii pentru imprimare.

5. Apăsaţi din nou butonul (Select) pentru a imprima fotografiile.

Notă Fişierele JPEG de pe cardul de memorie sunt numerotate în ordine alfabetică. Dacă nu
ştiţi care este ordinea fotografiilor de pe cardul de memorie, puteţi imprima un index care va afişa
ordinea fotografiilor. Pentru mai multe informaţii despre imprimarea unui index, citiţi Imprimarea
indexului cardului de memorie.

22 Capitol 4 Foto ROWW


Imprimarea indexului cardului de memorie
1. Introduceţi cardul de memorie în imprimantă. Citiţi Inserarea unui card de memorie. Se afişează
meniul Photo functions.

2. Utilizaţi butonul (Săgeată stânga) sau (Săgeată dreapta) pentru a selecta Index print, apoi
apăsaţi (Select).

3. Utilizaţi butonul (Săgeată stânga) sau (Săgeată dreapta) pentru a selecta fie Best, fie
Fast, apoi apăsaţi (Select).

4. Apăsaţi din nou butonul (Select) pentru a confirma sarcina de imprimare.

Imprimanta va imprima un index care include imagini de previzualizare de mici dimensiuni pentru
fiecare fotografie de pe cardul de memorie. Fiecare pagină de index poate cuprinde până la 30 de
imagini de previzualizare.

ROWW Imprimarea indexului cardului de memorie 23


24 Capitol 4 Foto ROWW
5 Mentenanţă

Acest capitol conţine informaţii despre următoarele subiecte referitoare la mentenanţă:

● Curăţarea imprimantei

● Schimbarea cartuşelor de imprimare

ROWW 25
Curăţarea imprimantei
În timpul procesului de imprimare, în interiorul imprimantei se pot aduna particule de hârtie, toner şi praf.
De-a lungul timpului, aceasta poate duce la probleme cu calitatea imprimării, cum ar fi apariţia unor pete
de toner sau mâzgălituri. Această imprimantă dispune de un mod de curăţare care poate corecta şi
preveni problemele de acest gen.

Pentru a curăţa calea de alimentare cu hârtie, folosind HP ToolboxFX


Notă Utilizaţi următoarea procedură pentru a curăţa calea de alimentare cu hârtie cu ajutorul
HP ToolboxFX. Pentru a curăţa motorul în cazul în care computerul rulează un sistem de operare
care nu acceptă HP ToolboxFX, citiţi ultima variantă a fişierului Readme (Citeşte-mă), aflat în
rădăcina CD-ROM-ului, sau vizitaţi http://www.hp.com/support/clj2605.

1. Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi că este în starea Ready (Pregătit).

2. Deschideţi HP ToolboxFX.

3. Pe eticheta Troubleshooting (Depanare), faceţi clic pe Maintenance (Mentenanţă), clic pe


Cleaning Page (Pagină de curăţare), apoi clic pe Print (Imprimare). Imprimanta va imprima o
pagină cu modele.

4. Scoateţi orice fel de suport de imprimare din Tava 2 sau Tava 3, opţională.

26 Capitol 5 Mentenanţă ROWW


5. Luaţi pagina care tocmai s-a imprimat şi încărcaţi-o cu faţa în jos în Tava 2 sau în Tava 3, opţională.

6. Pe ecranul computerului apăsaţi Clean (Curăţare).

ROWW Curăţarea imprimantei 27


Schimbarea cartuşelor de imprimare
Dacă un cartuş de imprimare se apropie de sfârşitul ciclului de viaţă, panoul de control va afişa un mesaj
prin care vă sfătuieşte să comandaţi un cartuş pentru înclocuire. Imprimanta va putea continua să
imprime cu ajutorul cartuşului actual, până când panoul de control afişează un mesaj prin care vă cere
să înlocuiţi cartuşul.

Imprimanta utilizează 4 culori şi dispune de cartuşe de imprimare separate pentru fiecare culoare: negru
(K), cian (C), purpuriu (M) şi galben (Y).

