Sunteți pe pagina 1din 398

Manual Mercedes Clasa E_ro.

book Page 1 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Vã mulþumim cã aþi ales pãstrate în autovehicul ºi transferate


Mercedes-Benz. noului proprietar în cazul vânzãrii
Înainte de pornirea în cãlãtorie, vã autovehiculului.
recomandãm sã vã familiarizaþi cu Dacã aveþi întrebãri, vã rugãm sã vã
autovehiculul Mercedes-Benz ºi sã citiþi adresaþi unui Centru de Service
acest manual de utilizare. Indicaþiile din Mercedes-Benz.
manual vã vor ajuta sã beneficiaþi în Echipa de redactare a documentaþiei
mod optim de performanþele tehnice DaimlerChrysler AG vã doreºte
autovehiculului ºi sã evitaþi situaþiile o conducere plãcutã ºi în siguranþã.
periculoase pentru dumneavoastrã sau
pentru alte persoane. i Informaþii despre funcþiile
importante din dotarea autovehiculului
Elementele de dotare opþionale sunt clasa E în limbile germanã ºi englezã
marcate cu asterisc *. Dotãrile sunt disponibile în manualul de utilizare
autovehiculului pot varia în funcþie de interactiv publicat pe Internet, la
model, de specificaþiile pentru fiecare adresa:
þarã ºi de disponibilitate. Mercedes-Benz
actualizeazã permanent autovehiculele, www.mercedes-benz.de/
ce sunt produse la cele mai noi standarde betriebsanleitungen
în domeniu ºi, ca urmare, îºi rezervã
dreptul de a efectua în orice moment
modificãri în materie de design, dotare ºi
caracteristici tehnice. Din acest motiv,
orice reclamaþii bazate pe informaþiile,
ilustraþiile sau descrierile din acest
manual de utilizare sunt considerate
nefondate.
Manualul de utilizare, broºura cu
instrucþiuni ºi broºura "Service"
constituie pãrþi integrante ale
autovehiculului. Acestea trebuie
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 395 Wednesday, March 28, 2007 9:53 AM
IVZ.fm Page 3 Wednesday, March 28, 2007 12:54 PM

Cuprins

Sistemul cu 4 zone Thermotronic* 183


Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Încãlzirea/ventilarea auxiliarã* . . 192
Siguranþa pasagerilor. . . . . . . . . . . 42 Trapa glisantã . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Sistemele pentru siguranþa Încãrcarea ºi depozitarea . . . . . . . 200
Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 conducerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Dotãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Protecþia mediului înconjurãtor . . . . 17 Sistemele antifurt. . . . . . . . . . . . . . 70
Siguranþa în exploatare . . . . . . . . . . 18
Înregistrarea autovehiculului . . . . . . 19 Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Exploatarea corectã. . . . . . . . . . . . . 20 Comenzile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Primii 1.500 de kilometri . . . . . . . 236
Deschiderea ºi închiderea Alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
autovehiculului. . . . . . . . . . . . . . . . 74 Compartimentul motor . . . . . . . . . 240
Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . 21 Poziþiile cheii . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Pneurile ºi jantele . . . . . . . . . . . . . 245
Vedere din exterior . . . . . . . . . . . . 22 Scaunele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Conducerea autovehiculului
Postul de conducere, autovehicule Volanul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 pe timp de iarnã . . . . . . . . . . . . . 252
cu volanul pe partea stângã . . . . . 24 Oglinzile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Recomandãri privind conducerea
Postul de conducere, autovehicule cu Funcþii de memorare* . . . . . . . . . 102 autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . 254
volanul pe partea dreaptã . . . . . . . 26 Centurile de siguranþã . . . . . . . . . 104 Conducerea în afara þãrii . . . . . . . 256
Instrumentele de bord, kilometri . . 28 Luminile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Tractarea unei remorci . . . . . . . . . 257
Instrumentele de bord . . . . . . . . . . . 30 ªtergãtoarele de parbriz . . . . . . . 114 Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Volanul multifuncþional . . . . . . . . . 32 Geamurile laterale . . . . . . . . . . . . 115 Întreþinerea autovehiculului . . . . . 263
Consola centralã . . . . . . . . . . . . . . . 33 Conducerea ºi parcarea
Unitatea de comandã autovehiculului. . . . . . . . . . . . . . . 118
din plafonierã . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Transmisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Sfaturi practice. . . . . . . . . . . . . . . 267
Panoul de comandã integrat Instrumentele de bord . . . . . . . . . 129 Unde pot gãsi...? . . . . . . . . . . . . . 268
în portierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Computerul de bord. . . . . . . . . . . 131 Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . 272
Compartimentele de depozitare . . 38 Sistemele de asistare a conducerii 154 Depanare rapidã / diagnosticul
Orificiile de ventilaþie . . . . . . . . 173 defecþiunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Sistemul Thermatic . . . . . . . . . . . 176

3
IVZ.fm Page 4 Wednesday, March 28, 2007 12:54 PM

Cuprins

Zãvorârea/deszãvorârea Dispozitivul de tractare


de avarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 a remorcii* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Resetarea tetierelor NECK-PRO Consumabilele ºi capacitãþile
declanºate . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 aferente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Înlocuirea bateriilor . . . . . . . . . . . 325 Frecvenþele pentru sistemele de
Înlocuirea becurilor . . . . . . . . . . . 326 deschidere a garajelor* . . . . . . 394
Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor
de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Pneu dezumflat . . . . . . . . . . . . . . 332
Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Pornire asistatã . . . . . . . . . . . . . 346
Remorcarea ºi pornirea
prin remorcare . . . . . . . . . . . . . . . 349
Siguranþele . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . 355


Piesele ºi componentele originale
Mercedes-Benz. . . . . . . . . . . . . . . 357
Echipamentele electronice ale
autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . 358
Plãcuþele de identificare a
autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . 359
Motorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Performanþele . . . . . . . . . . . . . . . 363
Pneurile ºi jantele. . . . . . . . . . . . . 366
Dimensiunile autovehiculului . . . 373
Masele autovehiculului . . . . . . . 375

4
SIX.fm Page 5 Wednesday, March 28, 2007 3:47 PM

Index

1, 2, 3 … Alimentarea cu carburant ............. 237 Înlocuire (telecomandã


4-zone Thermotronic .....................183 Antidemaraj .................................... 70 încãlzire auxiliarã) .................326
7G–TRONIC ...................................125 Apelarea unei defecþiuni ............... 140 Lampã martor
ASSYST PLUS ............................... 261 (cheie KEYLESS GO) ..............325
A ATA ................................. 70, 71, 304 Mesaj afiºat ...........................282
ABS .............................. 67, 274 Dezactivare alarmã ........ 71, 304 Reconectare ..........................345
Mesaj afiºat .................... 274 AUTO lights (Senzor iluminare) ..... 287 Scoatere/montare ................344
Acceleraþie ........................... 365 Mesaj afiºat 2 .......................... 87 Verificare (cheie) ...................325
Date tehnice ................... 365 Autovehicul .......................... 141, 351 Baterie autovehicul .......................340
Accident ....................................... 305 Pornire prin remorcare .......... 351 Becuri cu bi-xenon ........................329
Indicaþie. ....................... 305 Setãri individuale.................... 141 Becuri ................. 326, 327, 328, 330
Aderenþa ....................................... 256 Transportare ......................... 351 Faþã ..............................326, 327
Airbag tip cortinã ..................... 51 Autovehicul ................. 319, 320, 351 Înlocuire becuri ... 326, 328, 330
Airbag .. 45, 47, 48, 49, 50, 51, 296 Deszãvorâre de avarie ........... 320 Spate ............................326, 328
Activare .................................. 45 Parcare îndelungatã .............. 319 Becuri faþã ...........................326, 327
Airbag cortinã ................... 51 Tractare ................................ 351 Becuri incandescente ....................326
Airbaguri laterale .................... 50 Avertizare pentru centura Becuri spate .........................326, 328
Faþã ........................................ 49 de siguranþã .................................. 105 Bloc de siguranþã ..........................353
Lampã de avertizare Planºã bord ...........................353
PASSENGER AIRBAG OFF (airbag B Blocare siguranþã pentru copii . 65, 66
pasager dezactivat) ............... 296 Bancheta din spate .................. 94, 95 Geamuri laterale (spate) ..........66
Modul de funcþionare Depliere .................................. 95 Hayon ......................................65
a airbagurilor .......................... 48 Banchetã spate .................... 210, 213 Uºi spate .................................65
Sistem .................................... 47 Rabat înainte/înapoi .... 210, 213 Bandã asigurare bagaje
Airbag frontal .................................. 49 BAS ................................................. 67 (Easy-Pack) ...................................218
Airbaguri laterale ............................ 50 Bateria ..... 282, 325, 326, 340, 343, Bricheta ........................................226
Airmatic DC (Dual Control) .. 168, 281 344, 345 Buton resetare ..............................129
Mesaj afiºat .......................... 281 Baterie autovehicul ............... 340 Buton selectare program ..............126
Alimentare .................................... 239 Deconectare ......................... 343 Transmisie automatã .............126
Ester metilic de origine vegetalã Încãrcare ............................... 344
(carb VME) ............................ 239 Înlocuire (cheie) .................... 325 C
Alimentare (remorcã) .................... 260 Cãldura rezidualã .................182, 189

5
SIX.fm Page 6 Wednesday, March 28, 2007 3:47 PM

Index

Thermatic ............................. 182 Funcþie de închidere de confort . 118 Computer de bord ..............................
Thermotronic ........................ 189 Înlocuirea bateriei ................. 325 ................. 135, 138, 139, 140, 141,
Cadru portbagaj ........................... 201 Mesaj afiºat .......................... 292 ....... 142, 143, 148, 150, 152, 272
Calculator de bord ........................ 150 Oprirea motorului ................. 122 Meniu AMG ........................... 135
Meniu (computer de bord) .... 150 Reprogramare ......................... 74 Meniu mesaje memorate ...... 140
Capacitate rezidualã ..................... 383 Setare implicitã ................74, 75 Meniul Audio ......................... 138
Capacul buºonului rezervorului .... 237 Verificare baterie .................. 325 Meniul calculator bord .......... 150
Deschidere/închidere .......... 237 Cheie mecanicã de avarie ............ 315 Meniul display standard ........ 135
Capota .................................240, 281 Pierdutã ................................ 315 Meniul Navigaþie ................... 139
Deschidere/închidere .......... 240 Claxon optic/flash ........................ 108 Meniul Setãri ........................ 141
Mesaj afiºat .......................... 281 Codul vopselei .............................. 359 Meniul Telefon ...................... 152
Carburant .237, 238, 239, 284, 306, COMAND ...................................... 133 Mesaj afiºat .......................... 272
382 Computer de bord ................ 133 Setãrile implicite ................... 141
Benzinã ................................. 237 Compartiment deºeuri Submeniu Funcþii confort ...... 143
Ester metilic (portbagaj spate) .......................... 224 Submeniu Autovehicul .......... 142
de origine vegetalã ............... 239 Compartiment depozitare .... 206, 207 Submeniu Iluminare .............. 142
Mesaj afiºat .......................... 284 Podea portbagaj (dedesubt) . 206 Submeniu
Motorinã ............................... 238 sub podeaua compartimentului Panou de instrumente ........... 142
Cârlig remorc .......................257, 260 bagaje ................................... 207 Submeniul Orã/Datã ............ 142
Desfacere ............................. 257 Compartiment bagaje ................... 271 Submeniul Încãlzire ............... 148
Îndoire .................................. 260 Scoatere/montare ................ 271 Submeniul reglare
Cârlige de reþinere (portbagaj) ..... 210 Compartiment depozitare .................... dinamicã ºofer ...................... 150
Casetã depozit Easy-Pack ............ 219 ............................221, 222, 223, 224 Comunicare numãr propriu
CD player/CD changer ................. 138 Compartiment deºeuri .......... 224 (telefon mobil) .............................. 229
Utilizare (computer de bord) . 138 Consola centralã (spate) ....... 223 Comutator de lumini ..................... 106
Centurã de siguranþã ...104, 105, 106 Consola centralã ................... 222 Comutator combinat ..................... 108
Lampã avertizare .................. 105 Cotierã (dedes) ..................... 223 Contor de rulaj parþial ................... 130
Reglarea înãlþimii .................. 106 Cotierã (faþã) ........................ 223 Resetare ............................... 130
Centurã ...........................................43 Cotierã scaun spate .............. 224 Concentraþie de antigel ................ 392
Cheia ................................................... Torpedo ................................ 222 Condiþii în afara þãrii ..................... 256
... 74, 75, 118, 122, 292, 314, 325 Compartiment ochelari ................. 222 Consum carburant ............... 384, 385
Defecþiune ............................ 314 Compresor electric ....................... 270 Consumabile ............... 382, 391, 393

6
SIX.fm Page 7 Wednesday, March 28, 2007 3:47 PM

Index

Lichid de rãcire ..................... 391 Pneuri ................................... 367 E


Lichid de frânã ...................... 393 Sarcina remorcãrii ................. 381 EBV.......................................... 69, 283
Lichid de spãlare parbriz ....... 393 Vitezã .................................... 363 Mesaj afiºat ................... 283
Contor de parcurs total ........... 29, 31 Deszãvorâre .................................... 78 Echipamente comandate prin
Contor de rulaj total ..................... 130 Din interior (tastã de încuiere radio frecvenþã ..............................231
Resetarea contorului centralizatã) ............................ 78 Instalare ........................ 231
de rulaj parþial ...................... 130 Deszãvorâre de avarie ......... 320, 321 Echipamente
Copii ..................................53, 54, 64 Autovehicul ........................... 320 electrice/electronice............... 358
Fixarea centurii de siguranþã .. 64 Hayon ................................... 321 Modificare .............................358
În autovehicul ......................... 53 Portbagaj .............................. 321 Echipamente elecectrice motor ....358
Sisteme retenþie ..................... 54 Dezaburire ........................... 180, 187 Echipamente electronice ..............358
Covoraº ........................................ 232 Thermatic .............................. 180 Emisie-recepþie .............................358
Cricul ............................................ 269 Thermotronic.......................... 187 Instalare ................................358
Cronometru (computer de bord) ... 136 Dimensiuni ale autovehiculului ..... 373 ESP\înregistrare
Curãþare Dispozitiv de curãþare Mesaj afiºat ................... 276
a farurilor .............................. 110 înaltã presiune .............................. 264 ESP® ............................................276
Curãþare finã Display multifuncþional ........ 129, 132 Extinctor .......................................269
plastic ................................... 265 Display standard Extractor de siguranþe ...................352
Curãþare geamuri (computer de bord) ........... 135, 144
laterale ................................. 264 Select display ........................ 144 F
Dispozitiv de tractare ........... 257, 266 Facilitarea pãrãsirii autovehiclului .. 99
D Indicator de întreþinere ......... 266 Faruri pentru fazã
Datã .............................................. 144 Dispozitivele de pretensionare lungã .................. 108, 288, 328, 329
Setare (computer de bord) ... 144 a centurilor ..................................... 45 Înlocuirea becurilor ........... 329
Date tehnice ..... 361, 363, 365, 367, Activare ................................... 45 Mesaj afiºat ................... 288
373, 375, 381, 382 Distribuþie electronicã ................... 103 Pornit/oprit ...........................108
Acceleraþie ............................ 365 Distronic ...................... 157, 163, 275 Farurile ..........................................311
Consumabile capacitãþi Mesaj afiºat .......................... 275 Aburite ..................................311
aferente ................................ 382 Recomandãri pentru Fascicule faruri ...................... 109
Dimensiuni ale vehiculului .... 373 conducere ..................................... 163 Fazã scurtã faruri ................... 107
Mase ale vehiculului ............. 375 Mod de funcþionare automatã a
Motor .................................... 361 farurilor* ...............................107

7
SIX.fm Page 8 Wednesday, March 28, 2007 3:47 PM

Index

Pornit/oprit .......................... 107 Setare (Thermatic) ............ 179 Hayonul ................... 84, 281, 321
Faza scurtã a farurilor ................... Setare (Thermotronic) ........ 187 Deszãvorâre de avarie ........ 321
............................256, 286, 327, 329 Frânã parcare ...................... 121, 284 Limitare a unghiului
Înlocuire a becurilor............... 329 Mesaj afiºat .................... 284 de deschidere* ................. 84
Mesaj afiºat .......................... 286 Frânã adaptivã ................................. 69 Mesaj afiºat .................... 281
Simetrice .............................. 256 Frecvenþe ............................ 359, 394 HOLD ................................... 166, 279
Funcþie deschidere/închidere confort a Sistem de deschidere Mesaj afiºat .................... 279
geamurilor ..................... 181, 189 a garajului ...................... 394 Husã pentru bagaje ...................... 216
Mod recirculare aer Telefon .................................. 359
(Thermatic) ..................... 181 Funcþia de facilitare a accesului ..... 99 I
Mod recirculare aer Funcþia intermitentã Iluminare suplimentarã în viraj ..... 286
(Thermotronic) ...................... 189 ªtergãtor parbriz .............. 114 Mesaj afiºat .................... 286
Funcþie de facilitare a accesului Funcþia de masaj (PULSE) ........... 93 Iluminare ambientalã ............... 146
/pãrãsirii autovehiculului........... 149 Funcþionare în modul de avarie ... 309 Setare (computer de bord) .... 146
Computer de bord ............. 149 Transmisie automatã.......... 309 Iluminare localizare ....................... 145
Funcþie de închidere în caz de ploaie Setare (computer de bord) .... 145
(trapã glisanta/rabatabilã) ........... 196 G Iluminare a habitaclului ...... 112, 113,
Funcþie închidere confort........... 117 Game viteze .......................... 125 146, 147
Funcþie de ºtergere intermitentã .. 114 Transmisie automatã.......... 125 Ambientalã (computer
Funcþie de ventilaþie Gamele de viteze .................... 123 de bord) ......................... 146
pe timp de varã ...................... 117 Display cadran vitezometru .. 123 Control automat .................... 113
Filtru aer .............................. 290 Geam lateral ........................ 115, 117 Control manual ..................... 113
Mesaj afiºat .................... 290 Deschis/închis................. 115 Stingere temporizatã
Finisaje din plastic ....................... 265 Resetare ........................ 117 a luminilor interioare
Fixare a încãrcãturii ...................... 206 Geamuri ................. 115, 180, 188 (computer de bord) ............... 147
Fixare a ceasului (Audio\ 20) ...... 145 Aburite (Thermatic)............ 180 Iluminare plãcuþã
Fixare a ceasului (autovehicule cu Aburite (Thermotronic) ....... 188 înmatriculare .............. 289, 328, 330
sistem de navigaþie Audio 50 APS/CO- Geamuri laterale ............... 115 Înlocuire ........................ 330
MAND APS) .................................. 145 Geamuri acþionate electric ......... 115 Mesaj afiºat .......................... 289
Fixare a centurii de siguranþã ....... 64 Indicator de service ...................... 261
Copii .............................. 64 H Inel de remorcare.................. 350, 351
Flux aer/distribuþie a aerului 179, 187 Hands-free............................ 358 Demontare ............................ 351
Instalare ........................ 358

8
SIX.fm Page 9 Wednesday, March 28, 2007 3:47 PM

Index

Montare ................................ 350 de confort ...................... 118 Lãmpi poziþie ............... 289, 328, 330
Inele de ancorare ........................... 206 Închid automatã Înlocuirea becurilor ........... 330
Informaþii asupra consumului de car- a capotei portbagajului ........ 77 Mesaj afiºat ................... 289
burant (computer de bord) ........ 151 Închiderea automatã Lampã avertizare distanþã ......... 160
Instrucþiuni generale de încãrcare 204 a hayonului ...................... 77 Lampã de avertizare
Mesaj afiºat.................... 292 PASSENGER AIRBAG OFF
Î Oprirea motorului ............. 122 (airbag pasager dezactivat)........ 296
Încãlzire a scaunelor .............. 94, 294 Pornirea motorului ............ 119 Lampã frânã suplimenatrã ...288, 328
Lampã martor ................. 294 Reprogramare ................... 78 Mesaj afiºat ...........................288
Încãlzirea lunetei............................196 Setãrile implicite (de fabricã) .. 76 Lampã martor ...............................297
Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor .. 331 Verificare baterie ............. 325 Lampã martor LIM ........................155
Înlocuirea unei roþi ........................335 Kickdown ...................... 126, 129 Lanþuri antiderapante ...................253
Întreþinerea autovehiculului 263 , 264, Lichid de rãcire................ 130, 391
265, 266 L Indicator de temp ............. 130
Cadru plastic .................. 265 Lumini ........................................... 297 Ratã amestec.................. 391
Dispozitiv de curãþare Lumini ceaþã faþã ................. 107, 328 Lichid de rãcire ....................244, 285
înaltã presiune ...................... 264 Lumini exterioare ...... 146, 327, 328 Mesaj afiºat ...........................285
Dispozitiv de tractare ............ 266 Faza lungã a farurilor ............ 328 Verificarea nivelului ................244
Faruri ........................... 265 Faza scurtã a farurilor ........ 327 Lichid frân ........................... 393
Geamuri laterale .............. 264 Iluminare plãcuþei Lichid frânã ....................................284
Lunetã .......................... 264 de înmatriculare .................... 328 Mesaj afiºat ...........................284
PARKTRONIC ........................ 265 Lãmpi laterale ................. 328 Lichid spãlare........................ 293
Sistem Distronic .............. 265 Lãmpi poziþie .................. 328 Mesaj afiºat ...........................293
Spãlãtorie automatã ............. 263 Semnalizare direcþie .......... 328 Lichid spãlare parbriz ...........244, 393
Stingere temporizatã a luminilor Completare .................... 244
J interioare (computer de bord) 146 Limitatoarele de forþã
Jaluzeaua lunetei ........................... 225 Lumini de frânã ...................... 68, 328 pentru centuri .................................45
Adaptive .................................. 68 Activare ...................................45
K Lãmpi frânã adaptive ................. 68 Limitator vitezã .............................163
KEYLESS GO ............... 75, 76, 77, Lumini laterale ..................... 328, 330 Speedtronic ...........................163
78, 118, 119, 122, 292, 317, 325 Înlocuirea becurilor ............... 330 Linia de stare
Defecþiune ..................... 317 Lãmpi martor ºi de avertizare ....... 297 (computer bord)............... 132, 144
Fucþie de închidere

9
SIX.fm Page 10 Wednesday, March 28, 2007 3:47 PM

Index

Selectare display .............. 144 Audio .................................... 138 Temperaturi exterioare


Limba afiºare computer bord ....... 143 Basic display .......................... 135 scãzute.......................... 239
Lampã ceaþã ................................ 289 Calculat bord ................... 150 Motorinã iarnã .............................. 239
Mesaj afiºat .......................... 289 DISTRONIC ..................... 161 Motorul ................................ 307, 308
Lampã ceaþã (domeniu extins) .... 112 Telefon .......................... 152 Funcþioneazã neregulat ....... 308
Lampã ceaþã sp ...................... 107 Mers înapoi .................................. 123 Probleme pornire .......... 307, 308
Lampã mers înapoi ...............289, 328 Cuplare (transmisie manualã) 123 MP3 CD (computer de bord) ....... 139
Mesaj afiºat .................... 289 Mesaj ..........................140, 272, 297
Lampã poziþie spate .............328, 330 Mesaj afiºat .................................. 272 N
Înlocuire ............................... 330 Mod de funcþionare Navigaþie ............................. 139
Lampã poziþie spate................. 290 faruri (automat) ...................... 107 Meniu navigaþie
Mesaj afiºat .......................... 290 Mod de funcþionare permanentã (computer de bord) ........... 139
Lampã ceaþã spate ........... 289, 328 a farurilor.............................. 107, 145 Nivel al gãrzii la sol .................. 168
Mesaj afiºat .................... 289 Setare (computer de bord) ... 145 Setare (AIRMATIC DC) ........ 168
Mod hands-free ............................ 293 Nivel al carburantului ........ 293, 383
M Mesaj afiºat .................... 293 Mesaj afiºat .................... 293
Martorul lampã ºi lampã de avert. 45, Mod recirculare a aerului .............. 180 Rezervor carburant ............ 383
296 Thermatic ............................. 180 Numãr de identificare
PASSENGER AIRBAG OFF (airbag Mod recirculare aer ............. 188, 189 al autovehiculului (VIN) ................. 359
pasager dezactivat) ........... 296 Fucþie deschidere/închidere
SRS ............................... 45 confort geamuri................ 189 O
Masã proprie ......375, 376, 377, 378 Thermotronic ........................ 188 Oglindã retrovizoare ........... 99, 101
Masa utilã maximã a Motor .................118, 119, 122, 361 Anti-orbire (manual) ............ 99
torpedoului ...... 376, 377, 378, 379 Date tehnice ......................... 361 Mod anti-orbire (automat) ..... 101
Masa vehiculului, limita maximã Oprire prin intermediul cheii . 122 Reglare ................................... 99
admisã ........... 375, 376, 377, 378 Oprirea prin intermediul cheii KEY- Oglinzi exterioare .................... 150
Mase ale auvehiculului.............. 375 LESS GO ................................ 122 Pliere la zãvorâre (computer de
Memorie defecþiuni ...................... 140 Pornire prin intermediul cheii 118 bord) ..................................... 150
Meniu mesaje memorate ............. 140 Pornire prin intermediul sistemului Oglinzi
Mesaje memorate ............. 140 KEYLESS GO* ....................... 119 exterioare.. 100, 101, 103, 314, 327
Meniu 133, 135, 138, 150, 152, 161 Motorinã ....................................... 239 Defecþiune ............................ 314
AMG ..................................... 135 Mod anti-orbire (automat) ..... 101
Pliere/depliere (automatã) ... 101

10
SIX.fm Page 11 Wednesday, March 28, 2007 3:47 PM

Index

Pliere/depliere (electricã) ...... 100 Razã de acþiune a senzorilor... 170 Extindere ....................... 209
Poziþie parcare ......... 101, 103 Tractare remorcã ............. 172 Extindere/retragere automatã
Reglare ................................. 100 Performanþe .................................. 363 (sistem Easy-Pack) ................220
Semnalizare direcþie Perna scaunului ................... 212, 215 Podea a compartimentului pentru
suplimentarã ......................... 327 Demontare (bancheta bagaje dotatã cu Easy-Pack ....... 322
Oprirea alarmei........................ 71 spate) ........................... 212, 215 Zãvorâre de avarie
ATA ............................... 71 Pierderi cu manivelã .................... 322
Orã........................................ 136, 145 Carburant ...................... 306 Podeaua portbagajului ..................207
Tur de pistã Piese originale Mercedes .............. 357 Compartiment de depozitare,
(computer de bord) ............... 136 Plãcuþele de înmatriculare ............ 359 sub ........................................207
Setarea orei Planºã de bord ........................ 24 Pornire prin remorcare ...................351
(computer de bord) ........... 145 Plasã de siguranþã .................. 216 Pornire de urgenþã a motorului ....351
Pneu ............................................. 367 Pornirea asistatã ...........................346
P Date tehnice ......................... 367 Pornirea de pe loc .........................120
Pedale de schimbare a treptelor de Pneu dezumflat .................... 332, 339 Portbagaj ........................ 79, 81, 321
vitezã situate pe volan ............. 127 Pregãtire autovehicul ............ 332 Deschidere/închidere
Panou de comandã plafonierã ...... 36 Sistem de rulare (automatã) ....................... 81
Prezentare generalã ................ 36 MOExtended ................... 339 Deschidere/închidere
Panou comandã portierã ................ 37 Trusã TIREFIT .................. 332 (manualã) ........................ 79
Prezentare generalã ................ 37 Pneuri .......................... 245, 247 Deszãvorâre de avarie ....... 321
Panou instrumente ................ 28, 143 Note cu caracter general .... 245 Portbagaj ......................................281
Prezentare generalã ............ 28 Sensul de rotaþie ................... 247 Mesaj afiºat ...........................281
Selectarea limbii (computer de Pneuri de iarnã .............................. 166 Portierã.......................... 78, 281
bord) ..................................... 143 Limitarea vitezei (computer de Deschidere (din interior) ....... 78
Parasolar ...................................... 224 bord) ............................ 166 Încuiere automatã .............. 78
Parbriz .......................................... 231 Pneuri iarnã .................................. 252 Mesaj afiºat ................... 281
Termoreflectant ............... 231 Podea comp bag dotatã cu Easy-Pack . Poziþia de blocare pentru parcare ..323
Parcare ............................... 121 220 Deblocare manualã (transmisie
Parktronic ........ 170, 171, 172, 310 Podea a compartimentului pentru automatã) ...................... 323
Activare/dezactivare ......... 172 bagaje ................ 207, 208, 209, 220 Poziþia de parcare a oglinzilor exterio-
Defecþiune ..................... 310 Demontare ............................ 208 are.........................................101, 103
Indicator de avertizare .......... 171 Deschis/închis ............. 207, 209 Memorie ................. 101, 103

11
SIX.fm Page 12 Wednesday, March 28, 2007 3:47 PM

Index

Poziþie parcare ............................. 101 RACETIMER (computer de bord) .. 136 Note cu caracter general ..... 245
Oglinzi exterioare ................. 101 Radio ........................... 138, 147 Roatã compactã .................. 271, 338
Poziþii ale cheii ........................ 85 Schimbarea postului (computer de Loc depozitare ................. 271
Funcþia KEYLESS GO* .............85 bord) ............................ 138 Umflare ......................... 338
Presiune în pneuri ........................ 366 Setare selectare posturi radio Roatã de rezervã .................. 269, 335
Tabel .................................... 366 (computer de bord) ........... 147 Loc depozitare ...................... 269
PRE–SAFE .................................... 277 Recomandãri pentru Montarea ....................... 335
Mesaj afiºat .................... 277 conducere ......... 163,253, 254, 256 Roatã rez de uz temp Minispare ... 271
PRESAFE® ............................ 52 Distronic ............................... 163 Loc depozitare ...................... 271
Presiune în pneuri ................... 277 Conducere în afara þãrii ...... 256 Roatã rezervã ........................ 372
Mesaj afiºat .................... 277 Conducere pe drum ud ....... 256 Date tehnice ......................... 372
Presiune pneuri ............... 249, 291 Frânarea ........................ 254
Apelare (computer de bord) . 249 Iarnã ............................. 253 S
Mesaj afiºat .......................... 291 Traversarea vadurilor ............ 256 Sarcinã maximã
Presiunea a pneurilor ................... 247 Tractare remorcã .................. 258 pe pavilion ....... 376, 377, 378, 379
Program de schimbare manualã a Reglare a înãlþimii centurii Sarcinã pe punte, maxima
treptelor de vitezã ........................ 128 de siguranþã ................................. 106 admisã ........... 375, 376, 377, 378
Manualã ............................... 128 Remorcã ......................260, 261, 282 Scaun cu reglare dinamicã
Priza ............................................. 227 Alimentare ............................ 260 pentru ºofer ..................... 93, 150
Compartiment spate .......... 227 Conector cu 7 pini ................ 261 Computer de bord ................. 150
Post conducere .................... 227 Mesaj afiºat .................... 282 Scaun copii integrat .................. 63
Program electronic de control Reprogramare ..........................74, 78 Scaun copil ................................... 296
al stabilitãþii ........................... 68 Cheia KEYLESS GO .................. 78 Confirmare automatã
Protecþie antiremorcare ............. 71 Cheie ............................. 74 (defecþiuni) ..................... 296
Post conducere ........................24, 26 Rezervor de carburant ....... 150, 306 Scaun pentru copil 55, 58, 61, 62, 63
Prezentare generalã .........24, 26 Defecþiune ...................... 306 Integrat .......................... 63
Purtare a centurii de siguranþã .... 104 Distanþã (computer de bord) 150 ISOFIX ..................................... 62
Rezervor lichid spãlare parbriz .... 393 Poziþii adecvate ....................... 55
R Capacitate ...................... 393 Recomandãri .................... 58
Rãcire .......................... 182, 190 Rezervor lichid spãlare parbriz ..... 393 Recunoaºtere automatã ....... 61
Thermatic ....................... 182 Roþi ...................................... 245, 367 Scaun multicontur .................... 92
Thermotronic ................... 190 Date tehnice ......................... 367 Scaune ............................ 86, 88

12
SIX.fm Page 13 Wednesday, March 28, 2007 3:47 PM

Index

Reglare ............................ 86, 88 Instrument pentru schimbarea auxiliarã ............. 148, 192, 194, 318
Schemã dispunere a siguranþelor . 352 siguranþei ...................... 352 Reglare (computer de bord)....148
Schimbãtor CD-uri .................. 222 Siguranþe de rezervã ............... 352 Telecomandã .................. 194
Loc depozitare Sistem de climatizare pentru zona Sistem inteligent
consolã centralã .............. 222 spate a habitaclului .............. 182, 190 de iluminare ................ 111, 147, 288
Schimbare a vitezelor Thermatic ...................... 182 Meniu (computer de bord) .....147
printr-o atingere ..................... 124 Thermotronic ........................ 190 Mesaj afiºat ...........................288
Scrumierã ............................ 226 Sistem de alimentare............... 306 Sisteme pentru siguranþa
Semnal de avertizare .................... 304 Defecþiune ..................... 306 conducerii ......................... 67, 68, 69
Semnale sonore de avertizare .... 304 Sistem de asistare a parcãrii ........ 101 ABS ............................... 67
Semnalizare Sistem de asistare a conducerii ...154, ADAPTIVE BRAKE ............... 69
a direcþiei ........ 108, 327, 328, 329 157, 163, 166, 168, 170 BAS ............................... 67
Faþã ............................. 327 Airmatic DC .................... 168 EBV ............................... 69
Înlocuirea becurilor HOLD ........................... 166 ESP ............................... 68
lãmpilor faþã ................... 329 Parktronic............................... 170 Lumini de frânã adaptive .........68
Spate .................... 327, 328 Sistem Distronic .............. 157 Sistem frânare
Semnalizatoare direcþie suplimentare Sistem TEMPOMAT ........... 154 Mesaj afiºat ................... 283
(integrate în oglinzile exterioare) . 327 Sistem 4MATIC................ 170 Sistem iluminare activã ........111, 286
Semnalizatoare de direcþie ........ 287 Speedtronic .......................... 163 Mesaj afiºat ................... 286
Mesaj afiºat .................... 287 Sistem avertizare asupra pierderii de Sistem de încãlzire a lunetei .........295
Semnalizator de avarie ............. 109 presiune din pneuri ................. 248 Lampã martor .......................295
Serie a motorului .......................... 360 Sistem de climatizare ........ 176, 183 Sistem TEMPOMAT ..............154, 280
Setãri ........... 74, 75, 76, 103, 141 Sistem de încãlzire a volanului 98, 294 Mesaj afiºat ................... 280
Apelarea unei setãri Lampã martor ....................... 294 Sistem alarmã antifurt ....................70
memorate ...................... 103 Sistem de deschidere a garajului .231, Sistem audio ........................ 138
Fabricã (computer de bord) .. 141 232, 394 Sistem BAS .....................................67
Implicit (ch) ................. 74, 75 Frecvenþe ...................... 394 Sistem de climatizare .............. 295
Implicite (KEYLESS GO) ........ 76 Golire memorie ................ 232 Lampã martor ................. 295
Setarea unitãþii de mãsurã (computer Programare a telecomenzii .. 231 Sistem de frânare de performanþã
de bord) .............................. 143 Sistem de frânare ......................... 283 (E\ 63\ AMG) ................................255
Vitezometru .................... 143 Sistem de frânare antiblocare ......... 67 Sistem de rulare
Siguranþã ............................. 352 Sistem de încãlzire MOExtended* ................. 247, 339

13
SIX.fm Page 14 Wednesday, March 28, 2007 3:47 PM

Index

Sistem Easy-Pack .......................... 217 (computer de bord) ........... 147 Meniu al telefonului
Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor Lumini exterioare (computer de bord) ........... 152
de copii ..........................................62 (computer de bord) ............... 146 Timp suplimentar
Sistem PRESAFE®............................52 Stingere temporizatã a farurilor ... 146 de funcþionare ................. 229
Sistem retenþie ....................... 43 Stor rulant ..................... 198, 225 Telecomandã ............... 194, 231, 326
Airbagur................................. i 43 Deschis/închis................. 198 Înlocuirea bateriilor (sistemul de
Centurã .......................... 43 Geam lateral spate ............ 225 încãlzire auxiliarã) ............. 326
Sistem de spãlare a parbrizului .... 393 Submeniu ...........142, 143, 148, 150 Programare
Sisteme retenþie ...................... 54 Autovehicul ..................... 142 (sistem deschidere garaj ......) 231
Pentru copii ..................... 54 Funcþie de confort ............. 143 Sistem de încãlzire auxiliarã . 194
Sisteme antifurt ...................... 70 Iluminare .............................. 142 Telefon .......................................... 152
Sistem de spãlare a parbrizului .... 115 Orã/Datã ....................... 142 Temperaturã exterioarã ....... 130, 135
Sistem ESP® ......................... 276 Panou instrumente ............ 142 Display
Sistem Speedtronic Scaun de reglare dinamicã (computer de bord) ...... 130, 135
Mesaj afiºat .................... 280 pentru ºofer .................... 150 Temperaturã ........... 179, 186, 191
Skibag ................................. 202 Suport încãrcãtor .................. 148 Setare (panou comandã
Spãlãtorie automatã ................ 263 Suport de rulare ........................... 247 zona spate a habitaclului) .... 191
Spãta al banchetei spate ........... 284 Suport de pahare .................... 200 Setare (Thermatic) ............ 179
Mesaj afiºat .......................... 284 Suport de bãuturi .................... 200 Setare (Thermotronic) ........... 186
Spaþiu de depozitare .................... 200 Suplimentare a capacitãþii comparti- Tensiunea bateriei ................... 136
Suport pahare ...................... 200 mentului pentru bagaje ................ 213 (computer de bord) ........... 136
Speedtronic ..... 163, 164, 166, 280 Suport lombar......................... 89 Tetierã ...... 53, 87, 88, 89, 91, 324
Permanent ............................ 166 De lux ....................... 87, 89
Variabil .......................... 164 ª Demontare (spate) ............. 91
Speedtronic permanent ............ 166 ªtergãtor al lunetei .......................121 NECK-PRO .............................. 53
Speedtronic variabil ..................... 164 ªtergãtoare de parbriz ..........318, 337 Reglare (spate) ........................ 89
SRS (Sistem de retenþie Defecþiune ............................ 318 Reglarea (faþã) ................. 87, 88
suplimentar) ........................... 45 Înlocuire a lamelor Resetare a tetierelor
Sistem de iluminare ..................... 106 ºtergãtoarelor ....................... 337 declanºate ...................... 324
Sistem de încãlzire ...............176, 183 Tetierã* ........................... 87, 89
Stingere temporizatã ............146, 147 T Tetiere NECK-PRO .............. 53, 324
Lumini interioare Telefon mobil.................. 152, 229
Comunicare numãr propriu .. 229

14
SIX.fm Page 15 Wednesday, March 28, 2007 3:47 PM

Index

Resetarea tetierelor NECK-PRO Nivel ulei ............................... 244 Închidere/deschidere


declanºate ............................ 324 Poziþii ale manetei ................. 123 (cu telecomanda) ............. 232
Thermatic ............... 173, 176, 182 Recomandare Ulei motor . 241, 242, 243, 244, 290
Informaþii despre utilizare ..... 176 pentru conducere ............. 126 Completare .................... 243
Prezentare generalã .......... 173 Schimbare manualã a treptei 124 Consum ........................ 241
Sistem de climatizare pentru zona Schimbare a vitezelor printr-o Mesaj afiºat ..................242, 290
spate a habiclului ............. 182 atingere ................................. 124 Orificiu de completare ....... 243
Tijã telescopicã (trusã Easy-Pack) 219 Tractarea unei remorci ....... 126 Verificare nivel ulei
Timp suplimentar funcþionare Transport (autovehicul) ............ 351 de motor (jojã) ................ 243
(tel mobil) ............................ 229 Trapa glisantã/rabatabilã ...195, 196, Verificarea nivelului uleiului
Torpedo .............................. 222 197, 322 (pentru transmisia automatã) 244
Tracþiune integralã permanentã Acþionare manualã ............ 322 Verificarea nivelului uleiului de
(4MATIC) ............................. 170 Funcþie de închidere motor (cu ajutorul computerului
Tracþiune integralã în caz de ploaie ............... 196 de bord) ........................ 242
permanentã 4MATIC ............... 170 Resetare ............................... 197
Tractare a remorcii .......... 172, 379 Trapa panoramicã ..... 197, 198, 200 V
Dimensiuni ancorare ......... 379 Deschisã/închisã .................. 197 Vedere din exterior .........................22
Parktronic ...................... 172 Resetare................................. 200 Prezentare generalã ............ 22
Tractare .............................. 351 Ridicare/coborâre ................ 198 Ventilaþia auxiliarã .................. 192
Tractare remorcã ................... 258 Traversarea zonelor inundate ..... 256 Ventilaþia scaunelor .................. 93
Recomandãri conducere ....... 258 Triunghi reflectorizant .............. 268 Vitezometru ................ 130, 135, 143
Transmisia automatã .................... 309 Trusã de depanare Easy-Pack ..... 217 Segmente ...................... 130
Transmisia manualã ...................... 122 Trusã de scule a autovehiculului .... 269 Setarea unitãþii de mãsurã
Transmisie automatã . 123, 124, 125, Trusã TIREFIT ........................ 270, 332 (computer de bord).................143
126, 244, 309, 323 Loc depozitare ................ 270 Vitezometru digital
Deblocare manualã Utilizare ................................. 332 (computer de bord) ........... 135
manetã selector .................... 323 Trusã de prim ajutor ..................... 269 Vitezometrul digital .......................135
Defecþiune ............................ 309 Turometru............................ 130 Volanul .......................... 98, 131
Cadran al vitezometrului ....... 123 Reglare ........................... 98
Funcþionare în modul U Taste (computer de bord).... 131
de avarie ....................... 309 Uºa garajului ................................. 232 Volan multifuncþional.......... 32, 131
Game viteze ................... 125 Prezentare generalã ............ 32

15
SIX.fm Page 16 Wednesday, March 28, 2007 3:47 PM

Index

Viteze ........................................... 363


Date tehnice ......................... 363
Z
Zãvorâre ......................................... 78
Automatã................................. 78
Din interior (tastã de zãvorâre
centralizatã)............................. 78
Zãvorâre centralizatã ...................... 76
Zãvorâre automatã
(computer de bord).................. 76
Zãvorâre de avarie ........................ 320
Autovehicul............................ 320
Zãvorâre centralizatã
din compart pentru
bagaje (exterior) ...................... 76
Zãvorâre centralizatã ...................... 76

16
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 17 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Introducere
Protecþia mediului înconjurãtor
Protecþia mediului înconjurãtor 앫 Evitaþi încãrcarea inutilã a 앫 Schimbaþi treptele de vitezã la
autovehiculului. timp ºi folosiþi fiecare treaptã
numai pânã la 2/3 din turaþia
HNotã privind protecþia mediului 앫 Monitorizaþi consumul de
carburant al autovehiculului. maximã specificatã.
DaimlerChrysler aplicã o politicã 앫 Opriþi motorul când staþionaþi în
앫 Demontaþi cadrul portbagaj de
declaratã de protejare integratã a
pe pavilion atunci când nu vã trafic.
mediului înconjurãtor.
este necesar.
Obiectivele vizeazã utilizarea resurselor
naturale care formeazã baza existenþei 앫 Verificarea periodicã a Returnarea autovehiculelor uzate
noastre, într-o manierã care sã ia în autovehiculului contribuie la Mercedes-Benz preia autovehiculul marca
considerare atât necesitãþile naturii, cât protejarea mediului. Din acest Mercedes-Benz, pentru a putea sã-l
ºi pe cele ale umanitãþii. motiv, este indicatã respectarea dezasambleze într-un mod responsabil din
Prin utilizarea autovehiculului în mod intervalelor specificate pentru punctul de vedere al protecþiei mediului,
responsabil faþã de mediul înconjurãtor efectuarea reviziilor tehnice. conform Directivei UE privind Casarea
puteþi contribui ºi dumneavoastrã la Autovehiculelor.
protejarea acestuia. 앫 Lucrãrile de întreþinere trebuie Aceastã directivã este valabilã în cazul
încredinþate întotdeauna unui autovehiculelor cu o masã maximã admisã
Consumul de carburant ºi rata de uzurã a atelier de specialitate autorizat, de pânã la 3,5 t, conform reglementãrilor în
motorului, a transmisiei, a frânelor ºi a de exemplu, unui Centru de vigoare la nivel naþional. De mai mulþi ani,
pneurilor depind de urmãtorii factori:
Service Mercedes-Benz. Mercedes-Benz respectã toate cerinþele
앫 condiþiile de utilizare a Stilul personal de conducere
legale de proiectare a autovehiculelor într-un
autovehiculului mod care permite reciclarea ºi reutilizarea.
앫 Nu apãsaþi pedala de Existã o reþea de puncte de predare ºi centre
앫 stilul personal de conducere acceleraþie la pornirea de dezasamblare, care sunt în mãsurã sã
Puteþi controla ambii factori. motorului. recicleze un autovehicul într-o manierã
responsabilã din punctul de vedere al
Reþineþi urmãtoarele aspecte: 앫 Nu încãlziþi motorul în timpul protecþiei mediului. Modalitãþile de reciclare
Condiþiile de utilizare staþionãrii autovehiculului. a autovehiculelor ºi pieselor se aflã într-o
continuã dezvoltare ºi îmbunãtãþire. Prin
앫 Evitaþi cãlãtoriile scurte, întrucât 앫 Conduceþi cu atenþie ºi urmare, autovehiculul Mercedes-Benz va
acestea cresc consumul de menþineþi întotdeauna o continua sã satisfacã fãrã probleme normele
carburant. distanþã adecvatã faþã de de reciclare din ce în ce mai exigente. Mai
autovehiculul din faþã. multe detalii puteþi obþine pe pagina de web
앫 Asiguraþi-vã cã presiunea în Mercedes-Benz din þara în care vã aflaþi sau
pneuri are întotdeauna valoarea 앫 Evitaþi accelerarea bruscã, sunând la numãrul hotline corespunzãtor.
corectã. frecventã a autovehiculului.

17
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 18 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Introducere
Siguranþa în exploatare
Siguranþa în exploatare
GPericol de accident ºi rãnire GPericol de accident
GPericol de accident ºi rãnire Lucrãrile incorecte sau modificãrile
aduse autovehiculului, de exemplu,
Lucrãrile incorect efectuate asupra
echipamentelor electronice ºi a
Toate lucrãrile asupra autoturismului, modificarea traseului cablurilor software-ului aferent pot împiedica
îndeosebi cele care implicã siguranþa ºi electrice, ar putea avea ca rezultat funcþionarea acestor echipamente.
sistemele de siguranþã, trebuie funcþionarea incorectã a sistemelor de Sistemele electronice sunt
încredinþate unui atelier de specialitate siguranþã. Astfel, acestea ar putea sã nu interconectate prin interfeþe.
autorizat. Acesta trebuie sã deþinã vã mai ofere - dumneavoastrã ºi altor Modificarea sistemelor electronice
cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele persoane - protecþia pentru care au fost poate cauza defecþiuni, chiar ºi la
aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În proiectate. Aceasta ar duce la un risc sistemele care nu au fost modificate.
acest scop, Mercedes-Benz recomandã sporit de accident ºi rãnire. Acestea pot periclita grav siguranþa
apelarea la un Centru de Service Din acest motiv, toate lucrãrile ºi funcþionalã a autovehiculului ºi, în
Mercedes-Benz. consecinþã, siguranþa personalã.
modificãrile aduse autovehiculului, de
exemplu, montarea de echipamente ºi Din acest motiv, toate lucrãrile care
efectuarea de schimbãri, trebuie implicã modificãri aduse componentelor
GPericol de accident ºi rãnire încredinþate unui atelier de specialitate
autorizat.
electronice trebuie efectuate de cãtre un
atelier de specialitate autorizat.
Unele sisteme de siguranþã funcþioneazã
doar atunci când motorul este pornit. Din
acest motiv, nu este recomandatã
oprirea motorului în timpul conducerii
GPericol de accident
autovehiculului. În caz contrar, este Un impact sever asupra ºasiului,
posibil ca sistemele de siguranþã ale pneurilor sau roþilor (de exemplu, la
autovehiculului sã nu mai funcþioneze conducerea pe teren accidentat sau la
corespunzãtor. Aceasta ar duce la un trecerea cu vitezã ridicatã peste un
risc sporit de accident ºi rãnire. obstacol), poate cauza deteriorarea
autovehiculului. Aceastã posibilitate
existã ºi în cazul autovehiculelor cu
protecþie a zonei de sub caroserie.
În astfel de cazuri, apelaþi la un atelier de
specialitate autorizat pentru verificarea
autovehiculului.

18
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 19 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Introducere
Înregistrarea autovehiculului
Înregistrarea autovehiculului Mercedes-Benz vã poate comunica
verificãrile programate numai dacã
Este posibil ca Mercedes-Benz sã deþine datele personale de înregistrare.
solicite Centrelor de Service sã
efectueze verificãri tehnice asupra Se recomandã înregistrarea
anumitor autovehicule pentru autovehiculului la un Centru de Service
îmbunãtãþirea calitãþii ºi a siguranþei. Mercedes-Benz.
Dacã autovehiculul nu a fost În cazul schimbãrii domiciliului sau
achiziþionat de la un dealer autorizat ºi proprietarului autovehiculului, informaþi
nu a fost niciodatã verificat la un Centru Mercedes-Benz cât mai curând posibil.
de Service Mercedes-Benz, este posibil
sã nu figureze ca înregistrat pe numele
dumneavoastrã la Mercedes-Benz.

19
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 20 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Introducere
Exploatarea corectã
Exploatarea corectã
La utilizarea autovehiculului, respectaþi
urmãtoarele:
앫 notele privind siguranþa din acest
manual
앫 secþiunea "Date tehnice" din
manualul de utilizare
앫 reglementãrile naþionale în materie
de trafic
앫 reglementãrile naþionale în materie
de înmatriculare

GPericol de rãnire
Pe autovehicul au fost ataºate diferite
autocolante de avertizare. Scopul
acestora este de a atrage atenþia asupra
potenþialelor pericole. Din acest motiv,
nu îndepãrtaþi nici unul dintre
autocolantele de avertizare, cu excepþia
cazurilor în care acest lucru este
specificat explicit în conþinutul
autocolantului.
Dacã îndepãrtaþi autocolantele de
avertizare, apare pericolul rãnirii,
deoarece nu veþi putea recunoaºte
anumite pericole.

