Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT EDUCAȚIONAL

Învățarea socială și emoțională – Baza succesului în școală și în viață


Prof. înv. primar, BĂRGĂOANU LAURA DANIELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERĂEȘTI - NEAMȚ

Argument
,,Copiii cresc zâmbind; copiii cresc în joacă; ei cresc folosind culorile şi dând crezare
poveştilor care se termină cu bine. Când violenţa le şterge zâmbetul sau le opreşte joaca sau schimbă
culorile în negru şi face poveştile de necrezut, copiii nu mai cresc pe dinăuntrul lor.”
(Dr. Cristian Andrei)

Învățarea socială și emoțională este un proces prin care copiii și adulții dobândesc și aplică
efectiv cunoștințe, atitudini și aptitudini necesare pentru a înțelege și gestiona emoții, pentru stabilirea
și îndeplinirea obiectivelor, pentru a percepe și a arăta empatie, pentru stabilirea de relații pozitive și
luarea de decizii responsabile.
Programele de dezvoltare a inteligenţei socio-emoţionale sunt utile la orice vârstă. Adaptarea
socială respectiv adaptarea la ceilalţi se face, de fapt, pe tot parcursul vieţii, suntem într-un continuu
proces de adaptare, începând de la vârstă foarte mică până la vârsta adultă târzie. Totuşi, considerăm
importantă ideea că învățarea socială și emoţională ar trebui începută cât mai devreme, ştiut fiind că
un copil poate internaliza scheme disfuncţionale de comportament începând din copilaria mică,
scheme care îi pot afecta dobândirea controlului emoţional, respectiv autoreglarea. Corectarea acestor
scheme, precum şi ajutarea copiilor în a identifica şi a înţelege emoţiile lor şi ale celorlalţi poate fi o
“piatră de hotar” pe drumul dezvoltării lor ca adulţi adaptaţi social.
Competențele de bază ale învățării socio-emoționale
Conștiința de sine se referă la capacitatea de a recunoaște propriile sentimente și gânduri și
modul cum influențează acestea propriul comportament. Aceasta include evaluarea cu acuratețe a
punctelor forte personale (dar și provocările și limitările), stabilirea de obiective realiste și cultivarea
încrederii în sine și a unui optimism întemeiate.
Autocontrolul este capacitatea cuiva de a-și controla emoțiile, gândurile și comportamentul în
diferite situații. Aceasta include aptitudini și strategii pentru gestionarea lipsei de recunoaștere, pentru
gestionarea stresului, controlul impulsurilor, automotivarea și atingerea obiectivelor personale și
academice.
Conștiința socială se referă la capacitatea de a accepta punctul altora de vedere și de a
empatiza cu ceilalți, inclusiv cu cei care provin din alte medii și alte culturi. Conștiința socială include
înțelegerea normelor etice și sociale de comportament și recunoașterea resurselor familiei, ale școlii și
ale comunității.
Aptitudinile relaționale se referă la capacitatea de stabilire și menținere a unor relații
sănătoase și pline de satisfacții, inclusiv cu cei de diverse individualități sau grupuri. Abilitățile
relaționale includ cunoașterea modului de a comunica clar, o bună ascultare, cooperarea cu ceilalți,
rezistența la presiunea socială negativă, negocierea constructivă a conflictelor și apelarea la ajutor
atunci când este nevoie.
Luarea de decizii responsabile este abilitatea de a face alegeri constructive referitoare la
comportamentul personal și interacțiunile sociale, inclusiv așteptările de la școală și viață, pe baza
standardelor etice, a preocupărilor de siguranță personală, a normelor sociale și pe baza evaluării
realiste a consecințelor diverselor acțiuni. Deciziile responsabile reflectă preocuparea pentru binele
personal și al celorlalți.
Implementarea acestui proiect presupune optimizarea comportamentului elevilor. Prin
implicarea părinţilor şi a profesorilor încercăm asigurarea întăririlor pozitive pe termen lung pentru a
menţine motivaţia copiilor de a continua comportamentele dezirabile social şi a reduce cât mai mult
posibil gandirea irationala si comportamentele dezadaptative.

Scopul proiectului
Pregătirea copiilor în confruntarea cu stresorii și provocările vieții prin activități de dezvoltare
personală, emoțională, socială și cognitivă.

