Sunteți pe pagina 1din 4

CONCEPTUL DE INGRIJIRI PRIMARE.

1. Definitia ingrijirilor primare.


Ingrijirile primare de sanatate –I.P.S.-sunt ingrijiri sanitare esentiale bazate pe
metode si tehnologii practice, pertinente din punct de vedere stiintific si acceptabile din punct
de vedere social, facute sa fie accesibile in mod universal indivizilor si familiilor din
comunitate prin totala lor participare si, la un cost pe care comunitatea si tara poate sa isi
permita sa il mentina in fiecare stadiu al dezvoltarii lor in spiritul increderi in sine si al
autodeterminarii.
Formeaza o parte integranta a sistemului de sanatate al tarii, pentru care reprezinta
atat functia centrala cat si problema principala, dar si a dezvoltarii globale, sociale si
economice a comunitatii.
Reprezinta primul nivel al contactului dintre indivizi, familie si comunitate cu
sistemul de sanatate national, inceracnd sa apropie pe cat mai mult posibil, activitatea din
domeniul sanatatii de mediu de viata si de munca al oamenilor, constituind primul element al
unui proces continuu de ingrijire al sanatatii.
Definitie.Prin I.P.S intelegem: ingrijiri esentiale de sanatate accesibile tuturor
persoanelor si familiilor din societate prin mijloace ce le sunt accesibile, cu capacitatea lor
plenara si la un pret de cost abordabil comunitatii si tarii.

Ingrijirile de sanatate primare:


Reflecta si rezulta din conditiile economice si din caracteristicile socio-culturale si
politice ale tarii si comunitatiilor sale si se bazeaza pe aplicarea rezultatelor relevante ale
serviciilor de cercetare sociala, biomedicala si sanitara si pe experienta din domeniul sanatatii
publice;
Cuprind principalele probleme legate de sanatate in cadrul comunitatii, furnizand
servicii de promovare, preventive, curative si de recuperare corespunzatoare;
Include cel putin:
- educatia privind problemele de sanatate predominante si metodele de prevenire si
control a lor;
- promovarea unei alimentatii corecte;
- asigurarea cu apa potabila printr-o cantitate adecvata si o sanitatie de baza;
- ingrijirile acordate mamei si copilului, inclusiv planning familial;
- imunizarea impotriva bolilor infectioase majore;
- prevenirea si controlul bolilor endemice cu caracter zonal;
- tratamentul adecvat pentru bolile curente si vatamari;
- asigurarea cu medicamente esentiale;
Implica, in afara sectorului sanitar, toate sectoarele legate de acesta si aspecte ale
dezvoltarii nationale si comunitare, in special agricultura, zootehnia, industria, educatia,
constructiile de locuit, lucrarile publice, comunitatile si alte sectoare si cer un efort coordonat
din partea tuturor acestor sectoare;
Cer si promoveaza din partea indivizilor si a comunitatii, o autodeterminare si
participare la planificarea, organizarea, conducerea si controlul ingrijirilor de sanatate
primare, utilizand la maximum resursele locale nationale, precum si alte resurse disponibile;
in acest scop dezvolta printr-o educatie corespunzatoar capacitatea de participare a
comunitatilor;
Ar trebui sa fie sustinute de sisteme de referinta integrate, functionale ducand la o
imbunatatire progresiva a unor ingrijiri de sanatate cat mai corespunzatoare, dand prioritate
celor ce au cea mai mare nevoie;
Se bazeaza la nivel local si de referinta pe locuitorii sanitari, inclusiv medici,
infirmiere, moase, personal auxiliar, dar este nevoie si de practicieni traditionali pregatiti in
mod adecvat din punct de vedere tehnic si social pentru a lucra in echipa si pentru a raspunde
nevoilor de sanatate exprimate de catre comunitate.
Toate tarile ar trebui sa coopereze in spiritul parteneriatului cu scopul de a asigura
ingrijirile de sanatate primare pentru toti oamenii, deoarece obtinerea starii de sanatate de
catre oamenii dintr-o tara priveste in mod direct si este benefica pentru orice tara. In acest
context, raportul OMS/UNICEF asupra ingrijirilor primare de sanatate constituie o baza
sociala pentru functionarea si dezvoltarea in continuare a ingrijirilor primare de sanatate in
lume.
Comunitatea este locul de unde pleaca I.P.S: indivizii, familiile, si grupurile isi
asigura singuri responsabilitatea actiunilor de sanatate.
In conceptia actuala, se considera ca o buna asistenta medicala (o buna ingrijire)
presupune trecerea de la ingrijirile terapeutice (carora li s-a acordat un loc prioritar in dauna
ingrijirilor menite sa mentina sanatatea, viata) trecerea deci la I.P.S
I.P.S sunt denumite si ingrijiri de sanatate comunitare, pentru ca solicita participarea
comunitatii.Deci omul in globalitatea sa, cu necesitatile sale bio-fiziologice , psiho-sociale,
culturale si spirituale poate activa ca un copartener si nu numai ca receptor pasiv de diverse
prestatii.
I.P.S favorizeaza ingrijiri complete , ingloband:
- promovarea sanatatii
- prevenirea imbolnavirilor ingrijirile curative curente si obisnuite
- recuperarea
- urgentele

