Sunteți pe pagina 1din 1

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIA Nr. 421 din 18.03.2020

Având în vedere starea de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritorul României,
în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. e) şi art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și
completările ulterioare și al art. 14 din Anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195/2020
privind instituirea stării de urgență pe teritorul României,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei emite următoarea:

DECIZIE
Art.I. Atestatele pentru proiectarea și/sau executarea de instalații electrice prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta decizie își mențin valabilitatea pe perioada stării de urgență
instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență
pe teritorul României.
Art. II. Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei.
Art. III. Direcţia generală licențe, tarife, monitorizare investiții și titularii de atestate menționate la Art.
I vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE,

Dumitru CHIRIȚĂ

Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucureşti, Cod poştal: 020995


Tel: (021) 327 8100. Fax: (021) 312 4365. E-mail: anre@anre.ro. Web: www.anre.ro
ANRE, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 şi
reglementările interne în vigoare în materia protecţiei datelor cu caracter personal