Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT SPAS Ajută un suflet nevinovat !

September 16, 2010 by: dianar


Asistenţă Socială - Anul II. 
 
Te-ai gândit vreodată că soarele nu straluceşte la fel pentru toată lumea ?
Ştii cum este să fii părăsit? Te-ai gândit vreodată la copiii din România care trăiesc în
orfelinate şi aşezaminte sociale? Ştii că pentru mulţi soarele a uitat să mai răsară ?
Copiii orfani abandonaţi , uitaţi sunt aceia pe care îi vedem peste tot, la metrou, la semafoare,
în orfelinate, în casele de plasament, la colţ de strada cerşind ş.a.m.d.
Sunt aceia pe care mulţi dintre noi am preferat să-i ignoram în aşa fel încât nici nu îi mai
băgăm în seama şi sunt printre noi, pe stradă şi trecem pe lângă ei ca şi cum trecem pe lângă
un pom sau o bancă.
Sunt toţi acei copii care au avut neşansa să se nască din părinţi inconştienţi, alcoolici, drogaţi
ect.
Viaţa unui copil a început …si continuă pentru unii dintre ei la colţ de strada cerşind mâncare,
bani pentru a supravieţui…încă o zi, s-au alţi copii ajung să viseze cu ochii deschişi că va
răsări şi soarele în viaţa lor aşa se întâmplă în orfelinate sau case de plasament.
Este foarte trist şi poate de aceea unii au ales să ignore şi pur şi simplu să nu-i vadă ca şi cum
nu ar exista… dar din păcate ei sunt şi chiar putem să-i ajutăm. 
Copiii sunt o binecuvântare, iar bucuria şi surâsul unui copil sunt  minuni. Copiii sunt raţiunea
omului de a trăi, dar din nefericire tot mai mulţi părinţi îi abandonează .
 În ochii lor citeşti ,,tristeţea” şi o amară ,,bucurie” atunci când primesc fiecare ,, nimic” dar
care pentru ei înseamnă ,,mult” .
       In fiecare an, mii de copii sunt abandonaţi in maternităţile din Romania. Cei mai mulţi
dintre ei sunt sănătoşi şi au nevoie de o familie ca să se dezvolte normal. Unii rămân în
spitale, alţii merg în orfelinate.
       Sunt condamnaţi, încă de la naştere, la o viaţă lipsita de dragoste şi căldură şi la alienare.
Nu sunt vaccinaţi, împotriva bolilor copilăriei, nu interesează pe nimeni.
       Salvarea acestor copii neajutoraţi este responsabilitatea noastră, a fiecăruia.
       Pentru a ajuta aceste suflete nevinovate, am sa va aduc la cunoştinţa ca exista mai multe
instituţii care se pot  ocupa de acestea. Eu am sa specific decât una si aceasta este  Direcţia
Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului.
        Serviciile pe care le poate oferii  DGASPC copiilor  abandonaţi  sunt:
                Serviciul de asistenţă maternală
         Serviciul de evaluare complexă pentru copilul cu dizabilităţi
         Servicii de pregătire pentru o viaţă independentă
- se asigură rezidenţa tinerilor de peste 18 ani selectaţi prin hotărârea Comisiei pentru
Protecţia Copilului Dolj, proveniţi din centrele de plasament/case de tip familial care au
terminat studiile şi care urmează să fie încadraţi în muncă;
- se acordă îndrumare şi sprijin pentru formarea deprinderilor administrativ-gospodăreşti în
vederea pregătirii pentru viaţa independentă;
- se intermediază şi se conferă sprijin prin instituţiile abilitate pentru găsirea unui loc de
muncă, conform pregătirii şcolare şi profesionale ale tinerilor;
- se asigură cheltuielile generate de întreţinerea spaţiului de locuit.
         Servicii de tip rezidenţial oferă:
- găzduire;
- îngrijire;
- educaţie nonformală/informală;
- sprijin emoţional;
- consiliere;
- socializare;
- suport în exercitarea drepturilor, în luarea deciziilor cu privire la viitor, în funcţie de gradul
de maturitate;
- participare activă la viaţa cotidiană;
- servicii de îngrijire şi promovarea sănătăţii;
- accesul la unităţile de învăţământ liceale, universitare, postuniversitare;
- asigurarea oportunităţilor de petrecere a timpului liber, accesul la tabere, excursii, programe
instructiv-educative, concursuri;
- sprijin şi condiţii pentru dezvoltarea afectivă a copilului;
- sprijin concret în menţinerea şi încurajarea relaţiilor cu părinţii, familia extinsă şi alte
persoane importante pentru acesta pe toata perioada rezidenţei.
           Servicii rezidentiale pentru copilul cu dizabilităţi oferă:
 -cazare, hrană, echipament, articole necesare igienei corporale;
- materiale şi echipamente educative, sportive, culturale şi rechizite;
- bani de buzunar pentru cheltuielile personale;
- asistenţă medicală şi medicamente pentru bolile curente care nu necesită spitalizare;
- recuperarea dizabilităţilor;
- consiliere şi sprijin în exercitarea şi respectarea drepturilor ;
- socializare şi petrecerea timpului liber;
- educaţie formală/informală;
- formarea deprinderilor de viaţă independentă;
- sprijin în vederea reintegrării familiale cât şi orientare şi îndrumare în vederea integrării
socio-profesionale.
Centre de consiliere 
- intervenţie personalizată în vederea integrării/reintegrării în familie pentru copiii aflaţi în
evidenţa centrului;
- pregătirea prealabilă a clienţilor implicaţi în integrare/reintegrare;
- asigurarea serviciilor post-integrare/reintegrare în beneficiul copilului şi familiei.
Centrul maternal oferă:
- găzduire, asistenţă şi suport, pe perioadă determinată;
- intervenţie personalizată pentru fiecare cuplu mamă copil, în funcţie de nevoile identificate
la admiterea în centrul maternal;
- sprijin cuplului mamă copil în vederea dezvoltării autonomiei, favorizând reintegrarea
acestuia în familie şi/sau în comunitate;
- asistenţă medicală profilactică şi curativă în vederea bunei dezvoltări fizice şi psihologice.
Centre de primire in regim de urgenţă oferă:
- găzduire;
- îngrijire;
- educaţie nonformală;
- socializare;
- consiliere individuală/familială;
- consiliere juridică.
Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii - Clubul ‘Copiii străzii’ oferă:
- găzduire;
- îngrijire;
- educaţie nonformală;
- socializare;
- consiliere individuală/familială;
- consiliere juridică.
Centre de recuperare pentru copii cu dizabilităţi
 Centrele au ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate, de către
personalul de specialitate, respectiv:
–asistenţă medicală;
–îngrijire;
–suport emoţional şi consiliere psihologică pentru părinţi;
–recuperare (kinetoterapie, masaj, fizioterapie, hidroterapie, laserterapie, magnoterapie,
educaţie informală) şi reabilitare.
 
 Telefonul copilului  oferă:
- evaluarea riscului iniţial;
- asistare şi consiliere telefonică pentru depăşirea situaţiilor de criză;
- deplasarea echipei mobile în teren pentru evaluare şi intervenţie în situaţiile de urgenţă