NIVELURI DE INTERVENTIE
I.P.S acopera trei niveluri de interventii si anume:
1. Ingrijiri de prevenire primara
2. Ingrijiri de prevenire secundara
3. Ingrijiri de prevenire tertiara
Se poate vorbi si de interventia de nivel 4, in cazul bolilor terminale (sustinerea familiei.etc)
Ingrijiri de prevenire primara:1 Prin prevenirea primara intelegem: mentinerea si
promovarea sanatatii,precum si prevenirea imbolnavirilor.
Interventia asistentei urmareste: educatia sanitara (din toate punctele de vedere-
alimentatie, contraceptie, etc) prevenirea specifice (vaccinari, profilaxia unor boli)
Ingrijiri de prevenire secundara: 2 Prevenirea secundara urmareste: Interventii
curative-pentru tratamentul bolilor si prevenirea agravarii sau complicatiilor.
Rolul asistentei este sa descopere problemele la timp (prin vizite acasa, in comunitate-
nu asteptam sa ne caute oamenii, ii cautam noi, prin controale periodice, etc)
Ingrijiri de prevenire tertiara: 3 Prevenirea tertiara urmareste recuperarea.
Rolul asitentei este sa sustina persoana ingrijita pentru a se adapta la diferite dificultati
cauzate de probleme de sanatate -rol in recuperarea persoanei.
In cadrul acestor principii, componentele de baza ale ingrijirilor primare de sanatate
sunt:
- Educatia referitoare la problemele de sanatate, prevenirea si controlul lor.
- Promovarea unei alimentatii corecte.
- Asigurarea cu apa potabila in cantitate adecvata si o sanitatie de baza.
- Ingrijirea mamei si a copilului, inclusiv planning familial.
- Imunizarea impotriva bolilor infectioase majore.
- Prevenirea si controlul bolilor endemice, cu caracter zonal.
- Tratamentul adecvat al bolilor curente si vatamarilor.
- Asigurarea cu medicamente esentiale.
Furnizarea acestor servicii de catre lucratorii din domeniul sanitar cu nivel de
pregatire diferit si integrarea practicienilor traditionali in serviciile de sanatate reprezinta o
problema de baza a ingrijirilor primare de sanatate.
Principiul fundamental al procesului de nursing comunitar este reprezentat de
faptul că beneficiarul (individul,familia, comunitatea) se află în centrul procesului, alocarea
resurselor materiale şi umane în condiţii de eficienţă duce la rezultatele aşteptate în cadrul
procesului de planificare.
Eficienţa managementului de caz este analizată în raport cu:
- Alocarea resurselor umane şi materiale în funcţie de cerinţele fiecărui beneficiar
- Gradul de coordonare al serviciilor comunitare integrate (medico - sociale şi
îngrijiri la domiciliu) astfel încât să fie acoperite toate nevoile identificate ale
pacientului/beneficiarului
- Creşterea eficienţei raportului cost scăzut pentru serviciu comunitar rezultate
preconizate pentru beneficiar.
Managementul de caz la nivel comunitar ca metodă de lucru este definit ca o evaluare
a nevoilor individului, a familiei, comunităţii, a mediului social în care trăieşte şi îşi
desfăşoară activitatea, în paralel cu reţeaua de servicii medico-sociale disponibile la nivelul
comunităţii (medic de familie, asistent medical comunitar, asistent social, îngrijitor la
domiciliu,mediator rom), în urma căreia se construieşte o strategie individuală de intervenţie
axată pe nevoile prioritare ale beneficiarului şi a resurselor disponibile. Acest concept de
lucru în echipa de intervenţie comunitară se caracterizează prin faptul că furnizorul de
servicii specifice nu se mai focalizează pe selectarea beneficiarilor eligibili pentru un serviciu
sau intervenţie, ci se focalizează pe identificarea problemelor complexe şi multiple ale
persoanei beneficiare (sănătos sau bolnav) şi a resurselor (servicii şi resurse materiale) din
reţeaua comunitară care vor fi capabile să rezolve eficient aceste probleme.
În practica nursingului comunitar, managementul de caz presupune acordarea şi coordonarea
intervenţiilor necesare beneficiarului de către managerul de caz sau responsabilul de caz, care
în acest context poate fi medicul de familie, asistentul medical comunitar, asistentul social
sau mediatorul sanitar rom, în funcţie de problemă, nevoia identificată şi în raport de
competenţele profesionale solicitate.
1.Aprecierea nevoilor comunitatii.
a) Culegerea datelor:
- starea de sanatate si caracteristicile ei in Romania,
- anchete epidemiologice,
- screening-ul si studii de prevalenta;
Factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii:
- factori naturali (fizici, chimici, biologici),
- factori artificiali (economici, nevoi fudamentale, someri, factori culturali, profesionali,
civilizatie, etc.)
b) Analiza datelor:
-selectarea datelor semnificative,
- identificarea problemelor,
- formularea diagnosticului starii de sanatate a colectivitatii,
-diferenta dintre ingrijirile individuale si cele colective,
- identificarea grupurilor vulnerabile, defavorizate,
- accesibilitatea la servicii de sanatate,
- costurile serviciilor.
2. Planificarea.
- Stabilirea scopului.
- Stabilirea obiectivelor pe termen lung, mediu si scurt – respectarea principiilor privind
enuntarea obiectivelor.
- Stabilirea prioritatilor.
- Stabilirea interventiilor in concordanta cu obiectivele proprii si planurile nationale.
- Intocmirea planului de ingrijiri de sanatate: stabilirea responsabilitatilor, termenelor.

