Sunteți pe pagina 1din 5

Prof. înv.

primar Bărgăoanu Laura Daniela


Școala Gimnazială, Comuna Gherăești

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT


1. NUMELE ELEVULUI: D.D.
2. CLASA PREGATITOARE B
3. ÎNVĂȚĂTOARE: BĂRGĂOANU LAURA DANIELA
4. INFORMAȚII DESPRE ELEV
Psihodiagnostic: Tetrapareză spastică (conform certificatului de încadrare în grad de handicap anexă la Hotărârea
nr. 1275/24.07.2018); Certificat de Orientare Școlară și Profesională nr.610/28.10.2019
Recomandare: învățământ de masă cu asistent personal
Diagnosticul elevului:Din punct de vedere medical:grad de handicap GRAV;
                                Din punct de vedere psihopedagogic: intelect liminar, deficit de atenție
Mediul familial: Este singurul copil, dar și nepot, în familie.
5. NIVELUL PREZENT AL ACHIZIŢIILOR ŞI ABILITĂŢILOR ELEVULUI:
 Probleme locomotorii și de echilibru: abilitățile motrice reduse, se deplasează cu dificultate, însă fără
sprijin; ține în mână un creion, îl folosește, dar scrie fără a respecta criteriile date (spațiu, formă, contur);
are nevoie de sprijin la îmbrăcare/dezbrăcare, la toaletă, să își pregătească rechizitele pe bancă;
 Dificultăți de vorbire: probleme de comunicare și de limbaj, vorbește aproape neclar și rostește rar
cuvintele;
 Deficiențe intelectuale, ritm scăzut al achizițiilor școlare;
o La cei 7 ani pe care îi are împliniți din vară, face diferențe între propoziție, cuvânt, silabă, dar nu
depistează sunetele; recunoaște cu dificultate literele și nu le leagă în silabe în citire; formează
silabe folosind alfabetarul, fără a le citi; știe să despartă cuvintele în silabe (dar nu mai mult de 4
silabe) și recunoaște numărul lor; cunoaște o parte dintre culori; memorează cu dificultate maxim 3
versuri; răspunde la întrebări cu dificultate și în propoziții de maxim 5 cuvinte, fără a le închega
într-o povestire; cunoaște cifrele, numără până la 10 (cu sprijin), dar nu percepe cantitatea pentru a
stabili relația de ordine dintre numere; compune și descompune doar numere până la 5.
 Crize epileptice;
 Deficit de atenție: își pierde frecvent atenția și are tendința de a ieși din bancă.
 Este un copil foarte vesel și sociabil și solicită mereu afecțiune (caută în permanență îmbrățișările).

6. ATITUDINI ȘI ACTIVITĂȚI RECOMANDATE PENTRU LUCRUL CU ACEST COPIL:


-așezare în prima bancă;
- aplicare de sarcini adecvate nivelului de înțelegere si potențialului de efort fizic și psihic;
- accent pe pronunția cuvintelor și formularea de propoziții;
- instrucțiunile scurte, clare, prezentate cu ajutorul unui limbaj simplu, familiar;
- încurajat și motivat constant, antrenat în activități care presupun interacțiunea și colaborarea cu ceilalți colegi;
- folosirea unui material didactic adecvat și foarte ușor de manipulat;
- tehnicile utilizate la AVAP adecvate deficienței, iar temele alese pentru a fi realizate;
- evitarea atitudinilor de marginalizare,
- verificarea progresului în timpul sarcinii de lucru;
- feedback imediat și recompense.

7. OBIECTIVE GENERALE ALE PIP:


- pe termen lung:
1. Reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă
2. Reducrea dificultăţilor de învăţare prin exersarea capacităţii de utilizare a numerelor si explorarea mediului
înconjurător
- pe termen scurt:
-să pronunţe clar şi corect sunete, silabe, cuvinte, propoziţii simple;
-să identifice sunetul iniţial;
-să să identifice numerele 0-10.
STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE
I. Reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă

Obiective Conţinutu Activităţi de învăţare Metode şi Criterii Metode şi


ri mijloace minimale de instrumente de
apreciere a evaluare
progreselor
1. să identifice Silaba.Su -ex de identificarea sunetelor; -jetoane, -identifică Proba orală
sunetul netul -ex de sortare a jetoanelor obiecte din sunetul iniţial
iniţial şi după sunetul iniţial; clasă,
final, precum -jocuri didactice -metoda
și vocalele în fonetica
silabe de analitico-
două sunete sintetica

