Sunteți pe pagina 1din 11

TEME SUPLIMENTARE

Metafora și expresie corporală

Prof. univ. dr. Rodica Mariana


NICULESCU
Viorica Geantă Chelbea (aplicații)
TEMELE SUPLIMENTARE vor fi
realizate obligatoriu pentru fiecare
dintre cursurile absentate.

Se lucreaza acasa, in baza suportului


de curs si se predau LA EXAMEN odata
cu predarea lucrării cerute pentru
evaluare. Detalii se vor discuta înainte
de sesiune.
EVALUARE
Tip Metode de evaluare Pondere din Criterii de evaluare Puncte
activitate nota finală
Curs Lucrare scrisă colectivă 5 puncte Calitatea utilizării cunoştinţelor dobândite în rezolvarea Relația corectă dintre temă și metaforă 0.5
prezentată și oral de către unor sarcini specifice formulate si comunicate la
întregul grup (construcție de început de semestru Calitatea argumentării 2
metafora) Corectitudinea limbajului 1
Creativitate în prezentarea scrisă 1

Creativitate și unitate în prezentarea orală 0.5


Lucrare scrisă individuală (
analiza SWOT a metaforei) 5 puncte
Capacitatea de organizare a conţinuturilor şi logica Organizarea corectă a prezentării pe cele 0.5
exprimării într-un limbaj ştiinţific adecvat patru componente ale structurii SWOT

Corectitudinea integrării elementelor în 4


fiecare categorie

Logica si corectitudinea exprimării 0.5

Predare pe data de 25 mai 2020 pe adresa de email niculescu.licenta.master@gmail.com 10 p

Seminar/ Proba practică de 10 puncte Completitudine, adecvare, acurateţe Completitudine, 3


laborator/ comunicare expresiva
proiect verbala, nonverbala si adecvare, 3
paraverbala Acurateţe, creativitate 3

oficiu 1

Nota finala = medie aritmetică între partea teoretică și cea practică 10 p


METAFORA- DEFINIRE

METAFORA –
UTILIZARE ÎN
PREDARE –ÎNVĂȚARE
–EVALUARE
TEMA 1
Argumentati cu un exemplu din experienta personală
rolul metaforei în procesul de învățare
ÎN ÎNVĂȚARE:
 căutarea analogiilor, argumentarea lor, inclusiv a
limitelor acestora
 face posibilă învățarea aprofundată și chiar
metaînvățarea (reflecție asupra propriului
 proces de învățare) cu efecte benefice asupra
consolidării cunoașterii
TEMA 2
ARGUMENTAȚI METAFORA PREZENTATĂ ÎN SUPORTUL DE CURS
PE SLIDE-UL DE MAI JOS DETALIIND RELAȚIA DINTRE MOTIVAȚIE
ȘI AFECTIVITATE (CHIBRIT APRINS/ FLACĂRĂ DE LA ARAGAZ

Senzații, percepții reprezentări- dau materia


primă
Gândirea care asigură prelucarea
Imaginația prefigurează rezultatul

Preparerea cu
etapele ei:
activitățile psihice

Motivația

Motivația
viitoare=
afectivitate
condensată
Afectivitatea= =motivație în
Atenția= vigilența la
acțiune
procesul de prelucrare Forța flăcării= voința
TEMA 3
ARGUMENTATI, ÎN CONTEXTUL METAFOEI PRIVIND ACEEASI TEMĂ
LEGATĂ DE SISTEMUL PSIHIC UMAN IDEILE CUPRINSE IN SLIDE-UL DE
MAI JOS EXISTENT IN SUPORTUL DE CURS

Produsul evoluției psihice =


Produsul (hrana)= efectul PERSONALITATEA
este organizarea dinamica în cadrul
sinergic al prelucrării. NU este individului a acelor sisteme psihofizice
SUMA ingredientelor ci un care determina gândirea si
produs nou, obținut prin comportamentul sau caracteristic.” (G.
prelucrare/ acțiune la care Allport)
contribuie toate elementele
componente
Elementele constante= Elementele constante în
caloriile aduse de manifestarea vieții psihice
structurate pe trei categorii
•carbohidrați
de însușiri:
•proteine •Temperment
•grăsimi •Aptitudini
•Caracter/ set atitudinal
TEMA 4
COMENTAȚI ARGUMENTAT ȘI CU EXEMPLIFICĂRI PERSONALE SLIDE-UL DE
MAI JOS EXISTENT IN SUPORTUL DE CURS
Unitatea de învățare 2 tema colectivă
ELEMENTELE Elementele cu care se face analogia dintre cele trei concepte și Argumente
METAFOREI ceva specific metaforei alese
SITUAȚIA Universul- ansamblu de galaxii Universul (ansamblu de galaxii) poate fi echivalent al Curriulumului NATIONAL ca
DE ansamblu de situații de învățare – Ambele cuprind în sine condițiile de existență și
ÎNVĂȚARE dezvoltare ale substructurilor lor. În cazul C.N. sunt cuprinse structurile destinate
activităților de învățare (situațiile de învățare) pe care fiecare elev le trăiește personal ca
La un nivel mai mic = galaxia înțeleasă ca ansamblu vast de pe oportunitatea de învățare ce va genera pas cu pas experiențe de învățare unice pentru
stele, praf cosmic și alte obiecte cerești, având diverse forme și fiecare elev.
mărimi, menținute împreună de atracția gravitațională ( ansamblu Elevul, analog vieții pe planetele din univers, va lua de la situația de învățare la fel ca
de situații de învățare la nivelul unui ciclu școlar/ an școlar) planeta de la soarele sistemului solar (lumină și căldură cât îi îngăduie poziția) (
La un nivel si mai mic(mai concret) sistemul solar= SET DE analogă cu ereditatea elevului)
SITUAȚII DE ÎNVĂȚARE la nivelul unei arii curriculare( de Deci situația de învățare poate fi văzută ca foarte largă- universul (CN), galaxia (ciclul
ex.) scolar), sistemul solar /soarele cu planetele lui; / situațiile de învățare la nivel de arie
curriculară etc.
OPORTUNIT Fiecare dintre planete în sistemul nostru solar Fiecare dintre planete folosește energia și lumina solară ( așa ca elevul care
ATEA DE folosește datul situației de învățare) ca pe o oportunitate proprie ce a detemina
ÎNVĂȚARE efecte (nivel de manifestare a vieții diferit la planete iar la elevi (competențe
diferiteevidente la nivelul experiențelor de învățare)

EXPERIENȚ Viața pe diferite planete/ analog cu competențele Lumina și căldura soarelui sunt fructificate diferit (situația folosită ca
ELE DE implicte de experiențele de învățare oportunitate) și dau ca efecte (competențele ce intra in structura experiențelor de
ÎNVĂȚARE învățare). Acestea sunt multe ți complexe. Așa cum viața pe planetă se manifestă
în forme variate și complexe

.
TEMA 5
EXPLICAȚI DE CE EXPERIENȚELE DE ÎNVĂȚARE
ALE EXCUSRIONIȘTILOR DIN METAFORA
PREZENTATĂ LA CURS SUNT DIFERITE DEȘI AU
FOST SUPUȘI LA ACEEAȘI SITUAȚIE DE
ÎNVĂȚARE
TEMA 6
EXPLICAȚI AFIRMAȚIA PE CARE SE CONCENTREAZĂ SLIDE-UL
URMĂTOR, EXISTENT ÎN CURS
TEMA7
relaţii de conflict

relaţii de acomodare

relaţii de asimilare

Explicați analogiile dintre tipurile de relații


denumite și imaginile alăturate, prin apel la
definirea fiecărui tip de relație