3. Aplicarea planului. Efectuarea interventiilor cu implicarea membrilor comunitatii.


Implicarea membrilor echipei multifactoriale:
- echipa de ingrijire,
- reprezentanti ai autoritatilor locale si organizatiilor neguvernamentale,
- reprezentanti ai unitatilor sanitare si responsabili de programe nationale.

4. Evaluarea rezultatelor:
- evaluarea initiala,
- evaluarea de etapa (intermediara),
- evaluarea finala.
Reformularea unor obiective, initierea de noi actiuni in functie de rezultatele asteptate.
Rolul asistentului medical in educarea familiei, pentru mentinerea sanatatii si identificarea
problemelor de sanatate. (Sintetizarea si aplicarea cunostintelor si a deprinderilor dobandite la
modulele de educatie pentru sanatate,mediu si sanatate, psihologie, sociologie, pedagogie,
puericultura si pediatrie, obstetrica, gerontologie si geriatrie).

Preceptele ingrijirii sanatatii in comunitate


Este o activitate stabilita pe baza nevoilor si a planului general de sanatate, scopuri si
obiective clare, integrarea cetăţenilor in servicii pentru intreaga comunitate, familia ca unitate
de baza, promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate, implicarea familiei si indivizilor in
luarea deciziei, aprecierea periodica si continua a starii de sanatate, buna pregatire a
asistentului medical, asistentul - membru activ al echipei de ingrijire, acordarea ingrijirilor
conform recomandarilor medicale, utilizarea inregistrarilor, dirijarea clientului si familiei
catre resurse comunitare, supravegherea personalului de ingrijire, planificare programelor de
educatie continua si asumarea responsabiliatii.