Sunteți pe pagina 1din 2

Ce este abandonul

școlar ?

Abandonul școlar
reprezintă conduita de
evaziune definitivă ce
constă în încetarea
frecventării școlii, Adresă: Strada Ion Creangă nr. 27, Iași
Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu” Iași

părăsirea sistemului
educativ indiferent de
Tel: +40232279351 Secretariat

nivelul la care s-a ajuns,


+40232219684 Director

inaintea obținerii unei


calificări profesionale
complete sau inaintea
actului de studii început.
Obiective:
Nu merge unde te duce
drumul, mergi pe unde  Crearea unei baze de date
nu există un drum și privind beneficiarii (nivelul de
școlarizare, nivelul de trai socio-
lasă o urmă! – R. W. economic, etc.)
Emerson
 Realizarea unor sesiuni de
consiliere pentru elevi și părinți,
prin activități de conștientizare a
utilității studiilor și beneficiilor
generate de finalizarea acestora;

Beneficiari: Scop:  Participarea la activități de


valorificare a potențialului artistic
 Elevii de etnie romă din  Conştientizarea elevilor cu și intelectual al elevilor de etnie
cadrul Școlii Gimaziale „B. privire la importanţa, romă.
P. Hașdeu” Iași complexitatea şi funcţiile
şcolii prin activități de
 Părinții elevilor de etnie
combatere și prevenție a
romă absenteismului școlar.

Durata proiectului:
Septembrie 2017 - Iunie 2018