20
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 21 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã

Vedere din exterior


Postul de conducere, autovehicule cu volanul pe partea stângã
Postul de conducere, autovehicule cu volanul pe partea dreaptã
Instrumentele de bord, kilometri
Instrumentele de bord, mile
Volanul multifuncþional
Consola centralã
Unitatea de comandã din plafonierã
Panoul de comandã integrat în portierã
Compartimentele de depozitare

21
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 22 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Vedere din exterior

Vedere din exterior

22
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 23 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Vedere din exterior

Funcþia Pagina Funcþia Pagina Funcþia Pagina

1 Portbagajul 5 Deschiderea ºi 74 Curãþarea lamelor 264


închiderea portierelor ºtergãtoarelor de
Deschiderea ºi 79 parbriz
închiderea 6 Montarea cârligului de 349
autovehiculului remorcare Înlocuirea lamelor 331
ºtergãtoarelor de
Roata de rezervã 269 7 Pneurile ºi jantele 245 parbriz
Trusa de scule a 269 Verificarea presiunii în 247 b Dezaburirea 180
autovehiculului pneuri parbrizului
Bateria de pornire 340 Panã de cauciuc, 335 Curãþarea geamurilor 264
montarea roþii de
2 Becurile lãmpilor spate 327 rezervã c Trapa glisantã/ 195
rabatabilã*
3 Sistemul de încãlzire a 192 8 Becurile lãmpilor faþã 327
lunetei Trapa glisantã 197
9 Deschiderea capotei 240 panoramicã*
4 Capacul buºonului 237 motorului
rezervorului de d Oglinzi exterioare 100
carburant Uleiul de motor 241
Sistemulde asistenþã 101
Cerinþe legate de 237 Lichidul de rãcire 244 la parcare*
carburant
a ªtergãtoarele de 114
parbriz, utilizare

23
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 24 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Postul de conducere, autovehicule cu volanul pe partea stângã

Postul de conducere, autovehi-


cule cu volanul pe partea stângã

24
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 25 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Postul de conducere, autovehicule cu volanul pe partea stângã

Funcþia Pagina Funcþia Pagina Funcþia Pagina

1 Comutatorul combinat Controleazã sistemul 183 j Spãlarea farurilor* 110


cu: Thermotronic* pentru
patru zone k Frânã de parcare 121
• faza lungã a farurilor 108
Activarea/dezactivarea 192 l Deschiderea capotei 240
• semnalizatoarele de 108 sistemului de încãlzire a motorului
direcþie lunetei
m Elibereazã frâna de 121
9 Unitatea de comandã din 36 parcare
• ºtergãtoarele de 114
parbriz plafonierã
n Panoul de comandã 37
a Deschide 222 integrat în portierã
• Break: ºtergãtorul 115
lunetei compartimentul pentru
ochelari/
o Comutatorul de lumini 106
2 Maneta sistemului compartimentul p Reglarea fasciculului 109
TEMPOMAT pentru: telefonului mobil farurilor
• Sistemul TEMPOMAT 154 b Deschiderea torpedoului 222

• Distronic* 157 c Torpedoul 222

• Sistemul Speedtronic 163 d Controlul sistemului


COMAND APS* ºi a
sistemului audio* -
3 Instrumentele de bord 28
consultaþi instrucþiunile
4 Volanul multifuncþional 32 de utilizare aferente

5 Claxon e Consola centralã 33

6 Manetã pentru sistemul f Contactul electronic de 84


Linguatronic* – pornire
consultaþi instrucþiunile g Reglarea manualã a 98
de utilizare separate volanului
7 Indicatorul de avertizare 171
h Reglaj electric volan* 97
al sistemului Parktronic*
Activare/dezactivare 98
8 Controleazã sistemul 176
sistem de încãlzire a
Thermatic
volanului*

25
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 26 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Postul de conducere, autovehicule cu volanul pe partea dreaptã

Postul de conducere, autovehi-


cule cu volanul pe partea dreaptã

26
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 27 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Postul de conducere, autovehicule cu volanul pe partea dreaptã

Funcþia Pagina Funcþia Pagina Funcþia Pagina

1 Comutatorul combinat cu: Controleazã sistemul 183 j Spãlarea farurilor* 110


Thermotronic* pentru
• faza lungã a farurilor 108 patru zone k Frânã de parcare 121

• semnalizatoarele de 108 Activarea/dezactivarea 192 l Deschiderea capotei 240


direcþie sistemului de încãlzire a motorului
lunetei
• ºtergãtoarele de parbriz 114
m Elibereazã frâna de 121
9 Unitatea de comandã din 36 parcare
• Break: ºtergãtorul 115 plafonierã
n Panoul de comandã 37
lunetei a Deschide compartimentul 222 integrat în portierã
2 Maneta sistemului pentru ochelari/
compartimentul
o Comutatorul de lumini 106
TEMPOMAT pentru:
telefonului mobil p Reglarea fasciculului 109
• Sistemul TEMPOMAT 154 farurilor
b Deschide torpedoul 222
• Distronic* 157
c Torpedoul 222
• Sistemul Speedtronic* 163 d Controlul sistemului
COMAND APS* ºi a
3 Instrumentele de bord 30 sistemului audio* -
consultaþi instrucþiunile de
4 Volanul multifuncþional 32
utilizare aferente
5 Claxon e Consola centralã 33
6 Manetã pentru sistemul f Contactul electronic de 84
Linguatronic* – consultaþi
instrucþiunile de utilizare pornire
separate g Reglarea manualã a 98
volanului
7 Indicatorul de avertizare al 171
sistemului Parktronic* h Regleazã electric volanul* 97
8 Controleazã sistemul 176 Activeazã/dezactiveazã 98
Thermatic sistemul de încãlzire a
volanului*

27
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 28 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Instrumentele de bord, kilometri

Instrumentele de bord, kilometri

28
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 29 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Instrumentele de bord, kilometri

Funcþia Pagina Funcþia Pagina Funcþia Pagina

1 Lampã martor pentru 108 A lampã martor 108 e Indicatorul nivelului de


semnalizarea direcþiei, pentru faza lungã carburant cu
stânga B lampã martor 107 W lampã de avertizare 303
2 Lampã de avertizare 298 pentru faza scurtã asupra nivelului de
pentru ESP® carburant
9 Indicator de temperaturã
3 Vitezometru 130 a lichidului de rãcire cu: f Buton rotativ/butonul de 129
resetare (R button)
4 Segmente 130 D lampã de avertizare 299
pentru lichidul de rãcire
5 Display multifuncþional 132 1 În Marea Britanie, în locul temperaturii
a Transmisie automatã*: 123 exterioare, este întotdeauna afiºatã
În funcþie de opþiunea afiºarea programului de viteza în km/h.
selectatã în computerul schimbare a treptelor de
de bord: linia de setare ºi vitezã 2 În cazul autovehiculelor fãrã sistem
contorul de parcurs Distronic*, simbolul lumineazã scurt dar
parþial ºi temperatura b Contor de parcurs total nu are nici o funcþie.
exterioarã1 sau
vitezometrul digital.
c Transmisie automatã*: 124
afiºarea poziþiei
6 Lampã de avertizare 299 selectorului de viteze
asupra distanþei*2
d Ceas cu:
7 Lampã martor pentru 108 q lampã martor 119
semnalizarea direcþiei,
dreapta pentru preîncãlzire
X lampã de avertizare 301
8 Turometru cu: asupra presiunii în pneuri*
1 lampa de avertizare 301
pentru SRS ± lampã de avertizare 300
pentru diagnosticarea
- lampã de avertizare 297 motorului
pentru ABS
3 lampã martor 298
< lampa de avertizare 302 pentru sistemul de
pentru centurile de frânare
siguranþã

29
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 30 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Instrumentele de bord

Instrumentele de bord

30
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 31 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Instrumentele de bord

Funcþia Pagina Funcþia Pagina Funcþia Pagina

1 Lampã martor pentru 108 A lampã martor pentru 108 e Indicatorul nivelului de
semnalizarea direcþiei, faza lungã carburant cu
stânga B lampã martor pentru 107 W lampã de avertizare 303
2 Lampã de avertizare 298 faza scurtã asupra nivelului de
pentru ESP® carburant
9 Indicator de temperaturã
3 Vitezometru 130 a lichidului de rãcire cu: f Buton rotativ/butonul de 129
resetare (R button)
4 Segmente 130 D lampã de avertizare 299
pentru lichidul de rãcire
5 Display multifuncþional 132 1 În Marea Britanie, în locul temperaturii
a Transmisie automatã*: 123 exterioare, este întotdeauna afiºatã
În funcþie de opþiunea afiºarea programului de viteza în km/h.
selectatã în computerul schimbare a treptelor de
de bord: linia de setare ºi vitezã 2 În cazul autovehiculelor fãrã sistem
contorul de parcurs Distronic*, simbolul lumineazã scurt dar
spaþiul ºi temperatura b Contor de parcurs total nu are nici o funcþie.
exterioarã1 sau
vitezometrul digital.
c Transmisie automatã*: 124
afiºarea poziþiei
6 Lampã de avertizare 299 selectorului de viteze
asupra distanþei*2
d Ceas cu:
7 Lampã martor pentru 108 q lampã martor pentru 119
semnalizarea direcþiei,
dreapta preîncãlzire
X lampã de avertizare 301
8 Turometru cu: asupra presiunii în pneuri*
1 lampa de avertizare 301
pentru SRS ± lampã de avertizare 300
pentru diagnosticarea
- lampã de avertizare 297 motorului
pentru ABS
3 lampã martor pentru 298
< lampa de avertizare 302 sistemul de frânare
pentru centurile de
siguranþã

31
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 32 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Volanul multifuncþional

Volanul multifuncþional Funcþia Pagina Funcþia Pagina

1 Display-ul 132 5 Navigare în cadrul unui


multifuncþional meniu

Controlul computerului 131 j Înainte


de bord
k Înapoi
2 + ºi -
Selecteazã submeniurile
din meniul Settings
(Setãri)
• Reglarea valorilor

• Reglarea volumului

3 Utilizarea telefonului*
s Preluarea unui
apel
t Încheierea unui
apel
4 Navigare prin meniuri
è Înainte

ÿ Înapoi

32
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 33 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Consola centralã

Consola centralã Funcþia Pagina Funcþia Pagina

Secþiunea inferioarã 1 Deschide/închide 222 Autovehicule cu 192


compartimentul de transmisie manualã:
depozitare activarea/dezactivarea
sistemului de încãlzire*/
Deschide/închide 226 ventilaþie* auxiliarã
scrumiera*
7 Setarea gãrzii la sol a 168
2 Tasta KEYLESS GO* 85 autovehiculului*
3 Transmisia manualã: 122 8 Sistemul Distronic* : 160
maneta schimbãtorului creºterea distanþei
de viteze specificate
Transmisie automatã*: 123 9 Sistemul Distronic* : 160
maneta selectorului de activarea/dezactivarea
viteze funcþiei de avertizare
asupra distanþei
4 Autovehicule cu 192
transmisie automatã*: a Transmisie automatã*: 126
activarea/dezactivarea selecteazã programul de
sistemului de încãlzire*/ schimbare a treptelor de
ventilaþie* auxiliarã vitezã
5 Dezactivarea sistemului 172
Parktronic*
6 Seteazã sistemul 169
Airmatic DC*

33
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 34 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Consola centralã

Secþiunea superioarã

34
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 35 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Consola centralã

Funcþia Pagina Funcþia Pagina

1 Activarea/dezactivarea 94 b Zãvorârea autovehiculului 78


sistemului de încãlzire a
scaunelor* din stânga
c Buton de deschidere 222
pentru compartimentul de
2 Limuzinã: ruleazã/ 225 depozitare sau
deruleazã storul lunetei* schimbãtorul de CD-uri* –
consultaþi instrucþiunile
3 Limuzinã: plierea 90 de utilizare separate
tetierelor scaunelor din
spate d Activarea/dezactivarea 93
sistemului de ventilaþie a
4 Pornirea/oprirea 109 scaunelor* din stânga
semnalizatoarelor de
avarie
1 Lampa de avertizare se va aprinde scurt
5 5Lampa de avertizare 61 când rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
PASSENGER AIRBAG OFF electronic de pornire, chiar ºi în cazul
(airbag pasager autoturismelor fãrã sistem de
dezactivat)1 recunoaºtere automatã a scaunului de
6 Deszãvorârea 78 copil* pe scaunul pasagerului din faþã*.
autovehiculului În acest caz, nu are nici o funcþie ºi nu
indicã faptul cã scaunul pasagerului din
7 Activeazã/dezactiveazã 68 faþã este dotat cu sistem de
sistemul ESP®
recunoaºtere automatã a scaunului de
8 Activarea/dezactivarea 94 copil*.
sistemului de încãlzire a
scaunelor* din dreapta
9 Activarea/dezactivarea 93
sistemului de ventilaþie a
scaunelor* din dreapta
a Lampã martor ATA* 70

35
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 36 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Unitatea de comandã din plafonierã

Unitatea de comandã din plafonierã Funcþia Pagina Funcþia Pagina

1 Activarea/dezactivarea 112 6 Activarea/dezactivarea 72


iluminãrii zonei din spate senzorului de miºcare în
a habitaclului habitaclu*

2 Activarea/dezactivarea 112 7 Oglindã retrovizoare 99


iluminãrii automate a
habitaclului
8 Lampã de lecturã 112

3 Activarea/dezactivarea 112
9 Tastele telecomenzii 231
iluminãrii zonei din faþã a pentru sistemul de
habitaclului deschidere a garajului*

4 Aprinderea/stingerea 112
a Activeazã/dezactiveazã 71
lãmpii de lecturã de pe protecþia antiremorcare*
partea dreaptã b Iluminarea ambientalã* 112
5 Deschiderea/închiderea 195 c Iluminarea habitaclului 112
trapei glisante/
rabatabile* d Aprinderea/stingerea 112
lãmpii de lecturã de pe
sau partea stângã
Deschiderea/închiderea 197
trapei glisante
panoramice*

36
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 37 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Panoul de comandã integrat în portierã

Panoul de comandã integrat în Funcþia Pagina Funcþia Pagina


portierã
1 Deschiderea portierei 78 Limuzinã: butonul de 83
acþionare de la distanþã*
pentru deschiderea sau
2 Pentru reglarea electricã 86 închiderea automatã a
a scaunului* capotei portbagajului
3 Memoreazã setãrile 102 Break: butonul de 83
pentru scaun, oglinzile acþionare de la distanþã*
exterioare ºi volan* pentru deschiderea
hayonului
4 Regleazã oglinzile 100
exterioare
5 Pentru deschiderea ºi 115
închiderea geamurilor
laterale
6 Limuzinã: funcþia de 83
deszãvorâre de la
distanþã a capotei
portbagajului

37
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 38 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Compartimentele de depozitare

Compartimentele de depozitare

38
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 39 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Compartimentele de depozitare

Funcþia Pagina Funcþia Pagina Funcþia Pagina

1 Torpedo 222 c Casetã pentru deºeuri 224 k Plasã pentru bagaje în 204
spaþiul destinat
2 Compartiment de 269 Scrumierã* 226 picioarelor pasagerului din
depozitare sub scaunul faþã
pasagerului din faþã, cu d Compartiment de
trusã de prim ajutor depozitare situat în l Compartiment de 223
portierã depozitare în faþa cotierei
3 Compartiment de
depozitare situat în e Compartiment de 269 Suport pentru pahar* în 201
portierã depozitare sub scaunul consola centralã
ºoferului, cu extinctor*
4 Casetã pentru deºeuri 224 m Compartiment de 223
f Clemã pentru carduri pe 224 depozitare situat sub
Scrumierã* 226 parasolar cotierã

5 Buzunar pe spãtarul g Compartiment de 222 n Compartiment de 223


scaunului depozitare sau depozitare în partea din
schimbãtor de CD-uri* în spate a consolei centrale
6 Compartiment de secþiunea superioarã a
depozitare situat în consolei centrale Prizã 227
portierã
h Compartiment de 222 o Suport pentru pahar 201
7 Plasã pentru bagaje depozitare în partea integrat în cotiera
inferioarã a consolei scaunelor din spate
8 Compartiment de 206 centrale
depozitare sub podeaua p Compartiment de 223
portbagajului Prizã 227 depozitare situat sub
cotiera scaunelor din
9 Cârligele din partea 210 Scrumierã* 226 spate
superioarã a portbagajului
a Compartiment de Brichetã* 226
depozitare situat în
portierã
j Compartiment pentru 222
ochelari/compartimentul
b Buzunar pe spãtarul telefonului mobil
scaunului

39
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 40 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Prezentare generalã
Compartimentele de depozitare

Funcþia Pagina Funcþia Pagina

1 Casetã de depozitare 219 5 Compartiment de 207


Easy-Pack* depozitare sub podeaua
spate a portbagajului
2 Compartiment de 207
depozitare sub podeaua 6 Sertar de încãrcare
faþã a portbagajului
7 Casetã rabatabilã
3 Cârlige pentru genþi 8 Plasã pentru bagaje
4 Plasã pentru bagaje

40
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 41 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã

Siguranþa pasagerilor
Sistemele pentru siguranþa conducerii
Sistemele antifurt

41
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 42 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
Protecþia suplimentarã este oferitã de: Prin urmare, în situaþii de accident în
Siguranþa pasagerilor 앫 SRS (sistemul suplimentar de retenþie), care este declanºat un airbag, acesta
care constã din: asigurã protecþie suplimentarã numai în
Sistemele de retenþie 앫 dispozitivele de pretensionare a cazul în care centura de siguranþã este
Aceastã secþiune vã oferã informaþii despre centurilor purtatã corect.
cele mai importante funcþii ale sistemelor de 앫 limitatoarele de forþã pentru centuri
retenþie din dotarea autovehiculului. În caz 앫 airbaguri
de accident, se poate produce o coliziune 앫 sistemul PRESAFE® G Pericol de rãnire
între autovehiculul dumneavoastrã ºi un alt
obiect, de exemplu, un alt autovehicul. Acest i Airbagurile suplimenteazã protecþia Modificãrile ºi lucrãrile incorect
fapt poate provoca accelerarea sau oferitã pasagerilor autovehiculului care
poartã centuri de siguranþã. Totuºi, efectuate asupra sistemelor de retenþie
decelerarea extrem de rapidã a (centuri de siguranþã ºi punctele lor de
autovehiculului. În aceste situaþii, pasagerii airbagurile sunt doar un sistem de retenþie
ancorare, dispozitive de pretensionare a
autovehiculului vor fi proiectaþi în sens opus suplimentar, care completeazã funcþia
centurii de siguranþã, fãrã a o substitui. Toþi centurilor limitatoare de forþã pentru
forþei de impact. Aceºtia sunt în pericol de a centuri sau airbaguri) sau asupra
fi accidentaþi de elementele din habitaclu pasagerii autovehiculului trebuie sã poarte
conexiunilor electrice ale acestora,
sau de diverse componente ale permanent în mod corect centura de
siguranþã, chiar dacã autovehiculul este precum ºi modificarea altor sisteme
autovehiculului. Scopul sistemelor de electronice interconectate pot împiedica
retenþie, care includ în principal centurile de dotat cu airbaguri. Un motiv este acela cã
funcþionarea corectã a sistemelor de
siguranþã suplimentate de dispozitivele de airbagurile nu sunt declanºate în toate
tipurile de accidente, deoarece, în anumite retenþie. Este posibil ca airbagurile sau
pretensionare, limitatoarele de forþã pentru dispozitivele de pretensionare a
centuri ºi, unde este necesar, airbaguri, este situaþii, expansiunea acestora nu ar spori centurilor sã nu fie declanºate în caz de
acela de a minimiza riscul de accidentare. Cu protecþia oferitã pasagerilor autovehiculului accident, în situaþii în care decelerarea
toate acestea, centurile de siguranþã ºi care poartã corect centurile de siguranþã.
ar fi în mod normal suficientã pentru a le
airbagurile sunt în general incapabile de a Pe de altã parte, declanºarea declanºa, sau este posibil ca sistemele
oferi protecþie împotriva leziunilor cauzate airbagurilor oferã protecþie sã fie declanºate când nu este cazul. Nu
de obiectele care pãtrund în autovehicul din suplimentarã numai în cazul purtãrii modificaþi sistemele de retenþie. Nu
exterior. efectuaþi niciodatã modificãri asupra
corecte a centurilor de siguranþã, sistemelor electronice sau softwareului
Cele mai importante sisteme de retenþie deoarece:
sunt: asociat acestora.
앫 centura de siguranþã ajutã la
앫 centurile de siguranþã
menþinerea poziþiei optime a
앫 sistemele de retenþie pentru copii, care pasagerului faþã de airbag
sunt mijloacele cele mai eficiente de
앫 de exemplu, în cazul unei coliziuni
limitare a deplasãrii pasagerilor în cazul frontale, centura de siguranþã poate
unui accident. preveni în mare mãsurã proiectarea
pasagerului spre zona de impact, fiind
astfel mai indicatã pentru a proteja
împotriva accidentãrii

42
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 43 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
Nu treceþi centura de siguranþã peste
Airbagurile G Pericol de rãnire obiecte fragile sau ascuþite, mai ales
dacã acestea sunt amplasate pe faþa
G Pericol de rãnire O centurã de siguranþã care nu este
purtatã, care este purtatã incorect sau
interioarã sau exterioarã a hainelor
dumneavoastrã, de exemplu, ochelari,
Airbagurile asigurã protecþie care este fixatã necorespunzãtor în instrumente de scris, chei etc. Centura
suplimentarã, dar nu se substituie catarama de blocare nu îºi poate poate fi deterioratã ºi puteþi suferi leziuni.
centurilor de siguranþã. Pentru îndeplini funcþia de protecþie pentru care Centura de siguranþã trebuie purtatã
reducerea riscului de accidentare gravã a fost proiectatã. În anumite
numai individual.
sau fatalã, asiguraþi-vã cã toþi pasagerii circumstanþe, acest fapt poate
autovehiculului, în special femeile determina accidentarea gravã sau fatalã. Sub nici un motiv nu se va permite
însãrcinate, poartã permanent în mod Asiguraþi-vã cã toþi pasagerii, în special copiilor sã cãlãtoreascã în braþele altui
corect centurile de siguranþã, cã sunt femeile însãrcinate, poartã întotdeauna pasager al autovehiculului. În astfel de
aºezaþi în poziþie adecvatã ºi cã scaunul corect centura de siguranþã. cazuri, reþinerea copilului ar fi imposibilã
este poziþionat cât mai aproape de ºi acesta sau alþi pasageri pot fi
Centura de siguranþã trebuie:
verticalã posibil. accidentaþi grav sau chiar fatal în cazul
앫 sã fie trecutã peste zona bazinului cât frânãrii bruºte.
mai jos posibil, adicã peste articulaþiile
Persoanele cu înãlþimea sub 1,50 m sau
ºoldului ºi nu peste abdomen
Centurile de siguranþã cu vârsta sub 12 ani nu pot purta corect
앫 sã fie fixatã strâns pe corp centura de siguranþã. Pentru asigurarea
Cele mai importante sisteme de retenþie protecþiei în caz de accident aceste
din dotarea autovehiculului sunt centurile 앫 sã nu fie rãsucitã persoane necesitã, prin urmare, sisteme
de siguranþã ºi sistemele de retenþie 앫 sã fie trecutã peste mijlocul de retenþie suplimentare adecvate,
pentru copii. În caz de coliziune, acestea umãrului instalate pe scaunele corespunzãtoare.
sunt cele mai eficiente mijloace de Pentru montarea scaunului de copii
limitare a deplasãrii pasagerilor 앫 sã nu fie trecutã peste gât sau pe
sub braþ urmaþi instrucþiunile de instalare
autovehiculului spre zona de impact ºi furnizate de producãtor.
reduc astfel riscul de contact cu 앫 sã fie fixatã strâns peste ºolduri prin
elementele din interiorul autovehiculului. tragerea porþiunii superioare a
centurii
Nu fixaþi niciodatã obiecte prin
intermediul centurii de siguranþã, dacã
aceasta este utilizatã de unul dintre
pasagerii autovehiculului.
Nu purtaþi haine voluminoase, de
exemplu, haine de iarnã.

43
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 44 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
În caz contrar, este posibilã ruperea
G Pericol de rãnire centurii în caz de accident. Este posibilã
rãnirea gravã sau fatalã a
Centura de siguranþã oferã protecþia dumneavoastrã sau a altor persoane.
necesarã numai dacã spãtarul scaunului
este poziþionat cât mai aproape de Centurile de siguranþã deteriorate sau
verticalã posibil ºi dacã ocupantul stã solicitate intens într-un accident trebuie
înlocuite, iar dispozitivele de ancorare
drept. Evitaþi poziþiile de ºedere care nu
permit purtarea corectã a centurii de corespunzãtoare acestora trebuie
siguranþã. Puteþi gãsi mai multe informaþii în verificate.
secþiunea "Scaun" din index. Poziþionaþi Mercedes-Benz recomandã ca, din
spãtarul scaunului cât mai aproape de motive de siguranþã, sã utilizaþi numai
verticalã. Nu conduceþi niciodatã cu spãtarul centuri de siguranþã care au fost special
scaunuluiînclinat excesiv. În caz contrar,este aprobate pentru autovehicul de cãtre
posibilã accidentarea gravã sau fatalã în caz Mercedes-Benz.
de accident sau de frânare bruscã.
i În multe þãri, existã norme ce
reglementeazã utilizarea centurilor de
G Pericol de rãnire siguranþã ºi a sistemelor de retenþie pentru
copii.
Centura de siguranþã nu poate funcþiona
corect dacã aceasta sau catarama de
blocare sunt murdare sau deteriorate.
Pãstraþi centura ºi catarama de blocare
curate; în caz contrar, nu este posibilã
fixarea corectã a limbii centurii.
1 Derulator
Verificaþi periodic centurile de siguranþã
pentru a vã asigura cã acestea: 2 Limba centurii de siguranþã
3 Catarama de blocare
앫 nu sunt deteriorate
4 Butonul de eliberare
앫 nu sunt trecute peste muchii
ascuþite
앫 nu sunt prinse între diverse obiecte

44
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 45 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
În aceastã situaþie, existã posibilitatea Dacã autovehiculul este dotat cu airbaguri
SRS (Sistem suplimentar de ca anumite componente sã se frontale adaptive cu douã trepte (Dual
retenþie) declanºeze de la sine sau sã nu stage), airbagul frontal este umflat cu
SRS constã din: declanºeze în eventualitatea unui impact suficient gaz pentru a reduce riscul de
앫 lampa de avertizare 1
cu deceleraþii mari. Încredinþaþi imediat accidentare la primul prag de declanºare.
verificarea ºi repararea sistemului SRS Airbagul frontal este umflat complet doar
앫 dispozitivele de pretensionare a unui atelier de specialitate autorizat, la atingerea unui al doilea prag, în câteva
centurilor care deþine echipamentul ºi cunoºtinþele milisecunde, dacã unitatea de comandã
앫 limitatoarele de forþã pentru centuri tehnice necesare. În acest scop, detecteazã decelerarea mai puternicã a
앫 Sistemul airbag cu: Mercedes-Benz recomandã apelarea la autovehiculului, peste un anumit nivel.
un Centru de Service Mercedes-Benz.
앫 unitate de comandã pentru airbag Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce i În cazul unui impact de o anumitã
앫 airbaguri implicã siguranþa ºi sistemele de severitate airbagul aferent pasagerului faþã
siguranþã unui atelier de specialitate este declanºat întotdeauna, dacã sistemul
Lampa de avertizare 1 autorizat. de recunoaºtere a ocupãrii scaunului
pasagerului din faþã confirmã cã scaunul
Când contactul este pus ºi motorul este în este ocupat.
funcþiune sistemul suplimentar de Declanºarea dispozitivelor de Dispozitivele de pretensionare a
retenþie (SRS) efectueazã o autoverificare pretensionare a centurilor, a centurilor pot fi activate doar în cazul în
la intervale regulate. Astfel, este asiguratã limitatoarelor de forþã pentru care limba centurii este fixatã corect în
detectarea în timp util a defecþiunilor. catarama de blocare.
Lampa de avertizare 1 de pe
centuri ºi a airbagurilor
instrumentul de bord se aprinde la În cazul unei coliziuni, senzorul integrat în Criterii pentru declanºarea
punerea contactului ºi se stinge la câteva unitatea de comandã a airbagurilor dispozitivelor de pretensionare ºi a
secunde dupã pornirea motorului. proceseazã date fizice importante, cum ar airbagurilor
fi durata, direcþia ºi viteza de decelerare În primele etape ale unei coliziuni,
sau de accelerare a autovehiculului. Pe senzorul unitãþii de comandã a
G Pericol de rãnire baza acestor date ºi în funcþie de airbagurilor evalueazã o serie de date
deceleraþia autovehiculului pe axa fizice, cum ar fi durata, direcþia ºi viteza
A avut loc o defecþiune dacã lampa de longitudinalã în cazul unei coliziuni, de decelerare sau accelerare a
avertizare1: unitatea de comandã a airbagurilor autovehiculului, pentru a putea decide
앫 nu se aprinde la punerea contactului declanºeazã preventiv dispozitivele de dacã este necesarã declanºarea
pretensionare a centurilor. dispozitivelor de pretensionare a
앫 nu se stinge la câteva secunde de la Airbagurile frontale sunt declanºate centurilor ºi/sau a airbagurilor.
pornirea motorului
ulterior, numai dacã deceleraþia Pragurile de activare a dispozitivului de
앫 se aprinde din nou autovehiculului pe axa longitudinalã are o pretensionare a centurii ºi a airbagului
valoare superioarã. sunt variabile ºi sunt adaptate
deceleraþiei autovehiculului. Acest proces

45
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 46 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
este de naturã anticipativã, deoarece Accelerarea sau decelerarea Dispozitivele de pretensionare a
airbagul trebuie umflat în timpul coliziunii, autovehiculului ºi vectorul forþei de centurilor, limitatoarele de forþã
nu la sfârºitul acesteia. impact sunt stabilite în principal evaluând: pentru centuri
i Airbagurile nu sunt declanºate în toate 앫 distribuþia forþelor în timpul coliziunii
Centurile de siguranþã pentru scaunele
tipurile de accidente. Acestea sunt 앫 unghiul de impact din faþã ºi pentru scaunele laterale din
controlate de un sistem complex de senzori, 앫 caracteristicile de deformare ale
combinat cu o componentã de procesare ºi spate sunt echipate cu dispozitive de
autovehiculului pretensionare.
decizie. Acest proces este de naturã
앫 caracteristicile obiectului cu care
anticipativã, deoarece umflarea airbagului
trebuie sã aibã loc în timpul impactului ºi autovehiculul a intrat în coliziune, de ! Dacã scaunul pasagerului din faþã
exemplu, ale celuilalt autovehicul nu este ocupat, nu fixaþi limba centurii
trebuie adaptatã pentru a oferi protecþia de siguranþã în catarama de blocare. În
suplimentarã calculatã pentru pasagerii implicat
caz contrar, este posibilã activarea
autovehiculului. Nu toate airbagurile sunt Factorii care pot fi detectaþi ºi mãsuraþi dispozitivului de pretensionare a
umflate în caz de accident. doar dupã ce coliziunea a avut loc nu au centurii în caz de accident.
un rol decisiv în declanºarea unui airbag ºi În cazul în care centura de siguranþã este
Diversele sisteme airbag funcþioneazã nici nu reprezintã un indiciu asupra
independent. În ciuda acestui fapt, prevãzutã cu un limitator de forþã, forþa
acesteia. exercitatã asupra ocupanþilor scaunului
declanºarea fiecãrui sistem în parte va
depinde de tipul de accident stabilit de Este posibil ca autovehiculul sã fi suferit este redusã.
deformãri considerabile fãrã sã fi fost Dispozitivele de pretensionare a centurilor
unitatea de comandã în primele etape declanºat un airbag, de exemplu, în cazul
ale coliziunii (coliziune frontalã, impact de siguranþã tensioneazã centurile în caz de
în care au fost afectate numai pãrþi uºor accident, strângându-le în jurul corpului.
lateral, rãsturnare a autovehiculului) ºi deformabile, cum ar fi capota motorului
de gravitatea accidentului (în special de sau aripile ºi nu a fost atinsã rata i Dispozitivele de pretensionare a
acceleraþie sau deceleraþie). necesarã de decelerare. De asemenea, centurilor nu compenseazã:
este posibilã declanºarea airbagurilor 앫 poziþiile incorecte de ºedere
chiar dacã autovehiculul a suferit doar 앫 purtarea incorectã a centurilor de
deformãri minore, de exemplu, în cazul siguranþã
afectãrii unor pãrþi foarte rigide ale Dispozitivele de pretensionare nu
autovehiculului, cum ar fi pãrþile deplaseazã pasagerii cãtre spãtarul
longitudinale ale ºasiului ºi al atingerii scaunului.
unei deceleraþii suficiente. Limitatoarele de forþã ale centurilor
scaunelor din faþã sunt reglate în funcþie
de airbagurile frontale, care preiau o parte
din forþele de deceleraþie de la centurile
de siguranþã, asigurând distribuþia forþei
exercitate asupra corpului pasagerilor pe
o suprafaþã mai mare.

46
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 47 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
Când contactul este pus, dispozitivele de 앫 Toþi pasagerii trebuie sã selecteze o
pretensionare a centurilor sunt activate: G Pericol de rãnire poziþie a scaunului care sã permitã
앫 numai dacã sistemele de retenþie sunt purtarea corectã a centurii de
funcþionale (lampa de avertizare 1 Înlocuirea dispozitivelor de siguranþã ºi care este cât mai
se aprinde la punerea contactului ºi se pretensionare care au fost declanºate departe posibil de airbaguri. Poziþia
stinge la pornirea motorului) trebuie efectuatã numai la ateliere de scaunului ºoferului trebuie sã
(컄 pagina 45) specialitate autorizate, care deþin permitã conducerea în siguranþã a
앫 pentru fiecare centurã de siguranþã echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice autovehiculului. Poziþia ºoferului
frontalã în trei puncte a cãrei limbã este necesare. În acest scop, Mercedes-Benz faþã de pedale trebuie sã permitã
cuplatã în catarama de blocare recomandã apelarea la un Centru de acþionarea completã a acestora.
Service Mercedes-Benz. Este prioritarã Distanþa dintre pieptul ºi centrul
앫 în cazul unui impact din faþã sau din încre-dinþarea lucrãrilor ce implicã capacului airbagului trebuie sã fie
spate, dacã autovehiculul este siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui mai mare de 25 cm. La manevrarea
decelerat sau accelerat rapid pe axa atelier de specialitate autorizat volanului, trebuie sã aveþi coatele
longitudinalã în timpul etapelor iniþiale uºor îndoite.
ale coliziunii Respectaþi normele privind siguranþa la
앫 în anumite situaþii în care autovehiculul îndepãrtarea dispozitivelor de 앫 Toþi pasagerii trebuie sã poarte
se rãstoarnã, dacã se stabileºte cã este pretensionare. Detalii asupra acestor întotdeauna corect centurile de
necesarã protecþie suplimentarã norme sunt disponibile la oricare Centru siguranþã ºi sã poziþioneze spãtarele
de Service Mercedes-Benz. scaunelor cât mai aproape de
앫 la autovehiculele cu sistem de verticalã posibil. Suprafaþa de sprijin
recunoaºtere a ocupãrii scaunului din a capului pe tetierã trebuie sã se afle
faþã, numai dacã scaunul este ocupat, Sistemul airbag aproximativ la acelaºi nivel cu ochii.
iar limba centurii de siguranþã este
fixatã în catarama de blocare 앫 Deplasaþi scaunul pasagerului din
앫 în cazul unei coliziuni frontale grave,
adicã în cazul decelerãrii extrem de
G Pericol de rãnire
faþã cât mai în spate posibil, mai
ales în cazul în care pe acesta este
rapide a autovehiculului pe axa transportat un copil într-un sistem
Pentru a reduce riscul de leziuni grave de retenþie.
longitudinalã în etapele iniþiale ale sau fatale în cazul unui accident sau a
coliziunii unei situaþii similare care presupune
La declanºarea dispozitivelor de decelerarea rapidã a autovehiculului, de
pretensionare a centurilor de siguranþã, exemplu, leziuni cauzate de airbagurile în
veþi auzi un sunet puternic care însã nu vã expansiune sau de frânarea bruscã, vã
va afecta auzul. Este de asemenea recomandãm respectarea urmãtoarelor
posibilã eliberarea unei cantitãþi mici de instrucþiuni:
praf. Lampa de avertizare 1 se
aprinde.

47
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 48 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
앫 Sistemele de retenþie pentru copii 앫 Manevraþi volanul numai de coroana
orientate contrar sensului de acestuia. Astfel, permiteþi umflarea G Pericol de rãnire
deplasare nu trebuie instalate pe completã a airbagului în caz de
scaunul pasagerului din faþã decât în accident. Puteþi fi accidentat în Funcþionarea airbagului este garantatã
cazul în care airbagul frontal cazul în care airbagul este declanºat numai dacã:
corespunzãtor a fost dezactivat. În ºi mâinile sunt plasate pe porþiunea
앫 zona centralã capitonatã a volanului
cazul autovehiculelor Mercedes-Benz, centralã a volanului. nu este acoperitã ºi nu sunt ataºate
airbagul pasagerului faþã este
dezactivat dacã pe scaunul acestuia 앫 Nu vã sprijiniþi de portiere când vã embleme sau autocolante pe
aflaþi în interiorul autovehiculului. aceasta sau pe capacul airbagului
se fixeazã un sistem de retenþie
pentru pasagerul din faþã sau pe
pentru copii cu funcþie de 앫 Asiguraþi-vã cã nu existã persoane,
recunoaºtere automatã a scaunului animale sau obiecte între pasageri ºi capitonajul portierei
de copil ºi se aprinde lampa de zona de umflare a airbagurilor. 앫 nu modificaþi componentele
avertizare PASSENGER AIRBAG OFF 앫 Nu amplasaþi obiecte între spãtarele
sistemului de retenþie, inclusiv
5 (airbagul pasagerului este cablurile electrice.
scaunelor ºi portiere.
dezactivat).
앫 Nu atârnaþi obiecte dure, de
앫 Dacã sistemul de retenþie pentru copii exemplu, umeraºe, de mânerele de Autovehiculul este dotat cu urmãtoarele
orientat contrar sensului de deplasare airbaguri:
sau scaunul pasagerului din faþã nu susþinere sau de cârligele pentru
este ocupat cu un sistem de haine. 앫 airbag frontal pentru ºofer, situat în
recunoaºtere automatã a scaunelor Riscul de accidentare datorat unui airbag volan
de copii*, aceºtia trebuie transportaþi în expansiune nu poate fi exclus, datã 앫 airbag frontal pentru pasagerul din faþã,
într-un sistem de retenþie pe unul fiind viteza foarte ridicatã de umflare a situat deasupra torpedoului
dintre scaunele adecvate din spate. În airbagului. 앫 airbaguri laterale pe partea exterioarã a
cazul instalãrii unui sistem de retenþie scaunelor din faþã
pentru copii orientat în sensul de 앫 airbaguri laterale spate*
deplasare pe scaunul pasagerului din
faþã, este necesarã deplasarea 앫 airbaguri tip cortinã integrate în rama
scaunului înapoi pânã la capãtul plafonului
cursei.
Modul de funcþionare a airbagurilor
앫 Nu vã aplecaþi în faþã, de exemplu, Airbagurile sunt umflate în intervale de
peste porþiunea centralã capitonatã ordinul milisecundelor. Lampa de
a volanului, în special când
autovehiculul se aflã în miºcare. avertizare 1 se aprinde.
앫 Nu puneþi picioarele pe planºa de
bord.

48
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 49 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
i Declanºarea airbagurilor este însoþitã 앫 numai în cazul în care centura de
de un zgomot puternic ºi de eliberarea unei G Pericol de rãnire siguranþã este fixatã
mici cantitãþi de praf. Zgomotul produs nu vã 앫 independent de alte airbaguri din
va afecta auzul, iar praful eliberat nu este În timpul umflãrii airbagurilor, este autovehicul
periculos pentru sãnãtate. eliberatã o cantitate micã de praf. Acesta 앫 niciodatã, dacã autovehiculul se
Umflarea airbagului încetineºte ºi nu este periculos pentru sãnãtate ºi nu rãstoarnã, cu excepþia situaþiilor în care
limiteazã deplasarea pasagerilor în indicã prezenþa unui incendiu în sistemul detecteazã o deceleraþie
interiorul autovehiculului. autovehicul. Este posibil ca praful sã ridicatã a autovehiculului pe axa
În momentul în care pasagerul intrã în cauzeze dificultãþi temporare de longitudinalã
respiraþie persoanelor bolnave de astm
contact cu airbagul frontal ºi cu sau cu probleme respiratorii. Pentru a Airbagul frontal pentru ºofer este situat în
airbagurile laterale, din acestea este preveni dificultãþile în respiraþie, este volan; airbagul frontal pentru pasagerul
eliberat un gaz fierbinte. Acest proces recomandatã: din faþã este situat deasupra torpedoului.
este destinat reducerii forþei care
acþioneazã asupra capului ºi pieptului 앫 pãrãsirea autovehiculului imediat ce
pasagerului. Prin urmare, airbagurile sunt situaþia o permite
complet depresurizate dupã accident. sau
앫 deschiderea geamului pentru a
G Pericol de rãnire permite pãtrunderea aerului
proaspãt în interior
Dupã umflarea unui airbag:
앫 componentele airbagului sunt Airbagurile frontale
fierbinþi. Evitaþi atingerea acestora; Airbagurile frontale sunt destinate
în caz contrar, este posibil sã suferiþi
arsuri. suplimentãrii protecþiei la nivelul capului
ºoferului ºi la nivelul capului ºi pieptului
앫 este necesarã înlocuirea acestuia la pasagerului faþã. Airbagul frontal pentru
un atelier de specialitate autorizat, ºofer ºi airbagul frontal pentru pasagerul
care deþine cunoºtinþele tehnice ºi din faþã sunt declanºate:
echipamentele necesare. În acest
scop, Mercedes-Benz recomandã 앫 în fazele iniþiale ale unui accident care
apelarea la un Centru de Service implicã valori mari ale acceleraþiei sau
Mercedes-Benz. Este prioritarã deceleraþiei autovehiculului pe axa
încredinþarea lucrãrilor ce implicã longitudinalã
siguranþa ºi sistemele de siguranþã 앫 dacã sistemul stabileºte cã declanºarea
unui atelier de specialitate autorizat airbagului poate oferi protecþie
suplimentarã faþã de cea oferitã de
centura de siguranþã

49
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 50 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
automatã pe scaunul pasagerului din
faþã, fie cã acesta nu a fost montat
corect.
G Pericol de rãnire
! Nu amplasaþi obiecte grele pe Pentru reducerea riscului de accidentare
la declanºarea unui airbag lateral,
scaunul pasagerului din faþã. Este trebuie sã vã asiguraþi cã:
posibil ca sistemul sã interpreteze
eronat surplusul de greutate ca fiind o 앫 nu existã persoane, animale sau
persoanã care ocupã scaunul iar obiecte între pasagerii
sistemele de retenþie aferente autovehiculului ºi zona de umflare a
airbagurilor laterale
scaunului pasagerului din faþã sã fie
declanºate în caz de accident, ceea ce 앫 de portiere nu sunt ataºate
ar antrena necesitatea înlocuirii accesorii, de exemplu, suporturi
acestora. pentru cutii cu bãuturi
Airbaguri frontale 앫 de cârligele din autovehicul sunt
Airbagurile laterale agãþate exclusiv articole uºoare de
1 Airbag frontal ºofer îmbrãcãminte
2 Airbag frontal pasager faþã G Pericol de rãnire 앫 buzunarele articolelor de
îmbrãcãminte nu conþin obiecte
Zona de umflare a airbagului frontal dure sau ascuþite
pentru ºofer 1 este situatã în faþa Din motive de siguranþã, Mercedes-Benz
volanului; aria de umflare a airbagului recomandã utilizarea exclusivã a huselor
frontal pentru pasagerul din faþã 2 este de scaune care au fost tbreak în vederea
utilizãrii în autovehicule Mercedes-Benz
situatã în faþa ºi deasupra torpedoului.
i Airbagul frontal pentru pasagerul din
ºi care sunt prevãzute cu o cusãturã cu
rupere controlatã pentru airbagurile G Pericol de rãnire
faþã 2 este declanºat numai dacã: laterale. În caz contrar, este posibil ca
Pentru a reduce riscul de rãnire gravã
앫 scaunul pasagerului faþã este ocupat unul dintre airbagurile laterale sã nu se
sau chiar fatalã la umflarea airbagului
앫 lampa de avertizare 5 PASSENGER umfle corespunzãtor ºi sã nu ofere
protecþia necesarã în caz de accident. lateral, respectaþi instrucþiunile de mai
AIRBAG OFF (airbag pasager jos:
dezactivat), situatã pe consola centralã, Aceste huse pot fi procurate, de
nu se aprinde în autovehiculele cu exemplu, de la un Centru de Service 앫 pasagerii autovehiculului, în special
sistem de recunoaºtere automatã a Mercedes-Benz. copiii, nu trebuie sã-ºi sprijine capul
scaunului de copil instalat pe scaunul de geamuri în zona de umflare a
pasagerului din faþã* (컄 pagina 61). airbagului lateral.
Acest lucru indicã fie cã nu a fost
instalat nici un sistem de retenþie pentru
copii cu sistem de recunoaºtere

50
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 51 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
앫 în cazul în care vehiculul se rãstoarnã,
앫 Pasagerii autovehiculului trebuie sã
poarte întotdeauna corect centurile dar numai dacã sistemul detecteazã o
de siguranþã ºi sã poziþioneze decelerare lateralã însemnatã a
autovehiculului ºi stabileºte cã
spãtarele scaunelor cât mai aproape
de verticalã posibil. declanºarea airbagului lateral poate
oferi o protecþie suplimentarã faþã de
앫 Copiii cu înãlþimea sub 1,50 m sau cea asiguratã de centura de siguranþã
cu vârsta sub 12 ani trebuie
protejaþi corespunzãtor prin
i În cazul unui impact pe partea
pasagerului din faþã, airbagul aferent este
intermediul unor sisteme de reþinere declanºat întotdeauna dacã sistemul de
adecvate pentru copii. recunoaºtere a ocupãrii scaunului confirmã
cã acesta este ocupat.
Scopul airbagului lateral este de a spori i Informaþii suplimentare despre modul
nivelul de protecþie la nivelul toracelui de funcþionare a airbagurilor sunt disponibile
(dar nu ºi capului, gâtului sau braþelor) Modelul Limuzinã este prezentat ca exemplu la (컄 pagina 48).
pasagerilor de pe partea autovehiculului i Informaþii suplimentare referitoare la
afectatã de impact. 1 Airbag lateral faþã activarea dispozitivelor de pretensionare a
Simbolul SRS/AIRBAG indicã amplasarea 2 Airbag lateral spate* centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru
airbagurilor laterale în autovehicul. centuri sunt disponibile la (컄 pagina 45).
Zona de umflare a airbagului lateral este
situatã în imediata apropiere a pernelor Airbagurile tip cortinã
laterale ale spãtarului.
Airbagurile laterale 1 ºi 2 sunt
activate: G Pericol de rãnire
앫 pe partea autovehiculului unde are loc Pentru ca airbagurile tip cortinã sã poatã
impactul oferi nivelul de protecþie proiectat,
앫 în faza iniþialã a unui accident valori mari asiguraþi-vã cã nu sunt amplasate
ale acceleraþiei sau deceleraþiei laterale obiecte între pasagerii autovehiculului ºi
a autovehiculului, de exemplu, în cazul zona de umflare a airbagurilor tip
unui impact lateral cortinã.
앫 independent de utilizarea centurii de
siguranþã
앫 independent de airbagurile frontale
앫 independent de dispozitivele de
pretensionare a centurilor

51
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 52 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
i Informaþii suplimentare referitoare la
G Pericol de rãnire activarea dispozitivelor de pretensionare a
centurilor ºi a limitatoarelor de forþã pentru
Pentru a reduce riscul de accidentare centuri sunt disponibile la (컄 pagina 45).
gravã sau fatalã la declanºarea
airbagului tip cortinã respectaþi Sistemul ® PRESAFE
instrucþiunile de mai jos : PRESAFE® iniþiazã mãsuri anticipative
앫 Pasagerii autovehiculului, în special pentru a vã proteja în situaþii periculoase.
copiii, nu trebuie sã-ºi sprijine capul PRESAFE® intervine în caz de:
de geamuri în zona de umflare a 앫 frânãri de urgenþã, de exemplu, dacã
airbagului tip cortinã. sistemul de asistare a frânãrii BAS intrã
앫 Pasagerii autovehiculului trebuie sã în funcþiune
poarte întotdeauna corect centurile 앫 situaþii critice de conducere care
de siguranþã. implicã o dinamicã specificã
Modelul Limuzinã este prezentat ca exemplu autovehiculului, de pildã atunci când
앫 Copiii cu înãlþimea sub 1,50 m sau autovehicolul subvireazã sau
cu vârsta sub 12 ani trebuie 1 Airbag tip cortinã supravireazã din cauza limitãrilor fizice
protejaþi corespunzãtor prin la care este supus
intermediul unor sisteme de retenþie Airbagurile tip cortinã 1 se declanºeazã:
adecvate pentru copii. 앫 în fazele iniþiale ale unui accident care Atunci când conduceþi cu mai mult de
implicã valori mari ale acceleraþiei sau aproximativ 35 km/h, PRESAFE® iniþiazã
deceleraþiei autovehiculului pe axa urmãtoarele mãsuri în situaþiile mai sus
Scopul airbagului tip cortinã este de a longitudinalã menþionate:
spori nivelul de protecþie oferitã la nivelul 앫 pe partea autovehiculului unde are loc
capului (dar nu ºi a toracelui sau braþelor) impactul
pasagerilor de pe partea autovehiculului
afectatã de impact. Airbagurile tip cortinã 앫 independent de airbagurile frontale
sunt integrate în rama plafonului, iar zona 앫 indiferent dacã scaunul pasagerului din
de umflare a acestora se situeazã între faþã este ocupat
portiera din faþã (montantul A) ºi portiera 앫 dacã autovehiculul se rãstoarnã ºi
spate (montantul C). sistemul stabileºte cã declanºarea
airbagului tip cortinã poate oferi
protecþie suplimentarã faþã de cea
asiguratã de centura de siguranþã
i Informaþii suplimentare despre modul
de funcþionare a airbagurilor sunt disponibile
la (컄 pagina 48).

52
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 53 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
앫 tensioneazã centurile de siguranþã din
faþã. Tetierele NECK-PRO Prezenþa copiilor la bord
앫 în cazul autovehiculelor dotate cu Tetierele NECK-PRO sunt destinate Dacã la bordul autovehiculului cãlãtoreºte
pachet de memorare*: regleazã poziþia suplimentãrii protecþiei la nivelul capului un copil:
scaunului, dacã scaunul ajustabil ºi gâtului ºoferului ºi pasagerului faþã. În 앫 protejaþi copilul prin intermediul unui
electric al pasagerului din faþã se aflã acest sens, tetierele scaunelor ºoferului ºi sistem de retenþie pentru copii adecvat
într-o poziþie necorespunzãtoare. pasagerului din faþã sunt deplasate vârstei ºi dimensiunilor copilului,
앫 dacã vehiculul derapeazã, închide trapa înainte, în cazul unui coliziuni din spate în aprobat în prealabil de Mercedes-Benz
glisantã/rabatabilã* ºi geamurile sensul de mers. Aceastã masurã ºi instalat de preferinþã pe unul dintre
laterale, astfel încât sã rãmânã numai furnizeazã o mai bunã protecþie a capului. scaunele din spate
un mic spaþiu. 앫 în timpul cãlãtoriei, asiguraþi-vã de
Dacã situaþia periculoasã este depãºitã
fãrã producerea unui accident, sistemul
G Pericol de rãnire fixarea corespunzãtoare a centurii de
siguranþã pentru scaunul de copil
PRESAFE® destinde centurile de Dacã utilizaþi huse pentru tetiere, Puteþi obþine informaþii despre sistemele
siguranþã. Veþi putea atunci regla din nou Mercedes-Benz recomandã ca, din de retenþie pentru copii adecvate de la
poziþia scaunului ajustabil electric al raþiuni de siguranþã, sã utilizaþi huse orice Centru de Service Mercedes-Benz.
pasagerului din faþã*, geamurile laterale
ºi trapa glisantã/rabatabilã*.
pentru tetiere tbreak pentru i Pentru curãþarea sistemelor de retenþie
autovehicule Mercedes-Benz, pentru copii, este preferabil sã utilizaþi un
Dacã centurile de siguranþã nu se destind: corespunzãtoare tetierelor NECK-PRO. produs de întreþinere Mercedes-Benz. Puteþi
În caz contrar, este posibil ca tetierele obþine informaþii în aceastã privinþã de la
왘 deplasaþi spãtarul uºor înapoi pânã la NECK-PRO sã nu se declanºeze
destinderea corespunzãtoare a orice Centru de Service Mercedes-Benz.
corespunzãtor ºi sã nu ofere protecþia
centurilor.
G Pericol de rãnire
necesarã în caz de accident. Aceste huse
Mecanismul de închidere este pot fi procurate, de exemplu, de la un
Centru de Service Mercedes-Benz.
eliberat. Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în
autovehicul, chiar dacã aceºtia se aflã
! Înainte de reglarea scaunelor, Dacã tetierele NECK-PRO sunt declanºate într-un sistem de retenþie pentru copii.
asiguraþi-vã cã nu sunt prezente obiecte în cazul unui accident, tetierele scaunului Copiii pot:
în zona inferioarã a habitaclului sau în ºoferului ºi pasagerului din faþã trebuie
spatele scaunelor. În caz contrar, este 앫 sã se rãneascã în diversele
resetate (컄 pagina 324). În caz contrar, componente ale autovehiculului
posibilã deteriorarea scaunelor sau a funcþia de protecþie suplimentarã nu va
respectivelor obiecte. mai fi disponibilã la producerea unei alte 앫 suferi leziuni grave sau fatale din
coliziuni din spate. Tetierele care au fost cauza expunerii prelungite la
declanºate sunt deplasate cãtre partea temperaturi ridicate sau scãzute
din faþã a autovehiculului ºi nu mai pot fi
ajustate.

