Sunteți pe pagina 1din 1

CERTIFICAT DE MOTIVARE DEROGATORIE

În conformitate cu articolul 1 din hotararea nr. 14 din 20 martie 2020 care reglementează circulația în cadrul luptei
împotriva răspândirii virusului Covid-19:
Eu subsemnatul
Domnul/Doamna ...........................................................................................................................................................
Nascut la data de:.........................................................................................................................................................
Domiciliat
in: ........................................................................................................................................................... .....................
......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
certific că deplasarea mea este legată de următorul motiv (bifa ți caseta) autorizat prin articolul 1 din hotararea nr.
14 din 20 martie 2020 privind reglementarea călătoriilor ca parte a luptei împotriva răspândirii virusului Covid-19:
● călătoriile între domiciliu și locul de desfă șurare a activită ții profesionale, atunci când acestea sunt sen țiale
pentru exercitarea de activități care nu pot fi organizate sub formă de munca la domiciliu, sau călătorii
profesionale care nu pot fi amânate;
● deplasari pentru a face cumpărături esen țiale;
● deplasare din motive de sănătate;
●  mutare din motive familiare imperative, pentru asisten ța persoanelor vulnerabile sau îngrijirea copiilor;
●  excursii scurte, aproape de casă, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor, excluzând orice
practică sportivă colectivă și nevoile animalelor de companie.

Redactata la data de .................................,

(semnatura)

S-ar putea să vă placă și