Sunteți pe pagina 1din 1

Coagularea este o etapă intermediară, care este esenţiala in procesul de epurare fizico – chimică a

apelor reziduale. Aceasta reprezintă primul pas in eliminarea particulelor coloidale şi funcţia sa
principala constă in destabilizarea particulelor.
Procesul de coagulare se petrece în două faze:
- faza pericinetică, la introducerea reactivului, într-un timp foarte scurt, când are loc neutralizarea
şi formarea de microflocoane neobservabile cu ochiul liber;

- faza ortocinetică, în care are loc formarea de flocoane mari, vizibile cu ochiul liber, chiar
agregate, uşor sedimentabile.

În practica tratării apei, cele mai folosite procedee sunt:


- coagularea cu adaus de reactivi chimici numiţi coagulanţi;
- coagularea electrică sau electrocoagulare.

Flocularea este faza imediat urmatoare in care continua agregarea ca efect al atractiei particulelor
prin fortele de suprafata Van der Waals.
-temperatura
-doza de coagulant