2. să Cuvântul -ex de despărţire în silabe; explicaţia, -pronunţă corect -obs. sist


identifice - indicarea silabelor percepute demonstraţi cuvinte şi -proba orală
silabele în prin diferite semne; a, propoziţii
cuvintele clar -audierea unor înregistrări cu exerciţiul, scurte;
articulate sunete din mediul înconjurător; metoda
analitico
sintetică
-jetoane,
planşe
3. să Mesajul -ex de construire a literelor din Metoda - identifică litera -observ.
realizeze scris plastilină, beţişoare, hârtie; analitico- de tipar sistematică
conturul -ex de exersarea a musculaturii sintetică corespunzătoare
literelor prin mâinii; -exerciţiul sunetului
intermediul -ex de scriere a elementelor -jocul
unei varietăţi grafice, în măsura în care este didactic
de materiale posibil; -jetoane,
- orientare spaţială în spaţiul plastilină
scrierii;

2. Reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea capacităţii de utilizare a numerelor și explorarea


mediului înconjurător

Obiective Conţinuturi Activităţi de învăţare Metode şi Criterii minimale Metode şi Termen/


mijloace de apreciere a instrumen evaluar
progreselor te de e
evaluare
1.să Numere 0- Ex de numărare a -demonstraţia, -recunoaște, Proba 19.12.
recunoască 10 elementelor unei explicaţia, denumește și scrie orală şi 2019
numerele în mulţimi; exerciţiul numerele 0-10 scrisă
concentrul 0- -ex de reprezentare a -fise, planşe,
10 numerelor cu ajutorul obiecte,
obiectelor; numărătoare
-explorarea mediului
înconjurător pt a
identifica şi număra
fiinţe şiobiecte;
- colorarea unor planşe
în care codul culorilor
este dat de numere;
2. să se Spaţiul -jocuri de poziţionare a -exercitiul, - identifică Proba
orienteze în înconjură obiectelor, jucăriilorîn demonstraşia, poziţiile: faţă- orală, fişa
spaţiu în tor spaţiu; problematizarea spate, stânga- de lucru
raport cu - jocuri de identificare dreapta, sus-jos,
repere/direcţi a obiectelor din pe-sub.
i precizate realitatea imediată;
folosind -ex de prezentare a
sintagme de propriei persoane în
tipul: în, pe, funcţie de poziţia din
desupra, în clasă şi prin raportare
faţă etc la colegi;
3. să Cum ne -realizare unor desene -joc didactic, - identifică norme -
manifeste purtăm? având ca tematică explicaţia de comportare observare
grijă pentru locuinţa, camera, civilizată în clasă; sistematic
comportare grădiniţa; ă
corectă în -realizarea unor
relaţie cu desene, colaje care să
mediul ilustreze norme de
natural şi comportare civilizată;
social -jocuri didactice;

Evaluare periodică: - obiective îndeplinite;


B. PĂRINȚII
Cooperarea cu familia elevului cu dizabilități, precum şi cu ceilalţi membri ai comunitӑţii, care vin ȋn contact cu
copilul este indispensabilӑ pentru asigurarea succesului programului de intervenţie  individualӑ.
Activităţi de consiliere a familiei:
- Responsabilizarea fiecărui membru al familiei în ceea ce privește programul, activitățile și timpul liber
petrecut cu copilul;
- Desfășurarea unor activități comune părinte-copil prin care familia să conștientizeze ceea ce poate copilul
să facă și care sunt nevoile lui;
- Dialogul deschis cu părinții copilului, informări, seminarii în vederea sprijinirii acestora și motivării lor
pentru a persevera în lucrul cu copilul acasă.

Resurse: filme, cărți, fișe psihopedagogice, caiet de observații curente, pliante


Evaluare: jurnal de evidență a observațiilor legate de rezultatele activităților cotidiene ale copilului, accent pe
cele școlare
C. CADRELE DIDACTICE:
Activități:
-Inițierea de proiecte educaționale în colaborare cu specialiști;
-Participarea la cursuri de formare, seminarii, conferințe, simpozioane ce vizează tematica integrării copiilor cu
CES;
-Organizarea de activități extracurriculare în comun cu alte clase pentru a facilita integrarea socială a copilului
cu CES în școală.
Resurse: cărți de specialitate, filme, materiale informative
Evaluare: rapoarte