53
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 54 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
Nu amplasaþi sistemul de retenþie pentru 앫 toþi pasagerii autovehiculului trebuie
copii în lumina directã a soarelui, G Pericol de rãnire sã poarte întotdeauna corect
aceasta putând cauza, de exemplu, centurile de siguranþã
încãlzirea excesivã a pãrþilor metalice ale Pentru reducerea riscului de accidentare 앫 în cazul instalãrii unui sistem de
sistemului. Atingerea acestor pãrþi ar gravã sau fatalã a copilului în caz de
retenþie pentru copii pe scaunul
putea provoca arsuri ale pielii. accident, frânare sau schimbare bruscã
a direcþiei: pasagerului din faþã, este necesarã
În cazul în care copiii deschid o portierã, deplasarea scaunului înapoi pânã la
existã riscul: 앫 protejaþi întotdeauna copiii cu capãtul cursei acestuia.
înãlþimea sub 1,50 m sau cu vârsta
앫 de a accidenta alte persoane sub 12 ani prin intermediul
앫 ca aceºtia sã pãrãseascã sistemului special de retenþie pentru
autovehiculul ºi sã fie accidentaþi de copii amplasat pe un scaun adecvat, G Pericol de rãnire
autovehiculele din trafic deoarece centurile de siguranþã nu
Nu transportaþi obiecte grele sau dure în sunt proiectate pentru persoane de Dacã sistemul de retenþie pentru copii
habitaclu decât în cazul în care acestea dimensiunile acestora. nu este instalat corespunzãtor pe un
scaun adecvat, copilul nu va fi protejat în
sunt fixate. Puteþi gãsi mai multe 앫 nu permiteþi copiilor cu vârsta sub
informaþii în secþiunea "Instrucþiuni 12 ani sã cãlãtoreascã pe scaunul caz de accident, frânare sau schimbare
generale referitoare la încãrcare" din pasagerului din faþã dacã nu sunt bruscã de direcþie ºi este posibilã
accidentarea gravã sau fatalã a copilului.
index. protejaþi prin intermediul unui
sistem de retenþie pentru copii cu De aceea, la instalarea unui sistem de
Obiectele fixate incorect sau poziþionate retenþie pentru copii, este necesarã
neadecvat sporesc pericolul de sistem de recunoaºtere automatã
respectarea instrucþiunilor de instalare
accidentare a copilulului în caz de: instalat într-un autovehicul dotat cu
sistem de recunoaºtere automatã a furnizate de producãtorul sistemului.
앫 frânare bruscã scaunului de copil* pe scaunul Este preferabilã instalarea sistemelor de
앫 schimbare bruscã a direcþiei pasagerului din faþã. retenþie pentru copii pe scaunele din
spate. Copilul este în general mai bine
앫 sub nici un motiv nu se va permite
앫 accident copiilor sã cãlãtoreascã în braþele protejat în aceastã poziþie.
Respectaþi de asemenea instrucþiunile altui pasager al autovehiculului.
referitoare la sistemul HOLD. Reþinerea acestora nu mai este
posibilã în cazul forþelor dezvoltate
pe timpul unui accident, al frânãrii
Sistemele de retenþie pentru copii sau al schimbãrilor bruºte de
direcþie. Copiii pot fi proiectaþi în
Mercedes-Benz recomandã utilizarea habitaclu ºi pot fi rãniþi grav sau
exclusivã a sistemelor de retenþie pentru chiar fatal datoritã impactului cu
copii enumerate în continuare diverse componente ale
(컄 pagina 58). autovehiculului.

54
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 55 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
Nu amplasaþi niciodatã obiecte, de Sistemele de retenþie pentru copii nu Utilizaþi exclusiv sisteme de retenþie
exemplu perne, sub sistemul de retenþie trebuie utilizate fãrã husa originalã. pentru copii recomandate de
pentru copii. Baza sistemului de retenþie Înlocuiþi husele deteriorate numai cu Mercedes-Benz pentru a fi instalate pe
pentru copii trebuie sã fie permanent în altele originale. scaunele din spate.
contact complet cu perna scaunului.

Scaunele adecvate
Limuzinã
Categorii de vârstã ºi de Sistem de retenþie Sistem de retenþie Sistem de retenþie Sistem de retenþie
greutate pentru copii instalat pe pentru copii instalat pentru copii instalat pe pentru copii instalat pe
scaunul pasagerului din pe locurile laterale din scaunul din mijloc spate scaunul din mijloc spate
faþã spate fãrã funcþia de cu funcþia de
suplimentare a suplimentare a
capacitãþii de capacitãþii de încãrcare*
încãrcare*
Categoria 0: pânã la 10 kg Autovehiculele cu Universal sau Universal sau conform Conform recomandãrilor
pânã la aproximativ 9 luni sistem de recunoaºtere conform recomandãrilor
automatã a scaunelor recomandãrilor
pentru copii* instalate
pe scaunul pasagerului
din faþã: conform
recomandãrilor1
Categoria 0+: pânã la 13 kg Autovehicule cu sistem Universal sau Universal sau conform Conform recomandãrilor
pânã la aproximativ 18 luni de recunoaºtere conform recomandãrilor
automatã a scaunelor recomandãrilor
pentru copii instalate
pe scaunul pasagerului
din faþã*: conform
recomandãrilor1

55
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 56 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
Limuzinã
Categorii de vârstã ºi de Sistem de retenþie Sistem de retenþie Sistem de retenþie Sistem de retenþie
greutate pentru copii instalat pe pentru copii instalat pentru copii instalat pe pentru copii instalat pe
scaunul pasagerului din pe locurile laterale din scaunul din mijloc spate scaunul din mijloc spate
faþã spate fãrã funcþia de cu funcþia de
suplimentare a suplimentare a
capacitãþii de capacitãþii de încãrcare*
încãrcare*
Categoria I: de la 9 kg pânã Universal2 sau conform Universal sau Universal sau conform Universal3 sau conform
la 18 kg recomandãrilor conform recomandãrilor recomandãrilor
între aproximativ 8 luni ºi recomandãrilor
4 ani
Categoria II/III: de la 15 kg Universal2 sau conform Universal sau Universal sau conform Universal3 sau conform
pânã la 36 kg recomandãrilor conform recomandãrilor recomandãrilor
între aproximativ 3½ ºi recomandãrilor
12 ani

1 Utilizaþi exclusiv sisteme de retenþie a copiilor cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunelor de copii.
2 Împingeþi scaunul pasagerului din faþã în poziþia cea mai îndepãrtatã de bord.
3 Sisteme de retenþie a copiilor din categoria "Universal" orientate în sensul de deplasare a autovehiculului.

56
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 57 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
Break
Categorii de vârstã ºi de greutate Sistem de retenþie pentru Sistem de retenþie pentru Sistem de retenþie a copiilor
copii instalat pe scaunul copii instalat pe locurile din instalat pe scaunul rabatabil
pasagerului din faþã spate din spate
Categoria 0: pânã la 10 kg Autovehiculele cu sistem de Universal sau conform Nu sunt permise
pânã la aproximativ 9 luni recunoaºtere automatã a recomandãrilor
scaunelor pentru copii*
instalate pe scaunul
pasagerului din faþã: conform
recomandãrilor1
Categoria 0+: pânã la 13 kg Autovehicule cu sistem de Universal sau conform Nu sunt permise
pânã la aproximativ 18 luni recunoaºtere automatã a recomandãrilor
scaunelor pentru copii
instalate pe scaunul
pasagerului din faþã*: conform
recomandãrilor
Categoria I: de la 9 kg pânã la Universal 2 sau conform Universal sau conform conform recomandãrilor3
18 kg recomandãrilor recomandãrilor
între aproximativ 8 luni ºi 4 ani
Categoria II/III: de la 15 kg pânã Universal2 sau conform Universal sau conform Nu se impune utilizarea
la 36 kg recomandãrilor recomandãrilor sistemelor de retenþie pentru
între aproximativ 3½ ºi 12 ani copii

1 Utilizaþi exclusiv sisteme de retenþie a copiilor cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunelor de copii.
2 Împingeþi scaunul pasagerului din faþã în poziþia cea mai îndepãrtatã de bord.
3 Nu utilizaþi sisteme de retenþie pentru copii orientate contrar sensului de deplasare

57
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 58 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
Sistemele de retenþie pentru copii din
categoria "Universal" pot fi identificate pe
baza etichetei portocalii de aprobare.
Aceastã etichetã este ataºatã pe sistemul
de retenþie a copiilor ºi identificã tipul de
sistem.

Exemplu de etichetã de aprobare pe un


sistem de retenþie pentru copii
Sisteme recomandate de retenþie
pentru copii
Categorii de vârstã ºi de Producãtor Tip Numãr de Numãr de comandã Recunoaºtere
greutate aprobare DaimlerChrysler automatã a sistemului
de retenþie pentru
copii
Categoria 0: pânã la 10 kg Britax Römer Sistemul BABY E1 03 301146 B6 6 86 8212 Da
pânã la aproximativ 9 luni SAFE PLUS
B6 6 86 8213 Nu1
Categoria 0+: pânã la Britax Römer Sistemul BABY E1 03 301146 B6 6 86 8212 Da
13 kg SAFE PLUS
pânã la aproximativ B6 6 86 8213 Nu1
18 luni

58
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 59 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
Categorii de vârstã ºi de Producãtor Tip Numãr de Numãr de comandã Recunoaºtere
greutate aprobare DaimlerChrysler automatã a sistemului
de retenþie pentru
copii
Categoria I: de la 9 kg Britax Römer Sistemul DUO E1 03 301133 B6 6 86 8217 Da
pânã la 18 kg PLUS
între aproximativ 8 luni ºi B6 6 86 8218 Nu2
4 ani
Categoria II/III: de la Britax Römer Sistemul KID E1 03 301148 B6 6 86 8308 Nu2
15 kg pânã la 36 kg
între aproximativ 3½; ºi B6 6 86 8309 Da
12 ani B6 6 86 8302 Nu2
B6 6 86 8303 Da

1 Sistemul de retenþie pentru copii nu trebuie montat pe scaunul pasagerului din faþã.
2 Dacã utilizaþi un sistem de retenþie pentru copii fãrã sistem de recunoaºtere automatã, deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât mai
în spate posibil.

59
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 60 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
Dacã airbagul frontal pentru pasager nu Informaþii privind sistemele de retenþie
este dezactivat, un copil aºezat într-un pentru copii recomandate sunt disponibile
sistem de retenþie pentru copii pe scaunul la orice Centru de Service Mercedes-Benz.
pasagerului din faþã poate fi rãnit grav sau Nu amplasaþi obiecte sub sistemul de
chiar fatal prin declanºarea airbagului
frontal în caz de accident, mai ales dacã se retenþie pentru copii (de exemplu, perne).
Baza sistemului de retenþie pentru copii
aflã în imediata apropiere a airbagului când trebuie sã fie permanent în contact complet
acesta este declanºat. cu perna scaunului. Un sistem de retenþie
Pentru a vã atrage atenþia asupra acestui pentru copii incorect instalat nu îºi va putea
pericol, existã autocolante de avertizare pe îndeplini în caz de accident funcþia de
planºa de bord, precum ºi pe ambele feþe protecþie pentru care a fost conceput,
ale parasolarului de pe partea pasagerului. putând chiar provoca leziuni.
Nu aºezaþi copii pe scaunul pasagerului din
faþã într-un sistem de retenþie pentru copii
Autocolant de avertizare situat pe orientat contrar sensului de deplasare, dacã
parasolarul pasagerului din faþã airbagul frontal pentru pasager nu este
dezactivat. Instalaþi sistemul de retenþie
G Pericol de rãnire pentru copii orientat contrar sensului de
deplasare pe unul dintre scaunele din spate
adecvate în acest scop.
Airbagul frontal pentru pasagerul din faþã
nu este dezactivat: Dacã aºezaþi un copil pe scaunul
pasagerului din faþã într-un sistem de
앫 în autovehiculele fãrã sistem de retenþie pentru copii orientat contrar
recunoaºtere automatã a scaunului de sensului de deplasare iar airbagul frontal
copil instalat pe scaunul pasagerului pentru pasager nu este dezactivat (de
din faþã* exemplu, într-un autovehicul care nu este
앫 în autovehiculele cu sistem de dotat cu sistem de recunoaºtere automatã
recunoaºtere automatã a scaunului de a sistemului de copil poziþionat pe scaunul
copil instalat pe scaunul pasagerului din faþã* sau într-un autovehicul dotat cu Simbol de avertizare referitor la sistemele de
din faþã*, dacã nu este instalat nici un sistem de recunoaºtere automatã a retenþie pentru copii orientate contrar
sistem special de retenþie pentru copii scaunului de copil pe scaunul din faþã*, sensului de deplasare
cu sistem de recunoaºtere automatã dacã lampa de avertizare PASSENGER
pe scaunul pasagerului din faþã sau AIRBAG OFF 5 nu este aprinsã),
lampa de avertizare 5 PASSENGER deplasaþi întotdeauna scaunul pasagerului
AIRBAG OFF rãmâne stinsã din faþã cât mai în spate posibil.

60
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 61 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
Sistemul de recunoaºtere au-
tomatã a scaunului de copil instalat G Pericol de rãnire
pe scaunul pasagerului din faþã* Dacã lampa de avertizare
5PASSENGER AIRBAG OFF (airbag
Dacã autovehiculul nu este prevãzut cu pasager dezactivat) nu se aprinde când
sistem de recunoaºtere automatã a sistemul de retenþie pentru copii este
scaunului de copil pe scaunul pasagerului instalat, airbagul frontal pentru pasager nu a
din faþã*, acest fapt va fi indicat printr-un fost dezactivat. Copilul poate suferi leziuni
autocolant special. grave sau fatale în cazul declanºãrii
Acest autocolant este ataºat pe partea airbagului frontal pentru pasagerul din faþã.
lateralã a planºei de bord, pe partea Dacã lampa de avertizare menþionatã nu se
pasagerului din faþã. Autocolantul este aprinde la montarea scaunului de copil,
vizibil la deschiderea portierei pasagerului procedaþi conform indicaþiilor de mai jos:
din faþã. 앫 nu instalaþi un sistem de retenþie
Lampa de avertizare1 este situatã pe
1 5Lampa de avertizare pentru copii orientat contrar sensului
PASSENGER AIRBAG OFF (airbag de deplasare pe scaunul pasagerului
consola centralã. pasager dezactivat) din faþã;
앫 instalaþi sistemul de retenþie pentru copii
Sistemul de senzori integrat în scaunul orientat contrar sensului de deplasare pe
pasagerului din faþã detecteazã automat unul dintre scaunele laterale din spate;
dacã a fost instalat un scaun special
Mercedes-Benz cu funcþie de sau
recunoaºtere automatã pentru copii. În 앫 utilizaþi exclusiv scaunele de copii
caz afirmativ, lampa de avertizare 5 orientate în sensul de deplasare ºi
PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager deplasaþiscaunulpasageruluifaþãcâtmai
dezactivat) se aprinde în consola centralã. în spate posibi;
Airbagul pentru pasagerul faþã este 앫 încredinþaþi verificarea sistemului de
dezactivat. recunoaºtere automatã a scaunelor
1. Lampa de avertizare se va aprinde scurt pentru copii unui atelier de specialitate
când rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul autorizat, care deþine echipamentul ºi
electronic de pornire, chiar ºi în cazul cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii
autoturismelor fãrã sistem de lucrãrilor. În acest scop, Mercedes-Benz
recunoaºtere automatã a scaunului de recomandã apelarea la un Centru de
copil pe scaunul pasagerului din faþã*. Service Mercedes-Benz. Este prioritarã
Totuºi, în acest caz, lampa nu are nici o încredinþarea lucrãrilor ce implicã
funcþie ºi nu indicã faptul cã este activat siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui
sistemul de recunoaºtere automatã a atelier de specialitate autorizat.
scaunului de copil pe scaunul
pasagerului din faþã*.

61
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 62 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
Pentru a asigura funcþionarea corectã a 앫 sã se aprindã chiar dacã nu este instalat
sistemului de recunoaºtere automatã a un scaun de copil cu sistem automat de G Pericol de rãnire
scaunelor de copii instalate pe scaunul recunoaºtere, ceea ce presupune cã
pasagerului din faþã, nu amplasaþi niciodatã airbagul pasagerului din faþã nu se va Dacã sistemul de retenþie pentru copii
obiecte (de exemplu, perne) sub sistemul de declanºa în cazul unui accident nu este instalat corespunzãtor pe un
retenþie pentru copii. Baza sistemului de scaun adecvat, copilul nu va fi protejat în
retenþie pentru copii trebuie sã fie permanent 앫 sã nu se aprindã scurt la rotirea cheii în
poziþia 2 în contactul electric de pornire. caz de accident, frânare sau schimbare
în contact complet cu perna scaunului. Un bruscã de direcþie, fiind posibilã
sistem de retenþie pentru copii incorect accidentarea gravã sau fatalã a acestuia.
instalat nu îºi va putea îndeplini funcþia Pentru montarea sistemului de retenþie
protectivã doritã în caz de accident, putând Sistemul ISOFIX de fixare a pentru copii, urmaþi instrucþiunile de
chiar provoca leziuni. scaunelor de copii pe scaunele din instalare furnizate de fabricant.
spate Pe scaunele din spate, instalaþi exclusiv
i Airbagul tip cortinã, airbagul lateral ºi ISOFIX este un sistem standardizat de
sisteme de retenþie pentru copii cu
dispozitivul de pretensionare a centurii de pe sistem de fixare ISOFIX* care au fost
partea pasagerului din faþã sunt încã active fixare a scaunelor speciale pentru copii pe recomandate pentru autovehiculele
chiar dacã airbagul frontal aferent este scaunele din spate. Existã inele de Mercedes-Benz.
dezactivat. ancorare pentru instalarea a douã
sisteme de retenþie pentru copii pe Sistemele de retenþie pentru copii
incorect instalate se pot desprinde ºi pot
G
scaunele laterale din spate, acestea fiind
Pericol de rãnire situate între pernele scaunelor ºi spãtare. accidenta fatal copilul sau alþi pasageri ai
autovehiculului. La instalarea sistemului
de retenþie pentru copii, asiguraþi-vã cã
G
Nu amplasaþi echipamente electronice pe
scaunul pasagerului din faþã, de exemplu: Pericol de rãnire acesta este fixat în inelele de ancorare
de pe ambele pãrþi.
앫 laptopuri, în cazul în care acestea sunt Sistemele de retenþie pentru copii fixate prin
alimentate cu energie intermediul sistemului ISOFIX nu oferã
앫 telefoanele mobile suficientã protecþie pentru copiii cu
greutatea peste 22 kg. Din acest motiv, este
앫 cardurile cu transponder, de exemplu, interzisã transportarea copiilor a cãror
permisele de schi sau de acces greutate depãºeºte 22 kg într-un sistem de
deoarece semnalele de la aceste retenþie pentru copii fixat prin intermediul
echipamente electronice pot cauza unui sistem ISOFIX. În cazul în care greutatea
interferenþe cu senzorii sistemului de copilului depãºeºte 22 kg, fixaþi sistemul de
recunoaºtere automatã a scaunului de copil. retenþie pentru copii prin intermediul centurii
Acest lucru poate conduce la defectarea de siguranþã în trei puncte.
sistemului ºi poate face ca lampa de
avertizare PASSENGER AIRBAG OFF 5
(airbag pasager dezactivat):

62
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 63 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
Scaunul de copii integrat*
G Pericol de rãnire
Scaunele pentru copii sunt integrate în
Dacã sistemul de retenþie pentru copii pãrþile laterale ale pernelor scaunelor
sau sistemul de fixare aferent, de banchetei din spate. Acestea sunt conforme
exemplu, sistemul ISOFIX, este cu cerinþele Directivei CEE 44.03.
deteriorat sau a fost solicitat într-un Mercedes-Benz vã recomandã scaunul
accident, copilul transportat în integrat pentru copii:
respectivul sistem de retenþie poate
suferi leziuni grave sau chiar fatale în 앫 cu vârsta cuprinsã între aproximativ 2 ºi
cazul unui nou accident, frânare bruscã 12 ani
sau schimbare neaºteptatã de direcþie. 앫 ºi cu greutatea cuprinsã între 12,5 kg ºi
36 kg
Pentru verificarea ºi, dacã este necesar,
pentru înlocuirea sistemelor de retenþie Pentru copiii cu vârsta între 2 ºi 4 ani sau
pentru copii ºi a dispozitivelor de fixare cântãrind între 12,5 ºi 18 kg, se
aferente, apelaþi întotdeauna la un 1 Inele de ancorare recomandã, de asemenea, utilizarea unei
atelier de specialitate autorizat, care mese capitonate special aprobatã pentru
deþine cunoºtinþele tehnice ºi
echipamentele necesare efectuãrii G Pericol de rãnire
scaunul integrat de copil.
lucrãrilor respective. În acest scop,
Mercedes-Benz recomandã apelarea la Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în G Pericol de rãnire
un Centru de Service Mercedes-Benz. autovehicul, chiar dacã aceºtia se aflã
Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce într-un sistem de retenþie pentru copii. În Pentru reducerea riscului de accidentare
implicã siguranþa ºi sistemele de caz contrar, copiii sunt expuºi gravã sau fatalã a copilului în caz de
siguranþã unui atelier de specialitate urmãtoarelor pericole: accident, frânare sau schimbare
bruscã a direcþiei:
autorizat. 앫 sã se rãneascã în diversele
componente ale autovehiculului 앫 când montaþi masa capitonatã ºi fixaþi
centura de siguranþã, respectaþi
앫 pot suferi leziuni grave sau fatale din instrucþiunile producãtorului cu privire
cauza expunerii prelungite la
! Când instalaþi sistemul de retenþie temperaturi foarte ridicate sau
la instalarea scaunului de copil
pentru copii, centura de siguranþã a scãzute 앫 nu modificaþi scaunul pentru copil
scaunului din mijloc nu trebuie sã fie integrat sau masa capitonatã
prinsã dedesubt. 앫 când scaunul pentru copil este
ocupat, modificaþi poziþia tetierei
astfel încât capul copilului sã se
sprijine pe centrul tetierei, la nivelul
ochilor

63
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 64 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
앫 înlocuiþi scanele pentru copii 앫 partea pentru umãr a centurii de
integrate sau mesele capitonate siguranþã trebuie trecutã peste
deteriorate sau supuse unei mijlocul umãrului, niciodatã peste
solicitãri puternice ca urmare a unui gât, ºi trebuie strânsã peste pieptul
accident copilului. Secþiunea pentru bazin a
centurii trebuie fixatã peste zona
앫 pentru copiii cu vârsta de pânã la 2
ani se impune utilizarea unui sistem bazinului ºi nu peste abdomen ºi
diferit de retenþie. Informaþii privind trebuie strânsã pe corp; strângeþi
din nou legãturile centurii de
sistemele de retenþie pentru copii
recomandate sunt disponibile la siguranþã dacã este necesar.
orice Centru de Service Mercedes- 앫 sistemul de retenþie a copilului se
Benz. utilizeazã individual
앫 bancheta scaunului din spate 앫 centura de siguranþã trebuie trecutã
trebuie sã fie fixatã corespunzãtor prin cârlig
1 Maneta de eliberare 앫 centura de siguranþã nu trebuie
2 Cârlig blocatã ori rãsucitã ºi nu trebuie sã
G Pericol de rãnire
Plierea scaunului copilului
intre în contact cu vârfuri ascuþite
Respectaþi de asemenea instrucþiunile
Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în 왘 Trageþi de maneta de eliberare 1 privind masa capitonatã, precum ºi
autovehicul, chiar dacã aceºtia se aflã în faþã. avertismentele suplimentare ºi
într-un sistem de retenþie pentru copii. În informaþiile privind riscurile de rãnire.
caz contrar, copiii sunt expuºi 왘 deplasaþi scaunul pentru copil în
urmãtoarelor pericole: sus ºi în jos pânã când cupleazã.
왘 Trageþi uºor centura de siguranþã
앫 sã se rãneascã în diversele Fixarea centurii de siguranþã pentru din derulator, fãrã a o smuci.
componente ale autovehiculului
copii 왘 Treceþi secþiunea pentru bazin a
앫 pot suferi leziuni grave sau fatale din
centurii de siguranþã prin
cauza expunerii prelungite la
temperaturi foarte ridicate sau G Pericol de rãnire cârligul 2.
scãzute 왘 Introduceþi limba centurii în
Pentru reducerea riscului de accidentare catarama de blocare.
gravã sau fatalã a copilului în caz de
accident, frânare sau schimbare bruscã 왘 Dacã scaunul integrat pentru copil
a direcþiei: se utilizeazã în absenþa mesei
capitonate, asiguraþi-vã cã centura
de siguranþã:

64
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 65 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Siguranþa pasagerilor
앫 este trecutã cât mai jos posibil, peste 왘 Pentru activare sau dezactivare: apãsaþi
articulaþiile ºoldurilor G Pericol de rãnire zãvorul în sus 1 sau în jos 2.
앫 stã strânsã pe articulaþiile ºoldurilor prin 왘 Verificaþi funcþionarea corespunzãtoare
tragerea porþiunii superioare a centurii Dacã în autovehicul cãlãtoresc ºi copii, a protecþiei de siguranþã pentru copii.
de siguranþã activaþi protecþia de siguranþã pentru
앫 stã strânsã pe partea medianã a copii pentru portierele ºi geamurile Protecþia de siguranþã pentru copii
umãrului copilului laterale din spate. În caz contrar, copiii pentru hayon (Break)
pot deschide geamurile sau portierele în
앫 nu este rãsucitã ºi nu este trecutã pe
G Pericol de accident
timpul deplasãrii autovehiculului ºi se
sub gât sau pe sub braþul copilului pot astfel accidenta sau pot cauza
왘 Reglaþi poziþia tetierei accidentarea altor persoane.
(컄 pagina 89). Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în
autovehicul. În caz contrar, aceºtia pot
Plierea scaunului copilului deschide din interior o portierã, chiar
dacã este zãvorâtã, punându-se astfel în
왘 Trageþi maneta de eliberare 1 în pericol pe ei sau alte persoane.
faþã.
왘 Împingeþi scaunul pentru copil Protecþia de siguranþã pentru copii
cãtre banchetã pânã când împiedicã deschiderea hayonulului
cupleazã. din interior.
Protecþia de siguranþã pentru copii
Dacã în autovehicul cãlãtoresc copii,
puteþi activa protecþia de siguranþã pentru
copii de pe portierele din spate.
Protecþia de siguranþã pentru copii de Modelul Break este prezentat ca exemplu
pe portierele din spate
Protecþia de siguranþã pentru copii de pe 1 Pentru activare
portierele din spate permit blocarea 2 Pentru dezactivare
separatã a fiecãrei portiere. Dacã una
dintre portiere a fost blocatã, aceasta:
앫 nu va mai putea fi deschisã din interior
앫 poate fi deschisã numai din exterior,
dacã autovehiculul este deszãvorât. 1 Pentru activare
Butoanele de siguranþã sunt în partea 2 Pentru dezactivare
superioarã a interiorului portierei.

65
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 66 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Sistemele pentru siguranþa conducerii
왘 Pentru activare sau dezactivare: apãsaþi 왘 Pentru activare sau dezactivare: apãsaþi
zãvorul spre stânga 1 sau dreapta 2. tasta 1. Sistemele pentru siguranþa
왘 Verificaþi funcþionarea corespunzãtoare conducerii
Lampa martor 2 se aprinde sau se
a protecþiei de siguranþã pentru copii. stinge. Dacã lampa martor se stinge, În aceastã secþiune, veþi gãsi informaþii
geamurile laterale din spate nu mai pot despre urmãtoarele sisteme pentru
Comutator pentru blocarea comenzilor fi acþionate prin intermediul
geamurilor din spate* siguranþa conducerii:
comutatoarelor din compartimentul din 앫 ABS (Anti-lock Braking System -
spate. Sistemul de frânare antiblocare)
G Pericol de rãnire i Chiar ºi atunci când lampa martor 2
se aprinde, puteþi în continuare deschide
앫 BAS (Brake Assist System - Sistemul de
asistare a frânãrii la frânãri de urgenþã)
geamurile laterale din spate prin intermediul
Dacã în autovehicul cãlãtoresc ºi copii, 앫 Luminile de frânã adaptive
activaþi protecþia de siguranþã pentru comutatoarelor de pe portiera ºoferului.
앫 ESP® (Electronic Stability Program -
copii pentru portierele ºi geamurile laterale Program electronic de control al
din spate. În caz contrar, copiii pot deschide stabilitãþii)
geamurile sau portierele în timpul deplasãrii 앫 EBV (electronic brake-power
autovehiculului ºi se pot astfel accidenta sau
distribution - Distribuþie electronicã a
pot cauza accidentarea altor persoane. forþei de frânare)
앫 FRÂNA ADAPTIVÃ
i În cazul conducerii autovehiculului pe
timp de iarnã, sistemele ABS, BAS, ESP® ºi
frâna adaptivã vor funcþiona cu maximã
eficacitate numai dacã sunt utilizate pneuri
de iarnã (M + S), echipate ºi cu lanþuri
antiderapante, dacã este necesar.

G Pericol de accident
Riscul producerii unui accident creºte
dacã conduceþi cu vitezã, îndeosebi în
viraje, pe drumuri umede ºi îngheþate
sau dacã nu pãstraþi o distanþã adecvatã
faþã de autovehiculul din faþã.
1 Tastã
Sistemele pentru siguranþa conducerii
2 Lampã martor descrise în aceastã secþiune nu pot
diminua acest pericol ºi nu se pot
sustrage legilor fizicii.

66
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 67 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Sistemele pentru siguranþa conducerii
Este necesar sã vã adaptaþi permanent Frânarea Sistemul de asistare a frânãrii
stilul de conducere la starea drumului ºi
la condiþiile meteo curente ºi sã Când sistemul ABS intrã în funcþiune în BAS
respectaþi distanþa de siguranþã faþã de timpul frânãrii, veþi simþi în pedala de Sistemul BAS (de asistare a frânãrii) intrã
ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de frânã vibrând. în funcþiune în cazul frânãrii de urgenþã.
obstacolele întâlnite. Dacã intervine sistemul ABS: Dacã apãsaþi rapid pedala de frânã,
왘 continuaþi sã apãsaþi ferm pedala sistemul BAS amplificã automat
de frânã pânã la dispariþia cauzei presiunea de acþionare a frânelor,
Sistemul ABS care impune frânarea. scurtând astfel spaþiul de frânare.
Sistemul ABS regleazã presiunea de Pentru a acþiona complet frânele: 왘 Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de
acþionare a frânelor astfel încât sã previnã frânã pânã la terminarea frânãrii de
blocarea roþilor la frânare. Aceasta vã 왘 acþionaþi cu forþã maximã pedala de
urgenþã.
permite sã menþineþi controlul direcþiei în frânã
timpul frânãrii. Sistemul ABS previne blocarea
Sistemul ABS funcþioneazã când viteza
autovehiculului este de cel puþin 8 km/h,
G Pericol de accident roþilor.
Frânele vor reveni la regimul normal de
indiferent de starea suprafeþei Este necesar sã vã adaptaþi permanent funcþionare dupã eliberarea pedalei de
carosabilului. stilul de conducere la starea drumului ºi frânã. Sistemul BAS este dezactivat.
Sistemul ABS intrã în funcþiune când rulaþi la condiþiile meteo curente ºi sã
respectaþi distanþa de siguranþã faþã de
G
pe suprafeþe alunecoase, chiar ºi atunci
când acþionaþi uºor frânele. ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de Pericol de accident
obiectele întâlnite.

G Pericol de accident Dacã sistemul ABS este defect, roþile se Defecþiunile sistemului BAS nu afecteazã
pot bloca în momentul frânãrii. Acest funcþionalitatea sistemului de frânare.
fenomen limiteazã manevrabilitatea Pe de altã parte, în aceastã situaþie, forþa
Nu apãsaþi pedala de frânã intermitent în autovehiculului în timpul frânãrii ºi de frânare nu este automat amplificatã în
secvenþã rapidã (pompare). Acþionaþi mãreºte spaþiul de frânare. cazul frânãrii de urgenþã ºi este posibilã
ferm ºi constant pedala de frânã. creºterea spaþiului de frânare.
Pomparea pedalei de frânã reduce Dezactivarea sistemului ABS datoratã
efectul de frânare. unei defecþiuni antreneazã de asemenea
dezactivarea sistemului BAS.

67
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 68 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Sistemele pentru siguranþa conducerii
Activarea/dezactivarea sistemului
Luminile de frânã adaptive G Pericol de accident ESP®
i Lãmpile de frânã adaptive sunt
disponibile numai pentru anumite þãri. Dacã lampa de avertizare Sistemul ESP® este activat automat la
Dacã frânaþi brusc de la o vitezã mai mare de v lumineazã intermitent pe punerea contactului.
50 km/h sau dacã frânarea este asistatã instrumentul de bord, procedaþi astfel:
Este recomandatã dezactivarea
prin sistemul BAS, luminile de frânã se 앫 nu dezactivaþi în nici un caz sistemul sistemului ESP® în urmãtoarele cazuri:
aprind rapid ºi intermitent. Aceasta îi ESP®; 앫 când utilizaþi lanþuri antiderapante
avertizeazã pe conducãtorii autovehiculelor
din spate. 앫 acþionaþi pedala de acceleraþie 앫 când circulaþi prin zãpadã mare
numai atât cât este necesar la 앫 când circulaþi pe nisip sau pietriº
Dacã opriþi autovehiculul de la o vitezã mai pornirea de pe loc;
mare de 70 km/h, semnalizatoarele de
avarie se aprind automat când vehiculul se
opreºte, iar luminile de frânã lumineazã
앫 adaptaþi-vã stilul de conducere la
condiþiile de drum ºi condiþiile G Pericol de accident
continuu dacã apãsaþi din nou pedala de meteo curente.
frânã. Semnalizatoarele de avarie se sting Activaþi sistemul ESP® imediat ce
în caz contrar, autovehiculul poate derapa. condiþiile descrise mai sus nu mai sunt
automat dacã porniþi ºi rulaþi cu peste
10 km/h. sistemul ESP® nu poate diminua valabile. În caz contrar, sistemul ESP®
pericolul de accident în cazul în care nu va putea stabiliza autovehiculul dacã
acesta începe sã derapeze sau dacã una
Programul electronic de control al conduceþi cu vitezã excesivã. Sistemul
dintre roþi patineazã.
ESP® nu poate anula legile fizicii.
stabilitãþii ESP®
Sistemul ESP® monitorizeazã stabilitatea ! Dacã autovehiculul urmeazã sã fie Dacã dezactivaþi sistemul ESP®:
dinamicã ºi tracþiunea, adicã eficienþa 앫 sistemul ESP® nu mai amelioreazã
remorcat cu puntea din faþã/spate
aderenþei anvelopelor pe carosabil. suspendatã, contactul trebuie luat (cheie în stabilitatea autovehiculului
Sistemul ESP® detecteazã când o roatã
patineazã sau când autovehiculul începe sã
poziþia 0 sau 1). În caz contrar, acþionarea 앫 cuplul motor nu mai este limitat ºi este
frânelor de cãtre sistemul ESP® ar provoca posibilã patinarea roþilor motrice.
derapeze. Sistemul ESP® stabilizeazã deteriorarea irecuperabilã a sistemului de
autovehiculul prin frânarea separatã a Patinarea roþilor are ca efect o acþiune
frânare de pe puntea faþã/spate. de excavare a terenului, ceea ce oferã o
roþilor, limitând puterea motorului ºi oferã
asistenþã la pornirea de pe loc pe carosabil ! Vehiculele dotate cu sistem 4MATIC* nu aderenþã sporitã
umed sau alunecos. Sistemul ESP® trebuie tractate cu puntea ridicatã.
realizeazã, de asemenea, stabilizarea
autovehiculului în timpul frânãrii. i Utilizaþi numai roþi cu anvelope de
dimensiuni recomandate (컄 pagina 366).
Când sistemul ESP® intervine, lampa de Numai atunci, sistemul ESP® va funcþiona
avertizare v lumineazã intermitent pe corespunzãtor.
instrumentele de bord.

68
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 69 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Sistemele pentru siguranþa conducerii
앫 sistemul de control al tracþiunii este
încã activ G Pericol de accident
FRÂNA ADAPTIVÃ
앫 sistemul ESP® este în continuare FRÂNA ADAPTIVÃ conferã un grad ridicat
funcþional atunci când frânaþi Dacã lampa de avertizare v se aprinde de siguranþã a frânãrii ºi de confort. Pe
i Dacã sistemul ESP® este dezactivat ºi pe instrumentul de bord ºi rãmâne aprinsã lângã funcþia de frânare, FRÂNA
una sau mai multe roþi încep sã patineze, în timp ce motorul este în funcþiune, ADAPTIVÃ dispune ºi de funcþia de
lampa de avertizare v lumineazã sistemul ESP® este dezactivat sau confort HOLD (컄 pagina 166).
intermitent pe instrumentul de bord. În acest indisponibil ca urmare a unei defecþiuni. În
caz, sistemul ESP® nu stabilizeazã acest caz, creºte riscul derapãrii Recomandãri privind conducerea
autovehiculul. autovehiculului în anumite situaþii.
autovehiculului
Prin urmare, trebuie sã vã adaptaþi stilul
de conducere la condiþiile de drum ºi 앫 Când coborâþi pe o pantã lungã ºi
cele meteo. abruptã, în special dacã autovehiculul
este încãrcat sau tractaþi o remorcã,
trebuie sã selectaþi o treaptã de vitezã
EBV (electronic brake-power inferioarã sau, la autovehiculele cu
transmisie automatã*, selectaþi treapta
distribution - Distribuþie de viteze11, 2 sau 3. Astfel, preveniþi
electronicã a forþei de frânare) supraîncãlzirea frânelor sau uzura
rapidã a acestora.
Sistemul EBV monitorizeazã ºi 앫 Dupã solicitarea intensã a frânelor,
controleazã presiunea de frânare a roþilor continuaþi conducerea autovehiculului o
din spate, pentru a îmbunãtãþi stabilitatea perioadã scurtã de timp. Aceasta
autovehiculului în timpul frânãrii. permite fluxului de aer sã realizeze o
rãcire mai rapidã a frânelor.
1 Dezactivarea/activarea sistemului G Pericol de accident
ESP®
În cazul defecþiunilor sistemului EBV,
G Pericol de accident
왘 Pentru dezactivare/activare: apãsaþi sistemul de frânare este în continuare La efectuarea manevrelor de frânare,
tasta 1. disponibil ºi beneficiazã de întregul efect asiguraþi-vã cã nu îi puneþi în pericol pe
Lampa de avertizare v se aprinde de frânare. Totuºi, roþile din spate se pot ceilalþi participanþi la trafic.
sau se stinge pe intrumentul de bord. bloca, de exemplu, la frânarea puternicã.
Puteþi pierde controlul asupra
autovehiculului ºi provoca un accident. Ar 앫 În cazul în care sistemul de frânare nu a
trebui, prin urmare, sã vã adaptaþi stilul de mai fost supus unor solicitãri intense de
conducere diferitelor caracteristici de mult timp, este recomandabil sã frânaþi
manevrare a autovehiculului. intens periodic la viteze ridicate. Astfel,
este amelioratã aderenþa plãcuþelor/
elementelor de fricþiune ale frânei.

69
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 70 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Sistemele antifurt
앫 Este recomandabilã frânarea fermã
dupã conducerea pe carosabil umed sau Sistemele antifurt ATA* (sistem alarmã antifurt)
acoperit de zãpadã înainte de oprirea Sunt generate semnale de alarmã vizuale
motorului. Discurile de frânã sunt Sistemul de imobilizare ºi acustice dacã sistemul de alarmã este
uscate datoritã cãldurii, fiind astfel Sistemul de imobilizare împiedicã activat ºi este deschisã:
protejate împotriva coroziunii. pornirea autovehiculului dacã nu se 앫 o portierã
앫 Mercedes-Benz recomandã ca, din utilizeazã o cheie autorizatã. 앫 capota portbagajului/hayonul
motive de siguranþã, sã utilizaþi exclusiv
componente, cum ar fi plãcuþe/ 앫 capota motorului
Activarea sistemului de imobilizare
ferodouri de frânã, care au fost expres Alarma este pornitã de asemenea la
aprobate pentru autovehicul de cãtre 왘 Prin intermediul cheii: scoateþi deschiderea unei portiere prin intermediul
Mercedes-Benz. Plãcuþele/ferodourile cheii mecanice de avarie.
cheia din contactul electronic de
care nu au fost aprobate de
Mercedes-Benz pot afecta negativ pornire. i Alarma nu se opreºte nici dacã portiera
este închisã ºi deschisã din nou.
siguranþa funcþionalã a autovehiculului. 왘 Prin intermediul funcþiei KEYLESS
GO*: apãsaþi butonul KEYLESS GO Puteþi activa ºi dezactiva alarma numai
de pe maneta selectorului. prin intermediul cheii.
Motorul se opreºte.
Dezactivarea sistemului de
imobilizare
왘 Prin intermediul cheii: rotiþi cheia în
poziþia 2 în contactul electronic de
pornire.
왘 Prin intermediul funcþiei KEYLESS
GO*: apãsaþi butonul KEYLESS GO
de pe maneta selectorului de viteze
de douã ori fãrã apãsarea pedalei
de frânã. 1 Lampã martor
i Sistemul de imobilizare este dezactivat 왘 Pentru activare: zãvorâþi
întotdeauna la pornirea motorului.
autovehiculul prin intermediul cheii
sau, pentru vehiculele dotate cu
KEYLESS GO*, prin intermediul tastei
de zãvorâre de pe mânerul portierei/
capota portbagajului/hayon.

70
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 71 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Sistemele antifurt
Lampa martor 1 lumineazã 앫 este transportat
Protecþia antiremorcare* 앫 este încãrcat (de exemplu, pe un bac
intermitent. Sistemul de alarmã Dacã unghiul de înclinare a sau transportor de autovehicule)
este activat dupã aproximativ 15 autovehiculului este modificat când 앫 este parcat pe o suprafaþã mobilã, de
secunde. protecþia antiremorcare este activã, va fi exemplu, pe un transportor de
declanºatã o alarmã opticã ºi acusticã. autovehicule
왘 Pentru dezactivare: deszãvorâþi
autovehiculul prin intermediul cheii i Alarma protecþiei antiremorcare este Astfel preveniþi declanºarea inoportunã a
declanºatã, de exemplu, dacã autovehiculul alarmei.
sau, pentru vehiculele dotate cu este ridicat pe cric.
KEYLESS GO*, prin deschiderea
portierei/a capotei portbagajului/a Activarea protecþiei antiremorcare
hayonului.
왘 Zãvorâþi autovehiculul prin
Oprirea alarmei intermediul cheii sau, pentru
vehiculele dotate cu KEYLESS GO*,
왘 Prin intermediul cheii: introduceþi prin intermediul tastei de zãvorâre
cheia în contact. de pe mânerul portierei/capota
Alarma este opritã. portbagajului/hayon.
sau Protecþia antiremorcare este
왘 Apãsaþi tasta Œ sau ‹ de pe
activatã dupã aproximativ 30 de
cheie. secunde.

Alarma este opritã. Dezactivarea protecþiei 1 Dezactivarea protecþiei antiremor-


왘 Prin intermediul funcþiei KEYLESS antiremorcare care
GO*: trageþi mânerul exterior al 2 Lampã martor
Când zãvorâþi autovehiculul prin
portierei. Cheia trebuie sã se afle în intermediul cheii sau, pentru vehiculele 왘 Scoateþi cheia din contact.
exteriorul autovehiculului. dotate cu KEYLESS GO*, prin intermediul
tastei de zãvorâre de pe mânerul
i Dezactivarea protecþiei antiremorcare
Alarma este opritã. este posibilã numai când contactul este luat.
portierei/capota portbagajului/hayon,
sau protecþia antiremorcare este dezactivatã 왘 Apãsaþi tasta 1.
왘 Apãsaþi butonul KEYLESS GO de pe automat. Lampa martor 2 se aprinde pentru o
maneta selectorului. Cheia trebuie Dezactivaþi protecþia antiremorcare în scurtã perioadã de timp.
sã se afle în interiorul cazul în care autovehiculul:
autovehiculului.
Alarma este opritã.

71
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 72 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Siguranþã
Sistemele antifurt
왘 Zãvorâþi autovehiculul prin Senzorul de miºcare în habitaclu
intermediul cheii sau, pentru este activat dupã aproximativ
vehiculele dotate cu KEYLESS GO*, 30 de secunde.
prin intermediul tastei de zãvorâre i Nu lãsaþi obiecte, de exemplu, mascote,
de pe mânerul portierei/capota agãþate de oglinda retrovizoare sau de
portbagajului/hayon. mânerele de susþinere de pe capitonajul
i Protecþia antiremorcare rãmâne plafonului. În caz contrar, este posibilã
declanºarea unor alarme false datoritã
inactivã pânã la deszãvorârea ºi zãvorârea
autovehiculului. acestor obiecte.

Senzorul de miºcare în habitaclu* Dezactivarea senzorului de miºcare


Sunt generate semnale vizuale ºi acustice în habitaclu*
de alarmã dacã autovehiculul este zãvorât Dezactivaþi senzorul de miºcare în
ºi în interiorul acestuia este detectatã o
miºcare, de pildã, în cazul în care cineva
habitaclu dacã zãvorâþi autovehiculul ºi: 1 Dezactivarea senzorului de miºcare în
sparge un geam lateral ºi pãtrunde în 앫 în autovehicul rãmân persoane sau habitaclu
interior. animale 2 Lampã martor
앫 geamurile rãmân deschise
왘 Scoateþi cheia din contact.
Activarea senzorului de miºcare în 앫 trapa glisantã/rabatabilã*/trapa
panoramicã glisantã* rãmân deschise 왘 Apãsaþi tasta 1.
habitaclu
Astfel, preveniþi declanºarea Lampa martor 2 se aprinde scurt.
왘 Verificaþi dacã geamurile laterale ºi necorespunzãtoare a alarmei.
trapa glisantã/rabatabilã* sau
trapa panoramicã glisantã* sunt G Pericol de rãnire
închise. Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în
Astfel preveniþi declanºarea autovehicul. Aceºtia pot deschide
inoportunã a alarmei. portierele, pot elibera frâna de parcare
sau se pot accidenta în diversele
왘 Zãvorâþi autovehiculul prin componente în miºcare, creând situaþii
intermediul cheii sau, pentru periculoase atât pentru ei înºiºi, cât ºi
vehiculele dotate cu KEYLESS GO*, pentru alte persoane.
prin intermediul tastei de zãvorâre
de pe mânerul portierei/capota i În mod normal, senzorul de miºcare în
portbagajului/hayon. habitaclu rãmâne inactiv pânã la o nouã
zãvorâre a autovehiculului.

72
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 73 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile

Deschiderea ºi închiderea
Poziþiile cheii
Scaunele
Volanul
Oglinzile
Funcþiile de memorare*
Centurile de siguranþã
Luminile
ªtergãtoarele de parbriz
Geamurile laterale
Conducerea ºi parcarea autovehiculului
Transmisia
Instrumentele de bord
Computerul de bord
Sistemele de asistare a conducerii
Orificiile de ventilaþie
Sistemul Thermatic
Sistemul cu 4–zone Thermotronic*
Sistemul de încãlzire a lunetei
Sistemul de încãlzire/ventilare auxiliarã*
Trapa glisantã
Încãrcarea ºi depozitarea
Dotãri

73
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 74 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
de autorizare activã a ºoferului este
Deschiderea ºi închiderea dezactivat. Pe timp de noapte, se
autovehiculului activeazã ºi iluminarea ambientalã.
Dacã nu deschideþi nici o portierã ºi nici
Cheia capota portbagajului/hayonul dupã
Fiecare din cele douã chei puse la deszãvorârea autovehiculului, acesta se
dispoziþie conþine o cheie mecanicã de va zãvorî automat dupã aproximativ 40
avarie. de secunde.
Cheia este configuratã din fabricã 왘 Pentru zãvorârea centralizatã:
pentru zãvorârea ºi deszãvorârea apãsaþi tasta ‹.
centralizatã a: Semnalizatoarele de direcþie se
앫 portierelor aprind de trei ori dacã portierele ºi
capota portbagajului/hayonul sunt
앫 capotei portbagajului/hayonului Cheia cu telecomandã închise. Butoanele de siguranþã de
앫 capacului buºonului rezervorului de pe portiere sunt coborâte. Sistemul
carburant 1 ‹ Tastã de zãvorâre de alarmã antifurt* este activat
i De asemenea, puteþi utiliza cheia 2 Š Tastã de deszãvorâre a împreunã cu sistemul de autorizare
capotei portbagajului/hayonului* activã a ºoferului.
pentru deschiderea ºi închiderea trapei
glisante/rabatabile ºi a geamurilor 3 Œ Tastã de deszãvorâre Setãrile individuale
laterale (컄 pagina 117). 4 Lampa de verificare a baterie
Funcþia cheii poate fi modificatã astfel
! Nu expuneþi cheia radiaþiilor elec- încât prin apãsarea tastei Œ sã fie
G Pericol de accident tromagnetice puternice. În caz contrar, deszãvorâte numai portiera ºoferului ºi
este posibilã funcþionarea defectuoasã capacul buºonului rezervorului de
Nu lãsaþi niciodatã copii a cheii. carburant. Acest lucru poate fi util când
nesupravegheaþi în autovehicul. Aceºtia
pot deschide o portierã zavorâtã sau pot cãlãtoriþi singur ºi nu doriþi ca portiera
Setãrile implicite (de fabricã) pasagerului din faþã ºi hayonul sã fie
porni autovehiculul atunci când cheia
este lãsatã în interior, situaþie 왘 Pentru deszãvorâre centralizatã: deszãvorâte simultan cu portiera ºoferului.
periculoasã atât pentru copii, cât ºi apãsaþi tasta Œ. 왘 Pentru activare sau dezactivare:
pentru alte persoane. Din acest motiv, menþineþi apãsat simultan tastele
este indicat sã nu lãsaþi cheia în interior Semnalizatoarele de direcþie se Œ ºi ‹ simultan pentru
la pãrãsirea autovehiculului, chiar dacã aprind scurt o datã. Butoanele de aproximativ ºase secunde, pânã
lipsiþi numai pentru scurt timp. siguranþã de pe portiere sunt când lampa de verificare a bateriei
ridicate. Sistemul de alarmã lumineazã intermitent de douã ori.
antifurt* este activat, iar sistemul

74
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 75 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
Cheia va funcþiona dupã cum urmeazã: 앫 capota portbagajului/hayonul
왘 Pentru deszãvorârea portierei 앫 capacul buºonului rezervorului de
ºoferului: apãsaþi tasta Œ o datã. carburant
왘 Pentru deszãvorârea centralizatã: i Puteþi utiliza de asemenea cheia
apãsaþi tasta Œ de douã ori. KEYLESS GO pentru închiderea
왘 Pentru zãvorârea centralizatã: simultanã a geamurilor laterale ºi a
apãsaþi tasta ‹. trapei glisante/rabatabile*
(컄 pagina 117).
Revenirea la setãrile implicite (de
fabricã) G Pericol de accident
왘 Apãsaþi simultan tastele Œ ºi Nu lãsaþi niciodatã copii
‹ pentru aproximativ ºase nesupravegheaþi în autovehicul. Aceºtia Cheia KEYLESS GO
secunde, pânã când lampa de pot deschide o portierã, chiar dacã este
zãvorâtã, sau pot porni motorul prin
verificare a bateriei lumineazã intermediul unei chei KEYLESS GO lãsate 1 ‹ Tastã de zãvorâre
intermitent de douã ori. în autovehicul sau apãsând butonul 2 Š Tastã de deszãvorâre a capotei
KEYLESS GO, punându-se astfel în portbagajului/hayonului*
Cheia KEYLESS GO* pericol pe ei sau alte persoane. Opriþi
motorul ºi pãstraþi cheia KEYLESS GO 3 Œ Tastã de deszãvorâre
Atunci când purtaþi permanent cheia
KEYLESS GO asupra dumneavoastrã, asupra dumneavoastrã, chiar dacã 4 Lampã de verificare a bateriei
pãrãsiþi autovehiculul pentru scurt timp.
puteþi deszãvorî autovehicululul prin
simpla tragere a mânerului portierei sau
! Nu expuneþi cheia KEYLESS GO ra-
diaþiilor electromagnetice puternice. În
a capotei portbagajului/hayonului. caz contrar, este posibilã funcþionarea
Cheia KEYLESS GO nu trebuie sã se afle defectuoasã a cheii.
la o distanþã mai mare de un metru de
autovehicul. Puteþi utiliza cheia Note importante
KEYLESS GO ca pe o cheie normalã cu
telecomandã. 앫 Purtaþi permanent cheia KEYLESS
Dacã apucaþi mânerul portierei sau GO asupra dumneavoastrã.
trageþi hayonul (Break), urmãtoarele 앫 Nu pãstraþi cheia KEYLESS GO în
elemente se deszãvorãsc centralizat, în acelaºi loc cu echipamente
cazul în care nu au fost modificate electronice, cum ar fi obiecte
setãrile implicite: metalice, de exemplu, monede sau
folii.
앫 portierele

75
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 76 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
앫 În caz contrar, pot fi afectate antifurt* este dezactivat. Pe timp Semnalizatoarele de direcþie
funcþiile cheii KEYLESS GO. de noapte, se activeazã ºi lumineazã intermitent de trei ori.
앫 În cazul în care cheia KEYLESS GO iluminarea ambientalã. Butoanele de siguranþã de pe
este scoasã din autovehicul (în portiere sunt coborâte. Sistemul de
Dacã nu deschideþi nici o portierã ºi alarmã antifurt* este activat
bagaj sau într-un articol de nici capota portbagajului/hayonul
îmbrãcãminte, de exemplu), nu va împreunã cu sistemul de autorizare
mai fi posibil sã zãvorâþi sau sã dupã deszãvorârea autovehiculului, activã a ºoferului.
porniþi autovehiculul. acesta se va zãvorî automat dupã
aproximativ 40 de secunde. Zãvorârea centralizatã de la
앫 Dacã scoateþi cheia KEYLESS GO
din autovehicul în timp ce motorul i Autovehiculul poate fi deszãvorât compartimentul pentru bagaje*
funcþioneazã, de exemplu, dacã accidental în cazul în care cheia (Break)
pasagerul din faþã iese din KEYLESS GO se aflã la o distanþã de
autovehicul cu cheia KEYLESS GO
asupra sa, veþi observa urmãtorul maxim un metru faþã de autovehicul ºi i Dacã autovehiculul a fost zãvorât
mânerul portierei este lovit cu un jet centralizat înainte de deschiderea
mesaj pe display-ul multifuncþional hayonului, acesta va fi zãvorât automat
atunci când veþi dori sã porniþi puternic de apã sau este curãþat.
autovehiculul: Key not detected imediat ce va fi închis.
(Cheia nu este detectatã) i Dacã lãsaþi cheia KEYLESS GO* în
앫 Dacã cheia KEYLESS GO se aflã în autovehicul, hayonul nu se va închide
autovehicul, acesta poate fi pornit sau zãvorî.
în orice moment. Dacã aþi lãsat
cheia KEYLESS GO în interiorul
autovehiculului, la zãvorârea
acestuia pe display-ul
multifuncþional veþi observa
urmãtorul mesaj: Key still in
vehicle (Cheia se aflã încã în
autovehicul).
Setãrile implicite (de fabricã)
1 Tasta de zãvorâre de pe mânerul
왘 Pentru deszãvorârea centralizatã: portierei
acþionaþi mânerul portierei.
왘 Pentru zãvorârea centralizatã:
Semnalizatoarele de direcþie se apãsaþi tasta 1 de pe mânerul
aprind scurt o datã. Butoanele de portierei sau de pe hayon. Toate
siguranþã de pe portiere sunt portierele trebuie sã fie închise. 1 Tasta de zãvorâre
ridicate. Sistemul de alarmã

76
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 77 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
왘 Apãsaþi tasta 1 situat deasupra 왘 Pentru închiderea capotei
niºei pentru plãcuþa de portbagajului/hayonului: apãsaþi
înmatriculare. tasta 1.
Autovehiculul este zãvorât 왘 Pentru închiderea capotei
centralizat. portbagajului ºi zãvorârea
centralizatã a autovehiculului:
Închiderea automatã a capotei apãsaþi tasta 2.
portbagajului sau a hayonului cu Capota portbagajului/hayonul sunt
ajutorul cheii KEYLESS GO* închise automat. Autovehiculul este
zãvorât centralizat.
În cazul autovehiculelor dotate cu La autovehiculele Break cu închidere
sistem KEYLESS GO*, cele douã taste telecomandatã a hayonului*, în
de pe capota portbagajului/hayon vã timpul închiderii acestuia, este emis
permit fie sã închideþi simplu capota Limuzinã
un semnal sonor de avertizare.
portbagajului/hayonul, fie sã zãvorâþi
centralizat autovehiculul. 1 Buton de închidere i Limuzinã:
2 Butonul KEYLESS GO* Dacã autovehiculul a fost zãvorât centrali-
G Pericol de rãnire zat cu capota portbagajului deschisã,
aceasta este zãvorâtã automat la
Supravegheaþi procedura de închidere a închidere.
capotei portbagajului/hayonului pentru
a evita accidentarea persoanelor din i Break
apropiere. Pentru a opri procedura de Dacã autovehiculul a fost zãvorât cen-
închidere, apãsaþi din nou tasta de
zãvorâre de pe capota portbagajului/ tralizat înainte de deschiderea hayonu-
hayon sau tasta Š de pe cheie. lui, acesta va fi zãvorât automat imediat
ce va fi închis.
i Dacã lãsaþi cheia KEYLESS GO* în
autovehicul, hayonul/capota
portbagajului nu se va închide sau
Break zãvorî.

