Sunteți pe pagina 1din 1

For universities

University can use the following opportunities CSC Moldova provides:

• Invite a lecturing professional with PhD from Europe and the USA to hold a public lecture
within the Science and faith dimension.

• Send a student abroad for experience exchange.

• Leadership trainings and practice within CSC Moldova projects involvement.

• Employing students for social projects.

• Debates, round tables and philosophy clubs for thoughtful students of various
denominations, as well as atheists, to discuss topics ranging from friendship and time management
to finding the sense of life.

• Developing professionally through the Graduates project where CSC Moldova graduates
share their professional experience with the students.

• Quality and healthy life-style vacations at students CSC Moldova camps, trips and excursions.

• English speaking practice with native speakers at English clubs.

Pentru universități

Universitatea poate folosi următoarele oportunități pe care CSC Moldova le oferă:

• Invitați un profesionist cu doctorat din Europa și SUA pentru a susține o conferință publică în
domeniul Știință și Credință.

• Trimiteți un student în străinătate pentru schimb de experiență.

• Instruiri și practici de leadership în cadrul implicării în proiectele CSC Moldova.

• Angajarea studenților pentru proiecte sociale.

• Dezbateri, mese rotunde și cluburi de filozofie pentru studenți din diferite confesiuni, precum și
atei, pentru a discuta subiecte pe diverse teme.

• Dezvoltarea profesională prin proiectul „Absolvenților” în care absolvenții CSC Moldova


împărtășesc experiența profesională cu studenții.

• Tabere de vară pentru promovarea modului sănătos de viață.

• Practică de vorbire engleză cu vorbitori nativi la cluburi engleze.