Sunteți pe pagina 1din 1

CHIMIE ÎN INGINERIE

1. Chimia și ingineria materialelor minerale


abordarea comună a materialelor: metalice, polimeri anorganici, sticlă,
ceramică, lianți hidraulici, cu stabilirea proprietăților fizico-chimice,
reacții chimice specifice, utilizare industrială. Haritonov Sv., Munteanu
D., Dragancea V.
2. Chimia și ingineria materialelor organice
Fizico-chimia polimerilor, vopsele, fibre sintetice, etc. Gurev A.,
Dragancea V., Munteanu D., Baerle
3. Chimia și inginerialianților și materialelor de construcție Haritonov Sv.,
Munteanu D., Dragancea V.
4. Electrochimie, surse chimice de energie și protecția împotriva
coroziunii Haritonov Sv., Baerle
5. Chimia în microelectronică și nanotehnologii (chimie supramoleculară)
(Sturza)
6. Captoare chimice, biochimice și analiza proceselor tehnologicesau?
Controlul chimic și biochimic al proceselor tehnologice (Sturza,
Zadorojnii, Zgardan)
7. Chimia în arta decorativă (impactul sapunurilor, detergenților, inalbitorilor,
rezistenta colorantilor, chimia lemnului, etc). (Verejan)
8. Chimia și ingineria mediului ambiant Baerle, Druta, Subotin
9. Termodinamica și cinetică chimică în procese industriale (Covaci,
Scutaru)
10. Chimia apei și protecția resurselor acvatice Druta, Subotin