Obiective
1. Să dezvolte aptitudinile referitoare la conștiința de sine și autocontrol pentru atingerea
succesului în viață și la școală;
2. Să utilizeze aptitudinile referitoare la conștiința socială pentru creearea și întreținerea de relații
pozitive;
3. Să demonstreze aptitudinile referitoare la luarea deciziilor și la comportament în context
personal, la școală și în comunități;
4. Să dezvolte abilități de învățare necesare recuperării unor probleme de limbaj și comunicare și
dificultăți de învățare.

Echipa de proiect:
Prof. înv. primar Laura Bărgăoanu – Școala Gimnazială, Comuna Gherăești
Psih. Mihaela Bob – psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

Grupul țintă:
20 de elevi din clasa pregătitoare B de la Școala Gimnazială, Comuna Gherăești și părinții acestora

Beneficiari: Părinții și copiii


Resurse: umane - prin contract de voluntariat (Cabinet individual de psihologie)

Descrierea proiectului:
a) Perioada de implementare: 3 luni în perioada octombrie 2019 – mai 2020 (câte două
activități lunar conform calendarului).
b) Cine va derula activitățile: învățătorul clasei în colaborare cu un psiholog școlar (cu care a fost
încheiat un contract de voluntariat)
c) Rolul activităților:
Activitățile propuse atât pentru părinți cât și pentru copii sunt structurate pe trei mari teme:
emoții și comportamente, stimă de sine și comunicare interumană. Pornind de la situații din viața
cotidiană și filmulețe vizionate, părinților li se vor explica modalități prin care își pot sprijini copiii
astfel încât aceștia să își exprime cu ușurință emoțiile și să le gestioneze în funcție de context pentru a
avea comportamente pozitive, să își formeze abilități de comunicare eficientă cu cei din jur și să își
dezvolte încrederea în forțele proprii.
Copiii vor învăța tehnici de control al emoțiilor, vor descoperi că trăiesc emoții diferite și se
manifestă diferit în situații similare, dar că pot deține controlul indiferent de situație astfel încât să
adopte cele mai potrivite comportamente în relațiile cu cei din jur. De asemenea elevii vor înţelege că
fiecare are anumite abilităţi, competenţe pe care le stăpâneşte într-o anumită măsură şi le poate utiliza
în anumite domenii de activitate. Ei vor fi conştientizaţi că îşi pot dezvolta abilităţile doar dacă îşi
doresc acest lucru cu adevărat și că modul în care comunică îi ajută în crearea unor relații pozitive cu
ceilalți. Totodată vor înţelege că în viaţă este mai bine să încercăm să rezolvăm problemele decât să le
evităm şi eşecul unor încercări nu înseamnă incompetenţă sau lipsă de valoare. Astfel sunt schimbate
convingerile iraţionale de tipul: ,,Nu pot face acest lucru, deci nu sunt bun de nimic”.

Rezultate așteptate:
- 20 de familii (părinți și copii) beneficiază de sprijin psihologic de specialitate;
- 6 activități de consiliere psihologică (3 părinți și 3 copii)

Diseminarea rezultatelor:
Proiectul și rezultatele acestuia vor fi promovate la nivel de școală și la nivel de comunitate.
De asemenea cele mai mari beneficii vor fi remarcate la clasă prin creșterea eficienței actului educativ
datorită sprijinului de specialitate acordat copiilor în funcție de nevoile acestora.

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Nr. Activitatea Luna Beneficiari


Crt.
1 Învățarea socio-emoțională - beneficii noiembrie 20 de părinți
2 Emoțiile noastre noiembrie 20 de copii
3 Cum îi sprijinim pe copii? februarie 20 de părinți
4 Ce pot face eu? februarie 20 de copii
5 Relațiile cu copiii mai 20 de părinți
6 Cum comunicăm cu cei din jur? mai 20 de copii

Bibliografie:
1. Ann Vernon, ,,Ce, cum, când în terapia copilului şi adolescentului – manual de tehnici de
consiliere şi psihoterapie”, Ed. RTS, Cluj-Napoca, 2002
2. Six Seconds (www.6seconds.org) – Mecanisme de a integra coeficientul de inteligenta
emotionala in scoala
3. Program SEL (Lions Quest)