Sunteți pe pagina 1din 2

Test sumativ “SI RUA”

Item №1
Sistemul informatic RUA se află sub egida:
1) ANSA
2) AIPA
3) AGROMAIA
4) SI RSA

Item №2
SI RUA păstrează informația despre:
1) prețurile utilajelor agricole
2) prețurile exploatațiilor
3) prețurile vehicolelor auto

Item №3
Selectați datele despre utilaj ce se păstrează în SI RUA
1) Cod CPV
2) IDNO
3) Marcă
4) Caracteristici tehnice
5) Preț
6) Domiciliu

Item №4
Selectați actele necesare pentru înregistrarea obiectelor în RUA:
1) cerere de modificare
2) solicitare de înscriere
3) declarația de propria răspundere
4) declarație de integritate
5) declarația producătorului

Item №5
Întreținerea operațională include procesul de monitorizare a funcționării, actualizare
și completare cu noi obiecte a RUA.
1) Da
2) Nu

Item №6
Selectați aspectele ce presupun actualizarea RUA:
1) actualizarea informațiilor și a prețurilor
2) ștergerea producătorilor
3) ștergerea prețurilor
4) introducerea de noi obiecte

Item №7
În ce caz se poate realiza modificarea datelor din RUA?
1) la prezentarea formularului VP
2) la cererea oficială a producătorului
3) la prezentarea cererii de mișcare
4) la cererea organelor competente

Item №8
În ce caz se poate realiza ștergerea datelor din RUA?
1) la prezentarea formularului VP
2) la cererea oficială a producătorului
3) la prezentarea cererii de mișcare
4) la cererea organelor competente

Item №9
Destinația SI RUA este păstrarea informației despre animalele și exploatațiile din R.
Moldova.
1) Da
2) Nu

Item №10
Selectați pașii parcurși în cazul introducerii de noi obiecte:
1) verificarea de către AIPA dacă obiectul nu este deja în RUA
2) modificarea datelor despre obiect
3) ștergerea datelor despre obiect
4) înregistrarea obiectului în sistem