Înlocuiţi un cartuş de imprimare dacă panoul de control al imprimantei afişează unul dintre următoarele
mesaje: Replace Yellow Cartridge, Replace Magenta Cartridge, Replace Cyan Cartridge, Replace
Black Cartridge. Panoul de control indică şi culoarea care ar trebui înlocuită (cu excepţia cazului în
care este instalat un cartuş non-HP).

Pentru a schimba cartuşul de imprimare


1. Deschideţi uşa frontală.

ATENŢIE Nu aşezaţi nimic pe banda de transfer (ETB), aflată în partea interioară a


uşii frontale.

2. Înlăturaţi cartuşul de tipărire uzat din imprimantă.

28 Capitol 5 Mentenanţă ROWW


3. Scoateţi noul cartuş de imprimare din cutie. Aşezaţi cartuşul uzat în cutie pentru a fi reciclat.

4. Apucaţi mânerele albastre de pe cele două părţi ale cartuşului şi distribuiţi tonerul, legănând uşor
cartuşul de imprimare de pe o parte pe alta.

ATENŢIE Nu atingeţi oblonul sau suprafaţa rolei.

5. Scoateţi blocajele de transport şi banda de protecţie de pe noul cartuş de imprimare. Aruncaţi


banda de protecţie şi blocajele de transform în conformitate cu reglementările locale referitoare la
deşeuri.

ROWW Schimbarea cartuşelor de imprimare 29


6. Aliniaţi cartuşul cu făgaşele din interiorul imprimantei şi introduceţi cartuşul cu ajutorul mânerelor
până când se aşează ferm.

7. Închideţi uşa frontală până se fixează ferm.

După o scurtă perioadă de timp panoul de control ar trebui să afişeze mesajul Ready.

Notă În cazul în care cartuşul a fost instalat într-un soclu necorespunzător sau nu este
tipul potrivit pentru imprimantă, panoul de control va afişa unul dintre următoarele
mesaje: Incorrect yellow, Incorrect magenta, Incorrect cyan, Incorrect black, sau
Incorrect supplies.

8. Instalarea este completă. Aşezaţi cartuşul uzat în cutia în care a fost livrat cartuşul nou. Consultaţi
ghidul ataşat de reciclare pentru instrucţiunile privind reciclarea.

9. Dacă utilizaţi un cartuş de imprimare non-HP, verificaţi panoul de control al imprimantei pentru alte
instrucţiuni.

Pentru ajutor suplimentar, vizitaţi http://www.hp.com/support/clj2605.

Notă Dacă înlocuiţi sau schimbaţi un cartuş de imprimare negru, va fi imprimată automat o
pagină de curăţare. Astfel este prevenită apariţia petelor pe cele două feţe ale documentelor
imprimate. Pentru o curăţare mai completă, citiţi Pentru a curăţa calea de alimentare cu hârtie,
folosind HP ToolboxFX.

30 Capitol 5 Mentenanţă ROWW


6 Rezolvarea problemelor

Aceste informaţii despre depanare sunt organizate astfel încât să vă ajute în rezolvarea problemelor de
imprimare. Alegeţi tematica generală sau tastaţi o problemă din lista următoare.

● Procesul de depanare

● Unelte pentru depanare

ROWW 31
Procesul de depanare
Apelaţi la lista de verificare pentru a rezolva problemele apărute la imprimantă.

Lista de verificare pentru depanare


Urmaţi paşii de mai jos pentru a încerca să rezolvaţi o problemă apărută la imprimantă.

Pasul Pas de verificare Probleme posibile Soluţii


numărul

1 Este pornită Imprimanta nu este alimentată din cauza 1. Verificaţi dacă imprimanta este
imprimanta? unei defecţiuni la sursa de alimentare, conectată la alimentare.
cordonul de alimentare, la întrerupător
Dacă imprimanta este sau din cauza unei siguranţe arse. 2. Verificaţi dacă nu este întrerupt
conectată la o sursă de cordonul de alimentare şi dacă
alimentare cu întrerupătorul de pornire/oprire este
împământare, panoul de în poziţia pornit.
control afişează Hewlett-
Packard, iar luminile 3. Verificaţi sursa de alimentare,
Ready (Pregătit) şi conectând imprimanta direct la
Attention (Atenţie) clipesc. conectorul de perete sau la o altă
Panoul de control va afişa sursă de alimentare.
apoi mesajul Initializing,
apoi Ready, moment în 4. Testaţi conectorul de alimentare
care doar lumina verde va sau conectaţi un alt dispozitiv la
fi aprinsă. conector pentru a verifica dacă
acesta funcţionează.

