Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: ………………………………… Clasa a X –a

Nr. Itemuri propuse Punctaj Punctaj


Crt. acordat realizat
Completează spaţiile punctate:

1. Alchinele sunt hidrocarburi .................................. aciclice. ( saturate/ 3p


1 nesaturate)
2. Acetilena este o substanţă ......................... în condiţii standard.( gazoasă/
lichidă )
3. Etina se mai numeşte ............................ ( acetilena/ acetaldehidă )

Care este formula moleculară a compusului cu 4 atomi de carbon şi o


legătură triplă?
1p
2
Alege răspunsul corect:

3 1.Formula moleculară generală a alchinelor este: 1,5p


a) CnH2n b) CnH2n-2 c) CnH2n+2

2.Denumirea alchinei CH ≡ C ─ CH3 este:


a) propina b) propena c) butina

3. Prin adiţia apei la acetilenă se formează:


a) un alcan b) o aldehidă c) un derivat halogenat

Modelează reacţia de adiţie a hidrogenului la acetilenă.


4
1,5p

5 Asociază literele cu cifrele


2p
a) C2H4 1) acetilena
b) 1 – pentina şi 2 pentina 2) izometi de catenă
c) C2H2 3) izomeri de poziţie
d) 1 – pentina şi 3 metil – 1 - butina 4) etena
TEST LA CHIMIE
ALCHINE

Total puncte 9p
Din oficiu 1p
Total 10p
Test realizat de profesor Scîntei Crenguţa Luiza, gr.I chimie.