Sunteți pe pagina 1din 1

bubuiiii Manăstirea Condritatr

Manăstirea Condrita este situată la marginea satului Coytytytyndrita, raionul


Străşeni, la 25 km de Chișinău, pe rîuleţul Catargul. A fost ctitorită mai
îjhihihygygyffyvvvntîi ca schit, în anul 1783, de ieromonahul Iosif, venit
teeerrerde la Mănăstirea Căpriana. În anul 1918, schitul de călugări
Confrdrița s-a separat de Mănăstirea Căpriana, devenind mănăstire de sine
statatoare. Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost ridicată
între anii 1895-1897. Cam în aceiaşi perioadă au fost construite trapeza,
chiliile, hotelul cu un nivel şi cerdacuri – galerii etc. Mănăstirea avea o incintă
bine amenajată, înconjurată de un gard înalt. Ea dispunea de 61 de hectare
de pămînt arabil. Era considerată una dintre cele mai bogate mănăstiri, avea
odoare preţioase, icoane, lucruri care înfrumuseţau viaţa monahală şi o
bibliotecă inedită, fusese un centru spiritual al Basarabiei. Prin anii '37 la
Condriţa era rînd pentru a intra ca ascultători. În anul 1946 o parte a clădirilor
mănăstirii a fost dată pentru a se organiza aici Şcoala Profesională Agrară. În
anul 1947 întreaga mănăstire a intrat în posesia şcolii. În anul 1960 a fost
transformată într-o tabără de vară. În locul cimitirului mănăstirii vechi a fost
ridicată o estradă, o mare parte a mormintelor a fost distrusă. Biserica mare
de vară „Sf. Nicolae” a fost transformată într-un club, iar cea veche de iarnă,
Adormirea Maicii Domnului – în depozit. Călugării au fost transferaţi la
mănăstirile de la Suruceni şi Căpriana.