Sunteți pe pagina 1din 5

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

REFEEAT
POLUAREA APELOR

PROFESOR COORDONATOR: MUNTEANU SEBASTIAN

ELEV: ROSU SIMONA MARIA, ANUL I, SERIA C, GRUPA 117, FACULTATEA DE


MANAGEMENT 2017-2018
 
 Adevarate surse de poluare ale aerului sunt reprezentate de surs
eleartificiale rezultate din activitatea social-economica a
oamenilor:- Arderea combustibilor- Procesele industriale-
Transporturi de orice felAm putea sa contribuim si noi la
combaterea poluarii. Am putea stopa crizaenergetica folosind
energia intr-un mod rational. Cateva din lucrurile pe care le-
amputea face pentru a salva energie sunt:-Folosirea mai rara
a automobilelor: mersul, ciclismul, sau transporturile publice.-
Evitarea cumpararii bunurilor care sunt impachetate excesiv. Este
necesara energiepentru a confectiona ambalajele, dar si de a le
recicla.Efectele poluarii aerului:- tulburari respiratorii- alergii-
favorizarea infectiilor- tumori
Sursele de poluare atmosferica se pot grupa în doua categorii: surse naturale
(eruptiivulcanice, fenomene de descompunere, uragane s.a.) si artificiale, rezultate
în urma activitatilor umane(transportul auto, industria chimica, metalurgica,
sectorul energetic, etc.). În functie de starea de agregare, poluantii atmosferici se
împart în:- gaze (CO
2
, CO, SO
2
, NO, H
2
S, Cl
2
, NH
3
, etc);- lichide (hidrocarburi, solventi organici);- solide (praf sau pulberi de metale,
oxizi metalici, saruri, etc).
Poluantii atmosferici lichizi sau solizi, sunt dispersati în aer sub forma
unorparticule fine care îsi maresc volumul ocupat, realizând prin aceasta o
activitate chimica maiintensa si o viteza de sedimentare mai redusa.
Particulele cele mai fine, dispersate în aer capatao stabilitate considerabila,
fapt pentru care vor persista un timp mult mai îndelungat în
aer,determinând astfel cresterea gradului de poluare. Poluantii atmosferici
produc efecte directe,imediate cât si efecte indirecte, pe termen lung.
Astfel, spre exemplu, fenomenul de smog (fum,ceata) datorat gazelor de
esapament si compusilor organici incomplet arsi care
reactioneazafotochimic formând peroxiacetilnitrat, are efecte multiple:
reduce vizibilitatea pe arterele decirculatie, determina afectiuni respiratorii,
erodeaza cladirile, determina degradarea spatiilor verzi,etc.
Efecte directe si indirecte ale poluarii atmosferei
Bioxidul de carbon provine, în cea mai mare parte din arderea
combustibililor fosili.Cresterea concentratiei sale în atmosfera, peste
limitele normale, determina perturbareaechilibrului ecologic prin
accentuarea efectului de sera si modificari ale climei.Oxidul de carbon
rezultat din arderea incompleta a combustibililor, din gazele industrialesau
din gazele de esapament, este deosebit de toxic, deoarece blocheaza
hemoglobina,transportorul de oxigen din sânge.Oxizii de azot, eliminati în
aer mai ales de fabricile în care se produc acid azotic
sau îngrasaminte pe baza de azot, sunt foarte toxici si pot determina asfixie
rea prin distrugereaalveolelor pulmonare, caderea frunzelor copacilor,
reducerea vizibilitatii pe sosele si formareaploilor acide.

