Sunteți pe pagina 1din 2

FRAUDA INFORMATICĂ

Art. 249 C.P.

„Introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, restricționarea accesuluitergerea de date informatice, restricționarea accesuluiionarea accesului
la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționarea accesuluiionării unui sistem informatic, în scopul de a
obționarea accesuluiine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei
persoane, se pedepseștergerea de date informatice, restricționarea accesuluite cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”

 Scopul acestui articol este să incrimineze orice act de manipulare fără drept în procesarea
datelor, cu intenția de a opera un transfer ilegal de proprietate.ia de a opera un transfer ilegal de proprietate.
 tergerea de date pote echivala și cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materiali cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul material
care conția de a opera un transfer ilegal de proprietate.ine anumite date.

Obiectul juridic

 relația de a opera un transfer ilegal de proprietate.iile sociale care protejează patrimoniul unei persoane, atunci când prezenția de a opera un transfer ilegal de proprietate.a unei
anumite persoane se cuantifică într-un anumit volum de date stocate într-un sistem
informatic, sau vehiculate într-o reția de a opera un transfer ilegal de proprietate.ea
- relația de a opera un transfer ilegal de proprietate.iile sociale referitoare la buna-credinția de a opera un transfer ilegal de proprietate.ă și cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materiali încrederea ce trebuie să existe cu privire la
procesarea și cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materiali stocarea datelor în sistemele informatice.

Obiectul material – entitatea materială (server, hard-disk, CD, memory stick), pe care se află
stocate datele sau programele informatice

- În sens mai larg, obiectul material este întregul sistem informatic (reția de a opera un transfer ilegal de proprietate.ea informatică)

Subiectul activ – orice persoană responsabilă penal; aceste tipuri de infracția de a opera un transfer ilegal de proprietate.iuni sunt, în general,
comise de persoane iniția de a opera un transfer ilegal de proprietate.iate în domeniul calculatoarelor, sau de persoane care prin natura
serviciului au acces la date și cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materiali sisteme informatice.

Subiectul pasiv – persoana fizică sau juridică prejudiciată în propriile interese și cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materiali fația de a opera un transfer ilegal de proprietate.ă de care se
produce o pagubă în urma alterării datelor informatice, restricția de a opera un transfer ilegal de proprietate.ionării accesului la acestea ori
împiedicării în orice mod a funcția de a opera un transfer ilegal de proprietate.ionării sistemului informatic.

- Cel secundar poate fi și cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materiali deția de a opera un transfer ilegal de proprietate.inătorul de drept sau persoana fizică sau juridică ce folose și cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materialte
autorizat sistemul informatic
Participația penală- ia penală- posibilă în toate felurile și cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materiali formele – coautorat, instigare, complicitate

Latura subiectivă – numai cu intenționarea accesuluiie directă

- Nu este necesar realizarea beneficiului, ci numai urmărirea realizării lui

Latura obiectivă

- Elementul material - acția de a opera un transfer ilegal de proprietate.iune de introducere, modificare sau și cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materialtergere de date informatice,
de restricția de a opera un transfer ilegal de proprietate.ionarea accesului la date, de împiedicare în orice fel a funcția de a opera un transfer ilegal de proprietate.ionării unui sistem
informatic.
- Urmarea imediată – crearea unui prejudiciu patrimonial,
- Raportul de cauzalitate între activitatea făptuitorului și cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materiali urmarea produsă trebuie dovedită

Forma – actele pregătitoare, deși cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materiali posibile, nu sunt incriminate și cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materiali ca atare nu sunt pedepsite

Tentativa – se pedepseși cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materialte – art. 252 Cp

Infracția de a opera un transfer ilegal de proprietate.iunea se consideră consumată atunci când făptuitorul a introdus, modificat sau
și cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materialters datele dintr-un sistem înformatic, ori a restricția de a opera un transfer ilegal de proprietate.ionat accesul la acestea sau a împiedicat în
orice mod funcția de a opera un transfer ilegal de proprietate.ionarea unui sistem înformatic și cu distrugerea de obiecte materiale, suprortul materiali a cauzat prin aceasta un prejuduciu patrimonial.