Sunteți pe pagina 1din 18

Specializarea: Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

Anul de studiu: Anul III-ID

-Proiect Marketing în Turism-

Redescoperă România neîmblânzită

Nume student: Dobra Emilian

2020
Produsul turistic conceput are ca titlu Redescoperă România neîmblânzită. Am decis
să creez acest produs turistic deoarece doresc ca să prezint vizitatorilor în Româ nia, chiar
și locuitorilor acestei ță ri minunate, anumite aspecte mai puțin vă zute de ochiul uman,
trasee și multe locui izolate ale Româ niei. Într-adevă r, produsul turistic se defineşte ca
fiind un ansamblu de bunuri materiale şi servicii capabil să satisfacă nevoile de turism ale
unei persoane între momentul plecă rii şi momentul sosirii în locul de plecare. Din punct de
vedere al turismului, produsul turistic acoperă experienţa completă de la plecarea de acasă
şi pâ nă la întoarcere. De aceea, acest produs turistic are de gâ nd să vă facă să vă detașați
pentru o scurtă perioadă de timp de viața cotidiană și să vă ală turați unei expediții de
neuitat în partea nemaivă zută a Româ niei.
Intangibilitatea reprezintă caracteristica esenţială a serviciilor. Ea exprimă faptul că
acestea nu pot fi vă zute, gustate, mirosite, auzite sau simţite înainte de a fi cumpă rate. În
majoritatea produselor turistice se cumpă ră , de fapt, aşteptarea unei experienţe.
Redescoperă Româ nia neîmblâ nzită oferă oportunitatea de a avea parte de o experiență
inedită , experiență care își lasă amprenta în inimile vizitatorilor.
Termenul de produs desemnează calitatea sau starea unui lucru concret sau abstract: de
exemplu serviciul oferit de un ghid vizitatorului unui muzeu. Dar produsul turistic este un
ansamblu foarte complex de elemente eterogene, format din:

- un patrimoniu de resurse naturale, culturale, artistice, istorice sau tehologice care vor
atrage turistul şi-l vor incita să că lă torească ;
- echipamentele care nu trebuie privite ca scopuri ale că lă toriei dar care, dacă lipsesc, fac
imposibilă că lă toria: cazare, restauraţie, echipamente culturale, de loisir şi sportive;

Noutatea pe care o prezintă acest tip de turism constă în faptul că , pe lâ ngă componentele
de bază ale programului turistic (transport, cazare, masă ) se adaugă animaţia, elementul
care permite îmbogă ţirea experienţei turistice prin integrarea turiştilor în mediul locului
vizitat şi o participare concretă la aspectul natural şi cultural al mediului respectiv.

Obiectivul acestui produs turistic este aproximativ identic, din punct de vedere al
structurii, cu marea majoritate a tuturor produselor dar acesta se evidențiază cu
originalitatea propriu zisă și anume gâ ndul de detașament față de civilizație.
Produsul turistic Redescopera Româ nia neîmblâ nzită este divizat în trei segmente
esențiale, segmente care compun tot acest produs:

1. Româ nia să lbatică - primul segment și probabil cel mai interesant este legat de
exploatarea Româ niei pornind într-o aventură lipsită de tehnologie și viață socială
ală turi de o echipă de ghizi urmată de o mâ nă de oameni dornici să lase pentru
câ teva clipe deoparte stresul vieții de zi cu zi;

2. Româ nia culturală - al doilea segment constă în ansamblul de valori materiale și


spirituale produse pe teritoriul Româ niei. Româ nia are o cultură unică , care este
produsul geografiei și evoluției sale istorice distincte. Cultura modernă româ nă a
apă rut și s-a dezvoltat în ultimii aproximativ 250 ani sub o puternică influență din
partea culturilor din vestul Europei, în special, cultura franceză  și germană . În plus,
sub influența tradiției bizantine și slavone, româ nii sunt, de asemenea, singurul
popor creștin ortodox dintre popoarele latine. 

