Sunteți pe pagina 1din 2

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Home » Eliminarea_obigatiei_operatorilor_de_a_notifica_prelucrarile_de_date
20/02/2020 11:59  Română | English | Francais

Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018


 

Operatori
Formular declarare responsabil cu protecția datelor
 
Notificare Breșă RGPD
 
Notificare Breșă L.506/2004
 
Informații plată amendă persoane juridice
 

Protecţia Datelor Personale


 
Informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor personale de către ANSPDCP
 
Politica Cookie
Eliminarea obligației operatorilor de a notifica prelucrările de date efectuate
- clarificări -
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, începând din data de 25 mai 2018 (data aplicării acestui act normativ
european), operatorii nu vor mai avea obligația notificării  prelucrărilor de date.
În acest context, începând cu această dată,  formularul de notificare existent pe site-ul autorității nu va mai putea fi completat de operatori  în
vederea înscrierii  în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal prelucrările efectuate de operatori.
Totodată, formularele de notificare transmise de operatori anterior acestei date și nesoluționate de Autoritatea de supraveghere, nu vor mai fi
înscrise în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal și nu vor mai primi răspuns din partea autorității .
Cu toate acestea, eliminarea obligaţiei de a notifica autoritatea de supraveghere nu exonerează operatorii,   de îndeplinirea obligaţiilor care le revin potrivit
dispoziţiilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație
a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.