Sunteți pe pagina 1din 5

106

Şcoala cu cls. I-VIII „Valu lui Traian”


Obiectul: Educaţie fizică
Clasa a III-a
Efectiv: 21 elevi
Înv. Mologani Dalidan

PROIECT DE LECŢIE

Tema 1 – Legări de elemente


Calitatea motrică – Forţa
Tipul lecţiei – Consolidare

Obiective

O.R. – Dezvoltarea motricităţii generale prin consolidarea elementelor din


gimnastica acrobatică şi dezvoltarea calităţii motrice forţa.
O.P.M1 – Să se asigure dezvoltarea fizică, corectă şi armonioasă a organismului.
O.P.M2 – Să execute corect legarea de elemente cu accent pe corectitudine şi ritm.
O.P.M3 – Să se asigure dezvoltarea calităţii motrice forţa cu accent pe musculatura
membrelor superioare şi inferioare.
O.A. - Dezvoltarea interesului pentru practicarea independentă a exerciţiilor fizice.

Strategii didactice

Metode şi procedee metodice Mijloace


M1 - explicaţia m1 - bastoane
M2 - demonstraţia m2 - spaliere
M3 - exersarea m3 - saltele
M4 - tratarea diferenţiată m4 - obstacole, mingi şi alte obiecte

BIBLIOGRAFIE

M. Dumitru, S. Popescu – Îndrumar metodic pentru educaţia fizică la ciclul


primar, Ed. Ex-Ponto, Constanţa, 1999.
I. T. Marinescu – Metodica predării educaţiei fizice la grădiniţă şi la clasele
I-IV, Editura Ass, Iaşi, 2000.
S. Cătăneanu, N. Cojocaru – Metodica predării Educaţiei Fizice şi Sportului în
ciclul primar, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2002.
**** Curriculum de specialitate – Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2005.
107
Strategii
ELEMENTE FORMAŢII didactic
MOMENTEL
DE DOZAR OB ŞI
E
CONŢINUT E INDICAŢII METODICE e
LECŢIEI
M m
I. - alinierea colectivului; 10”
Organizarea - salutul 10” ooooooooooooooooooooo
colectivului - verificarea 30”
de elevi echipamentului şi a O
2-3 minute stării de sănătate; 10”
- anunţarea temelor şi a - se execută pe vârfuri şi pe
obiectivelor; 2x călcâi
- întoarceri : la dreapta 2x - mers pe pingea, braţele se
la stânga 2x mişcă pe lângă corp, privirea
la stâng 20” înainte
împrejur;
- mers pe loc şi oprire; - ruperi de rânduri cu reveniri
- joc pentru ridicarea 1’ în diferite formaţii şi răspuns
stării emoţionale la diferite cerinţe.
II. - mers obişnuit 2 ture M1
Pregătirea - variante de mers M2
organismulu * pe vârfuri cu braţele 20 paşi M3
i pentru sus; 20 paşi
efort * pe călcâie , mâinile la 20 paşi
8 minute spate
* cu pas fandat, cu o latură
răsucirea trunchiului; 2 ture - variantele de mers se
* mers ghemuit. lucrează alternativ cu alergare
- alergare obişnuită 2x15m obişnuită şi jocuri de atenţie,
- variante de alergare 2x15m cu exerciţii de respiraţie şi
* cu joc de glezne; relaxare
* cu genunchii sus;
* cu pas schimbat (cu 2x15m
rotarea braţelor înainte, 1x15m
mâini pe şolduri);
- variante de sărituri o latură
* pas săltat 2x15m
* sărituri de pe un - din alergare uşoară, la
picior, pe celălalt. 1 minut jetonul roşu –oprire, la cel
- joc de atenţie galben alergare pe loc, la cel
verde alergare în jurul sălii.
III. Complex de dezvoltare M1 m1
Influenţarea fizică M2
selectivă a M3
aparatului Exerciţiul 1 - din coloană câte unu în
locomotor Poziţia Iniţială – Stând OPM coloană câte patru
8 minute depărtat cu bastonul în 3x4 1 - se execută în ritm individual
faţă, jos, ţinut cu ambele
mâini de capete
T1-2 – Ridicare pe
vârfuri, cu braţele sus
T3-4 – Revenire