 
Bioxidul de sulf rezultat din industria neferoasa, alimentara si eruptiile
vulcanice, areefecte negative directe asupra faunei si florei prin acidifierea
solului (pH 4,12-4,4) , contribuie laformarea ploilor acide si provoaca
degradarea constructiilor prin transformarea calcarului în gips(CaSO
4
) care este mult mai solubil si permite infiltrarea apei.Hidrogenul sulfurat
rezultat din activitatea vulcanica, din prelucrarea carbunilor si rafinariilede
petrol, provoaca îmbolnaviri grave de tip neurastenic caracterizate prin
simptome de: astenie,oboseala, cefalee, ameteala, anxietate, nervozitate,
somnolenta diurna.Fluorul prezent în atmosfera din apropierea fabricilor de
aluminiu si superfosfati, ajuns însol prin precipitatii, distruge
microorganismele, plantele si insectele (albinele) si degradeazastratul fertil
afectând negativ recoltele agricole.Pulberile industriale sunt deosebit de
toxice atunci când contin compusi de Pb, Cd, P sinocive daca sunt
particule fine de silice, calcar, gips, argila, provocând alterari mecanice
aletesutului aparatului respirator. Plumbul (Pb) este deosebit de nociv,
deoarece micsoreazarezistenta organismului la îmbolnaviri, afecteaza
functiile sistemului nervos, micsoreazacapacitatea de oxigenare a sângelui.
Efectul de sera 
 consta în încalzirea suprafetei terestre pe seama radiatiei solarecare
datorita gazelor existente în atmosfera trec prin atmosfera în cantitate mult
mai mare si nupot trece în sens invers , spre spatiul cosmic. Principalele
gaze cu efect de sera provenite dinactivitatile umane sunt: bioxidul de
carbon, metanul, compusii clorofluorocarbonici, oxizii de azotsi freonii.
Cresterea ratei de emisie a lor în atmosfera determina un proces de
supraîncalzire aatmosferei si accelerarea schimbarii climei. În procesul de
încalzire globala, nu temperaturamedie este cea care ucide ci extremele.
Secetele neasteptate, valurile de caldura exagerate,uraganele
devastatoare sunt doar câteva dintre fenomenele periculoase a caror
durata dedesfasurare nu vor putea fi niciodata prevazute în întregime.
Ploile acide 
 rezulta din spalarea bioxidului de sulf si oxizii de azot din aer, care revin
pepamânt sub forma de acid sulfuric si acid azotic, substante extrem de
corozive (uneori la fel deacide ca si sucul de lamâie). Ploile acide se
manifesta în zone relativ îndepartate de locul unde s-au emis agentii de
poluare. Acestea apar mult mai intens în zonele reci ale globului deoarece
aiciconcentratia amoniacului din aer, care ar putea neutraliza acizii care se
formeaza, este fortescazuta (obtinut pe seama proceselor lente de
descompunere ale materiei organice ). Aceste ploiau efecte negative prin:
dizolvarea sarurilor de calciu si magneziu din sol, dizolvarea stratului
deceara ce protejeaza frunzele si acele de conifere, atacând membrana
celulara. Astfel copaciidevin mult mai putin rezistenti la atacul diversilor
daunatori.
D i s t r u g e r e a s t r a t u l u i d e o z o n  
 (ecran protector de gaze cu cca. 10 ppm O
3
) dinatmosfera, de o grosime de câtiva mm, intensifica proprietatile de
absorbtie ale atmosferei,lasând sa treaca radiatiile solare în cantitati
exagerate si implicit o mare parte din radiatiileinfrarosii. Emisiile de gaze
poluante din activitatile umane, deterioreaza patura de ozon sideclanseaza
efectul de sera, care la rândul sau provoaca efecte în lant: schimbari
climatice,cresterea nivelului marilor, ploi acide, poluarea aerului, apei,
solului punând în pericol viata înansamblu.
Masuri de prevenire si combatere a poluarii atmosferice
Dupa conferinta de la Rio de Janeiro (1994), aproape 120 de state
au ratificat conventia"Constitutia privind clima pe Terra". Principalul obiectiv
al acestui acord este reducerea emisiilorde gaze ce genereaza efectul de
sera, pâna în anul 2002, la nivelul cantitatilor emise în anul1990 si
mentinerea acestor nivele si dupa anul 2000. Pentru aceasta s-au
stabilit masuriconcrete care urmaresc:

 îmbunatatirea randamentelor de ardere;
 

 scaderea consumului de carburanti la autoturisme (de 5l /100 km pâna în anul2005);

 cresterea ponderii surselor neconventionale de energie de la 5% la 15-16%;

 limitarea despaduririlor;

 reîmpadurirea zonelor puternic defrisate.La toate acestea se mai pot avea în vedere urmatoarele
directii importante:

 amplasamentului întreprinderilor puternic poluante trebuie sa fie ales în afara zonelorurbane;

 supravegherea permanenta a instalatiilor aflate în regim de lucru pentru evitareascaparilor,
accidentelor si pierderilor de diverse substante în mediu;

 reducerea emisiilor de gaze la autoturisme;

 utilizarea rationala a pesticidelor si combaterea cât mai mult a daunatorilor prinmetode
biologice;

 reducerea consumului casnic de combustibili inferiori prin extinderea sistemelorcentralizate de
producere a caldurii si curentului electric;

 alegerea unor tehnologii noi nepoluante în industria chimica si metalurgica;

 extinderea automatizarii si calificarea fortei de munca;

 introducerea de sisteme tehnice si organizatorice pentru combaterea poluarii.
 
Bibliografiewww.biblioteca-digitala.ase.ro www.wikipedia.ro www.cnaic.ro www.
scritube.com www.refereat-scoala.ro 

S-ar putea să vă placă și