1 Buton de închidere
2 Butonul KEYLESS GO*

77
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 78 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
Setãrile individuale Revenirea la setãrile implicite Zãvorârea automatã
Puteþi schimba funcþia cheii. Atunci 왘 Apãsaþi tastele Œ ºi ‹ Autovehiculul va fi zãvorât automat la
cînd prindeþi mânerul portierei simultan pentru aproximativ ºase pornirea de pe loc.
ºoferului, se va deszãvorî numai secunde pânã când lampa de
verificare a bateriei lumineazã Puteþi dezactiva funcþia de zãvorâre
aceastã portierã ºi capacul buºonului intermitent de douã ori. automatã prin intermediul
rezervorului de carburant. Acest lucru computerului de bord (컄 pagina 148).
poate fi util când cãlãtoriþi singur ºi nu Deschiderea portierelor din
doriþi ca portiera pasagerului din faþã ºi i Portierele sunt deszãvorâte
hayonul sã fie deszãvorâte simultan cu interior automat în caz de accident, dacã forþa
portiera ºoferului. impactului depãºeºte un nivel
왘 Pentru activare sau dezactivare:
i Puteþi deschide oricând o portierã prestabilit.
din interior, chiar dacã aceasta a fost Autovehiculul este zãvorât automat la
menþineþi apãsate simultan tastele zãvorâtã. Deschiderea din interior a
Œ ºi ‹ pentru aproximativ unei portiere din spate zãvorâte este
punerea contactului ºi punerea în miºcare a
ºase secunde pânã când lampa de roþilor. Prin urmare, este posibilsã rãmâneþi
posibilã numai dacã nu a fost activatã în afara autovehiculului zãvorât în timpul
verificare a bateriei lumineazã protecþia de siguranþã pentru copii.
intermitent de douã ori. tractãrii acestuia sau testãrii frânelor pe un
În urma reprogramãrii, cheia stand dinamometric.
KEYLESS GO funcþioneazã astfel:
Zãvorârea/deszãvorârea autove-
왘 Pentru deszãvorârea portierei
ºoferului: acþionaþi mânerul hiculului din interior
portierei ºoferului. Autovehiculul poate fi zãvorât sau
왘 Pentru deszãvorârea centralizatã: deszãvorât din interior. Aceastã funcþie
acþionaþi mânerul portierei poate fi utilã, de exemplu, în cazul în
pasagerului din faþã sau al unei care doriþi deszãvorârea portierei
portiere spate. pasagerului din faþã din interior sau
왘 Pentru zãvorârea centralizatã zãvorârea autovehiculului înainte de
(Break): apãsaþi tasta de pornirea acestuia de pe loc.
zãvorâre de pe mânerul portierei
sau de pe hayon.
왘 Pentru zãvorârea centralizatã 1 Tasta de zãvorâre
(Limuzinã): apãsaþi tasta de
zãvorâre de pe mânerul portierei. 2 Mânerul portierei
왘 Acþionaþi mânerul portierei 2.

78
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 79 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
Deschiderea din exterior
G Pericol de accident Deschiderea ºi închiderea
manualã a capotei portbagajului/ Deschiderea manualã a portbagajului
Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în hayonului este posibilã numai dacã acesta a fost
autovehicul. Aceºtia pot deschide o deszãvorât în prealabil.
portierã din interior, chiar dacã este
zãvorâtã, creând o situaþie periculoasã
atât pentru ei înºiºi, cât ºi pentru alte
G Pericol de intoxicare 왘 Pentru deszãvorârea centralizatã:
apãsaþi tasta Œ de pe cheie.
persoane. Asiguraþi-vã cã hayonul/capota sau
portbagajului sunt întotdeauna închise
când motorul este în funcþiune. În caz 왘 Pentru deszãvorârea
contrar, gazele de eºapament pot portbagajului/compartimentului
pãtrunde în habitaclu ºi pot intoxica pentru bagaje: apãsaþi tasta Š
pasagerii. de pe cheie.

G Pericol de accident
Break:
Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în
autovehicul. Aceºtia pot deschide o
portierã din interior, chiar dacã este
zãvorâtã, punându-se astfel în pericol pe
ei sau alte persoane.
1 Pentru deszãvorâre
2 Pentru zãvorâre ! Capota portbagajului se deschide,
iar hayonul se deschide ºi se ridicã au-
왘 Pentru deszãvorâre: apãsaþi tasta 1. tomat. Din acest motiv, este necesar sã Pentru deschiderea capotei portbagaju-
왘 Pentru zãvorâre: apãsaþi tasta 2. vã asiguraþi cã existã spaþiu suficient lui (Limuzinã)
pentru cursa capotei portbagajului/
hayonului.

79
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 80 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
왘 Coborâþi capota portbagajului/
hayonului ajutându-vã de niºele 1.
i Dacã autovehiculul a fost zãvorât
centralizat în prealabil, este suficient sã
închideþi din nou capota portbagajului/
hayonul. Capota portbagajului/hayonul
sunt zãvorâte automat.
왘 Dacã este necesar, zãvorâþi
autovehiculul cu ajutorul tastei
‹ de pe cheie.
sau
왘 Funcþia KEYLESS GO*: dacã este
Pentru deschiderea hayonului (Break) Închiderea capotei portbagajului din necesar, zãvorâþi autovehiculul prin
왘 Trageþi mânerul în sensul indicat de exterior intermediul butonului de siguranþã
sãgeatã. de pe portiera ºoferului.
1 Niºe i Modelele Break cu funcþie KEYLESS-
왘 Ridicaþi capota portbagajului/
hayonul. GO* pot fi zãvorâte centralizat cu ajutorul
tastei de zãvorâre de pe hayon.
Închiderea din exterior

G Pericol de rãnire
Închideþi capota portbagajului/hayonul
cu atenþie pentru a evita accidentarea
persoanelor din jur.

i Nu lãsaþi cheia în portbagaj/


compartimentul pentru bagaje. În caz Închiderea hayonului din exterior
contrar, nu veþi mai avea acces în (Break)
autovehiculul zãvorât.
1 Niºe

80
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 81 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
Deschiderea hayonului din interior Deschiderea ºi închiderea au- ! Capota portbagajului se deschide,
(autovehicule Break cu bancheta iar hayonul se deschide ºi se ridicã au-
tomatã a capotei portbagajului/ tomat. Din acest motiv, este necesar sã
din spate rabatabilã*) vã asiguraþi cã existã spaþiu suficient
hayonului
! Hayonul se deschide ºi se ridicã au- pentru cursa capotei portbagajului/
tomat. Din acest motiv, este necesar sã
vã asiguraþi cã existã spaþiu suficient
G Pericol de intoxicare
hayonului.
i Deschiderea capotei
deasupra hayonului. Asiguraþi-vã cã hayonul/capota portbagajului/hayonului este posibilã
portbagajului sunt întotdeauna închise numai în timpul staþionãrii
când motorul este în funcþiune. În caz autovehiculului.
contrar, gazele de eºapament pot
pãtrunde în habitaclu ºi pot intoxica 왘 Apãsaþi continuu tasta Š de pe
pasagerii. cheie pânã la deschiderea capotei
portbagajului/hayonului.
La modelele Break cu funcþie de
G Pericol de accident închidere telecomandatã a capotei
portbagajului*, este emis un
Break: semnal sonor de avertizare la
Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în
deschiderea hayonului.
autovehicul. Aceºtia pot deschide o 앫 apãsaþi tasta Š de pe cheie
portierã din interior, chiar dacã este 앫 prin apãsarea butonului de
zãvorâtã, punându-se astfel în pericol pe
ei sau alte persoane. închidere de pe capota
1 Mâner portbagajului/hayon
왘 Pentru deschiderea hayonului, 앫 prin apãsarea sau deplasarea
trageþi de partea superioarã a
! Capota portbagajului se deschide, iar comutatorului de acþionare
hayonul se deschide ºi se ridicã automat.
mânerului 1 ºi ridicaþi hayonul. Din acest motiv, este necesar sã vã asigu-
telecomandatã situat pe portiera
ºoferului (Limuzinã).
i Puteþi preveni deschiderea raþi cã existã spaþiu suficient pentru cursa
hayonului din exterior prin tragerea capotei portbagajului/hayonului. 앫 prin apãsarea comutatorului de
butonului de siguranþã din mâner cãtre acþionare a hayonului situat pe
stânga. Deschiderea din exterior cu ajutorul portiera ºoferului (Break)
cheii
Este posibilã deszãvorârea ºi deschiderea
simultanã a capotei portbagajului/
hayonului prin intermediul cheii.

81
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 82 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
Închiderea automatã din exterior Capota portbagajului/hayonul sunt
închise automat.
La modelele Break cu funcþie de
G Pericol de rãnire închidere telecomandatã a capotei
portbagajului*, este emis un
Supravegheaþi procesul de închidere a semnal sonor de avertizare la
capotei portbagajului/hayonului pentru închiderea hayonului.
a evita accidentarea persoanelor din
apropiere. Apãsaþi din nou butonul i Dacã autovehiculul a fost zãvorât
pentru închidere de pe capota centralizat în prealabil, capota
portbagajului/hayon sau apãsaþi tasta portbagajului/hayonul va fi zãvorât
Š de pe cheie pentru oprirea automat.
procesului de închidere. i Capota portbagajului/hayonul nu
se va închide în cazul în care cheia
i Nu lãsaþi cheia în portbagaj/ Limuzinã KEYLESS GO key* a fost lãsatã în
compartimentul pentru bagaje. În caz interiorul autovehiculului.
contrar, nu veþi mai avea acces în 1 Buton de închidere În cazul în care capota portbagajului/
autovehiculul zãvorât. hayonul atinge un obiect în timpul
În cazul autovehiculelor cu funcþie de cursei de închidere, de exemplu, bagaje
închidere telecomandatã a capotei supraetajate, procesul de închidere
portbagajului*, este posibilã închiderea este opritã ºi capota portbagajului este
acesteia din exteriorul autovehiculului. În deschisã din nou.
cazul autovehiculelor cu sistem KEYLESS i Break:
GO*, este posibilã, de asemenea, În cazul în care podeaua extensibilã au-
zãvorârea centralizatã a autovehiculului. tomatã a portbagajului* nu s-a retras
complet, hayonul nu se poate închide,
iar butonul de închidere lumineazã
scurt.

Break

1 Buton de închidere
왘 Apãsaþi butonul 1.

82
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 83 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
Deschiderea ºi închiderea din 왘 Deplasaþi comutatorul pentru
1 Comutator pentru acþionarea acþionare telecomandatã 1 pânã
interiorul autovehiculului telecomandatã
la deschiderea hayonului.
Deschiderea automatã din interior 왘 Trageþi comutatorul pentru Hayonul se deschide complet sau
Limuzinã: acþionarea telecomandatã 1 pânã pânã la unghiul de deschidere
Puteþi dezãvorâ ºi deschide simultan la deschiderea capotei setat. Lampa martor din comutator
capota portbagajului din postul de portbagajului. rãmâne aprinsã pânã la închiderea
conducere cu ajutorul comutatorului de Lampa martor din comutator se hayonului. În timpul deschiderii
acþionare telecomandatã. aprinde. Aceasta rãmâne aprinsã hayonului, este emis un semnal
Comutatorul de acþionare telecomandatã pânã la închiderea capotei
este situat pe portiera ºoferului. Aspectul
sonor de avertizare.
portbagajului.
comutatorului de acþionare i Unghiul de deschidere poate fi
telecomandatã depinde de Deschiderea automatã din interior* limitat (컄 pagina 84).
echipamentele autovehiculului. Break:
i Deschiderea capotei portbagajului Puteþi deszãvorî ºi deschide simultan Închiderea automatã din interior*
este posibilã numai în timpul staþionãrii capota portbagajului din postul de
autovehiculului. conducere cu ajutorul comutatorului de Limuzinã:
i La autovehiculele cu funcþie de închidere acþionare telecomandatã.
telecomandatã a capotei portbagajului*,
puteþi întrerupe procesul de deschidere prin
Comutatorul de acþionare telecomandatã G Pericol de rãnire
intermediul comutatorului de acþionare este situat pe portiera ºoferului.
Supravegheaþi procedura de închidere a
telecomandatã. capotei portbagajului pentru a evita
accidentarea persoanelor din apropierea
spaþiului de manevrã. Eliberaþi
comutatorul pentru acþionarea
telecomandatã a capotei portbagajului
pentru a întrerupe procedura de
închidere.

La autovehiculele cu funcþie de închidere


telecomandatã a capotei portbagajului*,
puteþi închide capota din postul de
conducere, prin intermediul
comutatorului.
1 Comutator pentru acþionarea
telecomandatã

83
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 84 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Poziþiile cheii
왘 Apãsaþi continuu comutatorul închidere a hayonului pentru
pentru acþionare telecomandatã de aproximativ 2 secunde, pânã veþi Poziþiile cheii
pe partea ºoferului pânã la auzi un semnal scurt.
închiderea capotei portbagajului. Unghiul limitat de deschidere este Cheia
Lampa martor de pe comutator se activat. Data viitoare când hayonul
stinge. este deschis automat, acesta se
opreºte în poziþia memoratã.
i În cazul în care capota
portbagajului întâmpinã rezistenþã în i Dacã nu este emis un semnal,
timpul cursei de închidere, de exemplu, menþineþi în poziþie hayonul.
din cauza bagajelor supraetajate, 왘 Pentru dezactivarea unghiului de
procedura de închidere este întreruptã deschidere limitat: apãsaþi
ºi capota portbagajului este deschisã continuu butonul de închidere a
din nou. hayonului pentru aproximativ douã
secunde, pânã vor fi emise douã
Limitarea unghiului de deschidere a semnale sonore scurte.
hayonului* (Break) Unghiul limitat de deschidere este Contactul electronic de pornire
dezactivat. 0. Pentru scoaterea cheii (blocarea
La autovehiculele Break cu funcþia de
închidere telecomandatã a capotei volanului)
portbagajului* se poate limita unghiul 1. Alimentarea cu energie a anumitor
de deschidere al hayonului pe consumatori, de exemplu, funcþia de
jumãtatea superioarã a intervalului de reglare a scaunelor
deschidere. Aceasta funcþie poate fi 2. Contact (alimentarea tuturor
utilã, de exemplu, în cazul în care nu consumatorilor) ºi poziþia de mers a
existã suficient spaþiu pentru cursa de autovehiculului
deschidere deasupra capotei
portbagajului. 3. Pentru a porni motorul
왘 Pentru activarea unghiului de i Lãmpile martor ºi de avertizare se
deschidere limitat: deschideþi aprind pe instrumentele de bord la
manual hayonul (컄 pagina 79). punerea contactului. Acestea se sting
왘 Menþineþi hayonul în poziþia doritã odatã ce motorul intrã în funcþiune.
în jumãtatea superioarã a Astfel, este indicatã funcþionalitatea
intervalului de deschidere, apoi lãmpilor martor ºi de avertizare
apãsaþi continuu butonul de aferente fiecãrui sistem de la bord.

84
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 85 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Poziþiile cheii
Dacã nu aþi apãsat încã tasta 1 de pe
Funcþia KEYLESS GO* cheia KEYLESS GO, "cheia nu este
Apãsarea butonului KEYLESS GO situat introdusã în contact" sau este în Poziþia 0.
pe maneta selectorului fãrã apãsarea 왘 Poziþia 1: apãsaþi butonul KEYLESS
pedalei de frânã corespunde rotirii cheii GO 1 o datã.
în diverse poziþii ale contactului
electronic de pornire. Acum este posibilã reglarea
Dacã apãsaþi pedala de frânã în timp ce scaunelor, de exemplu.
acþionaþi butonul KEYLESS GO, motorul i Dacã apãsaþi acum butonul
va porni imediat. KEYLESS GO 1 de douã ori, sursa de
i Pentru ca motorul sã fie pornit cu alimentare este deconectatã din nou.
ajutorul butonul KEYLESS GO de pe 왘 Poziþia 2 (contact): apãsaþi butonul
maneta selectorului de viteze, cheia cu KEYLESS GO 1 de douã ori.
funcþie KEYLESS GO trebuie sã se afle i Dacã apãsaþi acum butonul
în interiorul autovehiculului, iar toate KEYLESS GO 1 o datã, sursa de
portierele trebuie închise. alimentare este deconectatã din nou.
i Dacã în contactul electronic de i Lãmpile martor ºi de avertizare se
pornire se aflã o cheie, aceasta are aprind pe instrumentul de bord la
prioritate faþã de funcþia KEYLESS GO. punerea contactului. Acestea se sting
odatã ce motorul intrã în funcþiune.
Astfel, este indicatã funcþionalitatea
lãmpilor martor ºi de avertizare
aferente fiecãrui sistem de la bord.
i Dacã aþi pornit motorul cu ajutorul
butonului KEYLESS GO de pe maneta
selectorului de viteze, puteþi opri
motorul cu ajutorul tastei KEYLESS GO.
Puteþi opri motorul cu ajutorul cheii dacã
aceasta este introdusã în contact, iar man-
eta selectorului de viteze se aflã în poziþia
P. Cheia introdusã are în acest caz priori-
1 Butonul de comandã KEYLESS GO tate asupra cheii KEYLESS GO, iar sistemul
electric al autovehiculului va reacþiona în
funcþie de poziþia cheii în contactul elec-
tronic de pornire.

85
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 86 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Scaunele
! Înainte de reglarea scaunelor,
Scaunele G Pericol de rãnire asiguraþi-vã cã nu sunt prezente obiecte
în zona inferioarã a habitaclului sau în
Veþi putea gãsi informaþii referitoare la Pentru a evita accidentarea persoanelor spatele scaunelor. În caz contrar, este
rabatarea banchetei în urmãtoarele din jur, efectuaþi reglarea scaunului cu posibilã deteriorarea scaunelor sau a
secþiuni: atenþie. respectivelor obiecte.
앫 Funcþia de suplimentare a Respectaþi notele de avertizare de pe
capacitãþii portbagajului* la sistemul airbag. Reglarea scaunului în sens
modelul Limuzinã (컄 pagina 210) Protejaþi copiii conform recomandãrilor. longitudinal
앫 Suplimentarea capacitãþii
portbagajului la modelul Break 왘 Ridicaþi mânerul 1 ºi deplasaþi
(컄 pagina 213) Reglarea manualã ºi electricã a scaunul înainte sau înapoi.
Scaunele pot fi reglate fie manual ºi scaunelor 왘 Eliberaþi din nou mânerul 1.
electric, fie strict electric, în funcþie de Asiguraþi-vã de cuplarea audibilã a
echiparea autovehiculului. scaunului în poziþie.

G Pericol de rãnire Înclinaþia spãtarului


Scaunele pot fi reglate când cheia este 왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1
scoasã din contactul electronic de pornire ºi sau 2 în contactul electronic de
una dintre portiere este deschisã. Din acest pornire.
motiv, copiii nu trebuie lãsaþi niciodatã 왘 Deplasaþi comutatorul în faþã sau în
nesupravegheaþi în autovehicul. Aceºtiapot fi spate, în sensul indicat de sãgeata 2.
accidentaþi de scaune în timpul deplasãrii
acestora.
Înãlþimea scaunului
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1
G Pericol de accident sau 2 în contactul electronic de
pornire.
Reglaþi scaunul ºoferului numai în timpul 1 Reglarea scaunului în sens
longitudinal 왘 Deplasaþi comutatorul în sus sau în
staþionãrii autovehiculului. În caz contrar,
atenþia dumneavoastrã va fi distrasã de la 2 Înclinaþia spãtarului jos, în sensul indicat de sãgeata 3.
condiþiile de drum ºide trafic ºi este posibilsã 3 Înãlþimea scaunului
pierdeþi controlul asupra autovehiculului ca
urmare a deplasãrii scaunului. Acest lucru 4 Unghiul pernei scaunului
poate produce un accident.

86
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 87 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Scaunele
Unghiul pernei scaunului Reglarea manualã a înãlþimii tetierelor.
Reglaþi unghiul pânã se realizeazã susþinerea 왘 Pentru ridicare: trageþi tetiera în
lejerã a coapselor. poziþia doritã.
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 왘 Pentru coborâre: apãsaþi
2 în contactul electronic de pornire. dispozitivul de eliberare 1 în
왘 Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos, sensul sãgeþii ºi reglaþi tetiera în
în sensul indicat de sãgeata 4. poziþia doritã.
Înãlþimea tetierei Poziþia tetierei

G Pericol de rãnire
Capul trebuie sã se poatã sprijini pe
centrul tetierei, aproximativ la nivelul
1 Pentru reglarea pãrþilor laterale ale
ochilor. Puteþi suferi leziuni grave ale tetierelor
zonei cervicale dacã susþinerea capului 2 Pentru deplasarea tetierei înapoi ºi
de cãtre tetierã nu se realizeazã înainte
corespunzãtor în caz de accident. Nu
cãlãtoriþi niciodatã fãrã ca tetiera sã fie Puteþi regla separat pãrþile laterale 1
reglatã ºi fixatã corespunzãtor. ale tetierei luxoase.
왘 Pentru reglarea pãrþilor laterale ale
tetierelor: împingeþi sau trageþi
pãrþile laterale 1 în poziþia doritã.
Reglarea manualã a înãlþimii tetierelor. 왘 Pentru deplasarea tetierei înapoi ºi
왘 Împingeþi sau trageþi tetiera în înainte: împingeþi sau trageþi tetiera
sensul indicat de sãgeatã. în sensul indicat de sãgeata 2.
Tetiera de lux*

G Pericol de rãnire
La rabatarea pãrþilor laterale, nu
poziþionaþi mâinile între acestea ºi
1 Dispozitiv de eliberare suportul pernei. Existã pericolul
accidentãrii.

87
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 88 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Scaunele

Reglarea electricã* a scaunelor Reglarea scaunului în sens Înãlþimea tetierei


longitudinal
Comutatoarele sunt situate în panoul
de comandã de pe portierã. 왘 Deplasaþi comutatorul în faþã sau G Pericol de rãnire
în spate, în sensul indicat de
sãgeata 1. Capul trebuie sã se poatã sprijini pe
centrul tetierei, aproximativ la nivelul
i La modelul Break cu funcþia de ochilor. Puteþi suferi leziuni grave ale
memorare* ºi Limuzinã cu funcþia de zonei cervicale dacã susþinerea capului
suplimentare a capacitãþii de cãtre tetierã nu se realizeazã
portbagajului* ºi cea de memorare*:: corespunzãtor în caz de accident. Nu
cãlãtoriþi niciodatã fãrã ca tetiera sã fie
Când spãtarul banchetei este rabatat reglatã ºi fixatã corespunzãtor.
înainte, scaunul din dreapta ºoferului va
fi deplasat în faþã, dacã va fi necesar, 왘 Deplasaþi comutatorul în sus sau în
pentru a evita contactul cu spãtarul. jos, în sensul indicat de sãgeata 5.

Înclinaþia spãtarului Poziþia tetierei


1 Reglarea scaunului în sens 왘 Deplasaþi comutatorul în faþã sau
longitudinal în spate, în sensul indicat de
2 Înclinaþia spãtarului sãgeata 2.
3 Înãlþimea scaunului
4 Unghiul pernei scaunului Înãlþimea scaunului
5 Reglarea înãlþimii tetierei 왘 Deplasaþi comutatorul în sus sau în
! Înainte de reglarea scaunelor, jos, în sensul indicat de
asiguraþi-vã cã nu sunt prezente obiecte sãgeata 3.
în zona inferioarã a habitaclului sau în Unghiul pernei scaunului
spatele scaunelor. În caz contrar, este
posibilã deteriorarea scaunelor sau a Reglaþi unghiul pânã se realizeazã
respectivelor obiecte. susþinerea lejerã a coapselor.
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1
Reglarea manualã a înãlþimii tetierelor.
왘 Deplasaþi comutatorul în sus sau în
sau 2 în contactul electronic de jos, în sensul indicat de sãgeata 4.
pornire sau portiera aferentã
scaunului trebuie sã fie deschisã.

88
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 89 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Scaunele
왘 Împingeþi sau trageþi tetiera în 왘 Pentru deplasarea tetierei înapoi ºi
sensul indicat de sãgeatã. înainte: împingeþi sau trageþi tetiera Tetierele scaunelor din spate
în sensul indicat de sãgeata 2.
Tetiera de lux* G Pericol de rãnire
Scaunul cu suport lombar
Ocupanþii autovehiculului trebuie sã
G Pericol de rãnire Suportul lombar pentru scaunele din
faþã poate fi reglat pentru asigurarea
cãlãtoreascã numai pe scaune care au
tetierele montate. Pe un scaun ocupat,
La rabatarea pãrþilor laterale, nu poziþionaþi confortului optim. depliaþi tetiera în poziþie verticalã. Astfel,
mâinile între acestea ºi suportul pernei. reduceþi riscul de rãnire a pasagerilor în
Existã pericolul accidentãrii. caz de accident.

Deplierea tetierelor

1 Pârghia de reglare
왘 Deplasaþi pârghia de reglare 1
pânã la atingerea poziþiei dorite.
1 Pentru reglarea pãrþilor laterale ale
tetierelor 왘 Trageþi tetiera în sensul indicat de
2 Pentru deplasarea tetierei înapoi ºi sãgeatã, pânã se fixeazã.
înainte
Puteþi regla separat pãrþile laterale 1
ale tetierei luxoase.
왘 Pentru reglarea pãrþilor laterale ale
tetierelor: împingeþi sau trageþi
pãrþile laterale 1 în poziþia doritã.

89
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 90 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Scaunele
Plierea tetierelor din faþã (Limuzinã) Plierea tetierelor din spate (Break) Puteþi regla înãlþimea celor douã tetiere
ale scaunelor laterale.
Tasta este situatã pe consola centralã.

1 Dispozitiv de eliberare 1 Dispozitiv de eliberare


1 Tasta pentru plierea tetierelor 왘 Apãsaþi dispozitivul de
scaunelor din spate 왘 În sus: trageþi tetiera în poziþia
eliberare 1. doritã.
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 Tetiera este pliatã.
în contactul electronic de pornire. i Dacã tetiera este complet ridicatã,
Reglarea înãlþimii tetierei (Break) este necesarã apãsarea dispozitivului
왘 Apãsaþi tasta 1. de eliberare 1.
Tetierele scaunelor din spate sunt 왘 În jos: apãsaþi dispozitivul de
pliate. G Pericol de rãnire eliberare 1 ºi apãsaþi tetiera în jos
pânã la poziþia doritã.
Capul trebuie sã se poatã sprijini pe
centrul tetierei, aproximativ la nivelul Reglarea unghiului tetierei (Break)
ochilor. Puteþi suferi leziuni grave ale
zonei cervicale dacã susþinerea capului Tetierele scaunelor laterale din spate
de cãtre tetierã nu se realizeazã pot fi fixate în douã poziþii.
corespunzãtor în caz de accident. Nu
cãlãtoriþi niciodatã fãrã ca tetiera sã fie
reglatã ºi fixatã corespunzãtor.

90
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 91 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Scaunele
Limuzinã* litera “M” în pãrþile laterale ale barelor
de sprijin. Asiguraþi-vã de fixarea
Dispozitivele de eliberare se aflã pe corespunzãtoare a tetierelor.
partea din spate a spãtarelor.
Break
Dispozitivul de eliberare se aflã pe
marginea superioarã a spãtarului din
spate.

1 Dispozitiv de eliberare
왘 Apãsaþi dispozitivul de eliberare 1
ºi ajustaþi tetiera în unghiul dorit.
i Reglaþi tetiera astfel încât capul sã 1 Dispozitivele de eliberare a
fie cât mai aproape posibil de tetierã. tetierelor scaunelor din spate

Montarea ºi demontarea tetierelor 왘 Pentru demontare: deplasaþi


spãtarul banchetei înainte din faþã
scaunelor din spate (컄 pagina 210). 1 Dispozitiv de eliberare
왘 Rabataþi tetiera în faþã.
왘 Pentru demontare: trageþi tetiera în
G Pericol de rãnire 왘 Apãsaþi dispozitivul de eliberare 1 sus pânã la oprirea acesteia.
ºi trageþi tetiera din orificiile de
Ocupanþii autovehiculului trebuie sã 왘 Apãsaþi dispozitivul de eliberare 1
ghidare.
cãlãtoreascã numai pe scaune care au ºi trageþi tetiera din orificiile de
tetierele montate. Astfel, reduceþi riscul 왘 Depliaþi spãtarul pânã la fixarea ghidare.
de rãnire a pasagerilor din spate în caz acestuia.
de accident. i Trebuie sã ridicaþi ferm tetierele
왘 Pentru remontare: poziþionaþi scaunelor laterale din spate pentru a le
tetiera în ghidaje ºi fixaþi-o. putea scoate.
i Atunci când montaþi tetierele,
asiguraþi-vã cã montaþi tetiera corectã
la scaunul din centru. Este marcatã cu

91
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 92 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Scaunele
왘 Pentru remontare: introduceþi
tetiera astfel încât striaþiile de pe
barã sã fie pe partea stângã când
priviþi în sensul de deplasare a
autovehiculului.
왘 Apãsaþi tetiera pânã când auziþi un
clic la fixarea acesteia.
i Atunci când montaþi tetierele,
asiguraþi-vã cã montaþi tetiera corectã
la scaunul din centru. Aceasta este
prevãzutã cu tije de ghidare mai scurte.
Scaunul multicontur* Autovehiculele cu sistem manual ºi Autovehiculele cu sistem complet elec-
Puteþi utiliza opþiunile de reglare pentru electric de reglare a scaunelor din faþã tric de reglare a scaunelor din faþã* dis-
a obþine o poziþie optimã de ºedere. dispun de funcþia de control a scaunului pun de funcþia de control a scaunului
Panoul de comandã este situat în multicontur multicontur
partea lateralã din faþã a scaunului.
1 Pernele pentru suport lateral ale
1 Pernele pentru suport lateral ale spãtarului
spãtarului
2 Suportul pentru zona superioarã a
2 Suportul pentru zona superioarã a spatelui
spatelui
3 Suport lombar
3 Suport lombar
4 Lungimea pernei scaunului
4 Lungimea pernei scaunului
Reglarea scaunului multicontur
왘 Cheia trebuie sã se aflã în poziþia 2
în contactul electronic de pornire.
왘 Utilizaþi tasta 4 pentru reglarea
lungimii pernei scaunelor astfel
încât sã vã susþinã coapsele.
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru
reglarea conturului spãtarului în poziþia
doritã.

92
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 93 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Scaunele
왘 Apãsaþitasta 3 pentru a muta punctul Funcþie de masaj (PULSE)
de curburã maximã a spãtarului în jos
spre regiunea lombarã sau apãsaþi Funcþia de masaj ajutã la prevenirea
tasta 2 pentru a-l ridica spre zona tensionãrii muºchilor în timpul
superioarã a spatelui. cãlãtoriilor lungi.
왘 Reglaþi pernele pentru suport lateral ale 왘 Apãsaþi tasta 3.
spãtarului prin intermediul tastei 1, Lampa martor integratã în tastã se
astfel încât sã obþineþi un suport lateral aprinde. Pernele pneumatice din
optim. zona lombarã vibreazã pentru
i Dacã, dupã un timp, scaunul nu mai aproximativ cinci minute.
are conturul dorit, repetaþi procedeul
de reglare. Sistemul de ventilaþie a
scaunelor*
Scaunul ºoferului cu reglare 1 Pentru activarea funcþiei de reglare Cele trei lãmpi martor albastre integrate în
dinamicã* dinamicã a scaunului
taste indicã nivelul de ventilaþie selectat.
2 Pernele pentru suport lateral ale
Funcþia de reglare dinamicã a scaunului spãtarului Tasta este situatã pe consola centralã.
ºoferului adapteazã automat pernele
laterale ale spãtarului la stilul curent de 3 Funcþia de masaj
conducere. Aceasta controleazã 4 Suportul pentru zona superioarã a
electronic presiunea aerului din spatelui
camerele pneumatice ale pernelor 5 Suport lombar
laterale ale spãtarului. Aceastã funcþie 6 Lungimea pernei scaunului
sporeºte confortul pe parcursul
cãlãtoriei ºi plãcerea de a conduce. 왘 Pentru activare/dezactivare:
apãsaþi tasta 1.
i Caracteristicile scaunului cu
reglare dinamicã pentru ºofer pot fi Când este activatã, mesajul
setate prin intermediul computerului de "Driving dynamics seat
bord (컄 pagina 141). adjustment" (Reglare
dinamicã a scaunului 1 Sistemul de ventilaþie a scaunelor
ºoferului) va apãrea pe
display-ul multifuncþional pentru 왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2
cinci secunde. Lampa martor în contactul electronic de pornire.
integratã în tastã se aprinde/se
stinge.

93
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 94 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Scaunele
왘 Pentru activare: apãsaþi repetat i Sistemul este comutat automat de la
tasta 1 pânã la setarea nivelului nivelul 3 la nivelul 2 dupã aproximativ cinci
dorit de ventilaþie. minute.
i Când deschideþi geamurile laterale Sistemul este comutat automat de la nivelul
ºi trapa glisantã* prin intermediul cheii 2 la nivelul 1 dupã aproximativ zece minute.
(컄 pagina 117), ventilaþia scaunului Sistemul este dezactivat automat dupã
ºoferului este activatã automat la aproximativ 20 de minute dupã ce este
treapta maximã. setat la nivelul 1.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi repetat
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
tasta 1 pânã la stingerea tuturor contactul electronic de pornire.
lãmpilor martor.
왘 Pentru activare: apãsaþi repetat
i Dacã alimentarea sistemului tasta 1 pânã la setarea nivelului dorit
electric al autovehiculului nu este 1 Încãlzirea scaunelor din faþã de încãlzire.
suficientã, sistemul de ventilaþie a
scaunelor va fi dezactivat temporar. Tastele pentru încãlzirea scaunelor din 왘 Pentru dezactivare: apãsaþi repetat
spate sunt situate pe portierele spate. tasta 1 pânã la stingerea tuturor
Sistemul de încãlzire a scaunelor* lãmpilor martor.
Cele trei lãmpi martor roºii integrate în i Dacã tensiunea furnizatã de baterie
taste indicã nivelul de încãlzire selectat. este prea scãzutã, este posibilã
dezactivarea încãlzirii scaunelor. Una sau
Tastele pentru încãlzirea scaunelor din mai multe lãmpi martor vor lumina
faþã sunt situate pe consola centralã. intermitent.
Bancheta rabatabilã din comparti-
mentul pentru bagaje (Break)
i Bancheta rabatabilã din
compartimentul pentru bagaje* poate fi
folositã numai de cãtre persoane cu
înãlþimea de max. 1,40 m ºi greutatea
1 Încãlzirea scaunelor din spate de max. 50 kg.
Asiguraþi copiii conform recomandãrilor
(컄 pagina 53).

94
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 95 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Scaunele
Când intentionaþi sã folosiþi bancheta Deplierea banchetei rabatabile
rabatabilã, trebuie fixatã jaluzeaua
dublã.

G Pericol de rãnire
Când utilizaþi bancheta rabatabilã din
portbagaj, spãtarul banchetei trebuie
ridicat ºi fixat în poziþie verticalã.
Nu porniþi maºina înainte de a vã fi
asigurat cã tetierele banchetei
rabatabile sunt corect poziþionate.
Suprafaþa de sprijin a capului pe tetierã
trebuie sã se afle aproximativ la acelaºi 3 Agrafele de reþinere a centurii de
nivel cu ochii. Tetierele reduc riscul de siguranþã
accidentare a copiilor în caz de accident.
1 Clapetã de eliberare a spãtarului
Centura de siguranþã trebuie sã fie banchetei 왘 Prindeþi centura de siguranþã în
poziþionatã corect pe corp ºi fixatã agrafa de reþinere al acesteia 3.
corespunzãtor în cataramele de blocare.
2 Clapetã de deblocare a pernei
scaunului 왘 Trageþi clapeta de deblocare 2 ºi
ridicaþi perna banchetei rabatabile
왘 Asiguraþi-vã cã spãtarele banchetei în poziþia normalã.
G Pericol de rãnire sunt fixate în poziþie verticalã.
왘 Apãsaþi perna scaunului în jos, atât
i Pentru a face mai confortabil cât este posibil.
Înlocuiþi husele deteriorate numai cu scaunul rabatabil, puteþi deplasa
altele originale. Spãtarul se fixeazã corepunzãtor.
spãtarul banchetei într-o poziþie mai
Nu lãsaþi niciodatã copiii puþin înclinatã, (컄 pagina 213). 왘 Pliaþi tetierele în sus.
nesupravegheaþi în autovehicul, chiar
dacã au fost asiguraþi cu ajutorul unui 왘 Ridicaþi mânerul jaluzelei duble
sistem de retenþie. pentru bagaje.
Asiguraþi-vã cã bagajele ºi alte obiecte 왘 Trageþi maneta de eliberare 1 ºi
sunt asigurate adecvat. ridicaþi spãtarul banchetei
rabatabile.
Încãrcãtura neasiguratã corespunzãtor
poate rãni ocupanþii autovehiculului în
cazul unei frânãri sau al unei schimbãri
bruºte de direcþie sau în caz de accident.

95
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 96 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Scaunele
Demontarea ºi montarea pernei Plierea înapoi a banchetei rabatabile
banchetei
i Dacã doriþi sã ridicaþi podeaua
portbagajului, de exemplu în cazul unei
pene de cauciuc, trebuie sã demontaþi
perna banchetei.

왘 Pentru montare: ghidaþi perna 2


pe ghidaje 1, înclinând-o uºor 3.
왘 Rabataþi perna scaunului 2 în 1 Clapetã
poziþia sa normalã 4, pânã se 2 Spãtar
fixeazã.
왘 Ridicaþi perna banchetei trãgând de
clapetã 1 ºi rabataþi-o în poziþia sa
normalã pânã se fixeazã.
1 Ghidaje ºezut/banchetã
2 Perna banchetei
왘 Pentru demontare: rabataþi perna
banchetei 2 în sus degajaþi-o din
ghidaje 1.

96
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 97 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Volanul

Volanul
Volanul poate fi reglat fie manual, fie
electric, în funcþie de dotãrile
autovehiculului.

G Pericol de accident
Reglarea electricã a volanului* poate fi
realizatã când cheia este scoasã din
contact ºi portiera ºoferului este
deschisã. Din acest motiv, nu lãsaþi copiii
nesupravegheaþi în autovehicul,
deoarece aceºtia pot fi imobilizaþi de
1 Butonul de deblocare de sub tetierã 1 Dispozitiv de eliberare volan pe parcursul cursei de reglare a
왘 Apãsaþi butonul de deblocare 1 ºi 2 Spãtar acestuia.
împingeþi tetiera în jos. 왘 Apãsaþi dispozitivul de eliberare 1 Reglaþi volanul numai în timpul
staþionãrii autovehiculului ºi nu porniþi
! Pentru a preveni accidentele, ºi împingeþi complet tetierele în jos.
pânã când mecanismul de reglare a
trebuie sã introduceþi tetierele în 왘 Pliaþi spãtarul 2 banchetei volanului nu este fixat corespunzãtor.
orificiile de ghidare pânã la capãt ºi sã rabatabile pânã ce se fixeazã în
fixaþi centurile de siguranþã pe supor- În cazul conducerii autovehiculului fãrã
poziþia sa originalã. ca mecanismul de reglare a volanului sã
turile lor. fie blocat în poziþie, puteþi fi luat prin
surprindere de deplasarea neaºteptatã a
acestuia. Manevrabilitatea direcþiei
autovehiculului nu este totuºi afectatã.

i La reglarea volanului, asiguraþi-vã


cã:

97
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 98 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Volanul
앫 puteþi manevra volanul cu braþele 왘 Împingeþi mânerul 1 complet în 앫 Memorarea
uºor îndoite interior pânã se fixeazã. setãrilor (컄 pagina 102)
앫 vã puteþi miºca liber picioarele Volanul este fixat în poziþia reglatã.
Sistemul de încãlzire a volanului*
앫 puteþi vedea clar toate
indicatoarele de pe bord Reglarea electricã a volanului* Sistemul de încãlzire a volanului
încãlzeºte porþiunile capitonate ale
Reglarea manualã a volanului volanului.

1 Reglarea coloanei de direcþie în


sens longitudinal
1 Mâner de eliberare 2 Înãlþimea coloanei de direcþie 1 Pentru a activa sistemul de încãlzire
a volanului.
2 Înãlþimea coloanei de direcþie 왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 2 Pentru a dezactiva sistemul de
3 Reglarea coloanei de direcþie pe sau 2 în contact sau portiera încãlzire a volanului
adâncime ºoferului trebuie sã fie deschisã.
3 Lampã martor
왘 Trageþi mânerul 1 complet în 왘 Deplasaþi maneta în sensul indicat
de sãgeþile 1 sau 2 pânã la 왘 Pentru activare sau dezactivare:
afarã. cheia trebuie sã se afle în poziþia 2
aducerea volanului în poziþia doritã.
Mecanismul de reglare a coloanei în contactul electronic de pornire.
de direcþie este eliberat. Puteþi gãsi informaþii suplimentare în
secþiunea: 왘 Deplasaþi maneta în sensul indicat
왘 Reglaþi volanul în poziþia doritã. de sãgeþile 1 sau 2.
앫 Funcþia de facilitare a accesului/
pãrãsirii autovehiculului Lampa martor 3 se aprinde sau se
(컄 pagina 99) stinge.

98
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 99 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Oglinzile
i Sistemul de încãlzire a volanului nu
se dezactiveazã automat. G Pericol de rãnire Oglinzile

Funcþia de facilitare a accesului/ Asiguraþi-vã cã activarea funcþiei de Înainte de a porni la drum, reglaþi
facilitare a accesului/pãrãsirii oglinzile astfel încât sã aveþi vizibilitate
pãrãsirii autovehiculului* autovehiculului nu va cauza accidentarea adecvatã asupra condiþiilor de drum ºi
Funcþia de facilitare a accesului/ unor persoane. trafic.
pãrãsirii autovehiculului înlesneºte Dacã existã un asemenea pericol, opriþi
intrarea ºi ieºirea din autovehicul. procedura de reglare. Pentru Oglinda retrovizoare interioarã
Volanul de deplaseazã în sus dacã: întreruperea procedurii: 왘 Reglaþi manual oglinda retrovizoare
앫 scoateþi cheia din contact. 앫 apãsaþi comutatorul de reglare a interioarã.
coloanei de direcþie
앫 deschideþi portiera ºoferului când Oglinda retrovizoare cu reglare
앫 apãsaþi una dintre tastele de apelare
cheia se aflã în contact sau în a locaþiilor de memorare manualã anti-orbire
poziþia 1
Deplasarea coloanei de direcþie se va
Volanul se deplaseazã automat în întrerupe imediat.
poziþia stabilitã anterior la introducerea
cheii în contactul electronic de pornire Nu lãsaþi niciodatã copiii
nesupravegheaþi în autovehicul. Aceºtia
când este închisã portiera ºoferului. pot deschide portiera ºoferului, activând
i Volanul se deplaseazã în sus numai astfel funcþia de facilitare a accesului ºi
dacã nu se aflã deja la capãtul superior accidentându-se.
al cursei de reglare.
Ultima poziþie a volanului va fi
memoratã la luarea contactului sau la
stocarea unei locaþii în memorie
(컄 pagina 102).
Puteþi activa ºi dezactiva funcþia de
facilitare a accesului/pãrãsirii
autovehiculului prin intermediul 1 Pârghie de reglare anti-orbire
computerului de bord (컄 pagina 149). 왘 Mod anti-orbire: deplasaþi pârghia
anti-orbire 1 în faþã sau în spate.

99
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 100 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Oglinzile
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 Plierea ºi deplierea electricã a
Oglinzile exterioare sau 2 în contactul electronic de oglinzilor exterioare*
pornire.
G Pericol de accident 왘 Apãsaþi tasta 1 pentru reglarea Tasta este situatã pe panoul de
oglinzii exterioare dreapta sau comandã al portierei.
Oglinzile exterioare reduc dimensiunile
imaginii reflectate. În realitate, obiectele tasta 2 pentru reglarea oglinzii
sunt mai aproape decât par. Este exterioare stânga.
posibilã aprecierea eronatã a distanþei 왘 Apãsaþi tasta de reglare 3 în sus,
faþã de autovehiculele din spate ºi în jos, la stânga sau la dreapta pânã
producerea unui accident, de exemplu, la reglarea oglinzii exterioare în
în cazul schimbãrii benzii de trafic. Din
acest motiv, este necesar sã vã asiguraþi poziþia corespunzãtoare.
asupra distanþei faþã de autovehiculul i Oglinzile exterioare convexe
din spate privind peste umãr. asigurã lãrgirea câmpului vizual.
Oglinzile exterioare sunt încãlzite
Reglarea oglinzilor exterioare automat dacã temperatura exterioarã
Tastele sunt situate în panoul de este scãzutã.
comandã de pe portierã.
1 Pentru plierea ºi deplierea oglinzilor
exterioare
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1
sau 2 în contactul electronic de
pornire.
왘 Apãsaþi scurt tasta 1.
Ambele oglinzi exterioare sunt
pliate sau depliate.
i Dacã viteza depãºeºte 47 km/h,
nu mai puteþi plia oglinzile exterioare.
1 Oglinda retrovizoare exterioarã dreapta Asiguraþi-vã cã oglinzile exterioare sunt
2 Oglinda retrovizoare exterioarã stânga întotdeauna depliate complet în timpul
3 Tasta de reglare deplasãrii autovehiculului; în caz
contrar, acestea pot vibra.

100
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 101 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Oglinzile
Plierea/deplierea automatã a Electrolitul poate fi spãlat cu apã numai
oglinzilor exterioare* G Pericol de accident dacã nu a ajuns sã se usuce.
Când funcþia “Fold in exterior mirrors Dacã fasciculul incident provenind de la
Asistenþã la parcare*
when locking” (Pliere oglinzi exterioare faruri nu atinge senzorul integrat în
la zãvorârea autovehiculului) este oglinda retrovizoare, de exemplu*, dacã Pentru facilitarea parcãrii
activatã prin intermediul computerului jaluzeaua lunetei este coborât, funcþia autovehiculului, oglinda exterioarã de
de reglare automatã anti-orbire nu va fi pe partea pasagerului din faþã se
de bord (컄 pagina 150): operaþionalã.
앫 oglinzile exterioare sunt pliate deplaseazã în poziþia pentru, parcare la
automat atunci când portierele sunt Lumina incidentã vã poate orbi cuplarea treptei de mers înapoi.
temporar. Acest fapt poate diminua
zãvorâte din exterior vizibilitatea asupra traficului ºi, în
앫 oglinzile exterioare sunt depliate consecinþã, poate fi cauza unui accident.
automat la deszãvorârea În acest caz, activaþi manual modul anti-
autovehicului ºi la deschiderea orbire pentru oglinda retrovizoare.
portierei ºoferului sau a pasagerului
din faþã
i Dacã aþi activat funcþia ºi
comandaþi plierea oglinzilor exterioare
G Pericol de rãnire
prin intermediul tastei 1, oglinzile nu Dacã sticla unei oglinzi retrovizoare cu
vor fi depliate automat. În acest caz, reglare automatã anti-orbire se sparge,
oglinzile exterioare pot fi depliate este posibilã scurgerea de electrolit.
numai prin intermediul tastei 1. Electrolitul este puternic iritant ºi nu
trebuie sã intre în contact cu pielea, ochii
Oglinzile cu reglare automatã sau cãile respiratorii.
1 Oglinda exterioarã pe partea
antiorbire* Dacã electrolitul intrã în contact cu ochii ºoferului
sau pielea, clãtiþi imediat cu multã apã
Funcþia anti-orbire a oglinzii retrovizoare ºi curatã. Consultaþi un medic dacã este 2 Oglinda exterioarã pe partea
a oglinzii exterioare de pe partea ºoferului necesar. pasagerului din faþã
se activeazã când contactul este pus, iar
fasciculul incident al unor faruri cade pe 왘 Asiguraþi-vã cã poziþia de parcare a
senzorul integrat în oglinda retrovizoare ! Dacã electrolitul intrã în contact cu oglinzii exterioare de pe partea
interioarã. vopseaua autovehiculului, clãtiþi pasagerului din faþã a fost
imediat porþiunea afectatã cu multã apã memoratã prin intermediul funcþiei
Oglinzile nu intrã în modul anti-orbire dacã de memorare (컄 pagina 102).
este cuplatã treapta de mers înapoi, iar curatã; în caz contrar, vopseaua va fi
iluminarea habitaclului este activatã. deterioratã.