2 Apare mesajul Ready pe Panoul de control afişează o eroare. Contactaţi HP Customer Care.
panoul de control al Consultaţi fluturaşul despre asistenţă,
imprimantei? livrat în cutia imprimantei.

Panoul de control ar trebui


să funcţioneze fără
mesaje de eroare.

3 Se imprimă paginile cu Panoul de control afişează un mesaj de Citiţi secţiunea despre mesajele de
informaţii? eroare. eroare din versiunea în limba engleză a
manualului de utilizare pentru o listă cu
Imprimaţi o pagină de mesaje comune care vă va ajuta să
configurare. corectaţi eroarea.

Suportul de imprimare nu se mişcă lin Curăţaţi calea de alimentare cu hârtie.


prin calea de alimentare a imprimantei.

Calitate scăzută a imprimării. Contactaţi HP Customer Care.


Consultaţi fluturaşul despre asistenţă,
livrat în cutia imprimantei.

32 Capitol 6 Rezolvarea problemelor ROWW


Pasul Pas de verificare Probleme posibile Soluţii
numărul

4 Sarcinile trimise de pe Software-ul nu este instalat Dezinstalaţi apoi reinstalaţi software-ul


computer se imprimă? corespunzător sau a apărut o eroare în imprimantei. Verificaţi dacă aţi utilizat
timpul instalării software-ului. procedura corectă de instalare şi setările
Conectaţi cablul de reţea corespunzătoare ale port-urilor.
sau cablul USB la
imprimantă şi la computer. Cablul nu este conectat corect. Reconectaţi cablul.
Utilizaţi un editor de texte
pentru a trimite o sarcină Este selectat un driver necorespunzător. Selectaţi driverul corespunzător.
de imprimare către
imprimantă. Sunt conectate şi alte dispozitive la Deconectaţi celelalte dispozitive şi
portul USB. încercaţi să imprimaţi din nou.

A apărut o problemă cu driverul în Dezinstalaţi apoi reinstalaţi software-ul


Microsoft Windows. imprimantei. Verificaţi dacă aţi utilizat
procedura corectă de instalare şi setările
corespunzătoare ale port-urilor.

Dacă eroarea persistă, contactaţi


HP Customer Care. Consultaţi fluturaşul
despre asistenţă, livrat în cutia
imprimantei.

5 Imprimanta recunoaşte şi Imprimanta nu recunoaşte cardul. Scoateţi cardul şi reinseraţi-l în soclul


imprimă de pe un card de pentru cardul de memorie. Verificaţi dacă
memorie? aţi introdus în întregime cardul în soclu.

Inseraţi un card de Verificaţi dacă tipul cardului de memorie


memorie şi imprimaţi o este unul acceptat de imprimantă.
pagină de index.
Verificaţi să fie introdus un singur card în
soclurile pentru cardurile de memorie.

Imprimanta nu tipăreşte anumite imagini. Verificaţi dacă fişierele de pe cardul de


memorie sunt în formatul corespunzător.
Imprimanta recunoaşte doar
fişierele .JPEG în format SRGB.

ROWW Procesul de depanare 33


Unelte pentru depanare
Această secţiune descrie uneltele care vă pot ajuta în rezolvarea problemelor apărute la imprimantă.

Pagini şi rapoarte despre dispozitiv


Această secţiune descrie paginile şi rapoartele care vă ajută să diagnosticaţi şi să rezolvaţi problemele
apărute la imprimantă.

Pagina Demo
Pentru a verifica dacă imprimanta funcţionează corespunzător, imprimaţi o pagină Demo.

Pagina de configurare
Pagina de configurare listează setările şi proprietăţile curente ale imprimantei. Puteţi utiliza această
pagină pentru a verifica alinierea culorilor imprimate (color plane registration) şi nuanţele cartuşelor.
Puteţi imprima o pagină de configurare direct de pe imprimantă sau din HP ToolboxFX.

