Sunteți pe pagina 1din 2

a) La școală, copilului nostru îi place............................................................ a) La școală, copilului nostru îi place............................................................

deoarece................................................................................................................. deoarece.................................................................................................................
b) Copilului nostru îi displace ....................................................................... b) Copilului nostru îi displace .......................................................................
deoarece ................................................................................................................ deoarece ................................................................................................................
c) Cele mai multe discuții legate de școală le-am avut din cauza .......... c) Cele mai multe discuții legate de școală le-am avut din cauza ..........
............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
d) În general, efectuarea temelor durează ................................................... d) În general, efectuarea temelor durează ...................................................
e) În clasa a III-a, considerăm că ar trebui să aibă la temă: e) În clasa a III-a, considerăm că ar trebui să aibă la temă:
o 3-4 exerciții o 3-4 exerciții
o 3-4 exerciții și 1-2 exerciții suplimentar o 3-4 exerciții și 1-2 exerciții suplimentar
o 5-6 exerciții o 5-6 exerciții
o ......................................................................................... o .........................................................................................
f) Am prefera ca evaluarea să se facă: f) Am prefera ca evaluarea să se facă:
o doar prin calificative o doar prin calificative
o prin calificative și punctaj o prin calificative și punctaj
g) Propunem ca acordarea calificativului „Insuficient” să se facă la: g) Propunem ca acordarea calificativului „Insuficient” să se facă la:
o la ........ teme nefăcute o la ........ teme nefăcute
o la ........ teme incomplete o la ........ teme incomplete

Recomandări: .............................................................................................. Recomandări: ..............................................................................................


.............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. ..............................................................................................................................