101
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 102 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Funcþii de memorare*
왘 Asiguraþi-vã cã cheia se aflã în
poziþia 2 în contactul electronic de Funcþii de memorare*
pornire.
Memorarea setãrilor
왘 Tasta 2 pentru oglinda exterioarã
de pe partea pasagerului din faþã Puteþi realiza memorarea a pânã la trei
trebuie sã fie apãsat. setãri diferite prin intermediul tastei de
memorare.
왘 Selectaþi treapta de mers înapoi.
Urmãtoarele setãri sunt memorate
Oglinda exterioarã de pe partea drept o singurã setare:
pasagerului din faþã se deplaseazã
în poziþia pentru parcare memoratã. 앫 poziþia scaunului, a spãtarului ºi a
tetierei. La autovehiculele cu
Oglinda exterioarã de pe partea reglare dinamicã pentru ºofer*,
pasagerului din faþã se deplaseazã activarea/dezactivarea acestei
înapoi în poziþia iniþialã: funcþii* poate fi ºi ea memoratã M Tastã de memorare
앫 la depãºirea vitezei de 10 km/h aici; 1, 2, Taste de apelare a locaþiilor de
앫 la aproximativ 10 secunde dupã 앫 partea ºoferului: poziþia volanului; 3 memorie
decuplarea treptei de mers înapoi 앫 partea ºoferului: poziþia oglinzii 왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2
앫 dacã este apãsatã tasta 1 de exterioare; în contactul electronic de pornire.
reglare a oglinzii exterioare de pe 앫 partea pasagerului faþã: poziþia 왘 Reglaþi poziþia scaunului
partea ºoferului oglinzii exterioare. (컄 pagina 86).
왘 Pe partea ºoferului, reglaþi de
G Pericol de accident asemenea volanul (컄 pagina 97) ºi
oglinzile retrovizoare
Activaþi funcþia de memorare pentru (컄 pagina 99).
partea ºoferului numai în timpul
staþionãrii autovehiculului. În caz 왘 Apãsaþi tasta de memorare M.
contrar, este posibilã distragerea 왘 Apãsaþi una dintre tastele de
atenþiei ca urmare a deplasãrii apelare a locaþiilor de memorie 1, 2
neaºteptate a volanului sau scaunului.
sau 3 în decurs de trei secunde
dupã acþionarea tastei de
Tasta de memorare ºi tastele de memorare.
apelare a locaþiilor de memorie sunt Setãrile sunt memorate în locaþia
situate pe panoul de comandã integrat de memorie selectatã.
în portierã.

102
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 103 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Funcþii de memorare*
vizibilitate asupra roþii spate de pe 왘 Autovehiculul trebuie sã staþioneze
Apelarea unei setãri memorate partea respectivã la selectarea treptei ºi cheia trebuie sã se afle în poziþia
de mers înapoi. 2 în contactul electronic de pornire.
G Pericol de accident Tasta de memorare poate fi utilizatã 왘 Apãsaþi tasta 2.
Activaþi funcþia de memorare pentru
pentru memorarea unei singure poziþii Se selecteazã oglinda exetrioarã de
partea ºoferului numai în timpul de parcare pentru oglinda exterioarã de pe partea pasagerului din faþã.
staþionãrii autovehiculului. În caz pe partea pasagerului.
왘 Utilizaþi tasta 3 pentru reglarea
contrar, este posibilã distragerea Puteþi gãsi informaþii privind utilizarea
atenþiei dumneavoastrã ca urmare a oglinzii exterioare într-o poziþie care
funcþiei de setare a poziþiei de parcare vã permite sã vedeþi roata din spate
deplasãrii neaºteptate a volanului sau pentru oglinzile exterioare în secþiunea
scaunului. ºi bordura.
“Parking aid” (Asistenþã la parcare)
(컄 pagina 101). 왘 Apãsaþi tasta de memorare M 4.
왘 Apãsaþi continuu tasta asociatã Tastele sunt situate în panoul de 왘 Apãsaþi una dintre sãgeþile de pe
locaþiei de memorie adecvate 1, 2 comandã de pe portierã. tasta de reglare 3 în interval de
sau 3, pânã când scaunul, volanul ºi trei secunde.
oglinzile retrovizoare s-au deplasat Poziþia de parcare a oglinzii este
în poziþiile memorate. memoratã dacã oglinda exterioarã
i Procedura de setare este nu se deplaseazã.
întreruptã imediat dupã ce eliberaþi i Dacã oglinda se deplaseazã,
tasta asociatã locaþiei de memorie. repetaþi procedura. Puteþi regla din nou
oglinda exterioarã dupã memorarea
Memorarea unei poziþii pentru setãrii.
parcare
Pentru a vã facilita parcarea
autovehiculului, puteþi memora poziþia
oglinzii retrovizoare exterioare de pe
partea pasagerului, care vã oferã
1 Oglinda exterioarã pe partea
ºoferului
2 Oglinda exterioarã pe partea
pasagerului din faþã
3 Tasta de reglare
4 Tasta de memorare M

103
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 104 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Centurile de siguranþã

Centurile de siguranþã 앫 Nu treceþi centura de siguranþã 앫 Copiii cu înãlþimea sub 1,50 m sau
peste obiecte fragile sau ascuþite, cu vârsta sub 12 ani nu pot purta
mai ales dacã acestea sunt corect centura de siguranþã. Din
Purtarea centurilor de siguranþã amplasate pe faþa interioarã sau acest motiv, este necesarã
exterioarã a hainelor, de exemplu, protejarea acestora prin intermediul
G Pericol de rãnire ochelari, instrumente de scris, chei
etc. Centura poate fi deterioratã, iar
unor sisteme de retenþie adecvate,
amplasate pe scaune
O centurã de siguranþã purtatã în cazul unui accident se poate rupe corespunzãtoare . Puteþi gãsi mai
ºi dumneavoastrã sau ceilalþi multe informaþii în capitolul
necorespunzãtor sau fixatã incorect în
catarama de blocare nu îºi poate pasageri puteþi suferi leziuni. "Prezenþa copiilor la bord” din
îndeplini funcþia de protecþie pentru care 앫 Centura de siguranþã trebuie purtatã secþiunea "Siguranþã" a manualului
de utilizare. Pentru montarea
a fost proiectatã. În anumite numai de o singurã persoanã la un
circumstanþe, acest fapt poate moment dat. În niciun caz nu sistemului de retenþie pentru copii,
determina accidentarea gravã sau fatalã. cãlãtoriþi cu copii în braþe, deoarece urmaþi instrucþiunile de instalare
furnizate de fabricant .
Asiguraþi-vã cã toþi pasagerii, în special copilul nu mai poate fi reþinut în caz
de accident, frânare sau schimbare 앫 Nu fixaþi niciodatã obiecte prin
femeile însãrcinate, poartã întotdeauna
corect centurile de siguranþã. bruscã de direcþie, aceastã situaþie intermediul centurii de siguranþã
putând determina accidentarea dacã aceasta este utilizatã de unul
앫 Centura de siguranþã trebuie sã fie gravã sau fatalã a copilului ºi a altor dintre pasagerii autovehiculului.
uºor tensionatã pe corp ºi nu trebuie pasageri ai autovehiculului.
sã fie rãsucitã. De aceea, vã 앫 Persoanele cu înãlþimea sub 1,50 m
recomandãm sã evitaþi purtarea de
haine voluminoase (de exemplu
nu pot purta corect centura de
siguranþã. Din acest motiv, protecþia G Pericol de rãnire
haine de iarnã). Porþiunea de umãr a persoanelor cu înãlþimea sub
centurii de siguranþã trebuie trecutã Centura de siguranþã oferã protecþia
1,50 m trebuie asiguratã prin
peste mijlocul umãrului, în nici un intermediul unor sisteme de retenþie
necesarã numai dacã spãtarul scaunului
caz peste gât sau peste braþ ºi adecvate.
stã drept ºi dacã ocupantul scaunului stã
trebuie trasã strâns peste corp. drept. Evitaþi poziþiile de ºedere care nu
Porþiunea pentru bazin a centurii permit purtarea corectã a centurii de
trebuie sã treacã peste ºolduri cât siguranþã. Puteþi gãsi mai multe
mai jos posibil, peste articulaþiile informaþii în secþiunea "Scaun" din index.
ºoldurilor, nu peste abdomen. Dacã Poziþionaþi spãtarul scaunului cât mai
este necesar, strângeþi centura de aproape de verticalã. Nu conduceþi
siguranþã prin tragere uºoarã în jos niciodatã cu spãtarul scaunului înclinat
ºi restrângerea acesteia în sensul excesiv. În caz contrar, este posibilã
retractorului. accidentarea gravã sau fatalã în caz de
accident sau de frânare bruscã.

104
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 105 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Centurile de siguranþã
왘 Dacã este necesar, reglaþi înãlþimea Nu modificaþi niciodatã personal
centurii (컄 pagina 106). centurile de siguranþã. E posibil ca
왘 Dacã este necesar, trageþi în sus acestea sã nu mai funcþioneze
corespunzãtor.
porþiunea pentru umãr a centurii
pentru a o strânge peste corp. Asiguraþi întotdeauna înlocuirea
centurilor de siguranþã deteriorate sau
왘 Pentru eliberarea centurii de care au fost solicitate intens într-un
siguranþã, apãsaþi butonul de accident la un atelier de specialitate
eliberare 4 ºi ghidaþi limba autorizat care deþine echipamentul ºi
centurii 2 cãtre retractorul cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii
corespunzãtor 1. lucrãrilor. În acest scop, Mercedes-Benz
recomandã apelarea la un Centru de
Service Mercedes-Benz. Este prioritarã
G Pericol de rãnire încredinþarea lucrãrilor ce implicã
siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui
Puteþi suferi leziuni în caz de accident atelier de specialitate autorizat.
dacã utilizaþi centuri de siguranþã care:
앫 sunt deteriorate
앫 au fost solicitate intens într-un
Funcþia de avertizare pentru cen-
accident turile de siguranþã ale ºoferului ºi
앫 au fost modificate
pasagerului din faþã
Lampa de avertizare pentru centura de
În aceste cazuri, centurile de siguranþã siguranþã < aflatã pe instrumentele de
nu vor funcþiona corect ºi nu îºi vor bord vã reaminteºte sã vã asiguraþi cã toþi
1 Retractorul centurii de siguraþã îndeplini funcþia de protecþie. pasagerii autovehiculului poartã centurile de
Nu treceþi centura de siguranþã peste siguranþã. Lampa de avertizare pentru
2 Limba centurii de siguranþã centura de siguranþã < poate lumina
margini ascuþite. Este posibilã ruperea
3 Catarama de blocare centurii în caz de accident. continuu sau intermitent. Este posibil de
4 Butonul de eliberare asemenea sã fie emisã o avertizare sonorã.
Asiguraþi-vã cã centura de siguranþã nu
este prinsã în portierã sau în mecanismul Lampa de avertizare pentru centura de
왘 Trageþi centura de siguranþã din siguranþã < se stinge ºi semnalul sonor
de reglare a poziþiei scaunului. Este
retractor 1, fãrã a smuci. posibilã deteriorarea centurii de înceteazã dupã ce ºoferul ºi pasagerul din
faþã îºi fixeazã centurile de siguranþã.
왘 Treceþi centura de siguranþã peste siguranþã.
umãr. Numai pentru anumite þãri: Indiferent dacã
Verificaþi regulat dacã centurile de ºoferul sau pasagerul din faþã ºi-au fixat
왘 Introduceþi limba centurii de siguranþã nu sunt deteriorate. centurile de siguranþã, lampa de avertizare
siguranþã 2 în cataramã 3. pentru centura de siguranþã < se aprinde
timp de ºase secunde dupã pornirea

105
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 106 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Luminile
motorului. Lampa de avertizare pentru
centurile de siguranþã < se stinge dacã Luminile
ºoferul ºi pasagerul ºi-au fixat centura de
siguranþã. Comutatorul de lumini
i Pentru mai multe informaþii privind
lampa de avertizare pentru centurile de
siguranþã < (컄 pagina 302).
Reglarea înãlþimii centurilor de
siguranþã
Puteþi regla înãlþimea centurilor de
siguranþã pentru urmãtoarele scaune:
앫 scaunul ºoferului
1 Buton de eliberare
앫 scaunul pasagerului faþã
앫 scaunele laterale din spate 왘 Pentru ridicare: deplasaþi în sus
ghidajul centurii.
Reglaþi înãlþimea centurii astfel încât
aceasta sã treacã peste mijlocul Ghidajul centurii se fixeazã în 1 ‚ Lampa de poziþie de pe partea stângã
umãrului. diverse poziþii. 2 ˆ Lampa de poziþie dreapta spate
왘 Pentru coborâre: apãsaþi continuu 3 M Lumini stinse/modul de funcþionare
butonul de eliberare 1. permanentã a farurilor
4 U Modul de aprindere automatã a
왘 Reglaþi ghidajul centurii la înãlþimea farurilor/modul de funcþionare
corespunzãtoare staturii. permanentã a farurilor
왘 Eliberaþi butonul 1 ºi verificaþi 5 C Luminile de poziþie, iluminarea
dacã ghidajul centurii s-a fixat plãcuþei de înmatriculare ºi a
corect. instrumentelor de bord
6 B Faza scurtã sau faza lungã a farurilor
Vã rugãm sã respectaþi instrucþiunile 7 ¥ Proiectoarele de ceaþã
referitoare la purtarea corectã 8 † Lampa de ceaþã spate
centurilor de siguranþã (컄 pagina 104).
i Dacã scoateþi cheia din contact ºi
deschideþi portiera ºoferului în timpce luminile de
poziþie sau a farurilor pentru fazã scurtã sunt
aprinse, este emis un semnal acustic de
avertizare.

106
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 107 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Luminile
Faza scurtã a farurilor i Dacã rotiþi comutatorul de lumini în 왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul
altã poziþie decât M sau U se vor de lumini în poziþia U.
왘 Cheia trebuie sã fie în poziþia 2 în aprinde luminile aferente. Luminile de poziþie se aprind/sting
contact ºi motorul trebuie sã fie în automat când cheia este adusã în
funcþiune. Modul de apridere automatã poziþia 1 în contact.
왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul a farurilor Faza scurtã a farurilor, luminile de
de lumini în poziþia B. poziþie ºi lampa plãcuþei de
Luminile de poziþie, faza scurtã a farurilor ºi
Faza scurtã a farurilor, luminile de lampa plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse înmatriculare sunt aprinse automat
poziþie ºi lampa plãcuþei de automat, în funcþie de intensitatea luminii cât timp motorul este în funcþiune.
înmatriculare sunt aprinse. ambientale.
În cazul în care faza scurtã a
În cazul în care faza scurtã a farurilor este activatã, lampa verde
farurilor este activatã, lampa G Pericol de accident martor pentru fazã scurtã se
martor verde pentru fazã scurtã se aprinde pe instrumentele de bord.
aprinde pe instrumentul de bord. Când comutatorul de lumini este setat în
poziþia U, farurile se pot stinge Proiectoarele de ceaþã/lampa de
Modul de funcþionare permanentã a temporar datoritã expunerii la luminã, sau
luminile pot sã nu se aprindã automat în ceaþã spate
farurilor condiþii de ceaþã. Aºadar, în condiþii de
întuneric sau de ceaþã, trebuie sã rotiþi
왘 Asiguraþi-vã cã modul de
funcþionare permanentã a farurilor
comutatorul de lumini în poziþia B. În
caz contrar, este posibilã apariþia unor
G Pericol de accident
a fost setat prin intermediul situaþii periculoase pentru dumneavoastrã Dacã prevedeþi condiþii de ceaþã, rotiþi
computerului de bord sau pentru alte persoane. comutatorul pentru lumini în poziþia
(컄 pagina 145)15. Modul de aprindere automatã a farurilor B înainte de a porni în cãlãtorie. În
este oferit numai ca facilitate. Sunteþi pe caz contrar, este posibil ca autovehiculul
왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul sã nu fie vizibil în timp util, situaþie
de lumini în poziþia M sau U. deplin responsabil de iluminarea
autovehiculului în orice moment. periculoasã atât pentru dumneavoastrã,
Faza scurtã a farurilor, luminile de cât ºi pentru alte persoane.
poziþie ºi lampa plãcuþei de
înmatriculare sunt aprinse atâta timp
cât timp motorul este în funcþiune. G Pericol de accident
În condiþii de întuneric sau ceaþã, rotiþi
15 Acest lucru nu se aplicã în þãrile unde imediat comutatorul din poziþia U în
utilizarea modului de funcþionare poziþia B. În caz contrar, dacã farurile
permanentã a farurilor este impusã prin se sting temporar, puteþi provoca un
lege accident.

107
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 108 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Luminile
Claxonul optic/flash
G Pericol de accident Comutator combinat (semnaliza-
toarele de direcþie, faza lungã ºi 왘 Deplasaþi scurt comutatorul
În condiþii de întuneric sau ceaþã, rotiþi claxonul optic/flash) combinat în sensul indicat de
repede comutatorul din poziþia U în sãgeata 2.
poziþia B. În caz contrar, dacã farurile
se sting temporar, puteþi provoca un Semnalizatoarele de direcþie
accident.

왘 Rotiþi comutatorul de lumini în


poziþia B.
i Când comutatorul de lumini se aflã
în poziþia U, nu este posibilã
aprinderea proiectoarelor de ceaþã sau
a lãmpii de ceaþã spate.
왘 Aprinderea proiectoarelor de ceaþã:
trageþi în afarã comutatorul de lumini
pânã la primul punct de oprire.
Lampa martor de culoare verde 1 Faza lungã a farurilor
‡ situatã lângã comutatorul de 2 Claxon optic / flash
lumini se aprinde. 1 Pentru semnalizarea unui viraj la
dreapta
왘 Aprinderea lãmpii de ceaþã spate: Faza lungã a farurilor
trageþi în afarã comutatorul de 2 Pentru semnalizarea unui viraj la
stânga
lumini pânã la al doilea punct de 왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul
oprire. de lumini în poziþia B sau U 왘 Pentru activare: apãsaþi comutatorul
Lampa martor de culoare galbenã (컄 pagina 106). combinat în sensul indicat de sãgeata
† situatã lângã comutatorul de
1 sau 2 pânã la activare.
왘 Apãsaþi comutatorul combinat în Lampa martor aferentã lumineazã
lumini se aprinde. sensul indicat de sãgeata 1 pânã intermitent pe instrumentele de bord.
i Când comutatorul de lumini se aflã la activare.
în poziþia C, este posibilã de Comutatorul combinat revine
asemenea aprinderea proiectoarelor Faza lungã a farurilor se aprinde. automat în poziþia iniþialã dupã
sau a lãmpii de ceaþã spate. Lampa martor A pentru faza efectuarea unor modificãri majore
lungã se aprinde pe instrumentele de direcþie.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi
comutatorul de lumini pânã la
de bord. i Dacã doriþi sã semnalizaþi o
capãtul cursei. modificare minorã de direcþie, apãsaþi
comutatorul combinat în sensul dorit.

108
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 109 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Luminile
Semnalizatoarele de direcþie Dacã semnalizatoarele de avarie au fost
corespunzãtoare se aprind scurt de trei aprinse automat, le puteþi stinge numai Poziþie Încãrcãturã
ori. apãsând de douã ori tasta de acþionare. 0 Scaunele din faþã sunt
ocupate
Semnalizatoarele de avarie Reglarea fasciculului farurilor
Semnalizatoarele de avarie 1 Scaunele din faþã ºi din
Comutatorul pentru reglarea farurilor spate sunt ocupate
funcþioneazã ºi în cazul în care permite reglarea fasciculelor farurilor în
contactul de aprindere este luat. funcþie de gradul de încãrcare a 2 Scaunele din faþã ºi din
Acestea se aprind automat la autovehiculului. spate sunt ocupate,
declanºarea unui aibag. i Autovehiculele cu faruri bi-xenon* portbagajul este
nu sunt prevãzute cu o rozetã de reglare încãrcat
a farurilor. Fasciculele farurilor sunt
reglate automat. 3 Scaunul ºoferului sau
Farurile pot fi reglate numai când ambele scaune din faþã
motorul este în funcþiune. sunt ocupate,
portbagajul este
încãrcat

1 Tasta de acþionare a
semnalizatoarelor de avarie
왘 Pentru activare ºi dezactivare:
apãsaþi tasta de acþionare a
semnalizatoarelor de avarie 1. Limuzinã
i La semnalizarea unui viraj, se vor 1 Rozeta de reglare a fasciculelor
aprinde numai semnalizatoarele de farurilor Break
direcþie de pe partea corespunzãtoare
direcþiei de virare în cazul în care sunt 1 Rozeta de reglare a fasciculelor
activate ºi semnalizatoarele de avarie. farurilor

109
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 110 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Luminile

Poziþie Încãrcãturã Sistemul de spãlare a farurilor* Funcþia de iluminare suplimentarã


în viraje* (autovehicule cu faruri
-1 Scaunele din faþã bi-xenon*)
ºi din spate sunt
ocupate Proiectoarele speciale de ceaþã au rolul de
proiectoare cu funcþie de iluminare
sau suplimentarã în viraje. Dacã efectuaþi un
Scaunele din faþã viraj strâns, acestea ilumineazã zona
ºi din spate sunt corespunzãtoare direcþiei de virare.
ocupate, Funcþia de iluminare suplimentarã în viraje
compartimentul este dezactivatã la viteze ce depãºesc
pentru bagaje 40 km/h ºi când proiectoarele de ceaþã
este încãrcat sunt aprinse.
0 Scaunele din faþã i În cazul autovehiculelor dotate cu
sunt ocupate senzor optic*, funcþia de iluminare
1 Pentru spãlarea farurilor suplimentarã în viraje este activã numai
1 Scaunul ºoferului când este întuneric.
este ocupat, 왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 왘 Asiguraþi-vã cã motorul este în
compartimentul în contactul electronic de pornire. funcþiune.
pentru bagaje 왘 Apãsaþi scurt tasta 1. 왘 Asiguraþi-vã cã faza scurtã a farurilor
este încãrcat
Farurile sunt spãlate cu ajutorul este activatã (컄 pagina 107).
왘 Rotiþi rozeta de reglare a farurilor în unui jet de apã sub presiune.
poziþia care corespunde încãrcãturii i Farurile sunt spãlate automat dacã Activarea funcþiei de iluminare
curente a autovehiculului. aþi aprins luminile ºi aþi utilizat suplimentarã în viraje
ºtergãtoarele de parbriz cu lichid de
왘 Aprindeþi semnalizatoarele de direcþie
spãlare de cincisprezece ori.
prin intermediul comutatorului
Când contactul este luat, funcþia de combinat (컄 pagina 108).
spãlare automatã a farurilor este re- Se va aprinde proiectorul pentru
setatã ºi contorul este adus la 0. iluminarea suplimentarã înviraje situat
pe aceeaºi parte cu semnalizatorul de
direcþie activat.
sau
왘 Rotiþi volanul în direcþia
corespunzãtoare.
110
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 111 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Luminile
Proiectorul cu funcþie de iluminare
Sistemul inteligent de iluminare*- i Funcþia de iluminare suplimentarã
suplimentarã în viraje se aprinde pe în viraje este activatã numai când este
partea dinspre interiorul virajului. "Intelligent Light System" (autovehi- întuneric.
Dacã aþi aprins semnalizatoarele pentru a cule cu faruri bi-xenon*) 왘 Asiguraþi-vã cã motorul este în
indica schimbarea direcþiei, dar apoi rotiþi Sistemul inteligent de iluminare adapteazã funcþiune.
volanul în sens opus, este aprins proiectorul lumina provenitã de la farurile din faþã la 왘 Asiguraþi-vã cã faza scurtã a
pentru iluminare suplimentarã în viraje condiþiile curente de mers, astfel încât farurilor este activatã
corespunzãtor direcþiei semnalizate. drumul este mai bine iluminat. (컄 pagina 106).
Proiectoarele pentru iluminarea i Sistemul inteligent de iluminare este Activarea funcþiei de iluminare su-
suplimentarã în viraje se aprind simultan, activ numai când este întuneric.
pentru scurt timp, pe ambele pãrþi ale Sistemul inteligent de iluminare include: plimentarã în viraje
autovehiculului, dacã rotiþi volanul într-o 왘 Aprindeþi semnalizatoarele de direcþie
앫 funcþia de iluminare activã
direcþie ºi, la scurt timp, în sens opus. prin intermediul comutatorului
앫 funcþia de iluminare suplimentarã în viraje
i Dacã selectaþi treapta de mers înapoi, 앫 modul de autostradã combinat (컄 pagina 108).
seaprinde proiectorulcufuncþiede iluminare 앫 proiectoarele de ceaþã cu domeniu Se va aprinde proiectorul pentru
suplimentarã în viraje de pe partea extins iluminarea suplimentarã în viraje situat
corespunzãtoare exteriorului virajului. pe aceeaºi parte cu semnalizatorul de
Funcþia de iluminare activã direcþie aprins.
Dezactivarea funcþiei de iluminare În cazul funcþiei de iluminare activã, farurile sau
suplimentarã în viraje pentru fazã scurtã se rotesc în sens 왘 Rotiþi volanul în direcþia
longitudinal. Unghiul de rotire se regleazã în corespunzãtoare.
왘 Stingeþi semnalizatoarele de funcþie de condiþiile curente de rulare. Proiectorul pentru iluminarea
direcþie prin intermediul
comutatorului combinat i Funcþia de iluminare activã nu este suplimentarã în viraje se aprinde pe
(컄 pagina 108). activatã în timpul staþionãrii autovehiculului. partea dinspre interiorul virajului.
sau Dacã aþi aprins semnalizatoarele pentru a
Funcþia de iluminare suplimentarã indica schimbarea direcþiei, dar apoi rotiþi
왘 Pentru ca semnalizatorul de direcþie sã volanul în sens opus, este aprins
se stingã, rotiþi volanul în poziþia în viraje
pentru deplasare drept înainte. proiectorul cu funcþie de iluminare
Proiectoarele speciale de ceaþã au rolul de suplimentarã în viraje corespunzãtor
Proiectorul cu funcþie de iluminare proiectoare cu funcþie suplimentarã în
suplimentarã în viraje se stinge. direcþiei semnalizate.
viraje. Dacã efectuaþi un viraj strâns,
i Proiectorul cu funcþie de iluminare acestea ilumineazã zona corespunzãtoare Proiectoare cu funcþie de iluminare
suplimentarã în viraje rãmâne aprins direcþiei de virare. suplimentarã în viraje se aprind
pentru scurt timp, de maxim trei Funcþia de iluminare suplimentarã în viraje simultan, pentru scurt timp, pe ambele
minute. Apoi se stinge, chiar dacã este dezactivatã la viteze ce depãºesc pãrþi ale autovehiculului, dacã rotiþi
semnalizatorul de direcþie este încã 40 km/h ºi când proiectoarele de ceaþã volanul într-o direcþie ºi, la scurt timp, în
aprins. sens opus.
sunt aprinse.
111
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 112 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Luminile
i Dacã selectaþi treapta de mers înapoi, Lumina de ceaþã cu domeniu extins Iluminarea habitaclului
seaprindeproiectorulcu funcþie deiluminare
suplimentarã în viraje de pe partea Lumina de ceaþã cu domeniu extins
corespunzãtoare exteriorului virajului. reduce efectul de orbire a ºoferului ºi Iluminarea zonei din faþã a habitaclului
îmbunãtãþeºte iluminarea marginii
Dezactivarea funcþiei de iluminare su- stânga a carosabilului la autovehiculele
plimentarã în viraje cu volan pe stânga.
왘 Pentru activare: trageþi în afarã
왘 Stingeþi semnalizatoarele de direcþie
prin intermediul comutatorului comutatorul de lumini pânã la a
combinat (컄 pagina 108). doua treaptã.
sau Proiectoarele ºi lampa de ceaþã
spate sunt active. Proiectoarele de
왘 Rotiþi volanul în poziþia pentru ceaþã cu domeniu extins sunt
deplasare drept înainte, pentru ca activate când vã deplasaþi cu o
semnalizatorul de direcþie sã se stingã. vitezã sub 70 km/h.
Proiectorul cu funcþie de iluminare 왘 Pentru dezactivare: deconectaþi
suplimentarã în viraje se stinge. lumina de ceaþã spate.
i Proiectorul cu funcþie de iluminare i Lumina de ceaþã cu domeniu extins
suplimentarã în viraje rãmâne aprins este dezactivatã automat la viteze de
pentru scurt timp, maxim trei minute. Apoi peste 100 km/h.
se stinge, chiar dacã semnalizatorul de
direcþie este încã aprins.
Modul de iluminare pe autostradã 1 Pentru aprinderea/stingerea lãmpiide
lecturã de pe partea stângã
Modul de autostradã îmbunãtãþeºte 2 Pentru activarea/dezactivarea
iluminarea drumului prin reglarea controlului automat
intensitãþii luminoase ºi a fasciculelor
farurilor. 3 Pentru activarea/dezactivarea
iluminãrii zonei din spate a habitaclului
i Modul autostradã este activat când 4 Pentru aprinderea/stingerea lãmpiide
viteza de deplasare depãºeºte lecturã de pe partea dreaptã
110 km/h ºi aþi rulat cel puþin 1000 m 5 Pentru activarea/dezactivarea
fãrã a vira puternic. iluminãrii zonei din faþã a habitaclului
6 Iluminarea habitaclului

112
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 113 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Luminile
7 Iluminare ambientalã* 왘 Pentru aprinderea sau stingerea 왘 Diminuarea sau intensificarea
8 Lampa de lecturã lãmpilor de lecturã din faþã: apãsaþi iluminãrii ambientale*: apãsaþi
comutatorul 1 sau 4. tasta 3 sau 5 în mod repetat
pânã la obþinerea intensitãþii dorite.
Controlul automat Iluminarea zonei din spate a habitaclului
왘 Pentru activare/dezactivare:
apãsaþi comutatorul 2 Comutatoarele pentru iluminarea pãrþii
din spate a habitaclului se gãsesc pe
Iluminarea habitaclului este pornitã panoul de comandã din plafonierã.
când:
앫 deszãvorâþi autovehiculul
앫 deschideþi o portierã
앫 deschideþi portbagajul
Iluminarea habitaclului dispune de o
funcþie de oprire temporizatã. Puteþi
seta funcþia de stingere temporizatã
prin intermediul computerului de bord
(컄 pagina 147).
Dacã iluminarea habitaclului este
dezactivatã, aceasta nu va porni,
chiar dacã:
앫 deszãvorâþi autovehiculul 1 Pentru activarea/dezactivarea
lãmpii de lecturã
앫 deschideþi o portierã
2 Lampã lecturã
앫 deschideþi portbagajul
3 Intensificarea iluminãrii
Control manual ambientale*
4 Iluminare ambientalã*
왘 Pentru activarea sau dezactivarea
iluminãrii zonei din faþã a habitaclului 5 Diminuarea iluminãrii ambientale*
apãsaþi comutatorul 5 6 Iluminarea habitaclului
왘 Pentru activarea sau dezactivarea 왘 Pentru aprinderea sau stingerea
iluminãrii zonei din spate a lãmpilor de lecturã din zona din
habitaclului: apãsaþi comutatorul 3 spate a habitaclului: apãsaþi
comutatorul1

113
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 114 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
ªtergãtoarele de parbriz

ªtergãtoarele de parbriz t Funcþionare constantã, Funcþionarea intermitentã a


frecvenþã ridicatã
ºtergãtoarelor de parbriz
Activarea/dezactivarea ºtergã- ! În condiþii de vreme uscatã, este in- Activaþi modul de ºtergere intermitentã
toarelor de parbriz dicatã dezactivarea ºtergãtoarelor de a parbrizului numai în condiþii de
parbriz. În caz contrar, murdãria ºi umezealã sau când plouã sau ninge.
efectele optice pot provoca ºtergerea
nedoritã a parbrizului. Acest fapt poate 왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1
determina deteriorarea lamelor ºtergã- în contact.
toarelor sau zgârierea parbrizului. 왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul
combinat în poziþia sau .
Funcþionare constantã ªtergãtoarele de parbriz efectueazã o
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1
singurã cursã.
în contact. Pauzele dintre curse sunt reglate în
funcþie de cât de ud este parbrizul.
왘 Pentru activare/dezactivare: rotiþi
comutatorul combinat în sensul Dacã aþi selectat modul de ºtergere
indicat de sãgeata 1, în poziþia intermitentã, senzorul de ploaie este
corespunzãtoare intensitãþii ploii. activat. Frecvenþa adecvatã de acþionare a
Comutator combinat ºtergãtoarelor de parbriz este reglatã
i Când ºtergãtoarele sunt activate ºi automat, în funcþie de intensitatea ploii.
1 Pentru pornirea ºtergãtoarelor de autovehiculul este oprit, viteza i Dacã este activatã funcþionarea
parbriz ºtergãtoarelor de parbriz este redusã. intermitentã a ºtergãtoarelor, ºtergerea
2 Ciclu unic de ºtergere parbrizului este întreruptã la oprirea
Ciclu unic de ºtergere autovehiculului sau la deschiderea
M ªtergãtoare de parbriz oprite
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 portierei ºoferului sau a pasagerului din
Funcþionarea intermitentã, în contact. faþã. Astfel, este evitatã stropirea
frecvenþã redusã persoanelor care urcã sau coboarã din
왘 Pentru activare: apãsaþi scurt autovehicul.
Funcþionarea intermitentã, comutatorul combinat în sensul
indicat de sãgeata 2, pânã la Stergerea intermitentã este reluatã dupã
frecvenþã ridicatã atingerea punctului de rezistenþã. închiderea portierelor ºi dupã ce apãsaþi
comutatorul combinat, când schimbaþi
u Funcþionare constantã, frecvenþa de ºtergere sau când porniþi
frecvenþã redusã autovehiculul.

114
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 115 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Geamurile laterale

ªtergerea parbrizului cu lichid 3 Funcþionarea intermitentã a Geamurile laterale


ºtergãtoarelor de parbriz
pentru spãlarea parbrizului 4 Pentru dezactivarea ºtergãtorului
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1
Deschiderea/închiderea gea-
în contact. 5 Stergerea utilizând lichid de spãlare murilor laterale
왘 Deplasaþi scurt comutatorul i Stergãtorul lunetei porneºte Geamurile laterale pot fi închise ºi
combinat dincolo de punctul de automat când schimbaþi în treapta de deschise prin acþionare electricã.
rezistenþã în sensul indicat de mers înapoi, iar ºtergãtoarele de parbriz
sãgeata 1.
ªtergãtoarele de parbriz
sunt pornite. G Pericol de rãnire
funcþioneazã cu lichid de spãlare a Funcþionarea intermitentã a La deschiderea unui geam lateral,
parbrizului. ºtergãtoarelor de parbriz asiguraþi-vã cã nicio persoanã nu poate fi
i Utilizaþi lichid de spãlare pentru prinsã între geam ºi cadrul portierei. Nu
ºtergerea parbrizului chiar ºi când 왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 vã sprijiniþi ºi nu atingeþi geamurile
plouã. Astfel, preveniþi formarea de în contact. laterale în timpul deschiderii acestora.
dâre pe parbriz. Este posibil sã vã blocaþi între geam ºi
왘 Pentru activare/dezactivare: rotiþi cadrul portierei, datoritã miºcãrii
comutatorul 1 în poziþia 3 sau descendente a geamului. În caz de
Stergãtorul lunetei pentru mode- 4. pericol, eliberaþi comutatorul sau
lul Break Poziþia 3: este activatã funcþia de
acþionaþi-l din nou pentru a închide
geamul lateral.
ºtergere intermitentã
Poziþia 4: este dezactivatã funcþia
de ºtergere intermitentã
G Pericol de rãnire
Stergerea utilizând lichid de spãlare La închiderea unui geam lateral,
asiguraþi-vã cã nimeni nu este prins. În
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 caz de pericol, eliberaþi comutatorul sau
în contact. apãsaþi-l din nou pentru a închide geamul
왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul lateral.
1 în poziþia 2 sau 5 ºi
menþineþi-l în aceastã poziþia pânã
la curãþarea lunetei.
Luneta va fi ºtearsã încã cinci
1 Comutator secunde dupã eliberarea
2 ªtergerea utilizând lichid de spãlare comutatorului.

115
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 116 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Geamurile laterale
i Geamurile laterale pot fi deschise 왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2
G Pericol de rãnire sau închise din exterior utilizând funcþia în contact.
de ventilaþie pe timp de varã i Geamurile pot fi acþionate, în interval
Autovehiculul poate fi pornit prin (컄 pagina 117) ºi respectiv funcþia de de cinci minute ºi când cheia se aflã în
intermediul unei chei KEYLESS-GO * valide. închidere de confort” (컄 pagina 117). poziþia 0 este scoasã din contactul
Din acest motiv, copiii nu trebuie lãsaþi
niciodatã nesupravegheaþi în autovehicul. Butoanele de comandã pentru gea- electronic de pornire pânã la deschiderea
Luaþi întotdeauna cheia KEYLESS-GO* la uneia dintre portierele din faþã.
murile laterale din spate pot fi dezacti-
pãrãsirea autovehiculului, chiar dacã lipsiþi 왘 Pentru deschidere sau închidere:
numai pentru scurt timp. vate din postul de conducere împingeþi sau trageþi comutatorul 1,
(컄 pagina 53). 2, 3 sau 4 ºi menþineþi-l în
Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în
autovehicul, chiar dacã aceºtia se aflã Comutatoarele de acþionare a tuturor aceastã poziþie pânã când geamul
într-un sistem de retenþie pentru copii. geamurilor laterale sunt situate pe corespunzãtor ajunge în poziþia doritã.
Aceºtia pot: portiera ºoferului. Existã câte un 왘 Pentru deschidere sau închidere
앫 sã se rãneascã în diversele comutator suplimentar pe fiecare completã: împingeþi sau trageþi
componente ale autovehiculului portierã, corespunzãtor geamului comutatorul 1, 2, 3 sau 4 pânã
앫 sã fie accidentaþi grav sau chiar fatal ca portierei respective. dincolo de punctul de rezistenþã ºi
rezultat al expunerii la temperaturi apoi eliberaþi-l.
foarte ridicate sau scãzute 왘 Pentru oprire: împingeþi sau trageþi
În cazul în care copiii deschid o portierã, din nou, scurt, comutatorul 1, 2,
existã riscul: 3 sau 4.
앫 de a accidenta alte persoane în acest
Geamul se opreºte imediat.
mod ! În cazul obstrucþionãrii cursei de
închidere a unui geam, procedura va fi în-
앫 ca aceºtia sã pãrãseascã autovehiculul treruptã ºi geamul va fi redeschis parþial.
ºi sã fie accidentaþi de autovehicule
Dacã în autovehicul cãlãtoresc ºi copii,
activaþi protecþia de siguranþã pentru copii G Pericol de rãnire
pentru portierele din spate ºi geamurile
laterale din spate. În caz contrar, copiii pot Dacã închiderea geamului de pe partea
deschide geamurile sau portierele în timpul ºoferului a fost obstrucþionatã, puteþi
Comutatoarele de pe portiera ºoferului acþiona comutatorul din nou în interval de
deplasãrii autovehiculului ºi se pot astfel
accidenta sau pot cauza accidentarea altor cinci secunde. Geamul lateral este închis
persoane. 1 Faþã stânga fãrã funcþia de prevenire a prinderii
2 Faþã dreapta accidentale. Din acest motiv, asiguraþi-vã cã
nimeni nu va fi accidentat în timpul închiderii
3 Spate dreapta geamului.
4 Spate stânga

116
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 117 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Geamurile laterale

Resetarea geamurilor laterale G Pericol de rãnire


Geamurile laterale trebuie resetate
dacã bateria a fost deconectatã sau Luaþi mãsuri pentru a preveni
descãrcatã. accidentarea persoanelor la închiderea
geamurilor laterale ºi a trapei glisante/
i Fiecare geam lateral trebuie rabatabile* sau a trapei panoramice*. În
resetat separat. cazul apariþiei unui pericol de
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 accidentare, procedaþi astfel:
în contact. Prin intermediul cheii:
왘 Trageþi comutatorul 1, 2, 3 sau 앫 eliberaþi tasta ‹.
4 în sus pânã când geamul 앫 apãsaþi continuu tasta Œ pânã
corespunzãtor este închis complet. când geamurile laterale ºi trapa
왘 Menþineþi butonul tras timp de 왘 Orientaþi vârful cheii spre mânerul glisantã/rabatabilã* sau trapa
aproximativ o secundã. portierei ºoferului. panoramicã glisantã* se deschid din
nou.
왘 Deszãvorâþi autovehiculul apãsând
Funcþia de ventilaþie pe timp de tasta Œ. Prin intermediul funcþiei KEYLESS GO*:
varã 왘 Menþineþi tasta apãsatã pânã când 앫 eliberaþi tasta de zãvorâre de pe
mânerul portierei.
În sezonul cald, este posibilã ventilarea geamurile laterale ºi trapa glisantã/
autovehiculului înainte de o cãlãtorie. În rabatabilã* sau trapa glisantã 앫 trageþi mânerul portierei ºi
acest scop, utilizaþi cheia pentru a panoramicã* se aflã în poziþia menþineþi-l ferm în aceastã poziþie.
realiza simultan: doritã. 앫 geamurile laterale ºi trapa glisantã/
rabatabilã* sau trapa panoramicã
앫 deschiderea trapei glisante/ Funcþia de închidere de confort glisantã* se deschid.
rabatabile*/trapei panoramice
glisante* La zãvorârea autovehiculului, puteþi
închide simultan geamurile laterale ºi
앫 deschiderea geamurilor laterale
trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa
앫 activarea sistemului de ventilaþie a glisantã panoramicã*.
scaunelor*
i Funcþia de ventilaþie pe timp de
varã poate fi activatã numai prin
intermediul cheii.

117
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 118 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Conducerea ºi parcarea autovehiculului
Prin intermediul cheii Prin intermediul funcþiei KEYLESS Conducerea ºi parcarea autove-
GO* hiculului
Pornirea motorului

G Pericol de accident
Nu depozitaþi obiecte în spaþiul inferior al
habitaclului. Dacã spaþiul destinat
picioarelor ºoferului este acoperit cu
mochete sau covoare, asiguraþi-vã ca
acestea sunt fixate corespunzãtor ºi cã
nu obstrucþioneazã cursa pedalelor.
În caz contrar, acestea pot fi prinse între
왘 Orientaþi vârful cheii spre mânerul pedale la accelerarea sau frânarea
bruscã a autovehiculului. Nu va mai fi
portierei ºoferului. 왘 Menþineþi apãsatã tasta de zãvorâre posibilã frânarea, schimbarea treptei de
왘 Zãvorâþi autovehiculul apãsând 1 de pe mânerul portierei pânã vitezã sau accelerarea autovehiculului
tasta ‹. când geamurile laterale ºi trapa conform intenþiilor ºoferului. Aceasta
glisantã/rabatabilã* sau trapa poate antrena riscul producerii unui
왘 Menþineþi tasta apãsatã pânã când accident sau a rãnirii.
geamurile laterale ºi trapa glisantã/ panoramicã glisantã* sunt închise
rabatabilã* sau trapa panoramicã complet.
왘 Verificaþi dacã geamurile laterale ºi
glisantã* sunt închise complet.
왘 Verificaþi dacã geamurile laterale ºi
trapa glisantã/rabatabilã* sau G Pericol de intoxicare
trapa glisantã/rabatabilã* sau trapa panoramicã glisantã* sunt
închise. Nu lãsaþi niciodatã motorul în funcþiune
trapa panoramicã glisantã* sunt în spaþii închise. Gazele de eºapament
închise. conþin monoxid de carbon. Inhalarea
gazelor de eºapament prezintã un risc
pentru sãnãtate ºi poate cauza pierderea
cunoºtinþei sau chiar decesul.

! Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la


pornirea motorului.

118
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 119 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Conducerea ºi parcarea autovehiculului
Transmisia automatã* Motorul este pornit automat.
왘 Motorul diesel: rotiþi cheia în poziþia
2 în contactul electronic de pornire.
Se va aprinde lampa martor a
preîncâlzirii q de pe
instrumentele de bord.
왘 Dupã ce q lampa martor a
preîncãlzirii de pe panoul de
intrumente, se stinge, rotiþi cheia în
poziþia 3 ºi apoi eliberaþi-o.
Motorul este pornit automat.
i Dacã motorul este cald, acesta
poate fi pornit fãrã preîncãlzire. 1 Butonul de comandã KEYLESS GO
Schema treptelor de vitezã
왘 Motor pe benzinã: apãsaþi pedala
Pornirea motorului prin intermediul de frânã.
P Poziþia pentru parcare ºi cheii KEYLESS GO*
dispozitivul de blocare a manetei Dispozitivul de blocare a manetei
selectorului selectorului este eliberat.
R Poziþia de mers înapoi G Pericol de rãnire 왘 Apãsaþi butonul KEYLESS GO 1 o
N Poziþia neutrã - mers în gol Autovehiculul poate fi pornit prin datã.
D Poziþie de mers inainte intermediul unei chei KEYLESS-GO * Motorul este pornit automat.
valide. Din acest motiv, copiii nu trebuie
왘 Înainte de pornirea motorului, lãsaþi niciodatã nesupravegheaþi în 왘 Motorul diesel: apãsaþi pedala de
asiguraþi-vã cã maneta selectorului autovehicul. Luaþi întotdeauna cheia cu frânã.
se aflã în poziþia P. funcþie KEYLESS-GO* la pãrãsirea Dispozitivul de blocare a manetei
Informaþii suplimentare despre autovehiculului, chiar dacã lipsiþi numai selectorului este eliberat.
transmisia automatã (컄 pagina 123). pentru scurt timp.
왘 Apãsaþi butonul KEYLESS GO 1 o
datã.
Pornirea motorului prin intermediul Puteþi porni autovehiculul fãrã cheie,
utilizând numai butonul KEYLESS GO de Preîncãlzirea se activeazã ºi
cheii motorul porneºte automat.
pe maneta selectorului.
왘 Motor pe benzinã: rotiþi cheia în
poziþia 3 în contactul electronic de
pornire (컄 pagina 84) ºi apoi
eliberaþi-o.
119
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 120 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Conducerea ºi parcarea autovehiculului
Dacã motorul este cald, acesta poate fi 왘 Pentru a porni un motor pe benzinã: i Autovehiculul va fi zãvorât centralizat la
pornit fãrã preîncãlzire: rotiþi cheia în poziþia 3 în contactul pornirea de pe loc. Butoanele de siguranþã
왘 Menþineþi apãsat butonul KEYLESS electronic de pornire (컄 pagina 84) de pe portiere sunt coborâte.
GO 1 pânã ce motorul porneºte. ºi eliberaþi-o când porneºte Puteþi deschide portierele din interior în
motorul.
orice moment.
Transmisia manualã cu 6 trepte 왘 Pentru a porni un motor diesel:
rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul Puteþi de asemenea dezactiva zãvorârea au-
electronic de pornire. tomatã a portierelor (컄 pagina 148).
Se va aprinde lampa martor a
preîncâlzirii q de pe Transmisia automatã*
instrumentele de bord.
왘 Dupã ce lampa martor a 왘 Menþineþi apãsatã pedala de frânã.
preîncãlzirii q se stinge pe 왘 Trageþi maneta frânei de parcare
instrumentele de bord, rotiþi cheia pentru a o elibera.
în poziþia 3 ºi eliberaþi-o când 왘 Deplasaþi maneta selectorului în poziþia
porneºte motorul. D sau R .
i Dacã motorul este cald, acesta i Aºteptaþi ca angrenajele sã se cupleze
poate fi pornit fãrã preîncãlzire.
complet înainte de pornirea de pe loc.
Pornirea de pe loc 왘 Eliberaþi pedala de frânã.
Transmisie manualã cu 6 trepte de
왘 Apãsaþi cu atenþie pedala de
vitezã ! Nu cuplaþi transmisia în treapta de acceleraþie.
mers înapoi dacã autovehiculul nu
1–6 Trepetle de vitezã pentru staþioneazã; în caz contrar, este posi- Comutarea într-o treaptã superioarã de
deplasarea înainte bilã deteriorarea transmisiei. vitezã are loc la turaþii mai mari dupã
R Poziþia de mers înapoi Nu conduceþi la turaþii mari ale motorului pornirea la rece. Acest fapt ajutã
înainte de încãlzirea acestuia. Procedând convertorul catalitic sã atingã mai rapid
왘 Aduceþi schimbãtorul în poziþia temperatura de funcþionare.
astfel, protejaþi motorul autovehiculului.
neutrã.
! Autovehicule AMG: la temperaturi Transmisia manualã cu 6 trepte
왘 Apãsaþi frâna de parcare (컄 pagina reduse ale motorului (sub + 20° C),
121). turaþia maximã a motorului este limitatã 왘 Apãsaþi pedala de ambreiaj.
Informaþii suplimentare despre în scopul protejãrii acestuia. Evitaþi 왘 Schimbaþi în prima treaptã de
transmisia manualã (컄 pagina 122). accelerarea la maxim cu motorul rece, vitezã sau în cea pentru mers
pentru protejarea motorului ºi înapoi.
asigurarea unei conduceri confortabile.

120
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 121 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Conducerea ºi parcarea autovehiculului
왘 Eliberaþi cu atenþie pedala de Nu lãsaþi niciodatã copii 왘 Pentru eliberare: menþineþi apãsatã
ambreiaj ºi apãsaþi pedala de nesupravegheaþi în autovehicul. Aceºtia pedala de frânã.
acceleraþie. pot elibera accidental frâna de parcare. La autovehiculele cu transmisie
Acest fapt poate cauza un accident grav
! Schimbaþi vitezele la timp ºi nu sau mortal. automatã*, dispozitivul de blocare
depãºiþi viteza maximã pentru fiecare a manetei selectorului este eliberat.
treaptã de vitezã. 왘 Trageþi maneta de eliberare 1 a
Pe cât posibil, evitaþi patinarea roþilor. În G Pericol de incendiu
frânei de parcare 2.
왘 Lampa martor 3 se stinge pe
caz contrar, este posibilã deteriorarea
trenului de rulare al autovehiculului. Asiguraþi-vã cã sistemul de evacuare nu instrumentele de bord.
intrã niciodatã în contact cu materiale 왘 Pentru acþionare: apãsaþi pedala
uºor inflamabile, cum ar fi iarba uscatã
G Pericol de accident sau carburantul. În caz contrar, frânei de parcare 2 cu fermitate.
materialul respectiv se poate aprinde ºi Lampa martor 3 se aprinde pe
Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã poate incendia autovehiculul. instrumentele de bord dacã
inferioarã decât dacã viteza curentã de motorul este în funcþiune.
deplasare a atins un nivel care
corespunde respectivei trepte. Frâna de parcare i Când parcaþi în pantã cu înclinaþie
mare, bracaþi roþile din faþã spre
Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã
inferioarã pentru a amplifica frâna de marginea carosabilului.
motor pe suprafeþe alunecoase. Aceasta
poate provoca pierderea aderenþei Oprirea motorului
roþilor motrice ºi autovehiculul poate
derapa. Puteþi pierde controlul asupra Autovehicule cu transmisie
autovehiculului ºi provoca un accident. manualã cu 6 trepte
왘 Schimbaþi în prima treaptã de
Parcarea vitezã sau în cea pentru mers
înapoi.
G Pericol de accident 왘 Rotiþi imediat cheia în poziþia 0
(컄 pagina 84) în contactul
Scoateþi cheia din contact numai când electronic de pornire ºi apoi
autovehiculul staþioneazã, deoarece este scoateþi-o.
imposibilã acþionarea direcþiei când 1 Maneta de eliberare
cheia este scoasã din contact. 2 Pedala frânei de parcare Sistemul de imobilizare este
activat.

