Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

Filiera:
Profil:
Specializare/calificare:
Disciplina: EDUCAŢIE MUZICALĂ
Anul şcolar: 2014-2015
Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU
Clasele: 5A, 5C, 5D, 5E
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor: VALENTIN GHIŢĂ

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


specifice Ore
Lecţie introductivă 1 1
Timbrul muzical 1.2; 1.3. Instrumentele 1 2
Vocile 1 3
Verificare 1 4
Intervalele muzicale , prima 1 5
Secunda 1 6
Elemente de limbaj 2.1; 2.2; 1.1; 1.2; Terţa 1 7
Cvarta 1 8
muzical: melodia 3.2; 4.1; 4.2; 1.3.
Cvinta 1 9
Sexta 1 10
Septima 1 11
Octava 1 12
Do major 1 13 Reactualizare
Practică muzicală. Colinde 1 14
Elemente de limbaj 2.1; 2.2; 1.1; 1.2; Notele re, mi, fa şi sol din octava a doua 1 15
Notele si, la şi sol din octava mică 1 16
muzical: melodia 3.2; 4.1; 4.2; 1.3.
Tonalitatea şi gama la minor 1 17
Verificare semestrială 1 18
Ritmul 2.1; 2.2; 1.1; 1.2; Măsura de două pătrimi. Doimea 1 19 Reactualizare
Pătrimea cu punct 1 20
3.2; 4.1; 4.2; 1.3.
Măsura de 3 pătrimi. Doimea cu punct 1 21
Şaisprezecimea 1 22
Măsura de 4 pătrimi. Nota întreagă 1 23
Verificare 1 24
Elemente de expresie 3.2; 1.1; 1.2; 1.3; Tempoul 1 25
Nuanţele 1 26
2.1; 2.2; 4.1.
Şcoala Altfel 1 27
Recapitulare 1 28
Elemente de abreviere 3.2; 1.1; 1.2; 1.3; Semnele de repetiţie. Voltele 1 29
1 30 Consolidare
4.1; 4.4.
Elemente 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Antifonia, isonul şi canonul 1 31
1 32 Consolidare
armonico-polifonice 2.2; 4.1; 4.4.
Elemente de analiză 3.2; 1.1; 1.2; 1.3; Noţiuni de forme 1 33
4.1; 4.4.
Verificare anuală. Practică muzicală 1 34
1 35
1 36