Sunteți pe pagina 1din 1

SCOALA GIMNAZIALA

RAPORTUL COMISIEI
PENTRU SITUATII DE URGENTA – P.S.I.
2016-2017 - Sem I

In cursul semestrului I al anului scolar 2016-2017 comisia de prevenire si stingere a incendiilor din cadrul
scolii si-a desfasurat activitatea conform graficului intocmit si a urmarit atingerea obiectivelor propuse.

Lista activitatilor desfasurate in semestrul I :


1. Intocmirea planului de munca pentru sem I al anului scolar 2016-2017
2. Efectuarii instructajului referitor la prevenirea si stingerea incendiilor pentru personalul scolii
3. S-au organizat întâlniri cu tot personalul didactic al școlii în vederea instruirii acestuia cu privire la
atribuțiile ce-i revin în coordonarea colectivelor de elevi în situații de urgență. A fost prezentat Planul
de alarmare privind evacuarea din unităţile de învăţământ în condiţii de siguranţă în caz de urgenţă.
4. S-au desfășurat activități de informare privind măsurile preventive care trebuie adoptate pe timpul
sezonului rece
5. Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea scolii
6. Prezentare de material informative referitoare la anumite situatii de urgenta
7. Au fost desfășurate la nivelul școlii două acțiuni ample de evacuare a elevilor și personalului în cadrul
a două simulări: de incendiu și de cutremur. În ambele situații s-a constatat că s-a acționat cu
seriozitate și profesionalism, conform indicațiilor primite în cadrul instruirii.

Analiza S.W.O.T. a activitatii comisiei

1. Puncte tari
 Asigurarea cu dotarea necesara prevenirii si stingerii incendiilor
 Asigurarea documentatiei obligatorii conform legislatiei in vigoare
 Completarea carnetelor PSI
2. Puncte slabe
 Nerealizarea activitatilor in colaborare cu ISU Braila
3. Amenintari
 Nerespectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor poate duce la provocarea unor incendii cu
urmari grave
4. Oportunitati
 Disponibilitatea de colaborare ISU Braila – Organizarea de activitati cu reprezentantii ISU Braila care sunt
mai atractive pentru copii.

DIRECTOR, Responsabil comisie,