3. Minunile Româ niei- ultimul segment are de-aface cu Româ nia care ascunde multe
minuni: locuri frumoase, ascunse de civilizație;monumente istorice, antice sau
medievale, dar și monumente ale naturii, neschimbate de secole. Ele sunt multe, dar
doar câ teva au fost incluse pâ nă acum pe lista patrimoniului mondial UNESCO, o
recunoaștere a caracterului aparte și a importanței lor. 
Variabilitatea reprezintă caracteristica serviciilor de a diferi, din multe şi variate
motive, de la o prestaţie la alta. Serviciul este unic, practic el nemaiputâ nd fi repetat în mod
absolut identic niciodată . Caracteristica prezintă avantajul posibilită ţii adaptă rii serviciului
la fiecare client în parte, în mă sura în care, prestatorul are un asemenea grad de
adaptabilitate. Acest produs este destinat persoanelor cuprinse între 18-50 de ani, dornici
de aventură și de exploatare. Persoanele care vin de la distanțe mai mari de 500km vor
beneficia de o reducere de 10% la toate serviciile.

Turiştii pot fi insoţiţi de mici animale de companie precum caini sau pisici, dacă acestea
se pot juca, manca şi dormi in curte. Rezervarile on-line presupun plati la sediul agentiei
(cash sau prin card) sau prin virament bancar, exclusiv prin plata in avans. Am hotarat
implementarea sistemelor de plati on-line din doua motive: in primul rand datorita cererii
exprese a unora din clientii nostri, in special din strainatate, si, in al doilea rand, datorita
economiei de timp pe care o aduce acest sistem. De asemenea unitatile de cazare doresc
anuntarea din timp a perioadei si a numarului de turisti carora le este destinat produsul
nostru turistic.
Periodic, se pune la bă taie un premiu all-inlcusive pentru două persoane care pot
beneficia de această aventură gratuit avâ nd toate beneficiile expediției.

Conform analizelor concurențiale, am ajuns la concluzia că este foarte important să :


-existe o strategie a calită ții;
-să se mențină strategia de prețuri și tarife;
-să se dezvolte produsul turistic astfel încâ t să se asigure o valorificare superioară ;
-îmbună tă țirea și dezvoltarea activită ții de marketing;
-integrarea turismului româ nesc în tendințele europene;
-asigurarea protecției;;
-perfecționarea cadrului juridic.
Elemente de prezentare generala:

- Expediția se desfă șoară pe parcursul a 6 zile și 5 nopți, plecarea fiind de la București;

-Numă r de participanți (25 dintre care 3 sunt ghizi) cu vâ rstele cuprinse între 18-50 ani

-Ș ofer (1 persoană )

- Pachetul de servicii include cazare, masa, transport, taxe de intrare la obiectivele turistice
si comisionul agentiei;

- Cazarea se va face in hoteluri de 3 stele;

- Servicii de alimentatie: pensiune complete;

-Mijloc de transport (autocar 30 + 1 locuri) marca Mercedes, 3 stele, an de fabricatie 2011,


full option;

-Numă r de kilometri parcurși (aprox. 2000 km);

-Perioada sejurului se face pe perioada verii (15 iunie – 31 august);

-Costul total al sejurului cu cazare și masă (800 Euro);

Ziua 1 (distanță parcursă-281 km)

Plecarea se face de la unitatea turistică din București la ora 08:00 spre prima destinație
și anume Delta Dunarii. Întreaga expediție este supravegheată de că tre 3 ghizi cu multă
experiență în acest domeniu respectiv toți participanții beneficiază de asigurare medicală .

Fiind a treia ca mărime din Europa, și pe locul 22 la nivel mondial, Delta crește an de an
cu aproximativ 40 m². În momentul de față suprafață deltei este de peste 5 700 km². Din toată
această suprafață doar 10% este reprezentată de uscat. Peste 3 000 km² sunt reprezentați de
ecosisteme naturale acvatice și terestre, destinate reconstrucției ecologice. Aceste zone sunt
incluse în patrimoniul UNESCO, în cadrul programului “Omul și Biosfera”.