121
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 122 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Transmisia
Autovehicule cu transmisie Transmisia Transmisia manualã
automatã*
Informaþii suplimentare despre
conducerea unui autovehicul cu
왘 Deplasaþi maneta selectorului în
poziþia P. G Pericol de accident transmisie manualã (컄 pagina 120).
i Motorul poate fi oprit, de Cursa pedalelor nu trebuie sã fie
asemenea când maneta selectorului se obstrucþionatã în nici un fel. Nu
aflã în poziþia N. Totuºi, trebuie sã depozitaþi obiecte în spaþiul
deplasaþi maneta selectorului în poziþia compartimentul inferior al habitaclului.
Asiguraþi-vã cã existã spaþiu de manevrã
P ºi sã acþionaþi frâna de parcare pentru suficient în jurul pedalelor dacã a fost
a evita deplasarea accidentalã instalat un covor sau o carpetã pe
autovehiculului. podeaua autovehiculului.
La parcarea autovehiculului acþionaþi
Prin intermediul cheii întotdeauna frâna de parcare.
왘 Rotiþi imediat cheia în poziþia 0 Nu lãsaþi niciodatã copii
(컄 pagina 84) în contactul nesupravegheaþi în autovehicul. Aceºtia
electronic de pornire ºi apoi pot deplasa maneta selectorului sau
scoateþi-o. maneta schimbãtorului de viteze, iar
autovehiculul se poate deplasa dacã Dispunerea treptelor de vitezã la cutia
Sistemul de imobilizare este este parcat în rampã sau pantã. de viteze manualã
activat.
i Cheia poate fi scoasã din contact
Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã
inferioarã dacã viteza curentã depãºeºte
! La schimbarea vitezei din treapta a
numai când maneta selectorului se aflã nivelul admis pentru treapta respectivã.
5-a în a 6-a, deplasaþi maneta schimbã-
în poziþia P. Este posibilã blocarea roþilor motrice. torului la dreapta. În caz contrar, puteþi
schimba accidental în treapta a 3-a sau
Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã a 4-a, deteriorând transmisia.
Prin intermediul funcþiei KEYLESS inferioarã pentru a amplifica frâna de
GO* motor pe suprafeþe alunecoase. Aceasta Nu depãºiþi viteza maximã pentru fie-
poate provoca pierderea aderenþei care treaptã de vitezã.
왘 Apãsaþi butonul KEYLESS GO de pe roþilor motrice ºi autovehiculul poate
maneta selectorului. derapa. Dacã selectaþi o treaptã inferioarã la o
Motorul este oprit ºi toate lãmpile vitezã prea ridicatã (frânare prin inter-
de pe instrumentele de bord sunt mediul transmisiei), este posibilã su-
stinse. Sistemele electronice de praturarea motorului ºi deteriorarea
bord se aflã în poziþia 1 acestuia.
(컄 pagina 84).

122
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 123 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Transmisia
Cuplarea treptei de mers înapoi
! Cuplaþi transmisia în treapta de
mers înapoi exclusiv când autovehiculul
staþioneazã; în caz contrar, este posi-
bilã deteriorarea transmisiei.
왘 Deplasaþi maneta schimbãtorului
spre stânga, cu fermitate, pânã
dincolo de punctul de rezistenþã, ºi
apoi împingeþi maneta înainte. 1 Gama de viteze/poziþia manetei
selectorului
i Nu este necesarã ridicarea manetei 2 Programul de schimbare a vitezelor
schimbãtorului la comutarea în treapta (S/C) sau (S/C/M)*
de mers înapoi. Transmisia automatã comutã automat
în treptele de vitezã. Comportamentul Gama de viteze ºi programul de
Transmisia automatã* transmisiei automate este determinat schimbare a treptelor de vitezã (S/C)
Informaþii suplimentare despre de: sau (S/C/M)* selectate curent sunt
conducerea unui autovehicul cu afiºate pe cadranul vitezometrului.
앫 poziþia manetei selectorului D cu
transmisie automatã (컄 pagina 120). gamele de viteze 6*, 5*, 4, 3, 2 si 1 Când maneta selectorului de viteze se
Transmisia automatã se adapteazã (컄 pagina 125) aflã în poziþia D, puteþi influenþa
automat stilului de conducere prin treptele de vitezã selectate de
앫 programul de schimbare a treptelor transmisia automatã prin:
reglarea permanentã a punctelor de de vitezã select (S/C)
schimbare a vitezelor. Modificarea (컄 pagina 126) sau (S/C/M)* 앫 limitarea gamei de viteze
punctelor de schimbare ia în (컄 pagina 128) 앫 schimbarea manualã a treptei de
considerare condiþiile curente de vitezã
funcþionare ºi de mers. Dacã intervine o 앫 poziþia pedalei de acceleraþie
modificare a condiþiilor de funcþionare (컄 pagina 126)
sau de conducere, transmisia automatã 앫 viteza de deplasare
reacþioneazã prin modificarea
comportamentului de schimbare a
treptelor de vitezã.

123
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 124 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Transmisia
Poziþiile manetei selectorului de
viteze
Nu deplasaþi maneta selectorului
de viteze în poziþia N în timpul G Pericol de accident
deplasãrii autovehiculului. În caz Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã
contrar, transmisia automatã
v Poziþia pentru parcare poate fi deterioratã.
inferioarã pentru a amplifica frâna de
motor pe suprafeþe alunecoase. Aceasta
Previne deplasarea accidentalã a Dacã sistemul ESP® este poate provoca pierderea aderenþei
autovehiculului când acesta este dezactivat sau prezintã roþilor motrice ºi autovehiculul poate
oprit. Deplasaþi maneta defecþiuni: deplasaþi maneta derapa.
selectorului de viteze în poziþia P selectorului de viteze în poziþia N
numai când autovehiculul numai dacã existã pericolul
staþioneazã. derapãrii, de exemplu pe drumuri i Transmisia automatã nu schimbã
acoperite de gheaþã. într-o treaptã inferioarã dacã deplasaþi
Cheia poate fi scoasã din contact maneta slectorului în poziþia D ºi turaþia
numai când maneta selectorului w Poziþia de mers motorului este prea mare. Astfel, se
se aflã în poziþia P. Dacã nu este previne supraturarea motorului.
prezentã nici o cheie în contact, Transmisia selecteazã automat
poziþiile. Sunt disponibile toate 왘 Pentru a comuta într-o treaptã de
maneta selectorului este blocatã cele cinci trepte pentru deplasare
în poziþia P. vitezã superioarã: apãsaþi maneta
înainte. Autovehiculele dotate cu selectorului de viteze uºor cãtre
t Treapta de mers înapoi transmisie 7G-TRONIC*: sunt dreapta în direcþia simbolului D+.
disponibiletoateceleºaptetrepte
Deplasaþi maneta selectorului de pentru deplasare înainte. Transmisia automatã schimbã în
viteze în poziþia R numai când treapta imediat superioarã, în
autovehiculul staþioneazã. Schimbareavitezelorprintr-oatingere funcþie de programul de schimbare
a vitezelor selectat. Acest lucru
s Poziþia neutrã - mers în gol Când maneta selectorului de viteze se aflã extinde, de asemenea, gama de
Nu are loc transmiterea puterii în poziþia D, puteþi schimba manual treptele viteze.
de la motor la roþile motrice. de vitezã, chiar ºi în cazul autovehiculelor cu
왘 Pentru a extinde complet gama de
Eliberarea frânelor permite transmisie automatã.
viteze: deplasaþi maneta selectorului
deplasarea liberã a 왘 Pentru a comuta într-o treaptã de spre simbolul D+ ºi menþineþi în
autovehiculului, de exemplu, în vitezã inferioarã: apãsaþi maneta aceastã poziþie pânã când simbolul
scopul împingerii sau tractãrii selectorului de viteze cãtre stânga, D apare înca o datã pe cadranul
acestuia. catre simbolului D–. vitezometrului.
Transmisiaautomatã schimbãîntreapta Transmisia automatã comutã din
imediat inferioarã, în funcþie de treapta gama de viteze curentã direct în
selectatã curent. Acest lucru limiteazã, poziþia D.
de asemenea, gama de viteze.

124
Controls.fm Page 125 Wednesday, March 28, 2007 1:19 PM

Comenzile
Transmisia
왘 Selectarea celei mai eficiente
trepte de vitezã: apãsaþi maneta ê Transmisia comutã prin toate ç Transmisia automatã comutã
cele cinci sau ºapte trepte de numai pânã în treapta a doua
selectorului de viteze cãtre stânga de vitezã.
în direcþia simbolului D– ºi vitezã în cazul autovehiculelor
menþineþi-o apãsatã spre stânga. dotate cu 7G-TRONIC*. Puteþi utiliza frâna de motor în
aceastã poziþie fie pentru
Transmisia automatã comutã într-o ï Autovehiculele dotate cu frânare în pantã, fie pentru
treaptã de vitezã care permite transmisie 7G-TRONIC*: conducere:
accelerarea ºi decelerarea în Transmisia automatã comutã
condiþii optime. În acest scop, 앫 pe drumuri abrupte
numai pânã în treapta a ºasea
transmisia va comuta într-una din de vitezã. 앫 pe drumuri montane
treptele inferioare de vitezã. 앫 în condiþii de solicitare
î Autovehiculele dotate cu intensã
Gamele de viteze transmisie 7G-TRONIC*:
Transmisia automatã comutã æ Transmisia automatã
Când maneta selectorului se aflã în funcþioneazã numai în prima
poziþia D, este posibilã limitarea sau numai pânã în treapta a cincea
de vitezã. treaptã.
extinderea gamei de viteze disponibile
Puteþi utiliza frâna de motor în
pentru transmisia automatã. é Transmisia automatã comutã aceastã poziþie pentru
왘 Apãsaþi maneta selectorului de numai pânã în treapta a patra frânarea în pante extrem de
viteze uºor cãtre dreapta, în direcþia de vitezã. abrupte ºi pentru coborârea pe
simbolului D+ sau cãtre stânga, în
direcþia simbolului D–. è Transmisia automatã comutã porþiuni lungi în pantã.
numai pânã în treapta a treia
Gama de viteze selectatã este de vitezã.
indicatã pe cadranul vitezometrului.
Puteþi utiliza frâna de motor în
i Dacã este atinsã turaþia maximã a aceastã poziþie.
motorului pentru gama respectivã de
vitezã ºi continuaþi sã acceleraþi,
transmisia automatã comutã în viteza
superioarã, chiar dacã gama de viteze
este restrãnsã. Astfel, se previne
supraturarea motorului.

125
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 126 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Transmisia
Butonul de selectare a programului 앫 autovehiculul demareazã ºi intrã în 왘 Apãsaþi pedala de acceleraþie
treapta de mers înapoi mai uºor, cu dincolo de punctul de rezistenþã.
excepþia situaþiilor când pedala de Transmisia comutã într-o treaptã
acceleraþie este apãsatã pânã la inferioarã, în funcþie de turaþia
capãtul cursei. motorului.
앫 tracþiunea este amplificatã. Astfel 왘 Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie
este ameliorat comportamentul dupã ce a fost atinsã viteza doritã.
autovehiculului pe carosabil
alunecos, de exemplu. Transmisia automatã schimbã din
nou într-o treaptã superioarã.
앫 transmisia automatã comutã mai
devreme în poziþia superioarã. Oprirea
Acest fapt face posibilã manevrarea
autovehiculului la turaþii mai mici ºi Dacã staþionaþi numai pentru scurt timp
reduce probabilitatea ca roþile sã fãrã ca ºoferul sã coboare din
patineze. autovehicul:
1 Buton de selectare a programului 왘 lãsaþi maneta selectorului în poziþia
Recomandãri privind conducerea de mers.
S Sport Pentru condiþii normale autovehiculului 왘 împiedicaþi deplasarea accidentalã
de conducere a autovehiculului prin acþionarea
Poziþia pedalei de acceleraþie frânei de parcare.
C Confort Pentru modul confort
Stilul de conducere influenþeazã modul Manevrarea autovehiculului
! Apãsaþi butonul de selectare a pro- de schimbare a treptelor de vitezã de
gramului 1 numai când maneta selec- cãtre transmisia automatã: Dacã efectuaþi manevre în spaþii
torului se aflã în poziþia P, N sau D. înguste:
앫 apãsare redusã: comutare timpurie
왘 Apãsaþi repetat butonul de în treaptã superioarã 왘 frânaþi cu atenþie astfel încât sã
selectare a programului 1 pânã ce puteþi controla viteza.
pe cadranul vitezometrului se 앫 apãsare accentuatã: comutare
întârziatã în treapta superioarã 왘 apãsaþi pedala de acceleraþie cu
afiºeazã litera (C/S),
corespunzãtoare programului de moderaþie ºi fãrã ºocuri.
schimbare a treptelor pe care doriþi Kickdown (apãsarea completã a
sã-l selectaþi. pedalei de acceleraþie) Tractarea unei remorci
Modul de confort C se caracterizeazã Utilizaþi aceastã manevrã pentru 왘 Conduceþi la turaþii medii ale
prin urmãtoarele: accelerare maximã: motorului în timpul urcãrii
rampelor.

126
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 127 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Transmisia
왘 Comutaþi în gama de vitezã 3 sau 2 Padelele pentru schimbarea treptelor de vitezã M în timpul mersului,
în funcþie de înclinaþia pantei sau vitezelor aflate pe volan gama de viteze va fi astfel extinsã
rampei (컄 pagina 125), chiar dacã (컄 pagina 125).
sistemul TEMPOMAT este activat. Treptele de vitezã pot fi schimbate fie
prin intermediul padelelor de pe volan, Comutarea într-o treaptã inferioarã
Efectuarea de lucrãri la autovehicul fie prin maneta selectorului.
Padelele de schimbare a treptelor de G Pericol de accident
G Pericol de accident vitezã sunt situate pe pãrþile laterale ale
volanului. Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã
inferioarã pentru a amplifica frâna de
Pentru efectuarea de lucrãri la
autovehicul, acþionaþi frâna de parcare ºi motor pe suprafeþe alunecoase. Aceasta
deplasaþi maneta selectorului în poziþia poate provoca pierderea aderenþei
roþilor motrice ºi autovehiculul poate
P. În caz contrar, autovehiculul se poate
deplasa accidental. derapa.

왘 Trageþi padela din partea stângã 1.


Padelele de schimbare a treptelor Transmisia comutã în treapta de vitezã
de vitezã situate pe volan* ºi pro- imediat inferioarã. Dacã nu utilizaþi
gramul de schimbare manualã a programul de schimbare manualã a
treptelor de vitezã M în timpul mersului,
vitezelor* gama de viteze va fi astfel limitatã
! Încãlziþi rapid motorul. Nu solicitaþi (컄 pagina 125).
motorul la maxim înainte ca acesta sã fi 1 Padela de pe partea stângã: pentru i Când maneta selectorului se aflã în poziþia
atins temperatura normalã de funcþion- comutarea într-o treaptã de vitezã P, N sau R nu este posibilã schimbarea vitezelor
are. inferioarã prin intermediul pedelelor de pe volan.
Dacã se selecteazã programul de schimbare
Deplasaþi maneta selectorului de viteze 2 Padela de pe partea dreaptã: pentru manualã a treptelor de vitezã M ºi reporniþi mo-
în poziþia R numai când autovehiculul comutarea într-o treaptã de vitezã torul, transmisia automatã va schimba la un pro-
staþioneazã. superioarã gram de schimbare automatã a raportului de
transmitere. Dacã este selectat programul
Pe cât posibil, evitaþi patinarea unei roþi Comutarea într-o treaptã superioarã de schimbare automatã a treptelor de vitezã
la pornirea autovehiculului de pe loc pe S sau C, transmisia automatã va reveni la
왘 Trageþi padela din partea dreaptã 2. programul corespunzãtor de schimbare a
o suprafaþã alunecoasã. În caz contrar, raportului de transmitere dupã repornirea
este posibilã deteriorarea trenului de Transmisiaautomatãcomutãîntreapta motorului.
imediat superioarã. Dacã nu utilizaþi
rulare al autovehiculului. programul de schimbare manualã a

127
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 128 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Transmisia
Programul de schimbare manualã a 왘 Pentru activare: apãsaþi repetat întreruptã alimentarea cu carburant pentru
treptelor de vitezã butonul de selectare a programului a preveni supraturarea motorului.
1 pânã la afiºarea pe cadranul Asiguraþi-vã cã turaþia motorului nu intrã în
Prin intermediul programului de schimbare vitezometrului literei M, zona roºie a turometrului. În caz contrar,
manualã a vitezelor M, puteþi comuta într-o corespunzãtoare programului de existã pericolul deteriorãrii motorului.
treaptã superioarã sau inferioarã de vitezã schimbare manualã a treptelor de Comutaþi în treapta imediat superioarã
prin intermediul padelelor de pe volan sau vitezã M. când simbolul pentru schimbarea într-o
al manetei selectorului. Programul de treaptã superioarã ^ este afiºat pe
schimbare manualã a treptelor de vitezã M Transmisia automatã comutã în
programul de schimbare manualã a cadranul vitezometrului în locul simbolului
poate fi selectat prin intermediul butonului M.
de selectare a programelor. treptelor de vitezã M. Schimbarea
automatã a treptelor de vitezã este La autovehiculele dotate cu afiºaj AMG,
Butonul de selectare a programului se când acesta este activat, culoarea de
gãseºte în secþiunea inferioarã a dezactivatã.
Dacã maneta selectorului se aflã în afiºare se schimbã în roºu iar dupã afiºajul
consolei centrale. treptei de vitezã este afiºat mesajul UP
poziþia D, puteþi comuta în orice treaptã
inferioarã sau superiorã. Treapta de (sus), informându-vã cã trebuie sã
vitezã selectatã curent este afiºatã pe comutaþi într-o treaptã de vitezã
afiºajul vitezometrului. superioarã.
왘 Apãsaþi maneta selectoruluiuºorcãtre
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi repetat dreapta, în direcþia simbolului D+.
butonul de selectare a programului sau
1 pânã la afiºarea simbolului S
왘 Trageþi padela de pe partea dreaptã a
sau C pe afiºajul vitezometrului.
volanului (컄 pagina 127).
sau Transmisia automatã comutã în
왘 reporniþi motorul. treapta imediat superioarã.
Transmisia automatã trece la
programul de schimbare automatã Comutarea într-o treaptã inferioarã
a treptelor de vitezã.
1 Buton de selectare a programului
Comutarea într-o treaptã superioarã G Pericol de accident
S Sport Pentru condiþii normale ! În programul de schimbare manualã a Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã
de conducere treptelor de vitezã M, transmisia automatã inferioarã pentru a amplifica frâna de
nu comutã automat într-o treaptã motor pe suprafeþe alunecoase. Aceasta
C Confort Pentru modul confort
superioarã de vitezã, chiar dacã a fost poate provoca pierderea aderenþei
M Manual Pentru schimbarea atinsã turaþia maximã admisã pentru roþilor motrice ºi autovehiculul poate
manualã a treptelor de respectiva treaptã. Dacã este atinsã derapa.
vitezã turaþia maximã admisã a motorului, va fi
128
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 129 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Instrumentele de bord
왘 Apãsaþi maneta selectorului cãtre
stânga, în direcþia simbolului D–. Instrumentele de bord Activarea display-ul multifuncþional
sau 왘 Puneþi contactul.
Prezentarea generalã completã a
왘 Trageþi padela de pe partea stângã instrumentelor de bord este disponibilã
a volanului (컄 pagina 127). în secþiunea "Prezentare generalã"
Transmisia comutã în treapta de (컄 pagina 28).
vitezã imediat inferioarã.
G Pericol de accident
Kickdown (apãsarea completã a
pedalei de acceleraþie) În cazul unei defecþiuni a instrumentelor
de bord ºi/sau a afiºajului
Procesul kickdown nu este posibil în multifuncþional, nu mai pot fi afiºate nici
cadrul programului de schimbare un fel de mesaje.
manualã a treptelor de vitezã M. În acest caz nu veþi avea acces la
informaþii privind condiþiile de mers,
precum viteza de deplasare,
temperatura exterioarã, de asemenea nu
vor fi disponibile lãmpile de avertizare/ 1 Buton de resetare
martor, mesajele de avertizare/
semnalare a defecþiunilor sau a i Display-ul multifuncþional se
disfuncþiilor unor sisteme. activeazã de asemenea când
Manevrabilitatea autovehiculului poate fi 앫 apãsaþi butonul de resetare 1
afectatã.
앫 deschideþi o portierã
Apelaþi imediat la un atelier de
specialitate autorizat, care deþine 앫 aprindeþi luminile
cunoºtinþele ºi echipamentele tehnice Puteþi modifica modul de afiºare al
necesare efectuãrii lucrãrilor. În acest instrumentelor de bord, de exemplu
scop, Mercedes-Benz recomandã limba de afiºare, prin intermediul
apelarea la un Centru de Service
Mercedes-Benz. Este prioritarã computerului de bord (컄 pagina 133).
încredinþarea lucrãrilor ce implicã
siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui
atelier de specialitate autorizat.

129
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 130 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Instrumentele de bord
왘 Tineþi apãsat butonul de
Reglarea iluminãrii instrumentelor resetare1 pânã la resetarea H Notã privind protecþia mediului
de bord contorului de rulaj parþial.
왘 Diminuarea sau intensificarea Evitaþi conducerea autovehiculului la
Vitezometrul cu afiºaj în seg- turaþii excesive ale motorului, deoarece
luminii: rotiþi butonul de resetare consumul de carburant creºte inutil, iar
1 spre dreapta sau spre stânga. mente creºterea emisiilor poluante dãuneazã
i Iluminarea instrumentelor de bord Segmentele afiºate de vitezometrul de mediului înconjurãtor.
este reglatã automat în funcþie de pe instrumentele de bord indicã
condiþiile de iluminare ambientalã. domeniul de viteze disponibil.
Indicatorul temperaturii
Funcþionarea în modul TEMPOMAT:
Indicatorul temperaturii lichidului exterioare
Sunt aprinse segmentele de la viteza
de rãcire memoratã pânã la viteza maximã.
Indicatorul temperaturii lichidului de Funcþionarea în modul Distronic*: G Pericol de accident
rãcire este situat pe partea dreaptã a
instrumentelor de bord. Se vor aprinde unul sau douã segmente În zonele împãdurite sau pe poduri, este
din zona vitezei memorate. posibil ca suprafaþa carosabilului sã fie
În condiþii normale de funcþionare ºi în acoperitã cu gheaþã chiar dacã
cazul în care concentraþia de antigel/ Funcþionarea în modul Speedtronic: temperatura se situeazã deasupra
agent anticoroziune este cea Sunt aprinse segmentele de la punctului de îngheþ. În cazul neadaptãrii
specificatã, temperatura lichidului de începutul scalei pânã la viteza limitã stilulului de conducere, este posibilã
rãcire poate creºte pânã la 120 °C. selectatã. deraparea autovehiculului. Prin urmare,
Temperatura lichidului de rãcire poate trebuie sã vã adaptaþi întotdeauna stilul
de conducere ºi viteza la condiþiile
creºte pânã la limita maximã a scalei în Turometrul meteo.
cazul în care temperatura exterioarã Zona roºie a turometrului indicã plaja
este ridicatã ºi vã deplasaþi pe de supraturare a motorului.
tronsoane extinse în pantã. Modificãrile temperaturii exterioare
! Nu conduceþi autovehiculul cu mo- sunt afiºate cu o uºoarã întârziere.
Resetarea contorului de rulaj torul supraturat. În caz contrar, motorul
va fi deteriorat.
parþial
Pentru protejarea motorului,
왘 Asiguraþi-vã cã pe display-ul alimentarea cu carburant este
multifuncþional este prezent afiºajul întreruptã la atingerea zonei roºii.
standard (컄 pagina 135).

130
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 131 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord

Computerul de bord Volanul multifuncþional Utilizarea telefonului*


Puteþi controla display-ul 3 s Preia un apel.
Computerul de bord este activat la multifuncþional ºi setãrile computerului t Încheie un apel.
rotirea cheii în poziþia 1 a contactului. de bord prin intermediul tastelor situate
Puteþi utiliza computerul de bord pentru pe volanul multifuncþional. Navigare prin meniuri
accesarea de informaþii privind 4 è Înainte.
autovehiculul ºi pentru efectuarea ºi/
sau reglarea setãrilor. ÿ Înapoi.
Astfel, puteþi afla data când este Navigare în cadrul unui meniu
programatã urmãtoarea revizie tehnicã, 5 j Înainte.
ºi puteþi seta, de exemplu, limba de k Înapoi.
afiºare a mesajelor pe instrumentele de
bord ºi multe altele. Informaþiile afiºate pe ecranul
multifuncþional se modificã la apãsarea
G Pericol de accident uneia dintre tastele de pe volanul
multifuncþional.
Utilizaþi computerul de bord numai când Funcþiile sunt grupate în meniuri pe
condiþiile de drum ºi de trafic o permit. În criterii tematice.
caz contrar, este posibilã distragerea
atenþiei ºi provocarea unui accident. De exemplu, meniul AUDIO conþine
funcþii pentru utilizarea radioului sau a
CD player-ului. Aceste funcþii pot fi
Informaþiile furnizate de computerul de Display-ul multifuncþional utilizate ºi pentru afiºarea unor
bord sunt afiºate pe display-ul 1 informaþii sau pentru modificarea
multifuncþional. setãrilor autovehiculului.
Controlarea computerului de Ordonarea submeniurilor ºi a funcþiilor
bord dintr-un meniu poate fi reprezentatã ca
o secvenþã recurentã:
æ ºi ç 왘 Apãsaþi repetat tasta è sau
2 앫 Selecteazã submeniurile din tasta ÿ pentru a accesa fiecare
meniul Settings (Setãri)... meniu în ordine.
앫 Modificarea valorilor
앫 Regleazã volumul

131
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 132 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
왘 Apãsaþi tasta j sau tasta k
pentru a accesa funcþiile din cadrul Display-ul multifuncþional
unui meniu.
Spre deosebire de alte meniuri, meniul Display-ul multifuncþional afiºeazã valorile
Settings (Setãri)... cuprinde alte ºi setãrile ºi eventualele mesajele.
câteva submeniuri.
Modul de utilizare a acestor submeniuri
este descris în secþiunea "Meniul
Setãri" (컄 pagina 141).
Numãrul meniurilor disponibile depinde
de echipamentele instalate în
autovehicul.

1 Zona de afiºare a meniurilor sau


submeniurilor
2 Linia de stare cu temperatura
exterioarã sau viteza
(컄 pagina 144)
3 Contor de rulaj parþial

132
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 133 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord

Meniurile ºi submeniurile

În figura de mai sus sunt ilustrate La autovehiculele dotate cu sistemul Audio 50 APS* ºi COMAND APS*.
secvenþele afiºate la navigarea între Audio 20, computerul de bord afiºeazã Exemplele din acest manual de utilizare
meniuri. Explicaþiile aferente fiecãrui meniurile AUDIO ºi TEL* (Telefon*) în sunt valabile în cazul autovehiculelor
meniu sunt prezentate în tabelul de mai limba englezã. Limba de afiºare a aces- dotate cu COMAND APS*.
jos.
tor meniuri este independentã de limba
i Termenii generici din tabelul de selectatã pentru display-ul multi-
prezentare au scopul de a vã ajuta sã
navigaþi între meniuri. Aceºti termeni funcþional.
nu sunt întotdeauna afiºaþi pe display-ul Afiºarea meniurilor AUDIO, Navigation
multifuncþional. (Navigaþie)* ºi TEL* sunt puþin diferite
pentru autovehiculele cu sistem

133
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 134 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Meniu Funcþii ºi submeniuri

ÿ è 1 Afiºaj de bazã (Afiºaj principal) 앫 Vitezometru digital (컄 pagina 135)


앫 Temperatura exterioarã (컄 pagina 135)
앫 Nivelul uleiului de motor* (컄 pagina 241)
앫 Afiºaj pentru lucrãrile de service ASSYST PLUS
(컄 pagina 261)
앫 Sistem de avertizare asupra pierderii de presiune din pneuri
(컄 pagina 248) sau sistem de monitorizare a presiunii în
pneuri* (컄 pagina 249)
ÿ è 2 AMG* 앫 Temperatura uleiului de motor* (컄 pagina 135)
앫 Tensiunea la bordul autovehiculului (컄 pagina 136)
앫 CRONOMETRU (컄 pagina 136)
ÿ è 3 Audio 앫 Post de radio (컄 pagina 138)
앫 CD player/Schimbãtor de CD-uri* (컄 pagina 138)
ÿ è 4 NAV* (Sistemul de navigaþie*) 앫 Mesajele sistemului de navigaþie* (컄 pagina 139)
ÿ è 5 Distronic* 앫 Afiºajul distanþei* (컄 pagina 157)
ÿ è 6 Memoria de mesaje 앫 Mesaje de defecþiune ºi avertizare (컄 pagina 140)
(Veþi putea vedea meniul mesajelor
memorate numai dacã sistemul a afiºat
astfel de mesaje.)
ÿ è 7 Settings (Setãri) 앫 Revenirea la setãrile implicite (de fabricã) (컄 pagina 141)
앫 Selectarea submeniului (컄 pagina 141)
ÿ è 8 Trip computer (Computer de bord) 앫 Autonomia (컄 pagina 150)
앫 Informaþii privind consumul de carburant (컄 pagina 151)
ÿ è 9 Telefon* 앫 Utilizarea telefonului mobil* (컄 pagina 152)

134
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 135 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
앫 nivelul uleiului de motor*
Afiºaj standard al meniului (컄 pagina 241)
Setarea de bazã afiºeazã temperatura 앫 afiºaj pentru lucrãrile de service
exterioarã curentã ºi contorul de rulaj ASSYST PLUS (컄 pagina 261)
parþial pe ecranul multifuncþional.
Acesta este afiºajul standard. 앫 sistemul de avertizare asupra
pierderii de presiune din pneuri
Utilizaþi tastele de pe volanul (컄 pagina 248) sau sistemul de
multifuncþional. monitorizare a presiunii în pneuri*
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru (컄 pagina 249) Exemplu de imagine care prezintã vite-
a selecta afiºajul principal. zometrul digital afiºat
Afiºarea vitezometrului digital sau a
temperaturii exterioare 1 Vitezometrul digital
2 Linia de stare cu temperatura
i În cazul în care aþi selectat exterioarã
vitezometrul digital pentru indicatorul 3 Contor de rulaj parþial
de stare 2 (컄 pagina 144), trebuie sã
selectaþi aici afiºarea temperaturii 왘 Pentruaselectaafiºareaaltorinformaþii
exterioare. apãsaþi tasta j, è sau ÿ.
Utilizaþi tastele de pe volanul Prezentarea generalã a meniurilor
1 Temperaturã exterioarã multifuncþional. este disponibilã (컄 pagina 133).
2 Contor de rulaj parþial 왘 pentru a selecta afiºajul principal Meniu AMG*
Puteþi selecta afiºarea vitezometrului apãsaþi tasta è sau ·.
digital în locul temperaturii exterioare16 왘 Pentru a selecta vitezometrul digital
i Aceste funcþii sunt disponibile
numai pentru autovehiculele dotate cu
(컄 pagina 144). sau temperatura exterioarã apãsaþi afiºaj AMG.
Puteþi selecta urmãtoarele funcþii în tasta j sau k.
Primele informaþii afiºate în meniul
meniul afiºajului principal apãsând AMG indicã treapta de vitezã selectatã
tasta j sau tasta k: curentã ºi temperatura uleiului de
앫 vitezometrul digital sau motor.
temperatura exterioarã Utilizaþi tastele de pe volanul
16 În cazul autovehiculelor pentru Marea multifuncþional.
Britanie: temperatura exterioarã este afiºatã 왘 Pentru a selecta meniul AMG,
permanent. apãsaþi tasta è sau ·.

135
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 136 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Afiºarea tensiunii la bordul 왘 Apãsaþi repetat tasta j pânã la
autovehiculului afiºarea mesajului RACETIMER.

Utilizaþi tastele de pe volanul


multifuncþional.
왘 Pentru a selecta meniul AMG
apãsaþi tasta è sau ·.
왘 Pânã la afiºarea tensiunii la bord
1 Indicatorul treptei de vitezã apãsaþi repetat tasta j.
2 Temperatura uleiului de motor
1 Indicatorul treptei de vitezã
Dacã motorul a atins plaja de 2 Cronometrul RACETIMER
supraturaþii în programul de schimbare
manualã a treptelor de vitezã, meniul 3 Tur de pistã
este afiºat în culoarea roºie. Lângã i Puteþi porni cronometrul
indicatorul treptei de vitezã va fi afiºat RACETIMER cu motorul în funcþiune sau
ºi mesajul UP (sus) 1, indicându-vã sã cu cheia în poziþia 2 a contactului
comutaþi într-o treaptã de vitezã electronic de pornire.
superioarã. 1 Indicatorul treptei de vitezã i În timp ce este afiºat cronometrul
i Simbolul de indicare a temperaturii 2 Tensiunea la bordul autovehiculului RACETIMER, nu veþi putea regla
uleiului de motor este afiºat intermitent 왘 Pentru a selecta afiºarea altor volumul prin intermediul tastelor +
dacã temperatura uleiului nu a atins informaþii apãsaþi tasta j, è ºi ç.
încã 80 °C. Evitaþi solicitarea motorului sau ÿ. 왘 Pentru pornire: apãsaþi tasta +
la maxim în aceastã perioadã. pentru a porni cronometrul.
Apãsând tasta j sau k,puteþi CRONOMETRUL (RACETIMER) 왘 Pentru afiºarea intervalului
selecta urmãtoarele funcþii în meniul AMG: intermediar: apãsaþi tasta ç
Cu ajutorul cronometrului RACETIMER pentru a se afiºa intervalul
앫 Tensiunea la bordul
puteþi înregistra intervale exprimate în intermediar.
autovehiculului(컄 pagina 136) ore, minute ºi secunde. Intervalul intermediar este afiºat
앫 RACETIMER (CRONOMETRU) timp de cinci secunde.
Utilizaþi tastele de pe volanul
(컄 pagina 136) multifuncþional. 왘 Pentru oprire: apãsaþi tasta +
앫 Evaluare generalã (컄 pagina 137)
왘 Pentru a selecta meniul AMG pentru a opri cronometrul.
앫 Evaluarea unui tur de pistã apãsaþi tasta è sau ·. 왘 Pentru aselectaafiºareaaltorinformaþii
(컄 pagina 138) apãsaþi tasta j, è sau ÿ.

136
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 137 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
i Cronometrul RACETIMER se 왘 Apãsaþi tasta + pentru a porni
întrerupe dacã opriþi autovehiculul ºi cronometrul.
rotiþi cheia în poziþia 1 în contactul Toate tururile sunt ºterse.
electronic de pornire. Dacã rotiþi cheia i Dacã aþi oprit motorul, cronometrul
în poziþia 2 sau 3 ºi apoi apãsaþi tasta va fi resetat la "0" dupã 30 de secunde.
+, cronometrarea continuã. Toate tururile sunt ºterse.
Memorarea timpului aferent unui Afiºarea evaluãrii generale
tur de pistã ºi începerea unui nou 1 Indicatorul treptei de vitezã i Aceastã funcþie este disponibilã
tur 2 Cronometrul RACETIMER numai dacã aþi memorat cel puþin un tur
i Puteþi memora maxim nouã tururi 3 Cel mai rapid tur de pistã (cel mai ºi aþi oprit CRONOMETRUL.
de pistã. bun tur) Utilizaþi tastele de pe volanul
Utilizaþi tastele de pe volanul 4 Tur de pistã multifuncþional.
multifuncþional. 왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru
왘 Apãsaþi tasta ç pentru a se afiºa Resetarea turului curent a selecta meniul AMG.
intervalul intermediar în timpul Utilizaþi tastele de pe volanul 왘 Apãsaþi repetat tasta j pânã la
cronometrãrii. multifuncþional. afiºarea evaluãrii generale.
Intervalul intermediar este afiºat 왘 Apãsaþi tasta + pentru a opri
timp de cinci secunde. cronometrul.
왘 Apãsaþi din nou tasta ç într-un 왘 Apãsaþi tasta ç pentru a reseta de la
interval de cinci secunde. “0” intervalul aferent unui tur de pistã.
Intervalul intermediar afiºat este
memorat ca intervalul afarent unui Stergerea intervalelor memorate
tur de pistã. pentru tururile de pistã
Începe cronometrarea unui nou tur i Nu este posibilã ºtergerea unui
de pistã. Cronometrarea noului tur singur interval memorat. 1 Evaluarea generalã a rezultatelor
de pistã începe imediat dupã Utilizaþi tastele de pe volanul cronometrate
apelarea intervalului intermediar. multifuncþional. 2 Timpul total de conducere
왘 Apãsaþi tasta + pentru a opri 3 Viteza maximã
cronometrul. 4 Distanþa parcursã
왘 Apãsaþi de douã ori butonul de 5 Viteza medie
resetare situat în partea stângã a
instrumentelor de bord.

137
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 138 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
왘 Pentru a selecta afiºarea altor i Fiecare tur este afiºat într-un
informaþii, apãsaþi tasta j, è submeniu separat. Cel mai rapid tur
sau ÿ. este indicat de simbolul 1 care
lumineazã intermitent.
Afiºarea evaluãrii unui tur
Meniul Audio
i Aceastã funcþie este disponibilã
numai dacã aþi memorat cel puþin douã Dacã este pornit, sistemul audio poate
tururi ºi aþi oprit CRONOMETRUL. fi comandat prin intermediul funcþiilor
Utilizaþi tastele de pe volanul din meniul AUDIO. 1 Gama de frecvenþe
multifuncþional. Dacã sistemul audio nu este pornit, vor 2 Postul
fi afiºate mesajele AUDIO OFF (Audio 50
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru APS* ºi COMAND APS*: Audio off) pe 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru
a selecta meniul AMG. display-ul multifuncþional. a regla volumul.
왘 Apãsaþi repetat tasta j pânã la i În cazul autovehiculelor dotate cu 왘 Pentru a selecta afiºarea altor
afiºarea evaluãrii unui tur. Audio 50 APS* ºi setate pe limba rusã, informaþii, apãsaþi tasta è sau
computerul de bord afiºeazã acest ÿ.
meniu în englezã.
Prezentarea generalã a meniurilor
Selectarea unui post de radio este disponibilã (컄 pagina 133).
Utilizaþi tastele de pe volanul i Puteþi memora noi posturi numai
multifuncþional. cu ajutorul sistemului audio. Pentru
indicaþii în acest sens, consultaþi
왘 Porniþi radioul (vã rugãm sã instrucþiunile de utilizare separate.
consultaþi instrucþiunile de utilizare
1 Tur de pistã separate). Utilizarea CD player-ului sau a
2 Timpul efectuãrii turului 왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru schimbãtorului de CD-uri*
3 Viteza maximã a selecta meniul AUDIO.
왘 Apãsaþi tasta j sau k pentru Utilizaþi tastele de pe volanul
4 Lungimea turului multifuncþional.
a selecta postul de radio dorit.
5 Viteza medie pe tur 왘 Porniþi sistemul audio (vã rugãm sã
Tipul de cãutare depinde de setarea
왘 Apãsaþi tasta j sau k pentru a referitoare la selectarea posturilor consultaþi instrucþiunile de utilizare
selecta o altã evaluare pentru un tur. (컄 pagina 147): se selecteazã separate) ºi selectaþi CD player-ul.
왘 Pentruaselectaafiºareaaltorinformaþii urmãtorul post memorat sau începe 왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru
apãsaþi tasta è sau ÿ. cãutarea posturilor. a selecta meniul AUDIO.

138
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 139 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
왘 Apãsaþi tasta j sau k pentru 왘 Pentru a selecta afiºarea altor 왘 Pentru a selecta afiºarea altor
a selecta o melodie de pe CD. informaþii, apãsaþi tasta è sau informaþii apãsaþi tasta è sau
ÿ. ÿ.
Prezentarea generalã a meniurilor Prezentarea generalã a meniurilor
este disponibilã (컄 pagina 133). este disponibilã (컄 pagina 133).
Selectarea unei melodii MP3* Meniul Navigaþie*
În meniul NAV, puteþi selecta modul de
i CD-urile cu melodii în format MP3 afiºare a indicaþiilor de traseu furnizate
pot fi redate numai în fanta COMAND de sistemul de navigaþie, pe display-ul
APS* sau în schimbãtorul de CD-uri*. multifuncþional.
Afiºajul sistemului Audio 20
Utilizaþi tastele de pe volanul
multifuncþional. i În cazul autovehiculelor dotate cu
1 CD-ul redat curent (dacã Audio 50 APS* ºi setate pe limba rusã,
autovehiculul dispune de magazie 왘 Porniþi sistemul audio (vã rugãm sã computerul de bord afiºeazã acest
de CD-uri*) consultaþi instrucþiunile de utilizare meniu în englezã.
2 Melodia curentã separate) ºi selectaþi MP3-ul.
Utilizaþi tastele de pe volanul
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru multifuncþional.
a selecta meniul AUDIO.
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru
왘 Apãsaþi tasta j sau k pentru a selecta meniul NAV .
a selecta o melodie în format MP3.
Afiºarea meniului NAV depinde de
starea curentã de funcþionare a
sistemului de navigaþie.
Sistem de navigaþie dezactivat
Afiºajul sistemelor Audio 50 APS* ºi
COMAND APS* Pe display-ul multifuncþional apare
mesajul NAV off.
1 CD-ul redat curent (dacã 왘 Porniþi sistemul Audio 50 APS* sau
autovehiculul dispune de magazie COMAND APS* (consultaþi
de CD-uri*) 1 Melodia curentã Instrucþiunile de utilizare separate).
2 Melodia curentã 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru 왘 Pentru a selecta afiºarea altor
a regla volumul. informaþii, apãsaþi tasta è sau
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru ÿ.
a regla volumul.

139
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 140 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Funcþia de indicare a traseului Funcþia de indicare a traseului Meniul mesajelor memorate
inactivã activã
Mesajele afiºate anterior pot fi apelate
Pe display-ul multifuncþional sunt Pe dispay-ul multifuncþional poate fi din meniul mesaje memorate . Meniul
afiºate sensul de deplasare ºi numele afiºat urmãtorul mesaj: mesaje memorate va fi afiºat numai
strãzii, în condiþiile în care acestea sunt dacã existã mesaje.
cunoscute de sistem.
G Pericol de accident
Computerul de bord înregistreazã ºi
afiºeazã numai mesaje ºi avertismente
provenite de la anumite sisteme. Din
acest motiv, trebuie sã vã asiguraþi
personal cã autovehiculul prezintã
왘 Pentru a selecta afiºarea altor siguranþã în utilizare. În caz contrar, este
posibilã producerea unui accident
informaþii, apãsaþi tasta è sau datoritã conducerii unui autovehicul
ÿ. nesigur din punct de vedere funcþional.
1 Sensul de deplasare
Prezentarea generalã a meniurilor
2 Numele strãzii este disponibilã (컄 pagina 133).
왘 Pentru a selecta afiºarea altor
Afiºarea mesajelor
informaþii, apãsaþi tasta è sau Meniul sistemului Distronic* Utilizaþi tastele de pe volanul
ÿ. i Prezentarea generalã a meniurilor multifuncþional.
este disponibilã (컄 pagina 133). 왘 Apãsaþi repetat tasta è sau
Setarea curentã a sistemului Distronic · pânã când se afiºeazã fie
poate fi vizualizatã în meniul sistemului meniul iniþial, fie meniul de mesaje
Distronic. Informaþii suplimentare memorate.
referitoare la sistemul Distronic sunt Dacã nu apare meniul mesaje
disponibile în cadrul secþiunii "Sisteme memorate, înseamnã cã nu existã
de asistare a conducerii" mesaje.
(컄 pagina 157).
În cazul în care existã mesaje,
poate fi afiºat urmãtorul mesaj pe
display-ul multifuncþional, de
exemplu: “2 messages” ("2 mesaje")

140
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 141 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
왘 Apãsaþi tasta j sau k pentru Revenirea la setãrile implicite (de i Dacã nu apãsaþi butonul de
a apela urmãtorul mesaj: fabricã) resetare a doua oarã, setãrile
Puteþi viziona fiecare mesaj din anterioare sunt menþinute. Meniul
listã, în ordinea înregistrãrii. Funcþiile din majoritatea submeniurilor Settings (setãri)... va fi afiºat din nou
Mesajele care nu pot fi afiºate sunt pot fi resetate la valorile implicite. dupã aproximativ 5 secunde.
descrise în secþiunea "Sfaturi Din motive de siguranþã, nu toate
practice" (컄 pagina 272). funcþiile pot fi resetate: funcþia Submeniurile din meniul Setãri
왘 Pentru a selecta afiºarea altor "Speedtronic permanent" poate fi Utilizaþi tastele de pe volanul
informaþii apãsaþi tasta è sau setatã numai din submeniul Vehicle multifuncþional.
ÿ. (autovehicul). Funcþia Headlamp mode
(mod acþionare faruri) din submeniul 왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru
Prezentarea generalã a meniurilor Lighting (Iluminare) poate fi resetatã a selecta meniul Settings
este disponibilã (컄 pagina 133). numai când autovehiculul staþioneazã. (Setãri)....
i Când luaþi contactul, toate Utilizaþi tastele de pe volanul 왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela
mesajele memorate vor fi ºterse, cu multifuncþional. funcþia de selectare a
excepþia câtorva mesaje cu prioritate 왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru submeniurilor.
ridicatã. Computerul de bord va ºterge a selecta meniul Settings Vor fi afiºate submeniurile
aceste mesaje numai când cauza (Setãri).... disponibile. Nu sunt afiºate
defecþiunilor afiºate a fost remediatã. 왘 Menþineþi apãsat butonul de simultan toate meniurile
resetare de pe partea stângã a disponibile.
Meniul Setãri instrumentelor de bord timp de 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru
Sunt disponibile douã funcþii în meniul aproximativ trei secunde. a selecta un submeniu.
Settings (setãri)...To reset (pentru Pe display-ul multifuncþional va fi
resetare): ... Press reset button for 3 solicitatã apãsarea butonului de Meniul selectat va fi evidenþiat.
seconds (Pentru resetare apãsaþi resetare încã o datã pentru
butonul de resatare timp de 3 secunde) confirmare.
pentru a reveni la setãrile implicite (de 왘 Apãsaþi din nou butonul de
fabricã) pentru majoritatea setãrilor. resetare.
Existã ºi submeniuri prin intermediul Funcþiile din majoritatea
cãrora puteþi efectua setãri individuale submeniurilor vor reveni la setãrile
pentru autovehicul. implicite.
i Prezentarea generalã a meniurilor 왘 Pentru a selecta afiºarea altor
este disponibilã (컄 pagina 133). informaþii, apãsaþi tasta è sau 왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta
ÿ. o funcþie din cadrul unui submeniu.

141
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 142 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru 왘 Pentru a selecta afiºarea altor
a modifica setarea. informaþii, apãsaþi tasta è sau
Setarea modificatã este memoratã. ÿ.
Tabelul de mai jos indicã setãrile pe
care le puteþi efectua în fiecare
submeniu. Puteþi gãsi informaþii
suplimentare la paginile indicate.

Submeniuri Funcþii din cadrul unui submeniu


Instrument cluster (Instrumentele de bord) 앫 Unitatea de mãsurã pentru distanþã (컄 pagina 143)
앫 Limbã (컄 pagina 143)
앫 Afiºajul liniei de stare (컄 pagina 144)
앫 Afiºaj principal(컄 pagina 144)
Time/Date (Orã/Datã)17 앫 Datã (컄 pagina 144)
앫 Orã (컄 pagina 145)
Lighting (Iluminare) 앫 Modul de funcþionare permanentã a farurilor (컄 pagina 145)
앫 Lumina de localizare (컄 pagina 145)
앫 Iluminarea ambientalã* (컄 pagina 146)
앫 Stingere temporizatã a luminilor exterioare dezactivatã (컄 pagina 146)
앫 Stingere temporizatã a luminilor interioare dezactivatã (컄 pagina 147)
앫 Intelligent Light System (Sistemul inteligent de iluminare)* (컄 pagina 147)
Vehicle (Autovehicul) 앫 Sistemul Speedtronic permanent (컄 pagina 166)
앫 Selectarea posturilor de radio (컄 pagina 147)
앫 Zãvorâre automatã (컄 pagina 148)
Heating (Încãlzire) 앫 Selectaþi momentul activãrii sistemului de încãlzire auxiliarã*
(컄 pagina 148)
앫 Schimbaþi momentul activãrii sistemului de încãlzire auxiliarã*
(컄 pagina 149)

142
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 143 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Submeniuri Funcþii din cadrul unui submeniu
Comfort (Confort) 앫 Funcþia de facilitare a accesului/pãrãsirii autovehiculului* (컄 pagina 149)
앫 Plierea oglinzilor la zãvorârea autovehiculului* (컄 pagina 150)
Dynamic driving seat* 앫 Setãri pentru scaunul ºoferului ºi al pasagerului din faþã (컄 pagina 150)
(Scaunul ºoferului cu reglare dinamicã)
17 Dacã autovehiculul dispune de sistemul Audio 20, va fi afiºat numai submeniul Orã/Datã.

왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a


Selectarea unitãþii de mãsurã selecta submeniul Instr. cluster selecta submeniul Instr. cluster
pentru distanþã (Instrumente de bord). (Instrumente de bord).
Unitatea de mãsurã selectatã pentru 왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta 왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta
distanþã este valabilã pentru: Afiºaj unit Speed-/odometer Language (Limba).
(Unitate de mãsurã pentru afiºare 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a
앫 contorul de rulaj parþial ºi total
vitezometru/contor de rulaj). selecta limba.
앫 calculatorul de bord
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a 앫 Germanã
앫 vitezometrul digital18 selecta unitatea de mãsurã pentru
distanþã km (kilometri) sau mile. 앫 Englezã
앫 sistemul TEMPOMAT
왘 Pentru a selecta afiºarea altor 앫 Francezã
앫 Speedtronic
informaþii, apãsaþi tasta j, è 앫 Italianã
앫 Sistemul Distronic*
sau ÿ. 앫 Spaniolã
Utilizaþi tastele de pe volanul Prezentarea generalã a meniuriloreste
multifuncþional. 앫 Olandezã
disponibilã (컄 pagina 133).
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru 앫 Danezã
a selecta meniul Settings Selectarea limbii 앫 Suedezã
(Setãri).... 앫 Portughezã
왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela
Utilizaþi tastele de pe volanul
multifuncþional. 앫 Turcã
funcþia de selectare a submeniurilor.
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a 앫 Rusã
18 În cazul autovehiculelor pentru Marea selecta meniul Settings (Setãri).... 왘 Pentru a selecta afiºarea altor
Britanie: vitezometrul digital afiºeazã 왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela informaþii apãsaþi tasta j, è
întotdeauna km/h. funcþia de selectare a submeniurilor. sau ÿ.

143
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 144 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Prezentarea generalã a meniuriloreste Selectarea afiºajului principal Setarea datei
disponibilã (컄 pagina 133).
i Autovehiculele pentru Marea Britanie: i Autovehicule dotate cu sistem de
Selectarea afiºajului liniei de stare acest submeniu nu este disponibil. navigaþie* (Audio 50 APS* sau COMAND
Dacã navigaþi prin meniul Standard afiºaj APS*): aceastã funcþie nu este disponibilã.
i Autovehiculele pentru Marea Britanie: (Afiºaj standard) veþi avea acces la Sistemul de navigaþie* al autovehiculului
acest submeniu nu este disponibil. informaþiile afiºate care nu au fost primeºte informaþii de la un satelit GPS.
Utilizaþi tastele de pe volanul selectate (컄 pagina 135). Utilizaþi tastele de pe volanul
multifuncþional. Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional.
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a multifuncþional. 왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a
selecta meniul Settings (Setãri).... 왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a selecta meniul Settings (Setãri)....
왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela selecta meniul Settings (Setãri).... 왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela
funcþia de selectare a submeniurilor. 왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de selectare a submeniurilor.
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a funcþia de selectare a submeniurilor. 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a
selecta submeniul Instr. cluster 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta submeniul Time/Date (Orã/
(Instrumente de bord). selecta submeniul Instr. cluster Datã).
왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta (Instrumente de bord). 왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta
Afiºajul liniei de stare. 왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta funcþia Set date Day (Setare zi)
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a Basic display (Afiºaj principal). (sau Set date month (Setare lunã)
selecta afiºajul pentru linia de stare: sau Set date year (Setare an)).
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a
temperatura exterioarã (Outside selecta afiºajul principal: temperatura 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru
temp.) sau viteza (Speed). exterioarã (Outside temp.) sau viteza a seta valorile.
왘 Pentru a selecta afiºarea altor (Speed). 왘 Pentru a selecta afiºarea altor
informaþii apãsaþi tasta j, è 왘 Pentru a selecta afiºarea altor informaþii apãsaþi tasta j, è
sau ÿ. informaþii apãsaþi tasta j, è sau ÿ.
Prezentarea generalã a meniuriloreste sau ÿ. Prezentarea generalã a meniurilor
disponibilã (컄 pagina 133). Prezentareageneralã ameniuriloreste este disponibilã la (컄 pagina 133).
i Dacã navigaþi prin meniul Standard disponibilã la (컄 pagina 133).
display(Afiºaj standard) veþi avea acces la
informaþiile afiºate care nu au fost
selectate (컄 pagina 135).

