Sunteți pe pagina 1din 1

RECAPITULARE INIŢIALĂ

Clasa a V-a

Citeşte cu atenţie textul dat:


Odată, cocoşul se gândi că n-ar fi rău să-şi viziteze rudele din satul vecin. În drum,
el se întâlni cu motanul linguşitor. Acesta îşi puse în gând să jumulească cocoşul.
- Încotro, cocoşule? îl ispiti motanul.
- Ia, mă duc pe la neamuri.
- Unde? Unde? se interesă mieros motanul.
- În satul vecin, spuse ţanţoş cocoşul.
- Merg şi eu. În doi n-o să ne fie urât.
Cocoşul isteţ nu se aştepta la nimic bun din partea motanului. Îşi dădu seama de
viclenia acestuia şi-i zise:
- Ba nu. Dacă mergi şi tu, n-o să fim doi, ci trei, căci mi-i tovarăş de drum şi
câinele, care vine din urmă.
( Poveste
populară)
1. Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător celor subliniate în text.
2. Găseşte cuvinte cu înţeles opus celor subliniate în text.
3. Desparte în silabe cuvintele: linguşitor, mieros, acestuia.
4. Explică folosirea liniei de dialog din secvenţa – Merg şi eu.
5. Identifică în textul dat un substantiv comun (numărul singular, genul masculin),
un pronume personal (persoana a II-a, numărul singular) şi un verb (la timpul
prezent).Extrage apoi două subiecte si două predicate.
6. Menţionează personajele care apar în textul dat
7. Precizează sensul enunţului nu se aştepta la nimic bun din partea motanului.
8. Formulează ideea principală a fragmentului.
9. Transformă dialogul în povestire.
10.Alcătuieste enunturi in care să folosesti ortogramele la/l-a, ia/i-a, sa/s-a, sau/s-au,
va/v-a, al/a-l.

11.Scrie o compunere, de 10-15 rânduri, în care să foloseşti trei cuvinte alese de tine
din textul dat/ subliniaza-le. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.