În Delta Dunării sunt întâlnite 30 de habitate protejate la nivel european, dintre care 8
sunt strict protejate, unele dintre acestea fiind întâlnite doar în România.
Ș TIAȚ I CĂ :

-Delta Dunării ocupă unul dintre locurile fruntașe din lume în ceea ce privește
biodiversitatea? Unele surse o plasează pe locul trei la numărul de specii (peste 5 000) pe
suprafață.

-Delta Dunării este cea mai mare zonă umedă din Europa și deține cea mai mare suprafață
compactă de stuf din lume?

-Peste 50% din speciile de păsări din Europa se regăsesc în Deltă?

-Pelicanul creț este cea mai mare pasăre din Europa? Măsoară 180 cm și are o anvergură a
aripilor de 320 cm. În același timp, în Deltă, se întâlnește și cea mai mică pasăre din România,
pânțărașul, ce măsoară doar 10 cm și cântărește 10 grame.

Cazarea se face la Hotelul Sunrise și Satul Pescă resc iar în cadrul acestuia se servește și
masa. În cadrul expediției pe Delta Dunarii, vizitatorii au ocazia sa exploateze împrejurarile
cu barca cu motor.
Ziua 2 (distanță parcursă 297 km)

Următoarea destinație este la Munții Bucegi.


Dintre toţi munţii României poate cea mai spectaculoasă privelişte o au Munții
Bucegi când sunt priviţi dinspre Valea Prahovei. Masivi și solizi, cu abrupturi ameţitoare ce
susţin un imens platou alpin, acești munți sunt considerați leagănul turismului montan
românesc. Deşi intenţiile de protejare a naturii din Munții Bucegi datează de dinainte de
război, Parcul Natural Bucegi a fost înfiinţat legal abia în anul 2 000, cu o administraţie
proprie constituită trei ani mai târziu. Suprafaţa parcului este de 32 497ha și include pe
lângă Masivul Bucegi și alte mici părţi din unităţile montane vecine, cum ar fi Leaota. Parcul
natural are mai bine de 15 vârfuri care depășesc 2 000 de metri, cel mai înalt din masiv
fiind Vârful Omu, 2 505m.

Ș TIAȚ I CĂ :

-Sfinxul a primit denumirea de “Sfinx” abia în 1936?

-Sfinxul a fost fotografiat pentru prima dată în anul 1910? Contrar pozelor din profil pe care
le vedem cu acesta, prima fotografie a fost din față?
-Crucea Caraiman a fost catalogată de către Guiness World Records ca fiind cea mai înaltă
cruce din lume construită pe un vârf de munte?

-Babele mai poartă și denumirea de “Altarele ciclopice din Caraiman”?

-Cunoscutul film româno - est german “Columna” (1968) a fost filmat și pe platoul Bucegilor?

 Locuri vizitate: Abruptul Prahovean,Babele și Sfinxul,Cascada Ialomiței,Cascada Urlătoarea.

Tot în aceeași zi se va merge la Munții Apuseni (280 ) km. Cazarea se face la Casa
Belcin iar mesele se vor servi la Terasa Valea Spumoasă .

Munții Apuseni adăpostesc cel mai mare carst împădurit din România, ce ascunde


aproximativ 1.500 de peșteri, multe dintre acestea fiind în topul speologic național și
internațional. Aici se află cel mai înalt portal de peșteră din țară (Cetățile Ponorului) și al
doilea ghețar subteran ca mărime din lume (Ghețarul Scărișoara). Lista de superlative poate
continua cu cea mai labirintică peșteră (Hodobana), cea mai adâncă peșteră
submersibilă (Izbucul Tăuz) și cel mai adânc lac subteran (Peștera Zgurești).

Ș TIAȚ I CĂ :
-Dintre cele 29 de specii de lilieci prezente pe întreg teritoriul României, 19 se regăsesc în
Munții Apuseni? 

-Parcul Natural Apuseni este unul dintre cele mai populate parcuri din România, cu
aproximativ 10.000 de locuitori? 

-Știați că cel mai mare fenomen de eroziune naturală din România este la Groapa Ruginoasa?

-Peștera Urșilor este una dintre cele mai spectaculoase peșteri amenajate din România unde
puteți admira un schelet aproape complet de urs de peșteră?

