Sunteți pe pagina 1din 6

FUNDAMENTELE ȘTIINȚIFICE ALE

JOCURILOR SPORTIVE CU APLICAȚII ÎN


KINETOTERAPIE: FOTBAL

DOCUMENT =UZ INTERN=


Tehnica jocului de fotbal

Consideraţii generale despre tehnică în


fotbalul contemporan
Tehnica jocului de fotbal, ca în orice joc sportiv,
constituie fundamentul pe care se dezvoltă şi se
perfecţionează jocul.
Practicarea jocului de fotbal nu va putea fi efectuată până când
elevii nu-şi vor însuşi deprinderi corecte de a lovi, prelua şi
conduce mingea, practicarea jocului presupunând cunoaşterea
unor variate procedee de manevrare a mingii care să le
permită rezolvarea sarcinilor de joc.

Sistematizarea tehnicii jocului de fotbal


După Ion Motroc tehnica jocului de fotbal se compune din
elemente şi procedee tehnice.
Elementele tehnice:
„reprezintă formele generale motrice cu şi fără
minge specifice jocului de fotbal” şi anume:
• intrarea în posesia mingii;
• păstrarea mingii;
• transmiterea mingii;
• alergările;
• săriturile;
• schimbările de direcţie;
• căderile, etc.
Procedeele tehnice
„reprezintă modalităţile concrete de realizare a
elementelor tehnice”, de exemplu:

2
• preluarea mingii rostogolite cu partea interioară a labei
piciorului;
• deposedarea adversarului de minge prin atac din faţă;
• lovirea mingii cu interiorul labei piciorului;
• lovirea mingii cu capul din plonjon, etc.
Pentru a avea o imagine mult mai apropiată de adevărata
sistematizare a tehnicii jocului de fotbal, o să prezentăm în ceea ce
urmează o imagine grafică mult mai complexă, sistematizare care
aparţine autorului Ion Motroc, apărută în anul 1991:

Tehnica jocului de fotbal

Elemente tehnice cu mingea Elemente tehnice fără minge


Alergările (variante)
Schimbă rile de direcţie
Păstrarea mingii Căderile
Ridicările de la sol
Protejarea mingii Săriturile
Conducerea mingii Opririle
Mişcarea înşelătoare Rostogolirile

Intrarea în posesia mingii


Preluarea mingii
Deposedarea adversarului Transmiterea mingii
de minge Lovirea mingii cu piciorul
Lovirea mingii cu capul
Aruncarea mingii
de la margine

3
Elementele tehnice ale portarului:

1. Poziţia fundamentală
2. Deplasarea în teren
3. Prinderea mingii
4. Boxarea mingii
5. Devierea mingii
6. Blocarea mingii
7. Repunerea mingii în joc cu mâna
8. Repunerea mingii în joc cu piciorul

Elemente și procedee tehnice ale jucătorilor:

a. Preluarea mingii
a.1. Preluarea mingii rostogolite cu partea interioară a labei piciorului
a.2. Preluarea mingii rostogolite cu partea exterioară a labei piciorului
a.3. Preluarea mingii cu partea interioară a labei piciorului - prin
amortizare
a.4. Preluarea mingii cu şiretul plin - prin amortizare
a.5. Preluarea mingii cu coapsa - prin amortizare
a.6. Preluarea mingii cu pieptul - prin amortizare
a.7. Preluarea mingii cu capul - prin amortizare a.8.
Preluarea mingii cu talpa - din ricoşare
a.9. Preluarea mingii cu abdomenul din ricoşare
a.10. Preluarea mingii cu abdomenul

b. Deposedarea adversarului de minge


b.1. Prin atac din faţă
b.2. Prin atac din spate şi din alunecare
b.3. Prin atac din lateral şi din alunecare

4
c. Protejarea mingii
c.1. De pe loc
c.2. Din mişcare (în timpul conducerii)

d. Conducerea mingii
d.1. Cu interiorul labei piciorului
d.2. Cu exteriorul labei
piciorului d.3. Cu şiretul plin
e. Mişcarea înşelătoare
e.1. Cu trunchiul din poziţie statică şi din
deplasare e.2. Cu piciorul din poziţie statică şi din
deplasare e.3. Cu capul (privirea)

f. Lovirea mingii cu capul


f.1. De pe loc - cu un picior înainte
f.2. De pe loc - cu picioarele pe aceeaşi linie
f.3. Spre lateral
f.4. Spre înapoi
f.5. Din săritură cu bătaie pe un picior
f.6. Din săritură cu bătaie pe ambele picioare
f.7. Din alergare
f.8. Din plonjon (de pe loc sau din alergare)

g. Lovirea mingii cu piciorul


g.1. Cu partea interioară a labei piciorului
g.2. Cu partea exterioară a labei piciorului
g.3. Cu vârful labei piciorului
g.4. Cu şiretul plin

g.5. Cu şiretul exterior


g.6. Cu şiretul interior
g.7. Cu călcâiul

5
g.8. Cu genunchiul
g.9. Prin deviere
g.10. Aruncarea mingii cu piciorul

h. Aruncarea mingii de la margine


h.1. De pe loc
h.2. Cu elan

Elementele tehnice ale portarului


Datorită faptului că „Regulamentul jocului de fotbal” îi dă dreptul
jucătorului specializat pe acest post să folosească în suprafaţa
de pedeapsă (careul de 16 metri) mâinile şi oricare altă parte a
corpului în vederea apărării porţii, elementele tehnice
specifice acestui post sunt diferite în mare măsură de cele
ale celorlalţi jucători care alcătuiesc o echipă de fotbal.
Pentru o mai bună imagine a acestor elemente tehnice vom
prezenta tabloul sistematizării principalelor elemente tehnice ale
portarului.