Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” DIN PITEȘTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE


COMUNICĂRII PITEȘTI

Specializarea: Drept privat

LUCRARE DE DISERTAŢIE
PROBELE ȘI ADMINISTRAREA ACESTORA ÎN
PROCESUL CIVIL

Coordonator,

Conf. univ. dr.Grădinaru Nicolae

Absolvent,
Muscru Lucia-Cristina Florentina

Pitești
- 2019 -

S-ar putea să vă placă și