Sunteți pe pagina 1din 2

TEZĂ ISTORIE, semestrul I

Cl.a IX-a FILOLOGIE


Nume/prenume……………………………
Data ………………

Toate subiectele sunt obligatorii. De acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru este de 1 oră.
SUBIECTUL I (2X10=20 puncte)
Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situațiile de mai jos.
Există o singură variantă de răspuns.

1. Istoria Romei antice cunoaște trei mari perioade:


a. Regalitatea, Dominatul, Imperiul 6.Mesopotamienii se ocupau cu :
b. Regalitatea, Republica, Imperiul a. pomicultură, comerț
c. Dominatul, Principatul, Imperiul b. navigație, creșterea animalelor
c. agricultură, canale, șanțuri de irigații
2.Perioada Regalității în Roma antică se referă la
intervalul: 7.Sumerienii erau un popor din :
a. 753-509 î.Hr a. Persia
b. 509-27 î.Hr b. Mesopotamia
c. 27î.Hr-476d.Hr c. Egipt

3. Roma antică traversează o perioadă de criză 8. Persia cuprindea spațiul actual al statelor:
majoră în timpul: a. Iran, Afghanistan, Tadjikistan, Pakistan și parte
a. Republicii din India
b. Regalității b. Liban, Siria, Israel
c. Imperiului c. Irak, Siria , Turcia:

4. Frații Tiberius și Caius Gracchus: 9.Cea mai veche dintre toate civilizațiile Antichității
a. stabilesc o nouă formă de guvernare în Roma a fost:
antică a. Sumerul
b. promovează o politică expansivă b. Fenicia
c. încearcă unele reforme pentru ieșirea din criză a c. India
Romei antice, sec.I î.Hr
10. Sumerul se referă la un ținut din:
5.În urma Bătăliei de la Actium, are loc: a. Fenicia
a. trecerea la monarhie b. Mesopotamia
b. desființarea Triumviratului c. India
c. desființarea Imperiului Roman

Subiectul al II-lea (3X5=15 puncte)


Apreciați cu adevărat (A)sau fals (F), următoarele afirmații
 1.În perioda Regalității, Roma a fost cundusă succesiv de 7 regi.
 2.Primul dintre regii Romei a fost Romulus.
 3.În perioada Republicii în Roma antică, serviciul militar devine un drept onorific al cetățeanului,
nemaifiind obligatoriu.
 4.Primele state din Antichitate apar în mileniul IV d.Hr.
 5.Numele de Fenicia (”Țara purpurei”) a început să fie cunoscută după 1200 î.Hr.

Page 1 of 2
SUBIECTUL al III-lea (6X5=30 puncte)
În coloana din stânga sunt enumerate principalele popoare ale lumii antice, iar în coloana din dreapta
caracteristicile acestora . Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din stânga și cifra
corespunzătoare din coloana din dreapta.

 a) Semiții 1) au inventat scrierea cuneiformă, construiau


ziggurate, au construit primele orașe civilizate,
 b) Fenicienii printre care: Ur, Uruk, Kiș, Babilon, Ninive; au
făcut primele încercări de irigații sistematizate în
 c) Sumerienii agricultură, au inițiat primele schimburi comerciale
cu alte popoare, au făcut descoperiri în astrologie și
astronomie.
 d) Vechii chinezi
2) din familia sino-tibetană, civilizație izolată de
celelate, au dat naștere la cea mai impotantă familie
 e) Indienii de limbi, se ocupau cu agricultura și păstorit
3) erau marinari iscusiți și aveau vase bune, făceau
 f) Egiptenii stofe fine, dar și produse de olărit, obiecte din fildeș
și metalice, pentru a le vinde, au fost cel de-al
doilea popor care a adoptat alfabetul , având numai
22 de consoane, dar nici o vocală
4) în spațiul Mesopotamiei, Golful Persic și
Palestina, atrași de pământurile fertile, vorbeau
limba akkadiană
5) cultivau cereale, pomi fructiferi, lotusul,
papirusul; și-au desfășurat întreaga viață în jurul
Nilului, principalele invenții includ: tehnicile de
extracție a mineralelor, măsurătorile topografice,
tehnicile de construcție care au facilitat construirea
unor monumente grandioase precum piramidele,
templele și obeliscurile
6) civilizație înfloritoare în spațiul dintre Valea
Indusului –Peninsula Hindustan, au întemeiat orașe-
state, au inventat noi tehnici în lucrul manual și
metalurgie, se ocupau cu păstoritul și creșterea
animalelor; divizarea societății în patru caste

SUBIECTUL al IV-lea (25 puncte)


Realizați un scurt eseu în care să prezentați Roma antică în perioada Republicii (509-27 î.Hr.) având în vedere:
- menționarea formei de guvernământ (2 puncte)
- organizarea politică și socială (instituții, clase sociale, funcții etc.) (8 puncte)
- caracteristici ale perioadei (politica de expansiune etc.) (5 puncte)
- evenimente istorice majore (războaie, cuceriri importante etc.) (3 puncte)
- criza Republicii romane (2 puncte)
*Notă: se punctează informația istorică, limbajul specific, menționarea unor consecințe ale evenimentelor
istorice, formularea unui punct de vedere cu privire la importanța perioadei respective în istorie.(5 puncte)

Page 2 of 2