Sunteți pe pagina 1din 11

Metode cantitative de

previziune
Metoda extrapolarii
Studiu de caz :

Pentru economia na íonal a unui stat membru UE se cunosc urm toarele


informa ii legate de evolu ia PIB în ultimii 7 ani :
- PIB 2001 = 75 mld. Euro
- PIB 2002 = 85 mld. Euro
- PIB 2003 = 96 mld. Euro
- PIB 2004 = 106 mld. Euro
- PIB 2005 = 117 mld. Euro
- PIB 2006 = 128 mld. Euro
- PIB 2007 = 140 mld. Euro
Se dore te previziunea PIB pe o perioad de 5 ani (pe orizontul 2008 - ), pe
baza metodei extrapol rii.
Evolutia statistica a PIB

160
140
120
100
M ld .

80
60
40
20
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ani
Y – func ia matematic de extrapolare
Y = a*t + b

y– (statistic ) de date

n–

Condi ii de optimalitate :

S1 = Y − y = min
n
S2 = (Y − y ) = min
i =1
n
S3 = (Y − y ) 2 = min
i =1
n
S3 = (Y − y ) 2 = min
i =1


n
S3 = (a * t + b − y ) 2 = min
i =1

Derivata de ordinul I se anuleaz :

n n n n
2× (a × t + b − y) × t = 0 a× t2 + b× t= t× y
i =1 i =1 i =1 i =1
n
⇔ n n n
2× (a × t + b − y) = 0 a× t + b× 1= y
i =1 i =1 i =1 i =1
28112140 × a + 14028 × b = 1497290
14028 × a + 7 × b = 747

a = 17.92
Y = 17.92 × t − 35805
b = −35805

PIB 2008 = f(2008)= 178.36


PIB 2009 = f(2009)= 196.28
PIB 2010 = f(2010)= 214.2
PIB 2011 = f(2011)= 232.12
PIB 2012 = f(2012)= 250.04
Pentru un supermarket, cererea pentru produse alimentare semipreparate a
înregistrat urm toarea evolu ie :
- anul 1 = 1500 mil. lei
- anul 2 = 1650 mil. lei
- anul 3 = 1825 mil. lei
- anul 4 = 2100 mil. lei
- anul 5 = 2225 mil. lei
- anul 6 = 2315 mil. lei
- anul 7 = 2350 mil. lei
- anul 8 = 2325 mil. lei
- anul 9 = 2250 mil. lei
- anul 10 =2125 mil. lei.
Care va fi nivelul cererii peste 4 ani ?
Evolutia cererii

2500

2000

1500

1000

500

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ani
Y – func ia matematic de extrapolare
Y = a*t2 + b*t + c

y– (statistic ) de date

n–

n
S3 = (Y − y ) 2 = min
i =1


n
S3 = (a × t 2 + b × t + c − y ) 2 = min
i =1
n n n n n
2× (a × t + b × t + c − y) × t = 0
2 2
a× t + b×
4
t + c×
3
t =
2
t2 × y
i =1 i =1 i =1 i =1 i =1
n n n n n
2× (a × t 2 + b × t + c − y) × t = 0 ⇔ a × t3 + b× t2 + c× t= t× y
i =1 i =1 i =1 i =1 i =1
n n n n n
2× (a × t + b × t + c − y) = 0
2
a× t + b×
2
t + c× 1= y
i =1 i =1 i =1 i =1 i =1
25333 × a + 3025 × b + 385 × c = 855790
3025 × a + 385 × b + 55 × c = 120240
385 × a + 55 × b + 10 × c = 20665