-Cascada Ventilatorului (82m)  din Peștera Valea Rea este cea mai mare cascadă subterană
perfect verticală din România?

-Peștera Valea Rea se află în primele 10 peșteri din lume datorită celor peste 35 de minerale
unice identificate aici?

 Locuri vizitate: Izbucul Tă uzului, Avenul Borțigului,Groapa de la Bâ rsa,Groapa


Ruginoasa,Pietrele Boghii și Gardul Boghii,Platoul carstic Lumea Pierdută ,Ghețarul
de la Vâ rtop,Peștera Scă rișoara,Peștera Urșilor.

Ziua 3 (distanță parcursă 267 km)

Urmă toarea destinație este la Platoul Mehedinți.

Recunoscut în special pentru peșterile Topolniția și Epuran, Geoparcul Platoul


Mehedinți este una dintre principalele atracții ale județului cu același nume. Diversitatea
regăsită aici, face din acest parc o atracție aparte mai ales primăvara și toamna. Totodată,
în afara țării, această zonă protejată este recunoscută pentru calcarele ce datează încă
din perioada Jurasicului.
Ș TIAȚ I CĂ :

-Peștera Topolnița este a doua peșteră ca lungime din România și se află pe locul 17 în lume?
Lungimea peșterii este de aproape 11 km și însumează aproximativ 25 km de galerii.

-Podul lui Dumnezeu este singurul pod natural deschis traficului rutier din lume (chiar și celui
de mare tonaj)? Acesta este unul dintre cele doar trei poduri naturale existente în lume.

Locuri vizitate: Pă durea de Liliac, complex carstic de la Ponoarele, peștera Topolnița.

Mesele au fost servite la restaurantul Krle.

Tot în aceeași zi se va merge la Munții Rodnei (distanță parcursă 290 km) iar cazarea se
face la Hotelul Ineul Rodna.

Munții Rodnei constituie al doilea parc național ca mărime din țară și totodată unul
dintre cele mai bine conservate peisaje glaciare din România. Are o creastă impresionantă,
singura comparabilă cu cea a Carpaților Meridionali din afara acestui segment. Este singurul
loc din lume în care putem admira opaițul Munților Rodnei și unul dintre puținele locuri
rămase la noi în țară în care mai putem întâlni cocoșul de mesteacăn.
 Locuri vizitate: Că ldarea Iezerulu, Lacul Lala Mare, Cascada Cailor.

Ș TIAȚ I CĂ :

-În Munții Rodnei pot fi întâlnite cele mai vizibile urme lăsate de ghețarii cuaternari de pe
toată suprafața lanțului Carpatic? Astfel de urme mai pot fi întâlnite și în Munții
Maramureșului, Munții Făgăraș, Munții Lotrului, Munții Retezat, Munții Bucegi, Munții
Godeanu, Munții Țarcu, Munții Șureanu, Munții Parâng, Munții Iezer-Păpușa și Munții
Cindrel.

-În arealul Munților Rodnei se găsesc 67 de lacuri glaciare, iar Lacul Iezer are forma
României dacă este privit din creastă?

-În anul 2005 a fost identificată în parc o specie de fluture, Apotomis infida, unică în
România?

-Pasul Prislop este cea mai înaltă trecătoare din Carpații Orientali? Acesta este situat la 1
416m altitudine și face legătura între Depresiunea Maramureșului și valea Bistriței Aurii?

Ziua 4 (distanță parcursa 271 km)

Urmă toarea destinație este la Ciucaș, cazarea și masa sunt incluse la Hotel Ciucaș.

Ciucașul este cu siguranță cel mai frumos munte din Carpații de Curbură și se remarcă


mai ales prin stâncăriile lui specifice. Pajiștile alpine, traseele spectaculoase și vegetația
specifică, fac din acest munte unul foarte iubit.
 Locuri vizitate: Vâ rful Ciucaș, Muntele Roșu, Poiana Teslei.

Ș TIAȚ I CĂ :

-Râul Buzău izvorăște din Munții Ciucaș? Acesta este format de două izvoare în partea
nordică a masivului.

