Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare formativă: Sistemul respirator la om clasa XI __ V I N-P ______________________

1. Schema propusă reprezintă Structura aparatului __________________________ la om.


Completează lagenda A şi răspunde la întrebările asociate .
A.Legenda; 1.______________________
2.______________________ 3. _____________________
4._____________________ 5. ____________________
b. Indică structura anatomică a uneia din ele.
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
c.Ce funcţii îndeplineşte structura enumerată mai sus.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

d. Calcule.
Un sportiv are un volum curent de 500 ml aer și o frecvență respiratorie de 20 respirații/minut. Știind că el
introduce în plămîni printr-o inspirație forțată 1700 ml aer, iar capacitatea vitală a acestuia este de 4000 ml aer,
calculați VER, şi
debitul ventilator.
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Respiratia este un proces vital pentru organismul uman.
a. Numeşte etapele ventilatiei pulmonare.____________________________________________
b. Descrie în 5 enunţuri una din etapele ventilaţiei pulminare.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
c. Indică două forme de transport ale gazelor respiratorii in singe.__________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Alege şi încercuieşte varianta CS sau variantele CM corecte.
CS 1. Ce process caracterizează respiraţia tisulară.
a. ventilaţia plămînilor b. difuzarea oxigenului din alveole în singe
c. transportul dioxidului de carbon spre ţesuturi d. difuzarea oxigenului din capilare în ţesuturi
CS 2. Unde este utilizat oxigenul ?
a. bronhii b. plămîni c. în alveole d. în capilare e. mitocondrii f. eritrocite
CM 3. La nivelul tisular schimbul de gaze se efectuează:
a. prin transport active b. difuziune c. după gradient de concentraţie d. contra gradientului de concentraţie
4. Citeşte afirmaţiile de mai jos. Încercuieşte A, dacă afirmaţia este adevărată şi F dacă ea este Falsă.
Scrie afirmaţia corectă.
A F Mişcările respiratorii sînt reglate de centrul respirator localizat în mezencefal.
______________________________________________________________________________________________
A F Bioxidul de carbon este transportat sub formă de compus stabil numit carbhemoglobină.
______________________________________________________________________________________________
5. Prin subliniere, indică maladia sistemului respirator care afectează transportul O2 şi CO2 spre suprafaţa
respiratorie a plămînilor. Argumentează prin 2 enunţuri opţiunea.
maladia caracteristica
Bronşita acută Inflamarea pereţilor interni ai bronhiilor, urmată de mărirea stratului mucozitar
Emfizem pulmonar Deteriorarea progresivă a pereţilor alveolari
Pneumonie Inflamarea parenchimului pulmonar
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Evaluare formativă: Sistemul respirator la om clasa XI __ V II N-P ______________________
1. Schema propusă reprezintă Structura aparatului __________________________ la om.
Completează lagenda A şi răspunde la întrebările asociate .
A.Legenda; 1.______________________
3.______________________ 5. _____________________
6._____________________ 7. ____________________
b. Indică structura anatomică a uneia din ele.
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
c.Ce funcţii îndeplineşte structura notată prin cifra 7.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

d. Calcule.
Capacitatea vitală a unui adult este de 5000 ml. Valoarea volumului curent este de 500 ml aer. Cantitatea
suplimentară de aer inspirat, peste volumul curent este de 2500 ml. Volumul rezidual reprezintă 50 % din volumul
expirator de rezervă. Stabileşte volumul de aer eliminat din plămîni printr-o expirație forțată şi volumul rezidual.

_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Respiratia este un proces vital pentru organismul uman.
a. Notează 2 deosebiri dintre plămînul drept şi stîng ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
b. Descrie în 5 enunţuri etapa sangvină a respiraţiei.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
c. Indică două particularităţi ale alveolelor pulmonare. __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. Alege şi încercuieşte varianta CS sau variantele CM corecte.
CS 1. Centrul respirator este localizat în:
a. plămîni b. capilare c. mazencefal d. bulb rahidian e. telencefal
CS 2. Care este forma diafragmei în timpul inspiraţiei ?
a. trapeză b. bombată c. relaxată d. aplatizată e. cupolă
CM 3. Oxigenul este transportat spre ţesuturi sub formă:
a. diyolvat în plazma sangvină b. compus instabil carboxihemoglobină
c. compus labil oxihemoglobină d. compus stabil oxihemoglobină
4. Citeşte afirmaţiile de mai jos. Încercuieşte A, dacă afirmaţia este adevărată şi F dacă ea este Falsă.
Scrie afirmaţia corectă. şi subliniază eroarea, dacă ai depistat-o.
A F Mişcările respiratorii sînt expiraţia şi difuzia gazelor .
______________________________________________________________________________________________
A F Traheea este prelungirea căilor respiratorii formată din inele complete cartilaginoase.
______________________________________________________________________________________________
5. Prin subliniere, indică maladia sistemului respirator care afectează schimbul O2 şi CO2 între plămîni şi sînge.
Argumentează prin 2 enunţuri opţiunea.
maladia caracteristica
Bronşita acută Inflamarea pereţilor interni ai bronhiilor, urmată de mărirea stratului mucozitar
Emfizem pulmonar Deteriorarea progresivă a pereţilor alveolari
Pneumonie Inflamarea parenchimului pulmonar
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________