144
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 145 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Setarea ceasului Prezentarea generalã a meniurilor este 왘 Pentru a selecta afiºarea altor
disponibilã la (컄 pagina 133). informaþii, apãsaþi tasta j, è
i Autovehicule dotate cu sistem de Setarea modului funcþionare sau ÿ.
navigaþie* (Audio 50 APS* sau COMAND
APS*): aceastã funcþie nu este disponibilã. permanentã a farurilor Prezentarea generalã a meniurilor este
disponibilã (컄 pagina 133).
Sistemul de navigaþie* al autovehiculului Dacã aþi selectat modul funcþionare
primeºte semnale privind ora de la un satelit permanentã a farurilor ºi comutatorul de i Rotirea comutatoruluide luminiînorice
GPS. lumini se aflã în poziþia M, luminile de poziþie cu excepþia poziþiei M va
poziþie, faza scurtã a farurilor ºi lampa declanºa aprinderea luminilor
Trebuie sã setaþi o singurã datã fusul orar în corespunzãtoare.
sistemul Audio 50 APS* sau COMAND plãcuþei de înmatriculare sunt aprinse
APS*. Pentru indicaþii în acest sens, consul- automat cât timp motorul este pornit. Din motive de siguranþã, nu puteþi reveni la
taþi instrucþiunile de utilizare separate. Din motive de siguranþã, aceastã funcþie setãrile implicite (de fabricã) pentru funcþia
poate fi setatã numai când autovehiculul Headlamp mode (Modul de acþionare a
Utilizaþi tastele de pe volanul farurilor) în timpul conducerii
multifuncþional. staþioneazã. În þãrile unde modul de
funcþionare permanentã a farurilor este autovehiculului. Pe display-ul
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a multifuncþional va fi afiºat urmãtorul
selecta meniul Settings (Setãri).... obligatoriu prin lege, setarea implicitã (de
fabricã) este, Constant. mesaj: Settings Cannot be completely
왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela reset to factory settings while driving
funcþia de selectare a submeniurilor. Utilizaþi tastele de pe volanul (Funcþiile nu pot fi resetate complet
multifuncþional. la setãrile de fabricã în timpul
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a conducerii autovehiculului!).
selecta submeniul Time/Date (Orã/
Datã). selecta meniul Settings (Setãri)....
Activarea sau dezactivarea luminii de
왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta 왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela localizare
Clock, hours Confirm by press R funcþia de selectare a submeniurilor.
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a
În cazul activãrii luminii de localizare, dupã
(Ceas, orã Confirmaþi prin apãsarea deszãvorârea autovehiculului cu ajutorul
R) (sau Clock, minutes Confirm by selecta submeniul Lighting
(Iluminare). cheii, se vor aprinde urmãtoarele lumini:
press R) (Ceas, minute Confirmaþi
prin apãsarea R) 왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta 앫 luminile de poziþie
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a Headlamp mode (Mod acþionare 앫 luminile de poziþie spate
seta o valoare. faruri). 앫 lampa plãcuþei de înmatriculare
왘 Apãsaþi butonul de resetare situat în 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a 앫 proiectoarele de ceaþã
partea stângã a instrumentelor de bord. seta activarea farurilor (modul pentru
Ora setatã este memoratã. utilizare diurnã) la Manual (acþionare
manualã) sau Constant (funcþionare
왘 Pentru aselectaafiºareaaltorinformaþii permanentã).
apãsaþi tasta j, è sau ÿ.

145
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 146 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Lumina de localizare este dezactivatã 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru i Dacã nici una dintre portiere nu este
automat la deschiderea portierei ºoferului a selecta submeniul Lighting deschisã în acest interval dupã oprirea
sau dupã 40 de secunde. (Iluminare). motorului sau dacã una dintre portiere nu
Utilizaþi tastele de pe volanul 왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta a fost închisã dupã ce a fost deschisã,
multifuncþional. Ambient light (Iluminare luminile exterioare se sting dupã 60 de
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru ambientalã). secunde.
a selecta meniul Settings 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru Utilizaþi tastele de pe volanul
(Setãri).... a regla intensitatea luminoasã la multifuncþional.
왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela orice nivel între 0 (dezactivat) pânã la 왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru
funcþia de selectare a submeniurilor. 5 (intensitate maximã). a selecta meniul Settings
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru 왘 Pentru a selecta afiºarea altor (Setãri)....
a selecta submeniul Lighting informaþii apãsaþi tasta j, è 왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela
(Iluminare). sau ÿ. funcþia de selectare a submeniurilor.
왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta Prezentarea generalã a meniurilor 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru
Function Surround lighting (Funcþia este disponibilã (컄 pagina 133). a selecta submeniul Lighting
luminã de localizare). Activarea sau dezactivarea funcþiei de (Iluminare).
왘 Apãsaþi tasa + sau ç pentru stingere temporizatã a luminilor 왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta
activarea sau dezactivarea opþiunii exterioare funcþia Headlamp delayed switch-off
Function Surround lighting (Funcþia (Stingere temporizatã a farurilor).
Prinintermediul funcþieiHeadlamps delayed
luminã de localizare). switch-off (Stingere temporizatã a 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru
왘 Pentru a selecta afiºarea altor farurilor), puteþi seta luminile exterioare activarea sau dezactivarea funcþiei
informaþii apãsaþi tasta j, è sã se stingã dupã 15 secunde de la Headlamps delayed switch-off
sau ÿ. închiderea portierelor. Dacã aþi setat (Stingere temporizatã a farurilor).
Prezentarea generalã a meniurilor momentul activãrii funcþiei de stingere 왘 Pentru a selecta afiºarea altor
este disponibilã (컄 pagina 133). temporizatã a luminilor exterioare, dupã informaþii, apãsaþi tasta j, è
oprirea motorului, urmãtoarele lumini sau ÿ.
Reglarea iluminãrii ambientale*
rãmân aprinse: Prezentarea generalã a meniurilor
Utilizaþi tastele de pe volanul 앫 luminile de poziþie este disponibilã (컄 pagina 133).
multifuncþional.
앫 luminile de poziþie spate Puteþi dezactiva temporar funcþia de
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru
a selecta meniul Settings 앫 lampa plãcuþei de înmatriculare stingere temporizat:
(Setãri).... 앫 proiectoarele de ceaþã 왘 Rotiþi cheia în poziþia 0 a
왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela
contactului înainte de a pãrãsi
funcþia de selectare a submeniurilor. autovehiculul.

146
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 147 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 a contactului ºi 왘 Pentru a selecta afiºarea altor 왘 Pentru a selecta afiºarea altor
apoi în poziþia 0. informaþii apãsaþi tasta j, è informaþii apãsaþi tasta j, è
Stingerea temporizatã este sau ÿ. sau ÿ.
dezactivatã. Aceasta va fi reactivatã Prezentarea generalã a meniuriloreste Prezentareageneralã ameniuriloreste
odatã cu pornirea motorului. disponibilã (컄 pagina 133). disponibilã (컄 pagina 133).
Activarea sau dezactivarea funcþiei de Activarea sau dezactivarea sistemului Selectarea posturilor de radio
stingere temporizatã a luminilor inteligent de iluminare*
interioare Puteþi utiliza opþiunea Audio Search function
Puteþi utiliza funcþia Intelligent Light (Funcþie cãutare post de radio) pentru a seta
Funcþia Interior lighting delayed System (Sistemul inteligent de iluminare) cãutarea unui post de radio sau selectarea
switch-off (Stingere temporizatã a pentru activarea modului Autostradã, a unuia din posturile deja memorate de fiecare
luminilor interioare) vã permite sistemului de iluminare activã sau a datã când aparatul radio este pus în
întârzierea stingerii lãmpilor din habitaclu proiectoarelor de ceaþã cu domeniu extins. funcþiune. Dacã este setatã opþiunea Freq.
cu 10 secunde ulterior scoaterii cheii din Utilizaþi tastele de pe volanul (frecvenþã), se începe cãutarea postului de
contact. multifuncþional. radio. Dacã este setatã opþiunea Memory
Utilizaþi tastele de pe volanul (memoria), va fi selectat urmãtorul post de
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a radio memorat.
multifuncþional. selecta meniul Settings (Setãri)....
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a Utilizaþi tastele de pe volanul
왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela multifuncþional.
selecta meniul Settings (Setãri).... funcþia de selectare a submeniurilor.
왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela 왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a selecta meniul Settings (Setãri)....
funcþia de selectare a submeniurilor. selecta submeniul Lighting
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a (Iluminare). 왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela
selecta submeniul Lighting funcþia de selectare a
왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta submeniurilor.
(Iluminare). funcþia Intelligent Light System
왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta (Sistem inteligent de iluminare activã). 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru
funcþia Interior lighting switch-off a selecta submeniul Vehicle
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru (Autovehicul).
(Stingere temporizatã a luminilor activarea sau dezactivarea opþiunii
interioare). Intelligent Light System (Sistem 왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru inteligent de iluminare activã). Audio Search function (Funcþie
activarea sau dezactivarea funcþiei cãutare post de radio).
Interior lighting delayed switch- 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru
off (Stingere temporizatã a a selecta setarea Freq. (Frecvenþã)
luminilor interioare). sau Memory (Memorie).

147
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 148 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
왘 Pentru a selecta afiºarea altor 왘 Pentru a selecta afiºarea altor
informaþii apãsaþi tasta j, è informaþii apãsaþi tasta j, è G Pericol de incendiu sau de
sau ÿ. sau ÿ. intoxicare
Prezentarea generalã a meniuriloreste Prezentareageneralã ameniuriloreste
disponibilã (컄 pagina 133). disponibilã (컄 pagina 133). Sistemul de încãlzire auxiliarã* produce
Selectaþi momentul activãrii gaze fierbinþi ºi toxice în timpul
funcþionãrii. Vaporii de carburant
Setarea zãvorârii automate sistemului de încãlzire auxiliarã* degajaþi în timpul alimentãrii rezervorului
Funcþia Automatic door locking (Zãvorâre Funcþia Auxiliary heat. (Sistem de se pot aprinde datoritã temperaturii
încãlzire auxiliarã) vã permite selectarea a ridicate a sistemului de evacuare.
automatã a portierelor) vã permite sã
activaþi funcþia de zãvorâre centralizatã a trei momente de activare a sistemului de Nu porniþi sistemul de încãlzire auxiliarã
autovehiculului dupã atingerea unei viteze încãlzire auxiliarã. Puteþi seta momentul în staþii de alimentare cu carburant sau
minime de aproximativ 15 km/h. exact al activãrii sistemului de încãlzire în spaþii închise, de exemplu, în garaj,
auxiliarã prin intermediul celorlalte funcþii dacã acestea nu dispun de un sistem de
Informaþii suplimentare privind zãvorârea evacuare a aerului.
centralizatã sunt disponibile în cadrul din submeniul Heater (Încãlzire).
secþiunii "Zãvorârea centralizatã" i Puteþi apela aceastã funcþie direct, În caz contrar, vã puteþi pune în pericol,
rotind cheia în poziþia 1 sau 2 a contactului atât pe dumneavoastrã, cât ºi pe ceilalþi.
(컄 pagina 78).
Utilizaþi tastele de pe volanul ºi apãsând tasta pentru încãlzire auxiliarã
multifuncþional. (컄 pagina 199).
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a Temperatura sistemului de încãlzire Utilizaþi tastele de pe volanul
selecta meniul Settings (Setãri).... auxiliarã poate fi setatã prin intermediul multifuncþional.
왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela
sistemului Thermatic sau a sistemului cu 4 왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru
funcþia de selectare a submeniurilor. zone Thermotronic. Setãrile minime ºi a selecta meniul Settings
maxime pentru temperatura sistemului de (Setãri)....
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a
încãlzire auxiliarã sunt 20 °C ºi respectuv
selecta submeniul Vehicle 24 °C. 왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela
(Autovehicul). funcþia de selectare a
Puteþi dezactiva funcþia de încãlzire
왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta submeniurilor.
auxiliarã prin intermediul telecomenzii sau
funcþia Automatic door locking a tastei de pe consola centralã. 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru
(Zãvorâre automatã a portierelor). a selecta submeniul Heater
Sistemul de încãlzire auxiliarã este
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru (Încãlzire).
dezactivat automat dupã 50 de minute de
activarea sau dezactivarea funcþiei funcþionare. Durata acestui interval poate 왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta
Automatic door locking (Zãvorâre fi modificatã. În acest sens, apelaþi la un Auxiliary heat. (Sistem de încãlzire
automatã a portierelor). atelier de specialitate autorizat, de auxiliarã).
exemplu, la un Centru de Service
Mercedes-Benz.

148
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 149 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a
selecta unul dintre cele trei momente seta orele. G Pericol de rãnire
de activare sau opþiunea Timer off 왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta
(dezactivare sistem de încãlzire Dacã funcþia de facilitare a accesului în
opþiunea Switch-on time X Set interior este activatã, volanul se poate
auxiliarã). minutes (Moment de activare Setare miºca de la sine. Existã riscul
Laselectarea unui moment de activare, minut). accidentãrii ocupanþilor autovehiculului.
lampamartor galbenã integratã în tasta 왘 Apãsaþi tastele + sau ç pentru Înainte de a activa aceastã funcþie,
pentru încãlzirea auxiliarã se aprinde. a seta minutele. trebuie sã vã asiguraþi cã nimeni nu este
în pericol de a fi accidentat.
왘 Pentru aselectaafiºareaaltorinformaþii La selectarea unui moment de activare,
apãsaþi tasta j, è sau ÿ. lampa martor galbenã integratã în
Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în
autovehicul, chiar dacã aceºtia se aflã
Prezentarea generalã a meniurilor este tasta pentru încãlzirea auxiliarã situat într-un sistem de retenþie pentru copii.
disponibilã (컄 pagina 133). pe consola centralã se aprinde. Aceºtia pot deschide portiera ºoferului,
왘 Pentru a selecta afiºarea altor activând astfel funcþia de facilitare a
Modificarea momentului activãrii informaþii, apãsaþi tasta j, è accesului ºi accidentându-se.
sistemului de încãlzire auxiliarã* sau ÿ.
Prezentarea generalã a meniurilor este Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional.
Aceastã funcþie este afiºatã numai dacã aþi
selectat un moment de activare. Prin disponibilã (컄 pagina 133). 왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a
selecta meniul Settings (Setãri)....
intermediul acesteia puteþi seta momentul
când urmeazã sã fie activat sistemul de Activarea/dezactivarea funcþiei de 왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela funcþia de
încãlzire auxiliarã. facilitare a accesului în interior* selectare a submeniurilor.
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a
Utilizaþi tastele de pe volanul Puteþi utiliza opþiunea Easy-entry function selecta submeniul Comfort (Confort).
multifuncþional. (Funcþia de facilitare a accesului în interior) 왘 Apãsaþi tasta j pentru aselecta opþiunea
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a pentru a activa sau dezactiva funcþia de Easy-entry function (Funcþie de facilitare a
selecta meniul Settings (Setãri).... facilitare a accesului/pãrãsirii accesului în interior).
왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela autovehiculului (컄 pagina 99). 왘 Apãsaþi tasa + sau ç pentru
funcþia de selectare a submeniurilor. activarea sau dezactivarea opþiunii Easy-
entry function (Funcþie de facilitare a
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a
accesului în interior).
selecta submeniul Heater (Încãlzire).
왘 Pentru a selecta afiºarea altor informaþii
왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta apãsaþi tasta j, è sau ÿ.
opþiunea Switch-on time X Set hours Prezentarea generalã a meniurilor este
(Moment de activare Setare orã). disponibilã (컄 pagina 133).

149
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 150 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Activarea/dezactivarea funcþiei* de 왘 Pentru a selecta afiºarea altor confortabilã a scaunului sau Vigorous
pliere a oglinzilor la zãvorârea informaþii apãsaþi tasta j, è (Energic) pentru o poziþionare
sau ÿ. sportivã a scaunului.
autovehiculului
Prezentareageneralã ameniuriloreste 왘 Pentru aselectaafiºareaaltorinformaþii
Funcþia Fold in mirrors when locking disponibilã (컄 pagina 133). apãsaþi tasta j, è sau ÿ.
(plierea oglinzilor la zãvorârea Prezentarea generalãa meniurilor este
autovehiculului) vã permite sã setaþi dacã Selectarea unei setãri pentru funcþia disponibilã (컄 pagina 133).
oglinzile exterioare vor fi pliate la zãvorârea de reglare dinamicã a scaunului
autovehiculului. Oglinzile exterioare revin ºoferului* Meniul calculatorului de bord
în poziþia depliatã la punerea contactului.
Puteþi utiliza meniul Trip computer
i Dacã aþi activat funcþia ºi comandaþi Puteþi gãsi informaþii suplimentare în (Calculator de bord) pentru a apela sau
plierea oglinzilor exterioare prin secþiunea "Reglare dinamicã a scaunului reseta datele statistice referitoare la
intermediul butonului de pe portierã ºoferului" (컄 pagina 93). autovehicul.
(컄 pagina 101), oglinzile nu vor fi depliate Utilizaþi tastele de pe volanul
la punerea contactului. În acest scop, multifuncþional. i Pentru a selecta fie km fie mile ca
utilizaþi butonul de pe portierã. unitate de mãsurã pentru distanþã urmaþi
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a instrucþiunile de la (컄 pagina 143).
Utilizaþi tastele de pe volanul selecta meniul Settings (Setãri)....
multifuncþional. 왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela Afiºarea distanþei
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a funcþia de selectare a submeniurilor.
selecta meniul Settings (Setãri).... Utilizaþi tastele de pe volanul
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a multifuncþional.
왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela selecta submeniul Driving dynamics
funcþia de selectare a submeniurilor. seat adjustment (Reglare dinamicã a 왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a
selecta opþiunea From start (de la
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a scaunului ºoferului).
pornire).
selecta submeniul Comfort (Confort). 왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta
funcþia Driving dyn. seat adjust., 왘 Apãsaþi tasta j sau k pentru a
왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta
driver (Reglare dinamicã a scaunului selecta opþiunea Distance: (distanþa).
funcþia Fold in mirrors when locking
(Plierea oglinzilor la zãvorârea ºoferului) sau Driving dyn. seat Pe display-ulmultifuncþionalvafiafiºatã
autovehiculului). adjust., front-pass. (Reglare distanþa aproximativã care poate fi
dinamicã a scaunului pasagerului din parcursã în funcþie de stilul curent de
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a
faþã). conducere ºi de conþinutul rezervorului
activa/dezactiva opþiunea Fold in de carburant.
mirrors when locking (Plierea 왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru a
oglinzilor la zãvorârea autovehiculului). selecta setarea doritã pentru scaun:
Gentle (Comod) pentru o poziþionare

150
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 151 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
왘 Pentru a selecta afiºarea altor 왘 Pentru a selecta afiºarea altor
informaþii apãsaþi tasta j, è
3 Viteza medie de la ultima resetare informaþii apãsaþi tasta j, è
sau ÿ. 4 Consumul mediu de carburant de la sau ÿ.
ultima resetare
Prezentarea generalã a meniurilor Prezentarea generalã a meniurilor
este disponibilã (컄 pagina 133). 왘 Pentru a selecta afiºarea altor este disponibilã (컄 pagina 133).
i Dacã în rezervor mai este numai o informaþii apãsaþi tasta j, è i Toate valorile referitoare la ultima
cantitate redusã de carburant, în locul sau ÿ. pornire a motorului sunt resetate dacã
distanþei va fi afiºat un autovehicul care Prezentarea generalã a meniurilor autovehiculul este parcat pentru mai mult
este alimentat. este disponibilã (컄 pagina 133). de patru ore (cheia în poziþia 0 sau scoasã
din contact).
Informaþii privind consumul de Informaþii privind consumul de
Valorile nu vor fi resetate dacã rotiþi cheia
caburant de la ultima resetare carburant de la pornirea motorului
înapoi în poziþia 1 sau 2 în acest interval.
Utilizaþi tastele de pe volanul Utilizaþi tastele de pe volanul
multifuncþional. multifuncþional. Resetarea datelor statistice privind
왘 Apãsaþi tasta è sau · 왘 Apãsaþi tasta è sau · consumul de carburant
pentru a selecta opþiunea From pentru a selecta opþiunea From
start (de la pornire). Utilizaþi tastele de pe volanul
start (de la pornire). multifuncþional.
왘 Apãsaþi tasta j sau k
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru a
pentru a selecta opþiunea Since selecta opþiunea From start (de la
reset (de la resetare). pornire).
왘 Apãsaþi tasta j sau k pentru a
selecta funcþia pe care doriþi sã o
resetaþi.
왘 Apãsaþi continuu butonul de resetare
de pe partea stângã a instrumentelor
1 Distanþa parcursã de la pornire de bord pânã când valorile sunt
2 Intervalul scurs de la punerea resetate la "0".
contactului 왘 Pentru a selecta afiºarea altor
1Distanþa parcursã de la ultima resetare 3 Viteza medie dupã pornire informaþii apãsaþi tasta j, è
2Timpul scurs de la ultima resetare, 4 Consumul mediu de carburant de la sau ÿ.
mãsurat din momentul punerii pornire Prezentarea generalã a meniurilor
contactului. este disponibilã (컄 pagina 133).

151
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 152 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
i Datele statistice referitoare la Afiºarea meniului TEL depinde de 왘 Introduceþi codul PIN direct de pe
consum Since reset (de la resetare) starea curentã de funcþionare a telefon sau prin intermediul
sunt resetate automat dupã 9.999 ore telefonului mobil. sistemului Linguatronic*, al
sau 99.999 kilometri. sistemului audio sau COMAND
Telefon mobil dezactivat APS*.
Meniul telefonului* Telefonul mobil va cãuta o reþea.
Mesajul PHONE OFF(TELEFON DEZACTIVAT)
Puteþi utiliza telefonul mobil cu ajutorul este afiºat pe display-ul multifuncþional Display-ul multifuncþional rãmâne
tastelor de pe volanul multifuncþional, (Audio 50 APS* ºi COMAND APS*: Pls. gol în tot acest timp.
în cazul în care acesta este conectat la switch on phone) (porniþi telefonul). Prezentarea generalã a meniurilor
sistemul hands-free Mercedes-Benz. este disponibilã (컄 pagina 133).
왘 Porniþi telefonul mobil ºi sistemul
G Pericol de accident audio sau sistemul COMAND APS*.
Pentru indicaþii în acest sens Telefonul este gata sã primeascã
consultaþi Instrucþiunile de utilizare apeluri
Respectaþi normele legale cu privire la
utilizarea telefonului mobil în separate. Display-ul multifuncþional afiºeazã
autovehicul, în vigoare în þara 왘 Pentru a selecta afiºarea altor numele operatorului de reþea GSM.
dumneavoastrã. informaþii apãsaþi tasta è sau i Dacã simbolul de disponibilitate
În cazul în care utilizarea telefonului ÿ. funcþionalã dispare, autovehiculul se
mobil în timpul deplasãrii autovehiculului Prezentarea generalã a meniurilor aflã temporar în afara zonei de
este permisã de legislaþia localã, acesta este disponibilã (컄 pagina 133). acoperire a reþelei.
trebuie utilizat numai când condiþiile de
drum ºi trafic o permit. În caz contrar,
existã pericolul distragerii atenþiei de la Telefon mobil activat
condiþiile de trafic ºi producerii unui
accident cu urmãri asupra Codul PIN nu a fost încã introdus
dumneavoastrã ºi a altor persoane.
Mesajul TEL **** PIN? este afiºat pe
display-ul multifuncþional (Audio 50
i În cazul autovehiculelor dotate cu APS* ºi COMAND APS*: Please enter
Audio 50 APS* ºi setate pe limba rusã, PIN:) (Introduceþi codul PIN:)
computerul de bord afiºeazã acest
meniu în englezã.
Utilizaþi tastele de pe volanul
multifuncþional.
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru
a selecta meniul TEL.

152
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 153 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Computerul de bord
Preluarea unui apel Formarea unui numãr din agenda i Autovehiculele dotate cu sistem
telefonicã Audio 20 sau Audio 50 APS*: dacã
Dacã telefonul este gata sã primeascã apãsaþi continuu tasta j sau k
apeluri, puteþi prelua un apel în orice Dacã telefonul este gata sã primeascã mai mult de o secundã, display-ul
moment. Pe display-ul multifuncþional apeluri, puteþi selecta ºi forma oricând multifuncþional va derula rapid numele
va fi afiºat urmãtorul mesaj: un numãr din agendã. din agenda telefonicã. Eliberarea tastei
opreºte derularea rapidã.
i Introducerea de noi numere în
agenda telefonicã este posibilã numai 왘 Apãsaþi tasta s pentru a începe
prin intermediul telefonului mobil. formarea numãrului.
Pentru indicaþii în acest sens, consultaþi Mesajul DIALLING (FORMARE NUMÃR)
instrucþiunile de utilizare separate. este afiºat pe display-ul
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru multifuncþional (Audio 50 APS* ºi
a selecta meniul TEL. COMAND APS*: numãrul de
telefon).
Display-ul multifuncþional afiºeazã
Afiºajul sistemului Audio 20 numele operatorului de reþea GSM. Numãrul format este stocat în
memoria apelurilor efectuate.
왘 Apãsaþi tasta j sau k pentru
a apela agenda telefonicã. Dacã se realizeazã conexiunea, pe
display-ul multifuncþional sunt
Computerul de bord efectueazã afiºate numele persoanei apelate ºi
citirea agendei telefonice stocate durata apelului.
pe cartela SIM sau în memoria
telefonului mobil. Este posibil ca Reiniþierea unui apel telefonic
aceastã operaþie sã dureze peste
un minut. Mesajul WAIT... este Computerul de bord memoreazã
Afiºajul sistemelor Audio 50 APS* ºi afiºat pe display-ul multifuncþional ultimele numere de telefon apelate.
COMAND APS* (Audio 50 APS* ºi COMAND APS*: Astfel, nu mai este necesarã cãutarea
Please wait (Vã rugãm aºteptaþi). acestora în agenda telefonicã.
왘 Apãsaþi tasta s.
왘 Apãsaþi tasta j sau k pentru
Durata convorbirii este afiºatã pe a selecta numele pe care îl cãutaþi.
display-ul multifuncþional.
Numele memorate sunt afiºate în
Respingerea sau terminarea unui ordine alfabeticã.
apel i Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul,
apãsaþi tasta t.
왘 Apãsaþi tasta t.

153
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 154 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru remorcã, trebuie sã selectaþi o treaptã de
a selecta meniul TEL. Sistemele de asistare a conducerii vitezã inferioarã la timp. La autovehiculele
cu transmisie automatã*, selectaþi treapta
Display-ul multifuncþional afiºeazã În urmãtoarele pagini sunt descrise de viteze 1, 2 sau 3. Astfel veþi utiliza frâna
numele operatorului de reþea GSM. sistemele de asistare a conducerii de motor, fãrã a solicita sistemul de
왘 Apãsaþi tasta s pentru a autovehiculului: frânare la fel de intens, prevenindu-se
vizualiza numãrul apelat cel mai 앫 Sistemul TEMPOMAT, sistemul încãlzirea ºi uzura excesivã a frânelor.
recent din memoria apelurilor Distronic* ºi sistemul Speedtronic
recente. pentru controlul vitezei G Pericol de accident
왘 Apãsaþi tasta j sau k pentru autovehiculului
앫 Sistemul HOLD, care faciliteazã Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã
a selecta numele sau numãrul pe inferioarã pentru a amplifica frâna de
care îl cãutaþi. demararea autovehiculului, în motor pe suprafeþe alunecoase. Aceasta
special pe rampele abrupte
왘 Apãsaþi tasta s pentru a începe poate provoca pierderea aderenþei roþilor
앫 Setarea gãrzii la sol ºi sistemul motrice ºi autovehiculul poate derapa.
formarea numãrului.
AIRMATIC DC pot fi utilizate pentru
Când se realizeazã conexiunea, pe a regla trenul de rulare al
display-ul multifuncþional sunt autovehiculului Utilizaþi sistemul TEMPOMAT numai în
afiºate durata apelului ºi numele 앫 Sistemul Parktronic*, oferã
cazul în care condiþiile de drum ºi de
persoanei apelate (dacã acesta asistenþã la parcarea trafic recomandã menþinerea unei
este în memorie) sau numãrul de autovehiculului ºi la efectuarea viteze constante pentru o perioadã
telefon format. manevrelor îndelungatã. Puteþi comanda
memorarea oricãrei viteze de deplasare
Sistemele pentru siguranþa conducerii ce depãºeºte 30 km/h.
ABS, BAS, luminile de frânã adaptive,
sistemele ESP®, EBV (Sistem electronic
de distribuþie a forþei de frânare) ºi G Pericol de accident
FRÂNA ADAPTIVÃ sunt prezentate în Sistemul TEMPOMAT nu poate lua în
secþiunea “Sisteme pentru siguranþa calcul condiþiile de drum ºi de trafic.
conducerii” (컄 pagina 66).
Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor
Sistemul TEMPOMAT curente de trafic, chiar ºi atunci când
sistemul TEMPOMAT este activat.
Sistemul TEMPOMAT vã ajutã sã menþineþi Sistemul TEMPOMAT este conceput
o vitezã de deplasare constantã. Acesta numai ca un sistem de asistare a
activeazã automat frânele pentru a evita conducerii. Sunteþi pe deplin responsabil
depãºirea vitezei presetate. Când coborâþi de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de
pe o pantã abruptã, în special dacã frânarea în timp util.
autovehiculul este încãrcat sau tractaþi o
154
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 155 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii

G Pericol de accident
Nu utilizaþi sistemul TEMPOMAT:
앫 în condiþii de drum ºi de trafic
improprii pentru menþinerea unei
viteze constante (de exemplu, trafic
aglomerat sau drumuri cu
serpentine). În caz contrar, puteþi
provoca un accident.
앫 pe drumuri alunecoase. Frânarea ºi
accelerarea poate provoca
pierderea aderenþei roþilor motrice
ºi autovehiculul poate derapa.
앫 când vizibilitatea este redusã, de 1 Segmente 1 Pentru memorarea vitezei curente
exemplu, datoritã ceþei, ploii intense sau a unei viteze superioare
sau ninsorii Maneta sistemului TEMPOMAT 2 Pentru memorarea vitezei curente
sau a unei viteze inferioare
Puteþi controla sistemul TEMPOMAT ºi 3 Dezactivarea sistemului
Afiºajul sistemului TEMPOMAT sistemul Speedtronic variabil prin TEMPOMAT
integrat în vitezometru intermediul manetei sistemului
TEMPOMAT.
4 Apelarea vitezei curente sau a
La activarea sistemului TEMPOMAT, pe ultimei viteze memorate
display-ul multifuncþional se vor i La oprirea motorului este ºtearsã 5 Pentru comutarea între sistemele
aprinde segmentele din intervalul dintre din memorie ultima vitezã memoratã. TEMPOMAT ºi Speedtronic variabil
viteza presetatã ºi viteza maximã. Lampa martor LIM integratã în maneta 6 Lampã martor LIM
sistemului TEMPOMAT indicã sistemul
selectat: Selectarea sistemului TEMPOMAT
앫 lampa martor LIM este stinsã:
왘 Verificaþi dacã lampa martor LIM
앫 sistemul TEMPOMAT este selectat 6 este stinsã.
앫 lampa martor LIM este aprinsã: Dacã aceasta este stinsã, sistemul
앫 sistemul Speedtronic variabil este TEMPOMAT este deja selectat.
selectat

155
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 156 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Dacã este aprinsã, deplasaþi 앫 schimbaþi treptele de vitezã la timp; 왘 Apãsaþi continuu maneta sistemului
maneta sistemului TEMPOMAT în 앫 pe cât posibil, evitaþi retrogradarea TEMPOMAT pânã la atingerea
sensul indicat de sãgeata 5. cu mai mult de o treaptã odatã. vitezei dorite.
Lampa martor LIM 6 integratã în 왘 Eliberaþi maneta sistemului
maneta sistemului TEMPOMAT este Apelarea vitezei curente sau a TEMPOMAT.
stinsã. Sistemul TEMPOMAT este ultimei vitezei memorate Noua vitezã este memoratã.
selectat.
i Sistemul TEMPOMAT nu este
Memorarea vitezei curente G Pericol de accident dezactivat dacã apãsaþi pedala de
acceleraþie. De exemplu, dacã
Puteþi memora viteza curentã când Selectaþi una dintre vitezele memorate acceleraþi scurt pentru a efectua o
conduceþi cu viteze de peste 30km/h ºi numai dacã valoarea vitezei respective depãºire, sistemul TEMPOMAT readuce
sistemul ESP® este activat vã este cunoscutã ºi dacã aceasta este viteza la ultima valoare memoratã dupã
(컄 pagina 68). adecvatã pentru condiþiile curente. În terminarea depãºirii.
caz contrar, accelerarea sau frânarea
왘 Acceleraþi autovehiculul la viteza bruscã poate crea situaþii periculoase i Decelerarea autovehiculului prin
doritã. pentru dumneavoastrã sau pentru alte intermediul sistemului TEMPOMAT este
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului persoane. asistatã prin acþionarea automatã a
TEMPOMAT, în sus 1 sau în jos 2. frânelor.
왘 Eliberaþi pedala de acceleraþie. 왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului Autovehicule cu transmisie automatã*:
Sistemul TEMPOMAT este activat. TEMPOMAT înspre dumneavoastrã
4. La coborârea pantelor lungi, transmisia
Autovehiculul menþine automat automatã comutã într-o treaptã inferio-
viteza memoratã. 왘 Eliberaþi pedala de acceleraþie.
arã ca mãsurã suplimentarã.
i Este posibil ca sistemul Sistemul TEMPOMAT este activat ºi
TEMPOMAT sã nu poatã menþine viteza modificã viteza autovehiculului Reglãri fine în trepte de câte 1km/h
memoratã la deplasarea în rampe. pentru a coincide cu ultima vitezã
Atunci când autovehiculul ajunge pe memoratã. 왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
teren plat, se revine la viteza memoratã. TEMPOMAT în sus 1 pentru a mãri
La coborârea pantelor sistemul Setarea vitezei viteza sau în jos 2 pentru a reduce
TEMPOMAT menþine viteza memoratã viteza.
왘 Deplasaþi maneta sistemului
prin acþionarea automatã a frânelor. Ultima vitezã memoratã este
TEMPOMAT în sus 1 pentru a
Autovehicule cu transmisie manualã: mãri viteza sau în jos 2 pentru a crescutã sau redusã.
앫 conduceþi întotdeauna cu motorul reduce viteza.
turat suficient, dar nu excesiv;

156
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 157 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Dezactivarea sistemului TEMPOMAT i La oprirea motorului este ºtearsã din 앫 pietonii
memorie ultima vitezã memoratã.
Existã mai multe moduri de dezactivare a 앫 obstacolele staþionare de pe carosabil,
sistemului TEMPOMAT: Sistemul Distronic* de exemplu, autovehiculele oprite sau
parcate
왘 deplasaþi scurt maneta sistemului SistemulDistronicregleazãvitezaºipãstreazã
TEMPOMAT înainte 3 앫 autovehiculele care se deplaseazã pe
automat distanþa faþã de autovehiculul din contrasens sau care traverseazã drumul
sau faþã. Acesta acþioneazã automat frânele pe care circulaþi
pentru a evita depãºirea vitezei presetate. La
왘 frânaþi coborârea pantelor abrupte ºi lungi, în special Este posibil ca sistemul Distronic sã nu
sau detecteze autovehiculele înguste din faþã, de
dacãautovehiculul este încãrcat sau tractaþi o exemplu, motocicletele sau autovehiculele
왘 acþionaþi scurt maneta sistemului remorcã, trebuie sã schimbaþi la timp între care se deplaseazã pe o altã bandã. Din acest
TEMPOMAT în sensul indicat de treptele de vitezã 1, 2 sau 3. Astfel veþi utiliza motiv, este necesar sã acordaþi întotdeauna
sãgeata 5. frâna de motor, fãrã a solicita sistemul de atenþie condiþiilor de trafic, chiar ºi atunci
frânare la fel de intens, prevenindu-se când sistemul Distronic este activat. În caz
Sistemul Speedtronic variabil este încãlzirea ºi uzura excesivã a frânelor. contrar, este posibil sã nu recunoaºteþi
selectat. Se aprinde lampa martor LIM pericolele potenþiale în timp util ºi sã
6 integratã în maneta sistemului provocaþi un accident cu consecinþe asupra
TEMPOMAT. G Pericol de accident dumneavoastrã ºi altor persoane.
Sistemul TEMPOMAT este dezactivat Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã
automat dacã: inferioarã pentru a amplifica frâna de motor Dacã este detectat un autovehicul care se
앫 acþionaþi frâna de parcare pe suprafeþe alunecoase. Aceasta poate deplaseazã cu vitezã inferioarã în faþã,
provoca pierderea aderenþei roþilor motrice sistemul Distronic determinã frânarea
앫 conduceþi cu o vitezã sub 30 km/h ºi autovehiculul poate derapa. autovehiculului ºi menþine o distanþã
앫 intervine sistemul ESP® (컄 pagina 68) prestabilitã faþã de autovehiculul din faþã.
sau dezactivaþi sistemul ESP®
앫 deplasaþi maneta selectorului în poziþia G Pericol de accident G Pericol de accident
N , la autovehiculele cu transmisie Sistemul Distronic nu poate lua în calcul
automatã*, când autovehiculul se aflã Sistemul Distronic este conceput numai
ca un sistem auxiliar de asistare a condiþiile de drum ºi de trafic.
în miºcare conducerii. Sunteþi pe deplin responsabil Dezactivaþi sau renunþaþi la activarea
Dacã sistemul TEMPOMAT este dezactivat, de pãstrarea distanþei de siguranþã faþã sistemului Distronic în situaþiile în care
va fi generat un semnal sonor. Pe display-ul de alte autovehicule, de stabilirea vitezei acesta menþine sau creºte viteza de
de deplasare a autovehiculului ºi de deplasare setatã deoarece nu mai
multifuncþional este afiºat mesajul Cruise detecteazã autovehiculul care se
control off (sistemul TEMPOMAT frânarea în timp util. Sistemul Distronic
nu ia în calcul urmãtoarele elemente: deplaseazã în faþã, mai ales:
dezactivat) timp de aproximativ cinci
secunde.

157
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 158 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
앫 înaintea curbelor vitezã 30 km/h - 180 km/h.

G Pericol de accident
înaintea culoarelor de filtrare a
traficului
앫 la trecerea pe o bandã cu trafic rapid Sistemul Distronic determinã decelerarea
앫 în situaþii de conducere complexe autovehiculului, în funcþie de viteza de
sau în zonele cu trafic deviat, de deplasare, cu maxim 2 m/s 2. Aceastã
exemplu, în zone unde se frânare corespunde unei proporþii de
efectueazã lucrãri pe carosabil aproximativ 20% din puterea maximã de
frânare a autovehiculului. Este necesarã
Sistemul Distronic nu poate lua în calcul acþionarea voluntarã a pedalei de frânã
condiþiile meteo. Dezactivaþi sistemul dacã aceastã forþã de frânare nu este
Distronic sau renunþaþi la activarea suficientã pentru evitarea unei coliziuni.
acestuia:
앫 în cazul în care carosabilul este 1 Pentru memorarea vitezei curente
alunecos, acoperit de zãpadã sau Maneta sistemului TEMPOMAT sau a unei viteze superioare
polei. Roþile pot pierde aderenþa în 2 Pentru memorarea vitezei curente
timpul frânãrii sau accelerãrii. Pentru a controla sistemele Distronic ºi sau unei viteze inferioare
Autovehiculul poate intra în derapaj. Speedtronic variabil, puteþi utiliza 3 Dezactivarea sistemului Distronic
앫 când senzorii acestuia sunt murdari maneta sistemului TEMPOMAT.
4 Apelarea vitezei curente sau a
sau în condiþii de vizibilitate slabã, Lampa martor LIM integratã în maneta ultimei viteze memorate
de exemplu, datoritã ninsorii, ploii sistemului TEMPOMAT indicã sistemul
sau ceþii. Funcþia de control a selectat: 5 Pentru comutarea între sistemele
distanþei poate fi afectatã. Distronic ºi Speedtronic variabil
앫 lampa martor LIM este stinsã: 6 Lampã martor LIM
Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor sistemul Distronic este selectat.
curente de trafic, chiar ºi atunci când
sistemul Distronic este activat. În caz 앫 lampa martor LIM este aprinsã: Selectarea sistemului Distronic
contrar, este posibil sã nu recunoaºteþi sistemul Speedtronic variabil este
potenþialele pericole în timp util ºi sã selectat 왘 Verificaþi dacã lampa martor LIM
provocaþi un accident cu consecinþe 6 este stinsã.
asupra dumneavoastrã ºi a altor
persoane. În acest caz, sistemul Distronic este
deja selectat.
Dacã nu este detectat nici un autovehicul Dacã este aprinsã, apãsaþi maneta
în faþã, sistemul Distronic funcþioneazã sistemului TEMPOMAT în sensul
identic cu sistemul TEMPOMAT. Sistemul indicat de sãgeata 5.
Distronic este activ pentru intervalul de

158
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 159 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Lampa martor LIM 6 integratã în Sistemul Distronic este activat i Decelerarea autovehiculului prin
maneta sistemului TEMPOMAT este Autovehiculul va rula cu viteza intermediul sistemului TEMPOMAT este
stinsã. Sistemul Distronic este memoratã, pânã când distanþa faþã asistatã prin acþionarea automatã a
selectat. de autovehiculul din faþã devine frânelor. Pe pante lungi, transmisia
prea micã. automatã* comutã într-o treaptã
Activarea sistemului Distronic i Dacã pedala de acceleraþie nu este inferioarã ca mãsurã suplimentarã.
Dacã sistemul Distronic nu este activat eliberatã complet, este afiºat mesajul
Distronic Override (DISTRONIC DECUPLAT, Reglare în trepte de 10 km/h
dupã apãsarea manetei sistemului
TEMPOMAT, pe display-ul multifuncþional PASIV) pe display-ul multifuncþional. 왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
se va afiºa mesajul - - -. Distanþa faþã de un autovehicul situat în TEMPOMAT în sus 1 pentru o
faþã care se deplaseazã cu vitezã vitezã superioarã sau în jos 2
Sistemul Distronic nu poate fi activat în inferioarã nu va fi, în acest caz,
urmãtoarele situaþii: pentru o vitezã inferioarã.
controlatã. Autovehiculul se va deplasa
앫 dacã vã deplasaþi cu o vitezã sub la viteza determinatã de poziþia pedalei Ultima vitezã memoratã este
30 km/h sau mai mare de 180 km/h de acceleraþie. crescutã sau redusã.
앫 în timpul frânãrii Reglãri fine în trepte de câte 1km/h
Setarea vitezei
앫 când aþi acþionat frâna de parcare
왘 Deplasaþi maneta sistemului 왘 Pentru o vitezã mai mare: deplasaþi
앫 dacã sistemul ESP® este dezactivat
TEMPOMAT în sus 1 pentru o scurt maneta sistemului TEMPOMAT
(컄 pagina 68) înspre dumneavoastrã 4.
vitezã superioarã sau în jos 2
앫 când maneta selectorului de viteze*
pentru o vitezã inferioarã. sau
se aflã în poziþia P, R sau N
왘 Apãsaþi continuu maneta sistemului 왘 Menþineþi maneta sistemului
앫 timp de aproximativ douã minute
TEMPOMAT pânã la atingerea TEMPOMAT în aceastã poziþie 4
dupã pornirea motorului vitezei dorite. pânã la atingerea vitezei dorite.
Memorarea vitezei curente 왘 Eliberaþi maneta sistemului
TEMPOMAT.
왘 Acceleraþi autovehiculul la viteza Noua vitezã este memoratã.
doritã.
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
i Sistemul Distronic nu este
dezactivat dacã apãsaþi pedala de
TEMPOMAT scurt, în sus 1 sau în acceleraþie. Dacã acceleraþi scurt
jos 2. pentru a efectua o depãºire, sistemul
왘 Eliberaþi pedala de acceleraþie. Distronic readuce viteza la valoarea
memoratã dupã terminarea depãºirii.

159
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 160 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Apelarea vitezei curente sau a i Asiguraþi-vã cã menþineþi distanþa
ultimei vitezei memorate minimã faþã de autovehiculul din faþã,
stipulatã de legislaþie. Adaptaþi distanþã faþã
de autovehiculul din faþã dacã este necesar.
G Pericol de accident
Funcþia deavertizare asupradistanþei
Selectaþi una dintre vitezele memorate
numai dacã valoarea vitezei respective Aceastã funcþie vã avertizeazã când
vã este cunoscutã ºi dacã aceasta este distanþa pânã la autovehiculul din faþã este
adecvatã pentru condiþiile curente. În prea micã, chiar dacã sistemul Distronic
caz contrar, accelerarea sau frânarea este dezactivat:
bruscã poate crea situaþii periculoase
pentru dumneavoastrã sau pentru alte 앫 Lampa de avertizare asupra distanþei
persoane. l pe instrumentele de bord se
aprinde.
1 Activarea/dezactivarea funcþiei de
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului avertizare asupra distanþei 앫 Îna aceastã situaþie este emis un
TEMPOMAT înspre dumneavoastrã 4. 2 Lampã martor semnal sonor intermitent.
왘 Eliberaþi pedala de acceleraþie. 3 Stabilirea distanþei minime Este necesarã acþionarea pedalei de frânã
specificate pentru a menþine distanþa corectã faþã de
Sistemul Distronic este activat ºi autovehiculul din faþã sau pentru evitarea
modificãviteza autovehiculului pentrua unei coliziuni.
coincide cu ultima vitezã memoratã. Stabilirea distanþei minime specificate
Stabilirea distanþei minime specificate
왘 Pentru a mãri distanþa: rotiþi rozeta 3
cãtre ¯.
G Pericol de accident
pentru sistemul Distronic Sistemul Distronic va menþine o Acordaþi atenþie suplimentarã situaþiei
distanþã mai mare între autovehiculul de trafic dacã:
Puteþi stabili distanþa minimã specificatã
pentru sistemul Distronic prin variaþia propriu ºi cel din faþã. 앫 lampa de avertizare asupra distanþei
intervalului de timp între 1,0 ºi 2,0 secunde. 왘 Pentru a micºora distanþa: rotiþi rozeta l pe instrumentele de bord se
aprinde
Acest interval de timp determinã distanþa 3 cãtre ®.
faþã de autovehiculul din faþã care trebuie Sistemul Distronic va menþine o 앫 ºi/sau este emis un semnal sonor
menþinutã de sistemul Distronic în funcþie intermitent
distanþã mai micã între autovehiculul
de viteza de deplasare. Aceastã distanþã propriu ºi cel din faþã. Frânaþi sau efectuaþi o manevrã de
este afiºatã pe display-ul multifuncþional al evitare a obstacolului, dacã este
vitezometrului. necesar.

160
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 161 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
i Sistemul Distronic nu recunoaºte Când sistemul Distronic este activat, se
întotdeauna situaþiile complexe de drum ºi vor aprinde unul sau douã segmente din G Pericol de accident
de trafic. În astfel de cazuri, este posibil sã intervalul de vitezã setatã.
fie emis un semnal de avertizare eronat sau Dacã sistemul Distronic detecteazã
nu va fi emis nici un semnal de avertizare.
i Din motive de design, viteza afiºatã de riscul de coliziune cu autovehiculul din
vitezometru poate diferi uºor de viteza faþã:
왘 Pentru activare/dezactivare: apãsaþi memoratã prin intermediul sistemului
tasta 1. 앫 lampa de avertizare asupra distanþei
Distronic. l de pe instrumentele de bord
Când aceastã funcþie este activatã, se aprinde
lampa martor 2 integratã în tastã se 앫 este emis un semnal sonor
aprinde ºi pe afiºaj apare simbolul unui intermitent de avertizare
difuzor.
Frânaþi pentru a evita coliziunea.
Când aceastã funcþie este dezactivatã,
lampa martor 2 integratã în tastã se
stinge ºi simbolul difuzorului dispare Semnalul acustic intermitent de avertizare
de pe afiºaj. înceteazã ºi lampa roºie de avertizare asupra
distanþei l se stinge la restabilirea
distanþei necesare între cele douã
Indicaþiile sistemului Distronic afiºate autovehicule.
pe afiºajul vitezometrului i Sistemul Distronic frâneazã
autovehiculul cu maxim 2 m/s2. Aceastã
frânare corespunde unei proporþii de
aproximativ 20% din puterea maximã de
1 Segmente frânare a autovehiculului.
Meniul sistemului Distronic din computerul
Dacã sistemul Distronic detecteazã un de bord
autovehicul în faþã, segmentele din
intervalul definit de viteza autovehiculului Setarea curentã a sistemului Distronic poate fi
din faþã ºi viteza memoratã sunt aprinse. vizualizatã în meniul sistemului Distronic.
Informaþiile afiºate pe display-ul multifuncþional
Lampa l de avertizare asupra distanþei depind de starea sistemului Distronic ºi a
se aprinde pe instrumentele de bord dacã funcþiei de avertizare asupra distanþei (activate
distanþa faþã de autovehiculul din faþã este sau dezactivate).
prea micã. 왘 Apãsaþi repetat tasta è sau
ÿpânã la apariþia uneia dintre cele
1 Viteza memoratã douã imagini pe display-ul
multifuncþional.