-În Ciucaș există o vale care se numește Valea Berii? Traseul tursitic de pe această vale duce
către Cabana Vârful Ciucaș.

Ziua 5 (distanță parcursă 266 km)

Ultima destinație din primul segment este Parcul Național Retezat. Cazarea respectiv
masa este asigurată de Pensiunea Poarta Retezat.

Atunci când te plimbi prin Retezat nu ai cum să nu simţi grandoarea şi masivitatea


împrejurimilor. Pădurile virgine, pășunile alpine de o frumusețe aparte, vârfurile ce depășesc
2 500m, multitudinea de lacuri glaciare și o biodiversitate aparte, constituie
decorul primului parc național al României. 
 Locuri vizitate: Tă ul Porții, Vâ rful Peleaga.

Ș TIAȚ I CĂ :

-Prima plantă endemică descoperită în Retezat este flămânzica? Această floare  a fost
semnalată încă din 1858.

-40% din speciile de reptile de pe teritoriul României se afla în Retezat? Parcul găzduiește și
23% dintre speciile de animale terestre din Europa, dar și mai bine de jumătate dintre
speciile de păsări și amfibieni din țară.

-Marmotele din Retezat au fost introduse din Alpi în 1973? Exemplarele întâlnite astăzi în
multe zone din masiv sunt urmașii a 20 de exemplare eliberate în căldarea Lacului Gemenele.

Ziua 6 (dintanță parcursa 250 km)

Sfâ rsitul experiției se vizitează cele mai cunoscute muzee din Româ nia.

1. Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu: Este considerat cel mai „european" muzeu din
Româ nia datorită picturilor aparţinâ nd şcolii flamande (Van Eyck, Bruegel, Memling
şi Jordaens), precum şi pâ nzelor semnate de Tiţian sau Lorenzo Lotto.
2. Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti", Bucureşti: Succesul acestui muzeu în aer
liber nu vine atâ t din latura sa informativă (care documentează etnografic civilizaţia
rurală ), câ t din posibilită ţile de evadare sedativă : pentru bucureşteanul stresat e o
alternativă la ieşitul duminical în parc, la preţ modic (6 lei).

3. Muzeul Naţional de Artă al Româ niei, Bucureşti: Punctele tari ale MNAR sunt să lile
VI-VII (avangarda şi Brâ ncuşi), IX (Ţuculescu). Din 2000 s-a redeschis, în partea
sudică a muzeului, Galeria de Artă Europeană .
Mesele au fost servite la restaurantul Nor-Sky. Ultimele vizite se fac chiar în punctul din
care s-a pornit, adică din București. Vizitatorii sunt aduși la București în jur de ora 19:00-
20:00.

Strategiile de preț

Prețul unui produs turistic nu poate fi stabilit oricum, fă ră riscul de a nu se vinde;


trebuie să se țină seama de atitudinea turismului potențial. În consecință , prețurile
produselor turistice se formează atâ t pe baza mecanismelor pieței, câ t și în funcție de o
serie de particularită ți care le influențează evoluția în timp și spatiu. Ca influență generală ,
în turism, formarea și evoluția prețurilor sunt rezultatul acțiunii unei multitudini de factori:
caracterul complex al produselor turistice, eterogenitatea lor, faptul că investițiile turistice
sunt intensive în capital fix, dependentă prestațiilor turistice de profesionalismul
personalului.

- existența unui evantai foarte larg al prețurilor pentru același produs turistic

- evoluția relativ independentă de raportul cerere-ofertă ;;

- acțiunea efectului limitat al prețurilor asupra consumului, respectiv consumul turistic este
influențat într-o mă sură limitată de variabila de preț, putâ nd fi influențat și de factori
psihologici, emoționali;

Prețurile s-au stabilit în funcție de:


-costuri

-piață și cerere

-condițiile ecomomice

-tarifele de cazare,transport etc.