Pagina de stare a consumabilelor


Pagina de stare a consumabilelor listează durata de viaţă rămasă a cartuşelor de imprimare HP.
Listează de asmenea numărul estimat al paginilor rămase, cel al paginilor imprimate şi alte informaţii
despre consumabile. Puteţi imprima o pagină de stare a consumabilelor direct de pe imprimantă sau
din HP ToolboxFX.

HP ToolboxFX
HP ToolboxFX este o aplicaţie software pe care o puteţi utiliza pentru sarcini de depanare.

Pentru a afişa HP ToolboxFX


Deschideţi HP ToolboxFX în una din următoarele modalităţi:

● Pe spaţiul de lucru Windows, faceţi clic dublu pe pictograma HP ToolboxFX.

● În meniul Start din Windows, faceţi clic pe Programs (All Programs în Windows XP), clic pe
HP, clic pe HP Color LaserJet 2605 series, apoi clic pe HP ToolboxFX.

Eticheta Troubleshooting (Depanare)


HP ToolboxFX include o etichetă Troubleshooting (Depanare) care conţine legături către următoarele
pagini principale:

● Control Panel Messages (Mesajele panoului de control). Afişează descrierea mesajelor de pe


panoul de control al imprimantei.

● Deblocarea hârtiei. Afişează informaţii despre posibilele locaţii ale hârtiei blocate şi modalităţile
de deblocare.

● Probleme de imprimare. Afişează subiectele din sistemul de Ajutor care vă pot ajuta să rezolvaţi
problemele de imprimare.

● Probleme ale cardurilor de memorie. Afişează subiectele din sistemul de Ajutor care vă pot ajuta
să rezolvaţi problemele cu cardurile de memorie.

34 Capitol 6 Rezolvarea problemelor ROWW


● Probleme de conectivitate. Afişează subiectele din sistemul de Ajutor care vă pot ajuta să
rezolvaţi problemele din reţea.

● Unelte pentru depanare. Apelaţi la unelte de depanare, precum pagina de curăţare sau pagina
de depanare color pentru a întreţine imprimanta.

Notă Celelalte etichete de pe HP ToolboxFX pot fi de asemenea utile în depanarea problemelor


imprimantei.

Meniul Service
Utilizaţi meniul Service de pe panoul de control pentru a depana problemele imprimantei.

Restaurarea setărilor implicite de fabrică


Restaurarea setărilor implicite de fabrică readuce toate setările la valorile implicite stabilite în fabrică.

Pentru a restaura setările implicite de fabrică

1. Utilizaţi butonul (Săgeată stânga) sau (Săgeată dreapta) pentru a selecta Service, apoi
apăsaţi (Select).

2. Utilizaţi butonul (Săgeată stânga) sau (Săgeată dreapta) pentru a selecta Restore
defaults, apoi apăsaţi (Select).

Imprimanta se va reporni automat.

Curăţarea căii de alimentare cu hârtie


Imprimanta dispune de un mod de curăţare special pentru curăţarea căii de alimentare cu hârtie.

Notă Dacă aveţi acces la HP ToolboxFX, HP vă recomandă să curăţaţi calea de alimentare cu


hârtie prin utilizarea HP ToolboxFX.

Pentru a curăţa calea de alimentare cu hârtie

1. Utilizaţi butonul (Săgeată stânga) sau (Săgeată dreapta) pentru a selecta Service, apoi
apăsaţi (Select).

2. Utilizaţi butonul (Săgeată stânga) sau (Săgeată dreapta) pentru a selecta Cleaning Mode,
apoi apăsaţi (Select).

O pagină va fi alimentată în imprimantă la o viteză redusă. Aruncaţi pagina după ce procesul a fost
terminat.

3. Încărcaţi hârtie normală de dimensiune letter sau A4 când vi se cere acest lucru.

4. Apăsaţi din nou (Select) pentru confirmare şi pentru demararea procesului de curăţare.

O pagină va fi alimentată în imprimantă la o viteză redusă. Aruncaţi pagina după ce procesul a fost
terminat.

