Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR privind obiceiurile de consum turistic

Grup ţintă: persoanele din Regiunea Bucureşti-Ilfov

1. În ultimul timp ani v-aţi petrecut parţial sau integral concediul în altă parte decât acasă:
Da Nu (se trece la întrebarea 6)

2. Care a fost durata medie a şederii?


până la 6 zile 7-11 zile 12-16 zile 17-21 zile peste 21 de zile

3. Indicaţi locul în care aţi petrecut cea mai mare parte a concediului.
pe litoralul românesc În străinătate
În zona montană din România alte localităţi din România
altă destinaţie; vă rog, precizaţi care:

4. Indicaţi denumirea unităţii (unităţilor) de cazare şi a staţiunii (staţiunilor) unde aţi înnoptat cel mai recent în
România pe durata concediului.

.......................................................................................................................
5. Care este suma totală medie, pe membru de familie, pe care aţi cheltuit-o în cel mai recent concediu din
România?
sub 500 lei între 2000 şi 3000 lei
între 500 şi 1000 lei peste 4000 lei
între 1000 şi 2000 lei

6. Indicaţi cele mai importante criterii de care ţineţi cont atunci când alegeţi o destinaţie turistică, (maxim 3
alegeri)
raportul calitate-preţ calitatea cazării şi a serviciilor de alimentaţie
calitatea serviciilor de agrement existenţa unor servicii de îngrijire a sănătăţii

accesibilitate
preferinţa rudelor/prietenilor/cunoscuţilor pentru acea destinaţie
altă variantă; vă rog, precizaţi care:

7. În prezent, unde preferaţi să vă petreceţi concediul/un sejur turistic?


în România
în străinătate (se trece la întrebarea 10)
atât România, cât şi în străinătate (în aceeaşi măsură)

8. Care sunt motivele pentru care preferaţi să vă petreceţi un sejur turistic în România? (maxim 3 alegeri)
un preţ mai mic o calitate mai bună a serviciilor turistice
dorinţa de a vizita locuri noi este mai puţin aglomerat
preferinţa rudelor/prietenilor (a celor cu care petrec sejurul)
alt motiv; vă rog, precizaţi care:

1
9. Care sunt activităţile pe care preferaţi să le desfăşuraţi în timpul concediului (vacanţei) în România?
(maxim 2 alegeri)
vizitarea unor locuri noi petrecerea timpului în mijlocul naturii
vizitarea unor aşezăminte religioase activităţi sportive
vizitarea unor obiective turistice culturale plajă
activităţi de întreţinere/refacere a sănătăţii
alte activităţi; vă rog, precizaţi care:
10. Indicaţi motivele pentru care preferaţi să vă petreceţi un sejur turistic în străinătate. (maxim 3 alegeri)
un preţ mai mic o calitate mai bună a serviciilor turistice
dorinţa de a vizita locuri noi este mai puţin aglomerat
shopping
preferinţa rudelor/prietenilor (a celor cu care petrec sejurul)
alt motiv; vă rog, precizaţi care:
11. Care este mijlocul de transport preferat atunci când mergeţi în concediu?
autoturismul avionul
trenul autocarul
alt mijloc; vă rog, precizaţi care:
12. Care este cea mai folosită modalitate de informare la care recurgeţi atunci când alegeţi o vacanţă (sau o
destinaţie turistică)?
agenţiile de turism (reprezentanţi, broşuri, pliante etc.)
mass-media (televizor, radio, reviste, ziare etc.)
internetul
recomandările rudelor/prietenilor/cunoscuţilor
alte modalităţi, vă rog, precizaţi care:
13. În ce categorie de vârstă vă încadraţi?
18 – 34 ani 50 – 64 ani
35 – 49 ani 65 de ani si peste
14. Ultimele studii absolvite au fost:
şcoală profesională studii liceale studii superioare
x
15. Sunteţi: x
bărbat femeie
16. Mediul de rezidenţă:
urban rural
17. În ce categorie de venit vă încadraţi?
nu am niciun venit între 2000 si 3000 lei/lună
între 500-1000 lei/lună între 3000 si 4000 lei/lună
între 1000-1500 lei/lună peste 4000 lei/lună