Canale de distribuție

Natura și obiectul fluxurilor care alcă tuiesc activitatea în cadrul unui canal de distribuție
reprezintă un prim criteriu care departajează intermediarii. Locul ocupat în lungimea
canalului de distribuție este un alt criteriu de diferențiere a intermediarilor. După cum
operează în apropierea intră rii în, sau a ieșirii din canalul de distribuție, intermediarii
îndeplinesc funcții diferite.

La elaborarea și alegerea unei strategii de distribuție trebuie să se țină cont de anumiți


factori, din mediul întreprinderii:

1. Caracteristicile produselor: este un caz frecvent ca un tip de bunuri să necesite o formă


particulară de distribuție, obligâ nd adesea pe prestator să creeze propriul să u circuit de
distribuție;

2. Natura întreprinderii, mijloacele sale financiare, comerciale, tehnice și umane


influențează de asemenea strategia de distribuție a firmei.

3. Tipurile de clienți: puterea lor financiară , serviciile pe care le așteaptă , dispersia lor,
determină strategia de distribuție.

4. Caracteristicile intermediarilor: angrosiștii fac posibila eficentizarea utilită ții de spațiu,


timp și posesie.

5. Caracteristicile aparatului de distribuție: firme care distribuie în mai multe ță ri aceleați


bunuri, sunt nevoite să caute moduri de distribuție diferite că ci natura circuitelor, canalelor
și formulelor de distribuție variază de la țară la țară .

6. Alte variabile ale mediului pot fi foarte diverse și se concretizează în factori de natură
politica, juridică , tehnică , socială , culturală .
Politica de promovare:

Prin mod de comercializare se înţelege modul în care se realizează penetrarea produselor


turistice în reţeaua de rezervări, de închirieri şi de vânzări, în vederea trecerii lor de la
producători la beneficiari.
Obiectul actelor de schimb care ţin de sfera turismului îl constituie fie serviciile turistice
singulare, fie combinaţii de servicii turistice (integrale sau compozite).
În timp ce serviciile turistice simple pot fi comercializate în mod direct, fără a recurge la
intermediari, produsele turistice integrale se comercializează numai prin intermediul
organizatorilor de voiaje (tour-operatorii sau agenţiile de voiaj).
Prețul sejurului este de 800 de euro. Se accepta grupuri de minim 27 de turiști, caz în care
se acordă 2 locuri gratuite conform promoției. Rezervarile on-line presupun plăti la sediul
agentiei (cash sau prin card) sau prin virament bancar, exclusiv prin plata în avans. Am hotărât
implementarea sistemelor de plă ți on-line din două motive: în primul râ nd datorită cererii
exprese a unora din clienții noștri, în special din stră inatate, și, în al doilea râ nd, datorită
economiei de timp pe care o aduce acest sistem.De asemenea unită țile de cazare doresc
anunțarea din timp a perioadei și a numă rului de turiști că rora le este destinat produsul
nostru turistic. Avâ nd în vedere că acest sejur este destinat în special oamenilor cu vâ rsta
cuprină între 18-50 ani, direcțiile de promovare pot fi urmă toarele: site-uri de socializare,
agenții de turism, reclama de la gură la gură etc.

Produsul și serviciul nostru este destinat celor ce vor să aibă parte de o aventură în afara
mediului urban. În colaborare cu alte unită ți de prestare de servicii turistice, poate chiar
din alte ță ri, se pot organiza o serie de prezentă ri ale ofertei de preț intr-o arie mult mai
extinsă . Eu cred că ne putem folosi și de conținutul negativ al vieții cotidiene, vieții
stresante si epuizante. Noi încurajă m ieșitul în să lbă ticie câ t mai mult. Produsul nostru
turistic are o componentă sub numele de Româ nia să lbatică , ceea ce vrea să însemne că noi
suntem ală turi de voi și vă încurajă m să exploatați bucă țica mai puțin cunoscută a
Româ niei, a Româ niei neîmblâ nzite.
Bibliografie

1. https://romaniasalbatica.ro/
2. https://www.omofon.com/
3. https://ro.scribd.com/
4. https://adevarul.ro/
5. http://www.idru.ro/
6. http://tet.pub.ro/
7. https://ro.wikipedia.org/