ROWW Unelte pentru depanare 35


Calibrarea imprimantei
Calibrările sunt efectuate la intervale regulate. Pentru calitatea cea mai bună a imprimării, o calibrare
poate fi efectuată de pe panoul de control.

36 Capitol 6 Rezolvarea problemelor ROWW


A Specificaţii

Această secţiune conţine informaţii despre specificaţiile imprimantei.

● Specificaţiile imprimantei

ROWW 37
Specificaţiile imprimantei
Tabelul A-1 Specificaţii fizice

Produs Înălţime Adâncime Lăţime Greutate

Imprimanta HP Color 370 mm 412 mm 407 mm 18,55 kg


LaserJet 2605 cu
consumabile

Imprimanta HP Color 395 mm 412 mm 407 mm 19,87 kg


LaserJet 2605dn cu
consumabile

Imprimanta HP Color 492 mm 412 mm 407 mm 23,63 kg


LaserJet 2605dtn cu
consumabile şi Tava 3

Tabelul A-2 Specificaţiile consumabilelor

Durata de viaţă a cartuşului de imprimare (bazată pe o Negru: 2.500 pagini


acoperire de aproximativ 5%)
Galben, cian şi purpuriu: 2.000 pagini fiecare

Tabelul A-3 Specificaţii electrice

Element Modele de 110 V Modele de 220 V

Cerinţe de alimentare1 115-127 V (+/-10%) 220-240 V (+/-10%)

50/60 Hz (+/- 2 Hz) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

Curent nominal 3,6 Amperi 2,5 Amperi

Consum de putere (mediu, în waţi)

Pe durata imprimării (color)2 190 W (mediu) 190 W (mediu)

Pe durata imprimării (alb-negru)2 190 W (mediu) 190 W (mediu)

Pe durata neutilizării 16 W (mediu) 16 W (mediu)

În modul oprit (Off) 0 W (mediu) 0 W (mediu)

Căldură disipată3 55 BTU/oră 55 BTU/oră

Modul Ready (Pregătit)


1 Valorile sunt supuse schimbării, consultaţi http://www.hp.com/support/clj2605 pentru informaţii actualizate.
2 Puterile raportate reprezintă valoarea cea mai ridicată măsurată pentru imprimare color şi monocorm, la toate tensiunile de
alimentare standard.
3 Valoarea maximă a căldurii disipate pentru toate modelele, în modul Ready (Pregătit) = 55 BTU/Oră

ATENŢIE! Cerinţele de alimentare se bazează pe ţara/regiunea în care este vândută


imprimanta. Nu convertiţi tensiunile de alimentare. Aceasta ar putea avaria imprimanta şi ar putea
duce la pierderea garanţiei produsului.

38 Anexă A Specificaţii ROWW


Tabelul A-4 Specificaţii de mediu

Recomandat1 Operare1 Stocare1

(imprimanta şi cartuşul de 20° la 27°C 15° la 32.5°C -20° la 40°C


imprimare)

Temperatură

Umiditate relativă 20% la 70% 10% la 80% 95% sau mai puţin
1 Valorile sunt supuse schimbării. Consultaţi http://www.hp.com/support/clj2605 pentru informaţii actualizate.

Tabelul A-5 Emisii acustice1

Nivelul puterii sunetului Declarat pe ISO 92961

Imprimare (10 ppm)2 LWAd = 6.0 Bels (A) [60 dB (A)]

Ready (Pregătit) Neperceptibil

Nivelul de presiune al sunetului (Sound Pressure Level - Declarat pe ISO 92961


SPL) - poziţie statică

Imprimare (10 ppm)2 LpAm = 52 dB(A)

Ready (Pregătit) Neperceptibil


1 Valorile sunt supuse schimbării. Consultaţi http://www.hp.com/support/clj2605 pentru informaţii actualizate.
2 Seria de imprimante HP Color LaserJet 2605 au o viteză de 10 ppm pentru color şi 12 ppm pentru monocrom.

ROWW Specificaţiile imprimantei 39


40 Anexă A Specificaţii ROWW
© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com