161
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 162 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Dezactivarea sistemului Distronic 왘 deplasaþi scurt maneta sistemului
TEMPOMAT înainte 3
La dezactivarea sistemului Distronic,
pe display-ul multifuncþional va apãrea sau
afiºajul Distronic standard. 왘 frânaþi.
sau
왘 acþionaþi scurt maneta sistemului
TEMPOMAT în sensul indicat de
sãgeata 5.
1 Afiºaj pentru sistemul Distronic Sistemul Speedtronic variabil este
activat selectat. Se aprinde lampa martor LIM
6 integratã în maneta sistemului
Dezactivarea sistemului Distronic TEMPOMAT.
1 Autovehiculul din faþã, dacã este
i Pe display-ul multifuncþional este afiºat
mesajul Distronic Off (sistemul Distronic
detectat dezactivat) timp de aproximativ cinci
2 Distanþa realã pânã la autovehiculul secunde.
din faþã La oprirea motorului este ºtearsã din mem-
3 Distanþa minimã specificatã pânã la orie ultima vitezã memoratã.
autovehiculul din faþã
4 Autovehiculul propriu i Sistemul Distronic nu este dezactivat
dacã apãsaþi pedala de acceleraþie. Dacã
5 Simbol care indicã faptul cã funcþia acceleraþi scurt pentru a efectua odepãºire,
de avertizare asupra distanþei este sistemul Distronic readuce viteza la
activã valoarea memoratã dupã terminarea
depãºirii.
Sistemul Distronic activat Sistemul Distronic este dezactivat automat
La activarea sistemului Distronic, viteza 3 Dezactivarea sistemului Distronic dacã:
memoratã este afiºatã timp de 앫 acþionaþi frâna de parcare
aproximativ cinci secunde pe display-ul 5 Pentru comutarea între sistemele
Distronic ºi Speedtronic variabil 앫 conduceþi cu o vitezã sub 30 km/h
multifuncþional. Când sistemul
Distronic este activat, display-ul 6 Lampã martor LIM 앫 intervine sistemul ESP® (컄 pagina 68)
multifuncþional va afiºa urmãtorul sau dezactivaþi sistemul ESP®
Existã mai multe moduri de dezactivare
conþinut: 앫 deplasaþi maneta selectorului* în
a sistemului Distronic:
poziþia N în timpul conducerii
autovehiculului

162
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 163 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Dacã sistemul Distronic este Autovehiculele care se deplaseazã Sistemul Distronic nu a detectat încã
dezactivat, va fi generat un semnal pe o altã bandã autovehiculul care se interpune între
sonor. Pe display-ul multifuncþional autovehiculul propriu ºi cel aflat iniþial în
este afiºat mesajul Distronic Off faþã. Distanþa pânã la autovehiculul
(sistemul Distronic dezactivat) timp de respectiv va fi prea scurtã.
aproximativ cinci secunde.
Vehicule înguste
Recomandãri pentru conducerea
asistatã de sistemul Distronic
Pagina urmãtoare conþine descrierea
anumitor situaþii de drum ºi de trafic
care necesitã atenþie suplimentarã. În
astfel de situaþii, frânaþi dacã este
necesar. Sistemul Distronic va fi
dezactivat Este posibil ca sistemul Distronic sã nu
detecteze autovehiculele care se
Virajele, intrarea ºi ieºirea dintr-un deplaseazã pe o altã bandã de trafic.
viraj Distanþa pânã la autovehiculele din faþã
va fi prea scurtã. Sistemul Distronic nu a detectat încã
vehiculul din faþã situat la marginea
Alte autovehicule în curs de schim- benzii de trafic datoritã lãþimii relativ
bare a benzii de trafic mici a acestuia. Distanþa pânã la
autovehiculul respectiv va fi prea micã.
Sistemul Speedtronic
Sistemul Speedtronic frâneazã automat
autovehiculul pentru a nu depãºi viteza
limitã setatã. Când coborâþi o pantã
abruptã, în special dacã autovehiculul
este încãrcat sau tractaþi o remorcã,
Capacitatea sistemului Distronic de a trebuie sã selectaþi o treaptã de vitezã
detecta alte autovehicule în timpul inferioarã la timp. La autovehiculele cu
virajelor este limitatã. Este posibilã transmisie automatã*, selectaþi treapta
frânarea bruscã sau tardivã a de viteze 1, 2 sau 3. Astfel veþi utiliza
autovehiculului. frâna de motor, fãrã a solicita sistemul

163
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 164 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
de frânare la fel de intens, prevenindu-
se încãlzirea ºi uzura excesivã a G Pericol de accident
frânelor. Dacã este nevoie de o frânare
suplimentarã, apãsaþi pedala de frânã Sistemul Speedtronic este conceput
în mod repetat ºi nu continuu. numai ca un sistem de asistare a
conducerii. Sunteþi pe deplin responsabil
G Pericol de accident de stabilirea vitezei autovehiculului ºi de
frânarea în timp util.
Nu apãsaþi niciodatã continuu pedala de
frânã pe timpul deplasãrii autovehiculului, i Viteza indicatã poate diferi într-o
de exemplu, prin aplicarea constantã ºi mãsurã micã de viteza limitã memoratã.
uºoarã de presiune asupra pedalei. Acest
fapt provoacã supraîncãlzirea sistemului de Sistemul Speedtronic variabil
frânare, mãreºte spaþiul de frânare ºi poate
conduce la deteriorarea completã a Pentru a controla sistemele 1 Pentru memorarea vitezei curente
frânelor. sau unei viteze superioare
TEMPOMAT, Distronic* ºi Speedtronic
variabil, puteþi utiliza maneta sistemului 2 Pentru memorarea vitezei curente
TEMPOMAT. sau a unei viteze inferioare
G Pericol de accident Lampa martor LIM integratã în maneta 3 Dezactivarea sistemului
sistemului TEMPOMAT indicã sistemul Speedtronic variabil
Nu schimbaþi într-o treaptã de vitezã
inferioarã pentru a amplifica frâna de motor selectat: 4 Pentru a apela viteza curentã sau
pe suprafeþe alunecoase. Aceasta poate 앫 lampa martor LIM este stinsã dacã: ultima vitezã memoratã sau pentru
provoca pierderea aderenþei roþilor motrice este selectat sistemul TEMPOMAT a efectua o reglare finã în trepte de
ºi autovehiculul poate derapa. sau sistemul Distronic*. 1 km/h
앫 lampa martor LIM este aprinsã 5 Pentru comutarea între sistemele
Este posibilã setarea unei limite de dacã: TEMPOMAT, Distronic* ºi
vitezã variabile sau permanente: sistemul Speedtronic variabil este Speedtronic variabil
앫 variabilã pentru limitele legale de selectat 6 Lampã martor LIM
vitezã, de exemplu, în zone locuite Puteþi utiliza maneta sistemului
TEMPOMAT pentru a limita viteza Selectarea sistemului Speedtronic
앫 permanentã pentru restricþii de
vitezã pe termen lung, de exemplu, autovehiculului la orice valoare ce variabil
în cazul conducerii cu pneuri de depãºeºte 30 km/h, când motorul este
în funcþiune. 왘 Verificaþi dacã lampa martor LIM
iarnã (컄 pagina 166) 6 este aprinsã.

164
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 165 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Dacã aceasta este aprinsã, Memorarea vitezei curente TEMPOMAT în sus 1 pentru o
sistemul Speedtronic variabil este vitezã superioarã sau în jos 2
deja selectat. Puteþi utiliza maneta sistemului pentru o vitezã inferioarã.
În acest caz, deplasaþi maneta TEMPOMAT pentru a limita viteza
sistemului TEMPOMAT în sensul autovehiculului la orice valoare ce Reglãri fine în trepte de câte 1km/h
indicat de sãgeata 5. depãºeºte 30 km/h, când motorul este
în funcþiune. 왘 Vitezã mai mare: deplasaþi scurt
Lampa martor LIM 6 integratã în maneta sistemului TEMPOMAT
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
maneta sistemului TEMPOMAT este
TEMPOMAT, în sus 1 sau în jos înspre dumneavoastrã 4.
aprinsã. Sistemul Speedtronic
variabil este selectat. 2. sau
Viteza curentã este memoratã. 왘 Menþineþi maneta sistemului
G Pericol de accident
Viteza memoratã, de exemplu, LIM
100 km/h, este afiºatã pe dispay-ul
TEMPOMAT în aceastã poziþie
4pânã la setarea vitezei dorite.
Dacã încredinþaþi conducerea multifuncþional.
autovehiculului unei alte persoane, Vor fi luminate segmentele de pe Dezactivarea sistemului Speedtronic
informaþi noul ºofer asupra limitei de vitezometru situate între începutul variabil
vitezã memorate. scalei ºi viteza memoratã.
Utilizaþi sistemul Speedtronic variabil
Existã mai multe moduri de dezactivare
numai dacã sunteþi sigur cã nu va trebui Apelarea vitezei curente sau a a sistemului Speedtronic variabil:
sã acceleraþi brusc la o vitezã situatã ultimei vitezei memorate 왘 deplasaþi scurt maneta sistemului
deasupra limitei de vitezã memorate, în TEMPOMAT înainte 3.
caz contrar fiind posibilã provocarea 왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
unui accident. sau
TEMPOMAT înspre dumneavoastrã 4.
Nu puteþi depãºi viteza memoratã decât 왘 Acþionaþi scurt maneta sistemului
dacã dezactivaþi sistemul Speedtronic Reglare în trepte de 10 km/h TEMPOMAT în sensul indicat de
variabil: sãgeata 5.
앫 prin intermediul manetei sistemului 왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului Lampa martor LIM 6 integratã în
TEMPOMAT TEMPOMAT în sus 1 pentru o maneta sistemului TEMPOMAT se
앫 dacã acþionaþi complet pedala de vitezã superioarã sau în jos 2 stinge. Sistemul Speedtronic
acceleraþie (kickdown) pentru o vitezã inferioarã. variabil este dezactivat.
Nu este posibilã dezactivarea sistemului sau Este selectat sistemul TEMPOMAT
Speedtronic variabil prin acþionarea 왘 Apãsaþi continuu maneta sistemului sau sistemul Distronic*.
frânelor. TEMPOMAT pânã la setarea vitezei
dorite. Deplasaþi maneta sistemului

165
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 166 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Sistemul Speedtronic variabil este Setarea sistemului Speedtronic 왘 Pentru a selecta afiºarea altor
dezactivat automat dacã pedala de permanent informaþii, apãsaþi tasta j, è
acceleraþie este acþionatã complet sau ÿ.
(kickdown) ºi viteza curentã de 왘 Apãsaþi tasta è sau · pentru
deplasare diferã de vitezã memoratã cu a selecta meniul Settings Sistemul HOLD
mai puþin de 20 km/h. În acest caz, va (Setãri)... (컄 pagina 141).
Sistemul HOLD reduce efortul ºoferului:
fi emis un semnal sonor. 왘 Apãsaþi tasta j pentru a apela
앫 la pornirea de pe loc, în special pe
funcþia de selectare a
pante abrupte
G Pericol de accident submeniurilor.
앫 la efectuarea de manevre pe pante
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru
Nu este posibilã dezactivarea sistemului a selecta submeniul Vehicle abrupte
Speedtronic variabil prin acþionarea (Autovehicul). 앫 la aºteptarea în trafic
frânelor.
왘 Apãsaþi tasta j pentru a selecta Autovehiculul este menþinut în stare
Speed limit (winter tyres) (Limitã staþionarã fãrã necesitatea acþionãrii
Sistemul Speedtronic permanent de vitezã - pneuri de iarnã). pedalei de frânã.
Efectul de frânare este anulat ºi
i Sistemul Speedtronic permanent sistemul HOLD este dezactivat la
este disponibil numai pentru unele þãri. apãsarea pedalei de acceleraþie pentru
Puteþi utiliza computerul de bord pentru a porni de pe loc.
a limita permanent viteza la o valoare
situatã între 160 km/h (de exemplu, în Condiþii de activare
vederea utilizãrii pneurilor de iarnã) ºi
viteza maximã a autovehiculului. Sistemul HOLD poate fi activat dacã:
Viteza memoratã este afiºatã pe 앫 autovehiculul staþioneazã
왘 Apãsaþi tasta + sau ç pentru
display-ul multifuncþional la scurt timp a selecta setarea doritã. 앫 motorul este în funcþiune
înainte de atingerea acestei viteze.
Pot fi selectate urmãtoarele setãri: 앫 portiera ºoferului este închisã
Nu puteþi depãºi viteza limitã
앫 Off (dezactivat) 앫 frâna de parcare nu este acþionatã
memoratã, nici dacã apãsaþi pedala de
acceleraþie complet (kickdown). 앫 Sistemul Speedtronic permanent 앫 capota motorului este închisã
este dezactivat. 앫 maneta selectorului se aflã în
앫 O limitã de vitezã situatã între poziþia D, R sau N, la autovehiculele
240 km/h ºi 160 km/h în trepte de 10 cu transmisie automatã*
km/h.

166
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 167 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Activarea sistemului HOLD 앫 maneta selectorului este deplasatã
în poziþia P la autovehiculele cu G Pericol de accident
왘 Condiþiile de activare trebuie sã fie transmisie automatã*.
îndeplinite. 앫 eliberaþi frânele complet ºi le
Dacã doriþi sã pãrãsiþi autovehiculul sau
sã îl parcaþi, dezactivaþi sistemul HOLD
왘 Acþionaþi frâna. acþionaþi din nou, aplicând o cu ºi asiguraþi autovehiculul împotriva
왘 Apãsaþi din nou rapid pedala de anumitã presiune pânã la dispariþia deplasãrii accidentale.
frânã pânã la apariþia mesajului HOLD mesajului HOLD de pe display-ul
pe display-ul multifuncþional. multifuncþional
Pe display-ul multifuncþional va fi afiºat
Sistemul HOLD este activat. Pedala un mesaj de avertizare dacã sistemul
de frânã poate fi eliberatã. G Pericol de accident HOLD este activat ºi:
i Dacã sistemul HOLD nu este Nu pãrãsiþi niciodatã autovehiculul când 앫 portiera ºoferului este deschisã ºi
activat de la prima apãsare a pedalei de sistemul HOLD este activat. decuplaþi centurile de siguranþã
frânã, aºteptaþi puþin ºi apoi încercaþi Sistemul HOLD nu trebuie niciodatã 앫 contactul este luat
din nou. utilizat sau dezactivat de cãtre un 앫 capota motorului este deschisã
pasager sau din afara autovehiculului.
G Pericol de accident Sistemul HOLD nu se substituie frâna de
Autovehicule cu transmisie manualã:
parcare ºi nu trebuie utilizat în scopul Brake immediately (Frânaþi imediat)
Când sistemul HOLD este activat, parcãrii autovehiculului. 왘 Apãsaþi imediat pedala de frânã cu
frânele autovehiculului sunt acþionate.
Din acest motiv, este necesarã Efectul de frânare furnizat a sistemului fermitate pânã la dispariþia
dezactivarea sistemului HOLD dacã HOLD este anulat ºi autovehiculul se mesajului de avertizare de pe
autovehiculul urmeazã sã fie pus în poate deplasa liber dacã: afiºajul multifucnþional. Aceastã
miºcare prin alte mijloace (de exemplu, 앫 sistemul HOLD este dezactivat prin acþiune va dezactiva sistemul
la o spãlãtorie automatã sau în cazul apãsarea pedalei de acceleraþie sau HOLD.
tractãrii). a celei de frânã Autovehicule cu transmisie automatã*:
앫 existã o defecþiune a sistemului sau Selector lever in park position (Maneta
Dezactivarea sistemului HOLD alimentarea cu energie electricã
este întreruptã, de exemplu în cazul selectorului se aflã în poziþia de
nefuncþionãrii bateriei parcare)
Sistemul HOLD este dezactivat dacã:
앫 au fost efectuate modificãri la 왘 Deplasaþi maneta selectorului în
앫 autovehiculul este accelerat. Numai
sistemul electric din poziþia P pentru a preveni
dacã maneta selectorului se aflã în compartimentul motor sau la deplasarea accidentalã a
poziþia D sau R la autovehiculele cu siguranþe autovehiculului.
transmisie automatã*
앫 bateria este deconectatã

167
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 168 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Sistemul HOLD este dezactivat.
Mesajul de avertizare dispare de pe Airmatic DC*
display-ul multifuncþional.
Nivelul gãrzii la sol
Claxonul va emite de asemenea
semnale de avertizare periodice la Garda la sol a autovehiculului este
activarea sistemului HOLD ºi: reglatã automat în scopul reducerii
consumului de carburant ºi al
앫 opriþi motorul ºi deschideþi portiera ameliorãrii siguranþei rutiere.
ºoferului
Sunt disponibile urmãtoarele niveluri
앫 deschideþi capota motorului pentru garda la sol:
Claxonul vã atrage atenþia asupra 앫 normal
faptului cã autovehiculul a fost parcat 앫 ridicat
având sistemul HOLD activat. 앫 coborât
Semnalele devin mai puternice dacã Nivelurile “normal” ºi “ridicat” ale gãrzii
încercaþi sã zãvorâþi autovehiculul. la sol pot fi setate manual. 1 Setarea gãrzii la sol a autovehiculului
Autovehiculul nu poate fi zãvorât Nivelul “coborât” al gãrzii este setat
automat: 2 Lampã martor
înainte de dezactivarea sistemului 앫 la viteze de peste 140 km/h
HOLD. 앫 dacã aþi selectat configuraþia sport
i În cazul în care contactul a fost I sau II (컄 pagina 169) Selectarea nivelului ridicat
luat, motorul nu mai poate fi pornit din 왘 Porniþi motorul.
nou pânã la dezactivarea sistemului Selectarea manualã a gãrzii la sol Dacã lampa martor 2 nu este aprinsã:
HOLD. Selectaþi opþiunea "Normal" pentru
condiþii normale de drum ºi "Raised" 왘 Apãsaþi tasta 1.
Dacã sistemul sau sursa de alimentare
cu energie prezintã o defecþiune în timp (ridicat) în cazul utilizãrii lanþurilor Lampa martor 2 se aprinde. Garda
ce sistemul HOLD este activ, pe afiºajul antiderapante sau pentru condiþii foarte la sol este reglatã la nivelul ridicat.
multifunþional va fi afiºat mesajul Brake dificile de drum. Pe display-ul multifuncþional apare
immediately (Frânaþi imediat). Acþionaþi mesajul Vehicle rising (Ridicare
ferm frâna pânã la dispariþia mesajului
de avertizare de pe ecranul
G Pericol de rãnire autovehicul).
multifuncþional, sau la autovehiculele Asiguraþi-vã cã nu se aflã nimeni în Selectarea nivelului normal
cu transmisie automatã*, deplasaþi apropierea pasajelor roþilor sau sub
왘 Porniþi motorul.
maneta selectorului în poziþia P. autovehicul în timp ce coborâþi
Aceastã acþiune va dezactiva sistemul autovehiculul staþionat. În caz contrar, Dacã lampa martor 2 este aprinsã:
membrele unei persoane aflate într-o astfel
HOLD. de poziþie ar putea fi prinse. 왘 Apãsaþi tasta 1.

168
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 169 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Lampa martor 2 se stinge. Garda Configuraþia Confort
la sol este reglatã la nivelul nomal.
왘 Apãsaþi repetat tasta 1 pânã la
i Setarea "Raised level" (Nivel ridicat) stingerea lãmpilor martor 2.
este anulatã dacã viteza autovehiculului
depãºeºte 120 km/h sau dacã viteza s-a Display-ul multifuncþional
situat între 80 km/h ºi 120 km/h timp de
mai mult de aproximativ 5 minute. Dacã La selectarea unui program de
nu conduceþi în acest interval de vitezã, comandã a amortizoarelor, este afiºat
nivelul ridicat rãmâne memorat ºi dupã un mesaj timp de aproximativ cinci
scoaterea cheii din contactul electronic secunde, de exemplu:
de aprindere.
Configuraþia confort sau sport
Sistemul Airmatic DC ("dual control" - 1 Selectarea programului de
control dublu) constã din douã comandã a amortizoarelor
componente: sistemul de suspensii 2 Lãmpile martor
adaptive (ADS) ºi componenta de reglare 왘 Porniþi motorul.
a rigiditãþii suspensiilor.
Sistemul ADS regleazã automat Configuraþia sport I
suspensiile în funcþie de condiþiile
왘 Apãsaþi tasta 1 o singurã datã.
curente de deplasare. Simultan,
rigiditatea suspensiilor variazã între Se va aprinde o lampã martor 2.
nivelurile "confort" ºi "sport". Nivelul gãrzii la sol este coborât cu
Setãrile amortizoarelor/rigiditãþii aproximativ 10 mm.
suspensiilor sunt efectuate în funcþie de:
앫 stilul de conducere
Configuraþia sport II
앫 starea carosabilului 왘 Apãsaþi tasta 1 de douã ori.
앫 selectarea individualã Se vor aprinde douã lãmpi martor 2.
Nivelul selectat de dumneavoastrã Nivelul gãrzii la sol este coborât cu
rãmâne memorat ºi dupã scoaterea cheii aproximativ 15 mm.
din contactul electronic de pornire.

169
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 170 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Sistemul Parktronic este dezactivat la
Tracþiune integralã permanentã Sistemul Parktronic* viteze ce depãºesc 18 km/h. Acesta
4MATIC* este reactivat la viteze inferioare
Sistemul 4MATIC face ca tracþiunea G Pericol de accident acestei limite.
autovehiculului sã aibã loc în Sistemul Parktronic monitorizeazã zona
permanenþã pe toate cele patru roþi. Parktronic este numai un sistem auxiliar
ºi este posibil ca acesta sã nu detecteze din jurul autovehiculului prin
Împreunã cu sistemul ESP® toate obstacolele. Utilizarea acestui intermediul a ºase senzori situaþi în
(컄 pagina 68), acesta amelioreazã sistem nu vã elibereazã de bara de protecþie faþã ºi a patru senzori
tracþiunea autovehiculului în cazul în responsabilitatea de a efectua orice situaþi în bara de protecþie spate.
care una din roþi patineazã datoritã manevrã cu atenþie.
slabei aderenþe. Sunteþi permanent responsabil de
siguranþa autovehiculului ºi trebuie sã
G Pericol de accident acordaþi în continuare atenþie
persoanelor ºi obiectelor aflate în jurul
Sistemul 4MATIC nu poate diminua autovehiculului în timpul parcãrii sau
pericolul de accident în cazul în care efectuãrii de manevre. În caz contrar, vã
conduceþi cu vitezã excesivã. puteþi pune în pericol, atât pe
dumneavoastrã, cât ºi alte persoane.
În cazul în care una din roþi patineazã
datoritã slabei aderenþe:
앫 acþionaþi pedala de acceleraþie
numai atât cât este necesar la G Pericol de rãnire
pornirea de pe loc.
Asiguraþi-vã cã nu existã persoane sau
앫 în timpul deplasãrii, reduceþi animale în spaþiul destinat manevrãrii
apãsarea pedalei de acceleraþie. autovehiculului. În caz contrar, acestea Raza de acþiune a senzorilor
앫 adaptaþi-vã stilul de conducere la pot fi rãnite.
Senzorii nu trebuie sã fie acoperiþi de
condiþiile de drum ºi trafic. praf, gheaþã sau noroi, pentru a nu se
PARKTRONIC este un sistem electronic reduce capacitatea de operare a
i În timpul iernii, efectul maxim al de asistare a parcãrii. Acesta furnizeazã acestora. Curãþaþi periodic senzorii,
sistemului 4MATIC poate fi obþinut indicaþii vizuale ºi sonore asupra având grijã sã evitaþi zgârierea sau
numai dacã utilizaþi pneuri de iarnã distanþei dintre autovehicul ºi un deteriorarea lor.
(pneuri M + S - noroi ºi zãpadã), obstacol.
eventual echipate ºi cu lanþuri Sistemul Parktronic este activat
antiderapante, dacã acestea sunt automat la punerea contactului ºi
necesare. eliberarea frânei de parcare.

170
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 171 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Senzorii spate planºa de bord, deasupra orificiilor de
ventilaþie centrale. Indicatorul de avertizare
Centru aproximativ 120 cm pentru zona din spate este situat în
capitonajul zonei din spate a plafonului.
Extremitãþi aproximativ 80 cm
! La parcarea autovehiculului, acordaþi o
atenþie deosebitã obiectelor situate deasu-
pra sau dedesubtul nivelului senzorilor, cum
ar fi vase cu flori sau bare de remorcare. Sis-
temul Parktronic nu detecteazã astfel de
obiecte când acestea se aflã în imediata
vecinãtate a autovehiculului. În caz contrar,
Modelul Limuzinã este prezentat este posibilã deteriorarea autovehiculului
ca exemplu, vedere lateralã sau a obiectelor înconjurãtoare.
Surse de ultrasunete, cum ar fi spãlãtoriile
automate, frânele pneumatice ale unui
camion sau un ciocan pneumatic, pot pro-
voca funcþionarea defectuoasã a sistemului Indicator de avertizare pentru zona din
Parktronic. faþã

Distanþa minimã 1 Partea stângã a autovehiculului


2 Partea dreaptã a autovehiculului
Centru aproximativ 20 cm 3 Segmente indicatoare
Extremitãþi aproximativ 15 cm Indicatoarele de avertizare pentru
fiecare parte a autovehiculului sunt
Dacã existã un obstacol în spaþiul delimitat divizate în cinci segmente galbene ºi
Modelul Limuzinã este prezentat de aceste distanþe, toate indicatoarele de douã segmente roºii. Sistemul
ca exemplu, vedere de sus avertizare se aprind ºi este emis un semnal Parktronic este funcþional dacã
sonor. În cazul în care distanþa scade sub segmentele indicatoare galbene 3
Senzorii faþã limita minimã, aceasta nu va mai fi indicatã. sunt aprinse.
Indicatoare de avertizare Poziþia manetei schimbãtorului sau a
Centru aproximativ 100 cm selectorului de viteze* determinã care
Indicatoarele de avertizare prezintã distanþa dintre indicatoare este activat:
Extremitãþi aproximativ 60 cm dintre senzori ºi obstacol. Indicatorul de Transmisia manualã:
avertizare pentru zonadinfaþãeste situat pe
171
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 172 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Unul sau mai multe segmente se aprind i Sistemul Parktronic este activat
Poziþia manetei Indicator de pe mãsurã ce autovehiculul se apropie automat când rotiþi cheia în poziþia 2 în
schimbãtorului avertizare de un obstacol, în funcþie de distanþa contactul electronic de pornire.
de viteze între autovehicul ºi obstacol. De la:
Treptele de Este activat 앫 al ºaselea segment, va fi emis un Tractarea unei remorci*
vitezã pentru indicatorul pentru semnal sonor intermitent timp de Sistemul Parktronic este dezactivat
deplasarea zona din faþã aproximativ douã secunde pentru zona din spate a autovehiculului
înainte 앫 al ºaptelea segment, va fi emis un la efectuarea conexiunii electrice între
sau semnal sonor intermitent timp de autovehicul ºi remorcã.
Poziþia neutrã aproximativ douã secunde. Aþi atins
mers în gol distanþa minimã. ! Rabataþi spre interior cârligul de
remorcare atunci când dispozitivul de
Poziþia de mers Sunt activate tractare pentru remorcã nu este utilizat.
înapoi indicatoarele Activarea sau dezactivarea
Distanþa minimã pentru sistemul Park-
pentru zonele faþã sistemului Parktronic tronic este calculatã de la bara de pro-
ºi spate tecþie, nu de la cârligul de remorcare.
Transmisie automatã*:

Poziþia manetei Indicator de


selectorului avertizare
D Este activat
indicatorul pentru
zona din faþã
R sau N Sunt activate
indicatoarele
pentru zonele faþã
ºi spate
P Nu este activat 1 Activarea sau dezactivarea
nici un indicator sistemului Parktronic
de avertizare 2 Lampã martor
Dacã lampa martor 2 este aprinsã,
sistemul Parktronic este dezactivat:

172
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 173 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Orificiile de ventilaþie

Orificiile de ventilaþie

1 Rozetã de reglare a debitului de aer 5 Rozetã de reglare a debitului de aer 9 Panoul de comandã
pentru orificiul de ventilaþie central pentru orificiul de ventilaþie central a Rozetã de reglare a debitului de aer
pivotant, stânga pivotant, dreapta pentru orificiul de ventilaþie lateral
2 Orificiu de ventilaþie central 6 Orificiu de ventilaþie lateral pentru pivotant, stânga
pivotant, stânga dezaburirea geamului lateral, b Orificiu de ventilaþie lateral
3 Orificiu de ventilaþie pe planºa de dreapta pivotant, stânga
bord 7 Orificiu de ventilaþie lateral c Orificiu de ventilaþie lateral pentru
4 Orificiu de ventilaþie central pivotant, dreapta dezaburirea geamului lateral,
pivotant, dreapta 8 Rozetã de reglare a debitului de aer stânga
pentru orificiul de ventilaþie lateral
pivotant, dreapta

173
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 174 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Orificiile de ventilaþie
Orificiile de ventilaþie din zona
G Pericol de rãnire Deschiderea/închiderea orificiilor
spate a habitaclului*
de ventilaþie
Aerul eliberat prin orificiile de ventilaþie (autovehiculele cu sistem
poate fi foarte fierbinte sau foarte rece. i Pentru realizarea unei ventilaþii fãrã Thermotronic cu 4 zone*)
Acesta poate provoca arsuri sau curenþi de aer nedoriþi, deplasaþi
degerãturi ale pielii descoperite aflate în butoanele glisante ale orificiilor de
imediata apropiere a orificiilor de ventilaþie centrale ºi laterale spre
ventilaþie. Nu apropiaþi pãrþile centru.
descoperite ale corpului de orificiile de
ventilaþie. Dacã este necesar, utilizaþi Orificiul de ventilaþie de pe planºa
rozetele de control al distribuþiei aerului
pentru a redirecþiona debitul de aer spre de bord ºi orificiile de ventilaþie
o altã zonã a habitaclului. centrale
왘 Pentru deschiderea sau închiderea
Pentru a asigura admisia fãrã restricþii a orificiilor de ventilaþie centrale ºi de
aerului prin orificiile de ventilaþie, vã pe planºa de bord: rotiþi rozetele
rugãm sã respectaþi urmãtoarele 1 ºi 5 în sus sau în jos.
instrucþiuni:
Orificiile de ventilaþie centrale
앫 menþineþi orificiile de admisie a precum ºi orificiul de pe planºa de
aerului de pe capota motorului bord sunt deschise sau închise.
1 Rozetã de reglare pentru orificiile
curate, fãrã acumulãri de gheaþã de ventilaþie laterale, zona spate a
sau zãpadã, pentru a asigura habitaclului
Orificiile de ventilaþie laterale
admisia de aer proaspãt în 2 Orificiu de ventilaþie lateral
habitaclu. 왘 Pentru deschiderea sau închiderea pivotant, zona spate a habitaclului
앫 nu acoperiþi niciodatã orificiile sau orificiilor de ventilaþie laterale: rotiþi 왘 Pentru deschiderea sau închiderea
grilele de ventilaþie din habitaclu. rozetele 8 ºi a în sus sau în jos. orificiilor de ventilaþie laterale
Orificiile de ventilaþie laterale pentru zona spate a habitaclului:
corespunzãtoare sunt deschise sau rotiþi rozeta 1 spre dreapta sau
închise. spre stânga.
Orificiile de ventilaþie laterale
corespunzãtoare zonei spate a
habitaclului sunt deschise sau
închise.

174
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 175 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Orificiile de ventilaþie
Orificiile de ventilaþie pentru zona 왘 Deplasaþi cursorul orificiului de
spate a habitaclului ventilaþie pentru zona din spate a
habitaclului din stânga sau dreapta,
Orificiile de ventilaþie din zona din spate spre stînga, dreapta, în sus sau în
a habitaclului sunt situate pe consola jos.
centralã din spate. Debitul de aer este direcþionat
corespunzãtor.
i Pentru realizarea unei ventilaþii fãrã
curenþi de aer nedoriþi, deplasaþi
butoanele glisante ale orificiilor de
ventilaþie pentru zona spate a
habitaclului în sus.
왘 Pentru deschiderea sau închiderea
orificiilor de ventilaþie pentru zona
spate a habitaclului: rotiþi rozetele
3 sau 4 în sus sau în jos.
Orificiile corespunzãtoare pentru
zona din spate a habitaclului sunt
Exemplu de imagine deschise sau închise.

1 Orificiul de ventilaþie pentru zona


spate a habitaclului, stânga
2 Orificiul de ventilaþie pentru zona
spate a habitaclului, dreapta
3 Rozeta de control a orificiului de
ventilaþie pentru zona spate a
habitaclului, dreapta
4 Rozeta de control a orificiului de
ventilaþie pentru zona spate a
habitaclului, stânga

175
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 176 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemul Thermatic

Sistemul Thermatic
Panoul de comandã

176
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 177 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemul Thermatic
Funcþia Pagina Funcþia Pagina Funcþia Pagina

1 Creºte/reduce 179 7 Creºte/reduce 179 b · Reduce debitul 179


temperatura, stânga temperatura, dreapta de aer
2 P Pentru 180 8 T Cãldurã 182 c , Mod recirculare a 180
dezaburirea geamurilor rezidualã/ventilare aerului
auxiliarã
3 Q Creºte debitul de 179 d U Buton de control 178
aer 9 2 Activare/ 182 automat al distribuþiei
dezactivare cu ºi debitului de aer
4 Afiºaj 178 dezumidificarea aerului
5 Distribuþia aerului 179 a ´ Activare/ 178
dezactivare sistem
6 F Sistemul de 198 Thermatic
încãlzire a lunetei

Note generale Este posibilã setarea separatã a Filtrul mixt integrat realizeazã filtrarea
temperaturii pentru partea ºoferului ºi aproape completã a prafului ºi filtrarea
Sistemul Thermatic este funcþional numai pentru partea pasagerului faþã completã a polenului din aerul ventilat.
când motorul este pornit. Funcþionarea (컄 pagina 179). i Intervalul de utilizare a filtrului între
optimã este obþinutã numai când înlocuiri depinde de influenþele de mediu,
conduceþi cu geamurile ºi trapa glisantã/ i Atunci când temperatura exterioarã cum ar fi gradul de poluare a aerului.
rabatabilã* închise. este ridicatã, efectuaþi ventilarea Intervalul poate fi mai scurt decât cel
habitaclului pentru scurt timp, de exemplu, specificat încaietulde service. Utilizareaunui
Puteþi permite reglarea automatã a prin intermediul funcþiei de ventilaþie pe filtru înfundat determinã reducerea cantitãþii
sistemului de climatizare (컄 pagina 178) timp de varã (컄 pagina 117). Aceastã de aer admis în habitaclu.
sau puteþi efectua setãrile manual. procedurã faciliteazã obþinerea mai rapidã a
앫 Setarea manualã a distribuþiei aerului
(컄 pagina 179)
temperaturii dorite în habitaclu. G Pericol de accident
În modul automat, sistemul Thermatic
앫 Setarea manualã a debitului de aer rãceºte sau încãlzeºte habitaclul în funcþie Respectaþi setãrile recomandate în paginile
(컄 pagina 179) de: urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. În caz
contrar,esteposibilãaburireageamurilor.Acest
앫 temperatura selectatã fapt poate diminua vizibilitatea asupra traficului
앫 temperatura exterioarã ºi, în consecinþã, poate provoca un accident.

177
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 178 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemul Thermatic

Activarea ºi dezactivarea sistemu- Controlul automat al climatizãrii


lui Thermatic În modul automat rareori este nevoie sã
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta modificaþi temperatura, debitul de aer
´. sau distribuþia aerului. Este activatã
funcþia de rãcire cu dezumidificare a
i Selectaþi aceastã setare în cazul în aerului. Aceastã funcþie poate fi
care conduceþi cu trapa glisantã/ dezactivatã când este cazul.
rabatabilã* deschisã, de exemplu.
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta U Afiºajul panoului de comandã
Alimentarea cu aer ºi circulaþia acestuia
sunt de asemenea dezactivate odatã cu când motorul este în funcþiune
(컄 pagina 176). 1 Controlul automat al debitului de aer
sistemul Thermatic. Efectuaþi aceastã 2 Controlul automat al distribuþiei aerului
setare temporar dacã trapa glisantã/ Afiºaj-urile pentru controlul
rabatabilã* este închisã, în caz contrar automat al distribuþiei aerului sau al 왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta
geamurile se pot aburi. debitului de aer sunt activate. pentru reglarea debitului de aer
왘 Pentru activare: cheia trebuie sã fie
Debitul de aer ºi distribuþia aerului Q sau · (컄 pagina 176).
în poziþia 2 în contactul electronic sunt controlate automat. Afiºajul AUTO corespunzãtor
de pornire ºi motorul trebuie sã fie 왘 Setaþi separat temperatura debitului de aer este dezactivat.
în funcþiune. necesarã pentru postul de Controlul automat al debitului de
왘 Apãsaþi din nou tasta ´.
conducere ºi pentru partea aer este dezactivat. Debitul de aer
pasagerului faþã utilizând rozetele este comandat în funcþie de nivelul
Se revine la setãrile selectate pentru reglarea temperaturii. setat manual. Controlul automat al
anterior. distribuþiei aerului rãmâne activat.
Temperatura din habitaclu este
i De asemenea puteþi apãsa o altã reglatã automat. sau
tastã (cu excepþia tastelor F ºi
왘 Apãsaþi una dintre tastele de
T) pentru a activa sistemul
Thermatic. reglare a distribuþiei aerului 5
(컄 pagina 176).
Dsiplay-ul AUTO corespunzãtor
distribuþiei aerului este dezactivat.
Controlul automat al distribuþiei
aerului este dezactivat. Distribuþia
aerului este controlatã în funcþie de
nivelul setat manual. Controlul
automat al debitului de aer rãmâne
activat.

178
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 179 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemul Thermatic
Simbol Semnificaþie Afiºajul AUTO corespunzãtor funcþei
Setarea temperaturii de distribuþie automatã a aerului
Setarea temperaturii poate fi efectuatã c Direcþionarea aerului prin este dezactivat. Controlul automat
numai manual. orificiile de dezaburire ºi prin al distribuþiei aerului este
Temperatura poate fi setatã separat orificiile de ventilaþie ale dezactivat. Distribuþia aerului este
pentru fiecare parte a autovehiculului postului de conducere cãtre controlatã în funcþie de setãri.
prin intermediul rozetelor 1 ºi 7 parbriz ºi geamurile laterale i Debitul de aer este controlat tot
(컄 pagina 176). conform afiºajului.
Z Direcþionarea aerului prin
Modificaþi temperatura setatã numai în orificiile de dezaburire cãtre
trepte mici. 22 °C este temperatura parbriz ºi geamurile laterale Setarea manualã a debitului de
idealã de pornire. aer
왘 Pentru creºtere sau reducere: rotiþi
X Direcþionarea aerului prin
orificiile de dezaburire cãtre Dacã nu doriþi ca debitul de aer sã fie
rozeta de reglare a temperaturii reglat automat, puteþi efectua aceastã
spre dreapta sau spre stânga. parbriz, geamurile laterale ºi
cãtre zona inferioarã a operaþie manual pentru nouã niveluri
habitaclului, în faþã ºi în spate distincte prin intermediul tastelor 3 ºi
Setarea manualã a distribuþiei b (컄 pagina 176). Nivelul actual al
aerului a Direcþionarea aerului prin debitului de aer va apãrea pe afiºaj.
Dacã nu doriþi ca distribuþia aerului sã orificiile de ventilaþie centrale 왘 Pentru creºterea sau reducerea
fie reglatã automat, puteþi efectua ºi laterale ºi prin orificiul de debitului de aer: apãsaþi tasta Q
aceastã operaþie manual prin pe planºa de bord sau ·.
intermediul tastelor Y Direcþionarea aerului cãtre Afiºajul AUTO corespunzãtor
5 (컄 pagina 176). Distribuþia aerului zona inferioarã a habitaclului, debitului de aer este dezactivat.
setatã actual va fi afiºatã pe afiºaj. în faþã ºi în spate Controlul automat al debitului de
Simbolurile corespunzãtoare funcþiei aer este dezactivat. Debitul de aer
de distribuþie a aerului au urmãtoarele Ú Direcþionarea aerului prin este controlat în funcþie de setãri.
orificiile de ventilaþie ale
semnificaþii:
postului de conducere cãtre i Distribuþia aerului este controlatã
zona inferioarã a habitaclului, tot conform afiºajului.
Simbol Semnificaþie în faþã ºi în spate
b Direcþionarea aerului în 왘 Apãsaþi repetat una dintre tastele
întregul habitaclu de reglare a distribuþiei aerului
5 (컄 pagina 176) pânã la apariþia
pe afiºaj a simbolului dorit.

179
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 180 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemul Thermatic

Dezaburire Lampa martor integratã în tastã se i Aceastã setare trebuie menþinutã


stinge. Setãrile selectate anterior numai pânã la curãþarea completã a
Puteþi utiliza urmãtoarele setãri pentru sunt din nou activate. parbrizului.
dezaburirea parbrizului, de exemplu, 왘 Apãsaþi din nou tasta P
când acesta este acoperit cu gheaþã. i Funcþia de rãcire cu dezumidificare
a aerului rãmâne activatã. (컄 pagina 176) dupã curãþarea
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta P parbrizului.
(컄 pagina 176). Geamuri aburite Lampa martor integratã în tastã se
Lampa martor integratã în tastã se stinge. Setãrile selectate anterior
aprinde. Indicaþiile de pe afiºaj În cazul aburirii geamurilor pe sunt din nou activate.
dispar. Sistemul Thermatic interior i Funcþia de rãcire cu dezumidificare
activeazã automat urmãtoarele
funcþii: 왘 Asiguraþi-vã cã modul automat este a aerului rãmâne activatã.
앫 activarea funcþiei de rãcire cu
activat (컄 pagina 178).
În cazul aburirii geamurilor pe
dezumidificarea aerului În cazul în care geamurile continuã sã
fie aburite: exterior
앫 funcþionare la o treaptã ridicatã a
ventilatorului ºi a sistemului de 왘 Apãsaþi tastaP (컄 pagina 176). 왘 Porniþi ºtergãtoarele de parbriz
încãlzire Lampa martor integratã în tastã se (컄 pagina 114).
앫 direcþionarea aerului cãtre parbriz aprinde. Sistemul Thermatic Dacã modul automat de distribuþie a
ºi geamurile laterale faþã efectueazã automat urmãtoarele aerului este dezactivat:
앫 dezactivarea modului de recirculare
acþiuni: 왘 setaþi distribuþia aerului pentru
a aerului 앫 activarea funcþiei de rãcire cu a, Ú sau Y
dezumidificarea aerului (컄 pagina 176).
i Dacã aþi activat funcþia de
dezaburire prin intermediul tastei P, 앫 funcþionare la o treaptã ridicatã a i Aceastã setare trebuie menþinutã
nu mai puteþi efectua ºi alte setãri. ventilatorului ºi a sistemului de numai pânã la curãþarea completã a
încãlzire parbrizului.
i Aceastã setare trebuie menþinutã
numai pânã la curãþarea completã a 앫 direcþionarea aerului cãtre parbriz
ºi geamurile laterale faþã Modul de recirculare a aerului
parbrizului.
앫 dezactivarea modului de recirculare Puteþi opri admisia de aer din exterior
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi din nou
a aerului dacã acesta antreneazã pãtrunderea
tasta P (컄 pagina 176) dupã mirosurilor neplãcute în interiorul
curãþarea parbrizului. i Dacã aþi activat funcþia de autovehiculului. Admisia de aer din
dezaburire prin intermediul tastei P, exterior înceteazã ºi aerul din interior
nu mai puteþi efectua ºi alte setãri. este recirculat.

180
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 181 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemul Thermatic
앫 dupã aproximativ cinci minute, Luaþi mãsuri pentru a evita accidentarea
G Pericol de accident dacã temperatura exterioarã se vreunei persoane la închiderea trapei
situeazã sub aproximativ 5 °C glisante/rabatabile*. Dacã existã riscul
Comutaþi în modul recirculare a aerului blocãrii, apãsaþi din nou tasta Ð timp
numai pentru intervale scurte dacã 앫 dupã aproximativ cinci minute, în de peste douã secunde pentru a
temperaturile exterioare sunt reduse. În cazul în care funcþia de rãcire este deschide trapa glisantã/rabatabilã*.
caz contrar, geamurile se pot aburi dezactivatã (컄 pagina 182)
diminuând vizibilitatea ºi punându-vã în 앫 dupã aproximativ 30 minute la
pericol pe dumneavoastrã ºi alte 왘 Pentru activare ºi închidere:
persoane. Acest fapt poate diminua
temperaturi exterioare de peste apãsaþi continuu tasta Ð timp
vizibilitatea asupra traficului ºi, în aproximativ 5 °C, dacã funcþia de de mai mult de douã secunde.
consecinþã, poate provoca un accident. rãcire este activatã (컄 pagina 182)
Lampa martor integratã în tastã se
Modul de recirculare a aerului cu aprinde. Modul de recirculare a
왘 Pentru activare: apãsaþi scurt tasta funcþie de deschidere/închidere de aerului este activat. Geamurile
Ð. laterale ºi trapa glisantã/
confort a geamurilor rabatabilã* se închid.
Lampa martor integratã în tastã se
aprinde. 왘 Pentru dezactivare ºi deschidere:
i Modul de recirculare a aerului se G Pericol de rãnire apãsaþi continuu tasta Ð timp
de mai mult de douã secunde.
activeazã automat la temperaturi
exterioare ridicate. Când modul de Asiguraþi-vã cã nu se aflã nimeni în raza Lampa martor integratã în tastã se
de acþiune dintre geamul lateral ºi cadrul stinge. Modul de recirculare a
recirculare a aerului este activat portierei în timp ce sunt deschise ºi
automat lampa martor integratã în închise geamurile laterale. Nu vã aerului este dezactivat. Geamurile
tastã Ð este stinsã. sprijiniþi ºi nu amplasaþi obiecte pe laterale ºi trapa glisantã/
geamurile laterale când acestea sunt rabatabilã* sunt aduse în poziþiile
Admisia aerului din exterior are loc deschise sau închise. Este posibilã iniþiale.
dupã aproximativ 30 de minute. blocarea dumneavoastrã sau a
obiectelor între geam ºi cadrul portierei i În cazul deschiderii manuale a unui
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi din nou geam lateral sau a trapei glisante/
datoritã miºcãrii geamului. Dacã existã
tasta Ð. pericolul blocãrii, apãsaþi din nou tasta rabatabile* dupã închiderea prin
Lampa martor integratã în tastã se Ð timp de mai mult de douã secunde intermediul funcþiei de închidere de
stinge. sau acþionaþi comutatorul pentru a confort, acestea vor rãmâne în poziþia
determina deplasarea geamului lateral în respectivã la activarea funcþiei de
i Modul de recirculare este sens opus, pentru a-l opri sau pentru a-l confort de deschidere.
dezactivat automat: deschide sau închide din nou.

181
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 182 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemul Thermatic

Utilizarea cãldurii reziduale Funcþia de rãcire cu dezumidifica- i Este posibilã scurgerea apei de
condens sub autovehicul în timpul
Este posibilã încãlzirea autovehiculului rea aerului funcþionãrii în modul de rãcire a
staþionar timp de maxim 30 de minute, Funcþia de rãcire este operaþionalã sistemului Thermatic.
prin utilizarea cãldurii reziduale numai atunci când motorul este în Puteþi dezactiva funcþia de rãcire. Aerul
furnizate de motor dupã oprirea funcþiune ºi acþioneazã în funcþie de din habitaclu nu va mai fi rãcit sau
acestuia. Durata intervalului de temperatura selectatã pentru dezumidificat.
încãlzire depinde de temperatura habitaclu. Sistemul de rãcire
lichidului de rãcire ºi de temperatura 왘 Pentru dezactivare: apãsaþi
dezumidificã aerul din habitaclu tasta 2.
interioarã setatã. împiedicând astfel aburirea geamurilor.
i În cazul activãrii funcþiei de utilizare Lampa martor integratã în tasta
2 se stinge. Funcþia de rãcire cu
a cãldurii reziduale la temperaturi
ridicate, numai ventilaþia este activatã.
G Pericol de accident dezumidificare a aerului dispune de
o opþiune de de stingere
i Ventilatorul funcþioneazã la turaþii Dacã dezactivaþi funcþia de rãcire cu
dezumidificare a aerului în condiþii de temporizatã.
mai joase, indiferent de setarea pentru
debitul de aer.
temperaturi ridicate, autovehiculul nu va 왘 Pentru activare: apãsaþi
fi rãcit, iar aerul nu va fi dezumidificat. tasta 2.
왘 Pentru activare: rotiþi cheia în Este posibilã aburirea mai rapidã a
poziþia 0 sau 1 în contactul geamurilor. Acest fapt poate diminua Lampa martor integratã în tasta
electronic de pornire. vizibilitatea asupra traficului ºi, în 2 se aprinde. Este activatã
consecinþã, poate provoca un accident. funcþia de rãcire cu dezumidificare
왘 Apãsaþi tasta T. a aerului.
Pe afiºaj va fi afiºat mesajul REST.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta H Notã privind protecþia mediului Sistem de climatizare pentru zona
T. spate a habitaclului
Mesajul REST dispare de pe afiºaj. Sistemul de rãcire utilizeazã agent Puteþi seta debitul de aer ºi distribuþia
frigorific R134A. Acest agent frigorific nu acestuia separat, prin intermediul
i Cãldura rezidualã/ventilaþia afecteazã stratul de ozon.
orificiilor de ventilaþie pentru zona
auxiliarã este dezactivatã automat: spate a habitaclului (컄 pagina 175).
앫 la pornirea motorului Puteþi seta temperatura ºi turaþia
앫 dupã aproximativ 30 de minute ventilatorului prin intermediul panoului
앫 dacã tensiunea furnizatã de baterie de comandã (컄 pagina 176).
scade

182
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 183 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemul cu 4 zone Thermotronic*

Sistemul cu 4 zone Thermotronic*


Panoul de comandã

183
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 184 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemul cu 4 zone Thermotronic*

Funcþia Pagina Funcþia Pagina Funcþia Pagina

1 Distribuþia aerului, 187 8 U. Control automat 186 d · Reduce debitul de 187


stânga al distribuþiei ºi aer
debitului de aer,
2 P Pentru 187 dreapta e T Utilizarea cãldurii 189
dezaburirea geamurilor reziduale
9 2 Activare/ 190
3 Creºte/reduce 186 dezactivare rãcire cu f , Mod recirculare a 188
temperatura, stânga dezumidificarea aerului aerului
4 Afiºaj 186 a ™ Controlul 191 g U Control automat 186
climatizãrii zonei spate al distribuþiei ºi
5 Creºte/reduce 186 a habitaclului, efectuat debitului de aer, stânga
temperatura, dreapta din partea din faþã
6 F Sistemul de 198 b Q Creºte debitul de 187
încãlzire a lunetei aer
7 Distribuþia aerului, 187 c ´ Activarea/ 185
dreapta dezactivarea sistemului
cu 4 zone Thermotronic

Zonele de climatizare ale


habitaclului
Sistemul cu 4 zone Thermotronic este
un sistem inteligent de climatizare.
Habitaclul autovehiculului este împãrþit
în patru zone de climatizare.

184
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 185 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemul cu 4 zone Thermotronic*
Puteþi permite reglarea automatã a
sistemului de climatizare sau îl puteþi G Pericol de accident
regla manual.
Respectaþi setãrile recomandate în paginile
앫 Setarea manualã a distribuþiei urmãtoare pentru încãlzire sau rãcire. În caz
aerului (컄 pagina 187) contrar, este posibilã aburirea geamurilor.
앫 Setarea manualã a debitului de aer Acest fapt poate diminua vizibilitatea asupra
(컄 pagina 187) traficului ºi, în consecinþã, poate provoca un
accident.
i Atunci când temperatura
exterioarã este ridicatã, efectuaþi
ventilarea habitaclului pentru scurt Activarea ºi dezactivarea sistemu-
timp, de exemplu, prin intermediul
funcþiei de ventilaþie pe timp de varã lui cu 4 zone Thermotronic*
(컄 pagina 117). Aceastã procedurã 왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta
faciliteazã obþinerea mai rapidã a ´.
temperaturii dorite în habitaclu. i Selectaþi aceastã setare în cazul în
În modul total automat, sistemul cu care conduceþi cu geamurile sau cu
4 zone Thermotronic rãceºte sau trapa glisantã/trapa rabatabilã*
încãlzeºte habitaclul în funcþie de: deschisã, de exemplu. Alimentarea cu
앫 temperatura selectatã aer ºi circulaþia aerului sunt de
asemenea dezactivate odatã cu
앫 temperatura exterioarã sistemul cu 4 zone Thermotronic.
Puteþi regla temperatura din habitaclu 앫 intensitatea luminii solare Efectuaþi aceastã setare temporar dacã
separat pentru fiecare dintre cele patru Filtrul mixt integrat realizeazã filtrarea trapa glisantã/trapa rabatabilã* este
zone (컄 pagina 186). aproape completã a prafului ºi filtrarea închisã. În caz contrar geamurile se pot
completã a polenului din aerul ventilat. aburi.
Note generale 왘 Pentru activare: cheia trebuie sã fie
i Intervalul de utilizare a filtrului între în poziþia 2 în contactul electronic
Sistemul cu 4 zone Thermotronic înlocuiri depinde de influenþele de
mediu, cum ar fi gradul de poluare a de pornire ºi motorul trebuie sã fie
funcþioneazã numai atunci când în funcþiune.
motorul este pornit. Funcþionarea aerului. Intervalul poate fi mai scurt
optimã este obþinutã numai când decât cel specificat în caietul de 왘 Apãsaþi din nou tasta ´.
conduceþi cu geamurile ºi trapa service. Utilizarea unui filtru înfundat Se revine la setãrile selectate
glisantã/rabatabilã* închise. determinã reducerea cantitãþii de aer anterior.
admis în habitaclu.

185
Manual Mercedes Clasa E_ro.book Page 186 Wednesday, March 28, 2007 11:56 AM

Comenzile
Sistemul cu 4 zone Thermotronic*
i De asemenea puteþi apãsa o altã Lãmpile martor integrate în tastele
tastã (cu excepþia tastelor F ºi de reglare a distribuþiei aerului
T) pentru a activa sistemul rãmân aprinse.
Thermotronic. sau
Controlul automat al climatizãrii 왘 Rotiþi rozeta pentru reglarea
distribuþiei aerului 1 sau 7 pânã
În modul automat rareori este nevoie sã la simbolul dorit (컄 pagina 183).
modificaþi temperatura, debitul de aer
sau distribuþia aerului. Este activatã Lampa martor integratã în tastã
Afiºajul panoului de comandã corespunzãtoare se stinge.
funcþia de rãcire cu dezumidificare a
aerului. Aceastã funcþie poate fi Controlul automat al distribuþiei
1 Temperatura, stânga aerului este dezactivat pentru zona
dezactivatã când este cazul.
2 Controlul automat al debitului de corespunzãtoare ºi funcþia
왘 Pentru activare: apãs