Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞĂ  DE  LECTURĂ

Opera epică
 
Am început lectura (data) _________________________               
Am terminat lectura (data) ________________________
Titlul operei literare: __________________________________
Autorul:______________________________
Opera face parte din volumul:________________________
Editura:___________________________________________
Anul apariţiei volumului: ____________________________
Date importante din viaţa şi activitatea
scriitorului: ............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................
Alte opere ale
autorului: ...............................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................
Genul literar: _________________________ 
Specia literară: ______ (poveste, basm, schiţă, nuvelă, roman, povestire,
fabulă, baladă)
Opera e structurată în: ____________________________________
_____________________________ (cărţi / părţi / volume / capitole). 
Opera este scrisă în: ___________________ (proză / versuri)
Locul desfăşurării acţiunii:  ________________________________
Timpul desfăşurării acţiunii: _______________________________
Naratorul (tipul de narator(obiectiv/subiectiv), indici ai prezenţei acestuia):
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________

Personaje:
Personaje: (principal/secundar,pozitiv/negativ,real/fantastic)       
 (trăsăturifizice,morale)...........................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................. 
Citate:...............................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..................................................................
Momentele subiectului:
 Expoziţiunea: ................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................           
 Intriga:...........................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
......................        
 Desfăşurareaacţiunii: ....................................................................................
.........................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...................................................................................................
.........................................................................................................
 Punctulculminant: ........................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................
............................................................................................................

 Deznodământul:............................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................
Moduri de expunere: (indică modul prezent în opera literară , indică pagina /
paginile şi transcrie câte un citat):  
Naraţiune/dialog /descriere /monolog
Caracterizarea personajului principal / a unui personaj
preferat:..................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.
 
 caracterizaredirectă(exemplecitate):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
 caracterizareindirectă(exemplecitate):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………
Titluloperei (structură,semnificaţie):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………
 Mijloace artistice (figuri de stil,citate care conţin imagini artistice cu
indicareapaginii): ....................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...........
 Vocabular (câteva cuvinte noi pe care le-ai învăţat din opera citită  şi sensurile
lor): ...............................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...........................................................
  (Se poate utiliza dicţionarul!)
Citate preferate (scrise între ghilimele, indicând pagina):
Impresii personale (de ce ţi-a plăcut lectura /ce ai învăţat din această lectură /
cum ai fi vrut să se termine acţiunea):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............
Note de lectură (Continuă  enunţurile de mai jos cu idei din opera citită): 
Opera mi-a trezit sentimente de ....................................................................
....................................................................................................................
Ceea ce impresionează este ........................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Surpinzător este momentul  .......................................................................
..................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
Demn de admirat este fragmentul în care  ..................................
.................................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................
Am admirat ...........................................................................................................
.................................................................................................................................
..............................................................................................................................  
Am fost curios când .........................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................
Aş vrea să trăiesc în lumea personajului pentru că /
Nu aş  vrea să trăiesc în lumea personajului pentru că ........................................
.................................................................................................................................
....................................................................................................................