Exerciţiul 2 - atenţie la ducerea corectă a


Poziţia Iniţială – Stând braţelor pe direcţia indicată
depărtat, cu bastonul 4x4
înainte orizontal, apucat
de capete
T1-4 – Coborârea braţului
stâng şi ridicarea celui
drept cu ducerea - pe parcursul exerciţiului se
bastonului la verticală şi menţine poziţia corectă
invers corporală
108

4x4
Exerciţiul 3
Poziţia Iniţială – Stând
depărtat cu bastonul la
spate, sprijinit pe
omoplaţi, apucat de
capete
T1-2 – Îndoiri laterale 4x4
spre stânga, dreapta ale - în timpul execuţiei
trunchiului genunchii vor fi bine întinşi
T5-4 – Răsuciri stânga,
dreapta a trunchiului
Exerciţiul 4
Poziţia Iniţială – Stând
depărtat, bastonul la
spate
T1-8 – Aplecarea
trunchiului înainte cu 4x8
ducerea bastonului cât
mai departe de trunchi - atenţie la coordonarea
cu braţele întinse, mişcării braţelor cu picioarele
spatele drept, capul sus,
privirea înainte
Exerciţiul 5
Poziţia Iniţială – Stând
depărtat cu bastonul
apucat de capete în faţă
jos
T1-2 – Ridicarea braţelor 6x4
deasupra capului o dată
cu ridicarea piciorului
stâng înapoi şi revenirea
în poziţia de plecare
T3-4 – Repetarea mişcării - pe parcursul exerciţiului
în partea cealaltă tălpile rămân pe sol
Exerciţiul 6
Poziţia Iniţială – Stând 10x
cu bastonul în faţă jos,
apucat de capete cu
ambele mâini
T1-6 – Genuflexiuni cu
ducerea braţelor înainte
T7-8 – Revenire
Exerciţiul 7
Poziţia Iniţială – Stând,
cu bastonul apucat de 10x - păşirea se va executa cu
ambele capete în faţă jos piciorul bine întins
T1 – Ridicarea braţelor
deasupra capului, cu
păşire înainte pe piciorul
stâng, piciorul drept
sprijinit înapoi
(inspiraţie)
T2 – Revenire realizarea tracţiunii se va face
(expiraţie) alternativ
Exerciţiul 8
Poziţia Iniţială – Faţă în
faţă, stând, apucat cu
ambele mâini de baston
(Exerciţiu cu partener)
T1-4 – Tracţiuni în
109
timpul cărora unul din
parteneri îndoaie
trunchiul înainte,
celălalt se înclină înapoi

IV. Tema M2 m3
Învăţarea, Legări de elemente M3
consolidarea 4x OPM
şi verificarea Stând, ghemuit, 2
deprinderilo rostogolire înainte din
r motrice ghemuit în ghemuit,
20 minute revenire în culcat dorsal,
rulare în culcat pe piept,
cumpăna pe un
genunchi, semisfoara,
săritură în ghemuit, 4x
ridicare în stând.

Parcurs aplicativ
1) aruncarea mingii de
oină M1
2) alergare şerpuită M2
printre obstacole M3
3) căţărare, coborâre M4 m2
4) culegerea mingii m4
5) revenire în alergare 2x
de viteză

V. Exerciţii pentru
Dezvoltarea prelucrarea musculaturii
calităţii membrelor superioare şi OPM M1
motrice forţa inferioare: 3 M2
10 minute M3
* aruncarea mingii 4x M4 m4
medicinale de 1kg. la
distanţă cu ambele
mâini; 4x

* tracţiuni în perechi; 4x

*sărituri succesive peste


4 obstacole
VI.
Revenirea - mers liniştitor cu - formaţia de lucru - cerc
organismulu exerciţii active de 1-2 ture M1
i după efort respiraţie M2
3 minute - mers corectiv cu M3
mâinile la ceafă, pe
umeri
 Joc de revenire
“Zborul păsărilor”
VII. 1
Aprecieri - aprecieri pozitiv
finale /negative globale şi
2 minute individuale, asupra
activităţii lecţiei

- se fac referiri la elevii care


prezintă uşoare vicii de
atitudine
110
- se acordă calificative în
funcţie de aprecieri